Cum sunt convinși tinerii să intre în învățământ: salariul brut al unui profesor debutant crește cu 52 de lei dacă își ia Definitivatul, cel mai greu și complex examen din primii ani de catedră

14.418 vizualizări
Foto: © Lacheev | Dreamstime.com
Un cadru didactic debutant, care s-a înscris la definitivat în primul an după ce s-a titularizat, o să obțină o mărire de salariu, după definitivarea în Învățământ, de doar 52 de lei, potrivit grilelor pentru anul 2024. De menționat este că definitivarea în Învățământ presupune două etape. Prima etapă constă în evaluarea portofoliului profesional personal şi în susţinerea a cel puţin două inspecţii la clasă. A doua etapă, cea finală, are loc la finalizarea stagiului practic cu durata de un an şcolar şi constă într-o examinare scrisă, pe baza unei tematici şi a unei bibliografii aprobate de Ministerul Educaţiei.
 • Înscrierea profesorilor la Definitivat 2024 s-a făcut până la data de 13 octombrie. Proba scrisă este programată pe 24 iulie, potrivit calendarului.

Din ianuarie 2024, salariul de bază al unui profesor debutant cu studii de lungă durată este de 6.080 de lei. Creșterile au fost obținute ca urmare a grevei generale a profesorilor, nu prin decizie voluntară a Guvernului.

 • Salariile menționate în articol sunt cele brute.

Dacă profesorul debutant cu studii de lungă durată se definitivează în învățământ, atunci salariul de bază crește de la 6.080 lei și până la 6.132. Acest lucru înseamnă o creștere de 52 de lei.

Grilele pentru 2024 pot fi consultate mai jos:

Planificarea inspecțiilor pentru Definitivat 2024 a fost publicată de Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB). Prima inspecție de specialitate a avut loc până la 9 februarie, iar a doua inspecție de specialitate până la 31 mai, după cum se arată în calendarul oficial.

Edupedu.ro a scris că inspecțiile de specialitate din cadrul examenului pentru definitivare în învăţământ se pot organiza și desfăşura și în sistem online, la decizia inspectoratelor şcolare, fundamentată pe analiza situațiilor specifice din unitatea/unitățile de învățământ din județ/ municipiul Bucureşti, potrivit unei adrese a Ministerului Educației din 19 septembrie 2023.

Despre definitivat

Concursul de definitivat reprezintă un examen de intrare și avansare în cariera didactică. Examenul poate fi susținut de cadrele didactice care au cel puțin un an vechime în învățământ și este obligatoriu pentru obținerea gradelor didactice. Procedura de acordare a definitivării și a titlului de profesor cu drept de practică în învățământul preuniversitar reprezintă recunoașterea competențelor necesare pentru exercitarea profesiei didactice.

Examenul naţional de definitivare în învăţământ cuprinde:

 • etapa I, eliminatorie – realizată de către inspectoratele şcolare în perioada stagiului practic cu durata de un an şcolar şi constând în evaluarea activităţii profesionale la nivelul unităţii de învăţământ, evaluarea portofoliului profesional personal şi în susţinerea a cel puţin două inspecţii la clasă;
 • etapa a II-a, finală – realizată la finalizarea stagiului practic cu durata de un an şcolar şi constând într-o examinare scrisă, pe baza unei tematici şi a unei bibliografii aprobate de Ministerul Educaţiei, pentru fiecare specialitate în parte.

Cadrele didactice care promovează examenul de definitivat dobândesc titlul de profesor cu drept de practică în învăţământul preuniversitar.

Cadrelor didactice angajate cu contract de muncă pe o perioadă determinată, care au promovat examenul de definitivare în învăţământ, li se poate asigura continuitatea pe postul didactic/catedra ocupat(ă), prin hotărârea consiliului de administraţie din unitatea de învăţământ respectivă, în condiţiile legii.

Persoanele care nu promovează examenul de definitivare în învăţământ, în condiţiile prezentului articol, pot fi angajate în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar numai pe perioadă determinată, cu statut de profesor debutant.

Examenul de definitivat se organizează în condițiile Legii educației naționale nr. 1/2011 până în anul școlar 2027-2028, conform Legii învățământului preuniversitar 198/2023.

Despre salariile profesorilor

La sfârșitul lunii decembrie 2023, Guvernul a adoptat proiectul de ordonanță de urgență care stabilește salariile din învățământ de la 1 ianuarie 2024. Potrivit acestuia, cele mai mari creșteri sunt pentru funcțiile administrative, atât în mediul academic (19% pentru rectori) cât și în cel preuniversitar (26-28% pentru inspectori și aproape 30% pentru directorii de școli).

Iată ce prevede Ordonanța urgență nr. 128 din 28 decembrie 2023:

Articolul II – „(1) Începând cu salariile aferente lunii ianuarie 2024, prin derogare de la dispozițiile art. 12 alin. (2) din Legea- cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, salariile de bază pentru personalul didactic auxiliar din cadrul bibliotecilor centrale universitare, personalul Bibliotecii Naționale a României și Bibliotecii Academiei Române, precum și pentru celelalte categorii de funcții prevăzute în anexele la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, și care au calitatea de personal didactic auxiliar, conform Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, și Legii învățământului superior nr. 199/2023, cu modificările și completările ulterioare, și care își desfășoară activitatea în sistemul național de învățământ și care nu se regăsesc în anexa prevăzută la art. I se majorează cu 8% față de nivelul salariilor de bază aflate în plată în luna decembrie 2023, respectiv se majorează cu 12% începând cu salariile aferente lunii iunie 2024 față de nivelul salariilor de bază aflate în plată în luna decembrie 2023.

(2) Începând cu salariile aferente lunii ianuarie 2024, prin derogare de la dispozițiile art. 12 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, salariile de bază pentru personalul administrativ/nedidactic din sistemul național de învățământ se majorează, începând cu data de 1 ianuarie 2024, cu 250 de lei față de nivelul salariilor de bază la gradația 0 de vechime în muncă din luna decembrie 2023, respectiv se majorează cu 450 de lei începând cu salariile aferente lunii iunie 2024 față de nivelul salariilor de bază la gradația 0 de vechime în muncă din luna decembrie 2023.

(3) Începând cu salariile aferente lunii ianuarie 2024, prin derogare de la dispozițiile art. 12 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, salariile de bază ale personalului din instituțiile și unitățile care funcționează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educației, altul decât cel prevăzut la alin (1) și (2), se majorează cu 8% față de nivelul salariilor de bază din luna decembrie 2023, respectiv se majorează cu 12% începând cu salariile aferente lunii iunie 2024 față de nivelul salariilor de bază din luna decembrie 2023.”

O analiză Edupedu.ro a arătat cum salariile profesorilor sunt în urma economiei: salariile din școli au crescut, în medie, cu 230% din 2010 și până în 2024, într-o economie unde salariile medii și minime au crescut cu 312%, respectiv 450% în aceeași perioadă. Cu alte cuvinte, atunci când este comparat cu doi indicatori esențiali – salariul minim pe economie și salariul mediu pe economie –, salariul profesorului nu rezistă.

Pentru profesorul debutant, cel care ar fi trebuit să aibă un salariu net, în mână, de 4.600 de lei pe lună de la 1 ianuarie 2024, conform declarației ministrului Muncii de la pupitrul Guvernului României din 12 iunie 2023, salariul este crescut de la 3.300 de lei și până la 3.550 de lei, deci o creștere de 250 de lei pe net.

În 14 iulie, profesorii au primit salariile majorate, după greva din luna mai a profesorilor. Condiția pentru suspendarea grevei a fost adoptarea unei ordonanțe de urgență care să prevadă faptul că salariul debutantului va fi cât cel mediu pe economie și creșterea salarială de 50% din diferența între salariile actuale și cele din grila nouă, la 1 ianuarie 2024.

Pe 15 iunie, în discursul său din Parlament, Marcel Ciolacu, președinte PSD, le-a promis profesorilor și angajaților din învățământ că va livra “la milimetru” ce a promis împreună cu Nicolae Ciucă, fost premier:

„Când vine vorba de educație, speranța nu va fi o opțiune pentru mine, ca prim-ministru. Voi livra la milimetru ce am promis împreună cu președintele Senatului, Nicolae Ciucă, iar cea mai mare garanție, dincolo de orice ordonanțe sau legi, este aceea că fac parte din partidul care a livrat deja și medicilor ce a promis. Sunt pregătit să discut oriunde și oricât cu profesorii pentru a găsi împreună soluțiile corecte”, a declarat Marcel Ciolacu.

Calendarul pentru Definitivat 2024:

Până la 13 octombrie 2023: Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ;

3—13 octombrie 2023: Emiterea deciziilor de constituire a comisiilor de examen județene/Comisiei de Examen a Municipiului București;

16—27 octombrie 2023: Transmiterea dosarelor de înscriere la inspectoratul școlar, verificarea și avizarea acestora, conform graficului elaborat și comunicat de fiecare inspectorat școlar;

Înștiințarea candidaților cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de înscriere;

Până la 31 mai 2024: Efectuarea inspecțiilor de specialitate:

 • a) prima inspecție de specialitate până la 9 februarie;
 • b) a doua inspecție de specialitate până la 31 mai.

3—14 iunie 2024: Completarea dosarelor și validarea datelor de înscriere existente în aplicația informatică specifică;

24 iulie 2024: Susținerea probei scrise;

30 iulie 2024: Afișarea rezultatelor inițiale;

30—31 iulie 2024: Înregistrarea contestațiilor;

31 iulie—5 august 2024: Soluționarea contestațiilor;

6 august 2024: Afișarea rezultatelor finale;

6—9 august 2024: Transmiterea la Ministerul Educației a tabelelor nominale cu rezultatele candidaților promovați;

12—26 august 2024: Validarea rezultatelor examenului prin ordin al ministrului educației;

Foto: © Lacheev | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.

Citește și:
Salariul unui profesor debutant să fie 23% din indemnizația președintelui României, propune FSLI / Indemnizația brută a lui Iohannis este de peste 24.900 de lei
Planificarea inspecțiilor pentru Definitivat 2024, publicată de Inspectorul Școlar al Municipiului București. Lista celor peste 1.000 de profesori
Calendarul examenului de definitivat 2024, publicat în Monitorul Oficial. Profesorii se înscriu până pe 13 octombrie. Prima inspecție de specialitate are loc până la data de 9 februarie 2024
Inspecțiile profesorilor, în anul școlar 2023-2024, se pot realiza și online, potrivit unei adrese a Ministerului Educației

15 comments
 1. In plus, oricât de bun ai fi la catedră, oricat de apreciat de elevi și părinți, cu rezultate deosebite, vei fi plătit la fel ca si colegul care își face treaba in dorul lelii, are trei concedii “medicale” pe an samd.

 2. Au ajuns directorii la 10 000 de lei salariu net! Initilii de directori adjuncți, “sifoanele” directorilor, la vreo 8 500.
  Inspectorii, 15 000.
  Dați bani mulți tuturor putorilor!
  Oamenior care stau în clase cu elevii și în pauză, care muncesc din greu în clasă- nimic!
  Așa faceți și cu gradația! O iau toți piloșii cărora le-ați aprobat o glumă de concurs și le-ați aruncat un și lor un oscior de ros, adică titulatura de formator și o nulitate de curs!
  Luați, vă rog, înregistrările video din timpul orelor! Veniți și cereți, vreau să văd ora X? Ce surprize veți avea!
  Dar nu vă interesează!
  SPSC
  Sistem paralizat și corupt!

 3. Sa fuuuuga cât mai departe!! Învățământul e superpolitizat!! Un sistem in care legea e de partea părinților și a elevilor! Un sistem in care profesorii sunt umiliți in mod constant!! Un sistem al hârtiilor !!! Școala pe hârtie e tot ce contează !! Link-uri de completat, cât mai multe dosare!!! Comisiiii!!
  Nicidecum nu interesează pe nimeni predarea propriu-zisa!!
  Atunci când se vor elimina hârtiile, comisiile, registrul registrelor si mama lui proces verbal, numai atunci va începe adevarata școala!!!

 4. Cresterea de salarii dupa greva de anul trecut a fost o mare minciuna. Cei care s-au ales cu salariile marite ”pe bune” au fost directorii si inspectorii!
  Slava sincicatelor!
  Profesorii au obtinut in ianuarie 2024 o marire in de aproximativ 8%, care nu acopera macar inflatia.
  Profesori, dormiti in continuare si paltiti cotizatia la sindicate!
  Nani-nani, ”telectualilor”!

  1. Am fost profesor de liceu 8 ani, până am plecat din învățământ, dar nu am platit niciodată cotizația la sindicat și mi-am pus directorii pe cap din acest motiv. Oare de ce directorii sprijină sindicatele? Întrebare de baraj, căci știm toți răspunsul.

  1. lăsați răutățile,Popescu,nu și au locul…Ați avut parte de profesori doar pentru că nu și au găsit de lucru în alta parte?! mă îndoiesc!

  2. Așa ați lucrat și până acum – voi, ”comunitatea”, ”societatea civilă” – și am ajuns aici. ”Vrei în învățământ? Păi o faci pentru că-ți place să suferi, deci suferă!” Și acum vă plângeți că nu mai vin oameni calificați și eficienți în sistem.

   Stai să iasă la pensie și ultimii intrați cu concursuri pe bune după facultăți făcute când conta și munceai pentru note și examene. Și după aceea, potopul.

  3. Habar nu ai ce postezi! Examenul de definitivat este foarte greu. Daca nu obții cel puțin nota 8 la proba scrisa, ești respins. Iar volumul de informații pe care trebuie sa le ai este foarte mare. Abtine-te să postezi pe subiecte pe care nu le cunoști!

  4. Cum adica? Ce conceptie de om cretin poti avea sa spui asa ceva? Adica daca eu mi-am dorit sa educ elevi si am calitati bune si note bune la examene inseamna ca sigur sunt un gandac de calcat sub talpa pentru ca nu m a interesat munca in vreo multinationala sau alt domeniu din privat? Dumneata te citesti?? Tin sa-ti reamintesc ca de ani de zile profesorii muncesc pe bani putini tocmai pentru ca asta si au dorit sa faca, sa educe copii, nu sa vanda salam la banda la Lidl. Este un domeniu unde primeaza vocatia. Sunt profesori de matematica cu mari realizari,cu olimpici,cu carti scrise. Care ar fi reusit in orice liceu privat sau universitate din lume. Asta inseamna ca sunt un cawcat in ploaie pentru ca nu si au dorit privatul? Eu cred ca ‘neata esti nesanatos la cap sa faci asemenea afirmatie,cum ca profesorii de azi sunt de fapt refuzatii din privat. De parca privatul e vreun etalon de valoare obligatorie.

 5. “Cum sunt convinși tinerii să intre în învățământ: salariul brut al unui profesor debutant crește cu 52 de lei dacă își ia Definitivatul, cel mai greu și complex examen din primii de catedră”

  din primii…ani?!

  1. Da. Nu ai voie sa dai Definitivatul decat dupa ce profesezi efectiv 2-3 ani calificat cu studii superioare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Încă 150 de milioane de euro pentru școlile care vor să combată abandonul școlar prin PNRAS. Ministerul Educației anunță că redeschide runda a doua, după ce 40 de școli au fost declarate neeligibile la cel mai recent apel de proiecte

Cel puțin 50 de școli vor putea să obțină fonduri prin Programul Național de Reducere Abandonului Școlar (PNRAS) – runda a doua, de până la câte 300.000 de euro, după…
Vezi articolul

Remus Pricopie – SNSPA, un nou atac la Sorin Câmpeanu: “Este inacceptabil” să reprezinte universitățile / Premierul Orban, care s-a folosit de votul rectorilor parlamentari, să demonstreze că nu are nimic în comun cu Liviu Dragnea sau Viktor Orban

Rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), Remus Pricopie, a lansat, joi, un nou atac la adresa lui Sorin Câmpeanu, căruia îi contestă statutul de președinte al Consiliului…
Vezi articolul

Directorii școlilor și inspectoratele școlare verifică dacă se aplică planurile remediale la clasele terminale, spune ministrul Educației: Dacă există sesizări cu privire la nerespectarea planurilor, atunci sigur că și noi putem să verificăm

Ligia Deca, ministrul Educației, a declarat la TVR Info că directorii unităților de învățământ și inspectoratele școlare verifică sunt puse în aplicare planurile remediale la clasele terminale: „În primul rând,…
Vezi articolul

LIVE TEXT Luminița Barcari: Ghidurile metodologice cuprind recomandări pentru selectarea și aplicarea scenariilor, organizarea orarului, impactului asupra curriculumului

Ghidurile metodologice cuprind recomandări pentru selectarea și aplicarea scenariilor, organizarea orarului, impactului asupra curriculumului, a declarat Luminița Barcari, secretar de stat în Ministerul Educației, la conferința de presă organizată marți.…
Vezi articolul

Studenții de la Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) vor face cursurile și seminarele online în semestrul al II-lea / 66% dintre studenții de la licență și 91% dintre masteranzi doresc să rămână în online, susține rectorul SNSPA

Studenții de la Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) vor face toate cursurile și seminarele online în cel de-al doilea semestru al anului universitar 2021-2022, potrivit unui comunicat…
Vezi articolul