Definitivat 2019 DOCUMENT Metodologia de organizare a definitivatului a fost publicată în Monitorul Oficial. Vezi regulile de examen

24.090 de vizualizări
FOTO: Flickr/UFV
Metodologia de definitivat 2019 a fost publicată de Ministerul Educației în Monitorul Oficial. Documentul prevede cum se notează inspecțiile de specialitate, cine face parte din comisia care efectuează inspecţia, ce este portofoliul profesional și cum se desfășoară examenul propriu-zis de definitivat, de pe 24 iulie.

Profesorii care trec examenul dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar. Ei primesc drepturile salariale conform noii poziții începând cu data de 1 septembrie 2019.

Inspecțiile de specialitate:

Inspecţiile de specialitate se susţin până pe 31.05.2019, la școala la care este încadrat profesorul debutant. Inspecțiile pot fi susținute și în altă școală, dar cu avizul inspectorului şcolar pentru dezvoltarea resursei umane şi al directorului unităţii de învăţământ primitoare.

Inspecţiile de specialitate se fac la 4 activităţi didactice, se evaluează prin note de la 1 la 10 care nu pot fi contestate şi sunt valabile numai în sesiunea pentru care s-a înscris candidatul.

Cine face parte din comisia care efectuează inspecţia de specialitate:

 • inspectorul şcolar care coordonează disciplina la care candidatul susţine examenul şi care are aceeaşi specializare sau poate preda disciplina celui inspectat
 • directorul/directorul adjunct al școlii în care se desfăşoară inspecţia sau responsabilul comisiei metodice de specialitate

CE CUPRINDE portofoliul profesional:

Perioada în care candidatul elaborează portofoliul profesional începe după validarea înscrierii la examen şi se finalizează cu evaluarea acestuia în semestrul al doilea al anului şcolar în care susţine proba scrisă, prevede metodologia.

Portofoliul profesional personal este particularizat pentru una din clasele/grupele din norma didactică a candidatului şi evaluează nivelul de competenţă didactică a acestuia, urmărind adaptarea pregătirii psihopedagogice la specificul clasei.

Portofoliul profesional personal cuprinde:

 • curriculum vitae
 • o scrisoare de intenţie, având între 200 şi 400 de cuvinte, în care se prezintă motivaţia participării la examenul de definitivat, obiectivele şi aşteptările proprii în formarea personală ca profesor, autoaprecierea activităţii/experienţei câştigate pe parcursul semestrului, autoaprecierea portofoliului profesional şi propuneri de ameliorare;
 • un raport de progres şcolar, însoţit de următoarele documente-suport:
  – planificările: anuale, semestrială şi pe unităţi de învăţare;
  – minimum 10 proiecte didactice, pentru tipuri de lecţii diferite;
  – instrumente de evaluare (un test predictiv, cu baremul aferent, rezultatele testării, măsuri);
  – catalogul profesorului;
  – resursele didactice adaptate nivelului clasei/grupei;
 • autoevaluarea portofoliului profesional

Evaluarea portofoliului profesional personal este realizată în ziua în care este efectuată cea de-a doua inspecţie de specialitate, de către comisie. Portofoliul profesional personal este notat cu note între 1 şi 10, iar nota acordată nu poate fi contestată.

Care sunt probele de examen la definitivat 2019:

Metodologia de organizare a definitivatului prevede că examenul scris de definitivare se susține pe 24.07.2019.

Examenul de definitivat se susține la:
a) disciplina de specialitate şi metodica predării acesteia – pentru profesori din învăţământul de masă şi din învăţământul special, antrenori şi cadre didactice medicale cu studii superioare;
b) limba şi literatura română şi matematică, metodica predării acestora – pentru învăţători, institutori şi profesori pentru învăţământul primar din unităţile şcolare cu limba de predare română;
c) limba şi literatura română şi universală pentru copii, limba şi literatura maternă, matematică, metodica predării acestora la clasele cu predare în limbile minorităţilor – pentru învăţători, institutori şi profesori pentru învăţământul primar din unităţile şcolare cu limba de predare în una dintre limbile minorităţilor naţionale;
d) limba română şi literatura pentru copii, metodica activităţii instructiv-educative din învăţământul preşcolar – pentru educatoare, institutori şi profesori pentru învăţământul preşcolar din unităţile preşcolare cu predare în limba română;
e) limba şi literatura română şi universală pentru copii, limba şi literatura maternă, metodica predării acestora – pentru educatoare, institutori şi profesori pentru învăţământul preşcolar din unităţile preşcolare cu limba de predare în una dintre limbile minorităţilor naţionale;
f) limba română şi literatura pentru copii, matematică, metodica predării acestora sau terapie educaţională complexă şi integrată – pentru învăţători-educatori, învăţători, învăţătorii-tineranţi, institutori, profesori pentru învăţământul primar din învăţământul special cu predare în limba română;
g) limba şi literatura română şi universală pentru copii, limba şi literatura maternă, matematica, metodica predării acestora la clasele cu predare în limbile minorităţilor sau terapie educaţională complexă şi integrată – pentru învăţători, învăţători-itineranţi, institutori, profesori pentru învăţământul primar din învăţământul special cu predare în una dintre limbile minorităţilor;
h) limba română şi literatura pentru copii, metodica activităţii instructiv-educative în învăţământul preşcolar sau terapie educaţională complexă şi integrată – pentru educatoare, institutori, profesori pentru învăţământul preşcolar din învăţământul special cu predare în limba română;
i) limba şi literatura română şi universală pentru copii, limba şi literatura maternă, metodica predării acestora sau terapie educaţională complexă şi integrată – pentru educatoare, institutori, profesori pentru învăţământul preşcolar din învăţământul special cu predare în una dintre limbile minorităţilor;
j) disciplina de specialitate şi didactica acesteia – pentru maiştri-instructori, antrenori şi cadre didactice medicale cu studii medii.

Regulile de examen:

Examenul scris de definitivat 2019 începe la ora 10:00 și durează 4 ore. Accesul candidaţilor în centrul de examen se face în intervalul 8:00 – 8:45, pe baza buletinului de identitate sau a paşaportului.

Candidaţii care introduc în sala de examen telefoane mobile, cărți sau caiete, chiar dacă nu le folosesc în momentul în care sunt depistaţi, sunt dați afară din examen pentru tentativă de fraudă.

Fiecare sală de examen este supravegheată de către 2 – 3 asistenţi supraveghetori, care verifică identitatea candidaţilor din sala respectivă pe baza actului de identitate prezentat de aceştia şi care răspund de corectitudinea desfăşurării probei scrise.

Profesorii trebuie să folosească pentru rezolvarea subiectelor cerneală sau pix de culoare albastră, iar pentru desene și grafice folosesc creion negru. Candidaţii pot să aibă, în sala de examen, dicţionare pentru disciplinele latină sau greacă veche – şi planuri de conturi – pentru disciplinele economice.

“Candidatul care se retrage din proprie iniţiativă poate solicita anularea lucrării, pe baza unei declaraţii, predă lucrarea şi foaia cu subiecte şi părăseşte sala după cel puţin o oră, dar nu la mai mult de 3 ore de la deschiderea plicului cu subiecte. În acest caz, lucrarea scrisă nu este evaluată, iar în statistici candidatul respectiv se consideră retras, cu dreptul de a se înscrie în sesiunea imediat următoare, conform prevederilor legale”, se arată în metodologie.

La evaluarea lucrărilor, subiectul de specialitate are o pondere de 60%, iar subiectul de metodică de 30%, 10% din punctaj fiind acordat din oficiu. Fiecare lucrare scrisă este evaluată independent, în săli separate, de doi profesori evaluatori, şi apreciată separat, cu note de la 10 la 1, incluzând şi punctul/punctele din oficiu, conform baremului de evaluare şi notare, fără a se face însemnări pe lucrare.

Nota obţinută la examen se calculează după formula: ND = (NI1 + NI2 + NP + 7NS) / 10, unde ND reprezintă nota la examen, NI1 reprezintă nota inspecţiei de specialitate 1, NI2 reprezintă nota inspecţiei de specialitate 2, NP reprezintă nota acordată pentru portofoliul profesional personal, iar NS reprezintă nota la proba scrisă, toate notele fiind obținute de candidat în sesiunea de examen curentă. Nota minimă de promovare a examenului de definitivat este 8.

Rezultatele examenului de definitivat 2019 se afişează la sediul centrului de examen şi se publică pe site-ul www.definitivat.edu.ro, pe 31.07.2019.

Candidaţii cu deficienţe beneficiază, la cerere, de adaptarea prevederilor metodologice prin măsuri specifice, pe care comisia de examen le aplică, după caz:

 • utilizarea sistemului Braille de către candidaţii nevăzători
 • folosirea limbajului mimico-gestual de către candidaţii cu deficienţe de auz
 • mărirea timpului destinat efectuării lucrării scrise de către candidaţii cu deficienţe vizuale grave
 • asigurarea scrisului cu caractere mărite pentru candidaţii ambliopi
 • realizarea probei scrise prin dictarea conţinutului acesteia de către candidatul cu deficienţe către un
 • supraveghetor de altă specialitate decât cea la care se desfăşoară proba respectivă
 • utilizarea tehnologiei asistive fără conectare la Internet
 • susținerea probelor de examen în săli de clasă separate monitorizate audio-video, în prezența a doi supraveghetori.

Citește și:

FOTO: Flickr/UFV


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Marius Nistor, Federația Sindicatelor din Educație: Ce au primit angajații din sistemul educațional? Nimic! A trebuit să se descurce prin mijloace proprii / Membrii de sindicat ne-au solicitat să începem demersurile pentru demararea acțiunilor de protest, dacă salariile vor fi înghețate în învățământ

Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret“ solicită Guvernului României să reevalueze decizia de a îngheța salariile în sistemul de învățământ și să facă o analiză corectă a situației veniturilor din…
Vezi articolul

VIDEO Protest al sindicatelor din Educație “Spiru Haret” la Ministerul Educației: aproximativ 100 de profesori cer micșorarea numărului de elevi la clasă, debirocratizarea învățământului

Aproximativ 100 de profesori, membri ai Federației Sindicatelor din Educație “Spiru Haret”, pichetează Ministerul Educației. Profesorii cer micșorarea numărului de elevi la clasă, debirocratizarea învățământului, punerea în executare a hotărârilor judecătorești privind…
Vezi articolul

Profesorii care și-au echivalat titlul de doctor cu gradul I, până la 30 iunie 2017, să beneficieze în continuare și de salariul aferent gradului I și de indemnizația de doctorat, cere Federația Sindicatelor „Spiru Haret” Avocatului Poporului, după ce Ministerul Educației a interzis cumulul de luna aceasta

Personalul didactic care, până la data de 30 iunie 2017 inclusiv, a obținut echivalarea titlului de doctor cu gradul didactic I, beneficiind atât de salariul aferent gradului I, cât și de…
Vezi articolul

Orban: Nu a existat nicio discuţie pe tema şomajului tehnic pentru cadrele didactice. Să țină orele online, prin media, să îşi facă treaba, să îi înveţe pe copii, astfel încât să nu fie necesară amânarea anului

„Nu a existat nicio discuţie pe tema şomajului tehnic pentru cadrele didactice”, a anunțat premierul Ludovic Orban la RomâniaTV. Acesta a mai spus că „și profesorii trebuie să fie un…
Vezi articolul