Definitivat 2019 DOCUMENT Metodologia de organizare a definitivatului a fost publicată în Monitorul Oficial. Vezi regulile de examen

24.359 de vizualizări
FOTO: Flickr/UFV
Metodologia de definitivat 2019 a fost publicată de Ministerul Educației în Monitorul Oficial. Documentul prevede cum se notează inspecțiile de specialitate, cine face parte din comisia care efectuează inspecţia, ce este portofoliul profesional și cum se desfășoară examenul propriu-zis de definitivat, de pe 24 iulie.

Profesorii care trec examenul dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar. Ei primesc drepturile salariale conform noii poziții începând cu data de 1 septembrie 2019.

Inspecțiile de specialitate:

Inspecţiile de specialitate se susţin până pe 31.05.2019, la școala la care este încadrat profesorul debutant. Inspecțiile pot fi susținute și în altă școală, dar cu avizul inspectorului şcolar pentru dezvoltarea resursei umane şi al directorului unităţii de învăţământ primitoare.

Inspecţiile de specialitate se fac la 4 activităţi didactice, se evaluează prin note de la 1 la 10 care nu pot fi contestate şi sunt valabile numai în sesiunea pentru care s-a înscris candidatul.

Cine face parte din comisia care efectuează inspecţia de specialitate:

 • inspectorul şcolar care coordonează disciplina la care candidatul susţine examenul şi care are aceeaşi specializare sau poate preda disciplina celui inspectat
 • directorul/directorul adjunct al școlii în care se desfăşoară inspecţia sau responsabilul comisiei metodice de specialitate

CE CUPRINDE portofoliul profesional:

Perioada în care candidatul elaborează portofoliul profesional începe după validarea înscrierii la examen şi se finalizează cu evaluarea acestuia în semestrul al doilea al anului şcolar în care susţine proba scrisă, prevede metodologia.

Portofoliul profesional personal este particularizat pentru una din clasele/grupele din norma didactică a candidatului şi evaluează nivelul de competenţă didactică a acestuia, urmărind adaptarea pregătirii psihopedagogice la specificul clasei.

Portofoliul profesional personal cuprinde:

 • curriculum vitae
 • o scrisoare de intenţie, având între 200 şi 400 de cuvinte, în care se prezintă motivaţia participării la examenul de definitivat, obiectivele şi aşteptările proprii în formarea personală ca profesor, autoaprecierea activităţii/experienţei câştigate pe parcursul semestrului, autoaprecierea portofoliului profesional şi propuneri de ameliorare;
 • un raport de progres şcolar, însoţit de următoarele documente-suport:
  – planificările: anuale, semestrială şi pe unităţi de învăţare;
  – minimum 10 proiecte didactice, pentru tipuri de lecţii diferite;
  – instrumente de evaluare (un test predictiv, cu baremul aferent, rezultatele testării, măsuri);
  – catalogul profesorului;
  – resursele didactice adaptate nivelului clasei/grupei;
 • autoevaluarea portofoliului profesional

Evaluarea portofoliului profesional personal este realizată în ziua în care este efectuată cea de-a doua inspecţie de specialitate, de către comisie. Portofoliul profesional personal este notat cu note între 1 şi 10, iar nota acordată nu poate fi contestată.

Care sunt probele de examen la definitivat 2019:

Metodologia de organizare a definitivatului prevede că examenul scris de definitivare se susține pe 24.07.2019.

Examenul de definitivat se susține la:
a) disciplina de specialitate şi metodica predării acesteia – pentru profesori din învăţământul de masă şi din învăţământul special, antrenori şi cadre didactice medicale cu studii superioare;
b) limba şi literatura română şi matematică, metodica predării acestora – pentru învăţători, institutori şi profesori pentru învăţământul primar din unităţile şcolare cu limba de predare română;
c) limba şi literatura română şi universală pentru copii, limba şi literatura maternă, matematică, metodica predării acestora la clasele cu predare în limbile minorităţilor – pentru învăţători, institutori şi profesori pentru învăţământul primar din unităţile şcolare cu limba de predare în una dintre limbile minorităţilor naţionale;
d) limba română şi literatura pentru copii, metodica activităţii instructiv-educative din învăţământul preşcolar – pentru educatoare, institutori şi profesori pentru învăţământul preşcolar din unităţile preşcolare cu predare în limba română;
e) limba şi literatura română şi universală pentru copii, limba şi literatura maternă, metodica predării acestora – pentru educatoare, institutori şi profesori pentru învăţământul preşcolar din unităţile preşcolare cu limba de predare în una dintre limbile minorităţilor naţionale;
f) limba română şi literatura pentru copii, matematică, metodica predării acestora sau terapie educaţională complexă şi integrată – pentru învăţători-educatori, învăţători, învăţătorii-tineranţi, institutori, profesori pentru învăţământul primar din învăţământul special cu predare în limba română;
g) limba şi literatura română şi universală pentru copii, limba şi literatura maternă, matematica, metodica predării acestora la clasele cu predare în limbile minorităţilor sau terapie educaţională complexă şi integrată – pentru învăţători, învăţători-itineranţi, institutori, profesori pentru învăţământul primar din învăţământul special cu predare în una dintre limbile minorităţilor;
h) limba română şi literatura pentru copii, metodica activităţii instructiv-educative în învăţământul preşcolar sau terapie educaţională complexă şi integrată – pentru educatoare, institutori, profesori pentru învăţământul preşcolar din învăţământul special cu predare în limba română;
i) limba şi literatura română şi universală pentru copii, limba şi literatura maternă, metodica predării acestora sau terapie educaţională complexă şi integrată – pentru educatoare, institutori, profesori pentru învăţământul preşcolar din învăţământul special cu predare în una dintre limbile minorităţilor;
j) disciplina de specialitate şi didactica acesteia – pentru maiştri-instructori, antrenori şi cadre didactice medicale cu studii medii.

Regulile de examen:

Examenul scris de definitivat 2019 începe la ora 10:00 și durează 4 ore. Accesul candidaţilor în centrul de examen se face în intervalul 8:00 – 8:45, pe baza buletinului de identitate sau a paşaportului.

Candidaţii care introduc în sala de examen telefoane mobile, cărți sau caiete, chiar dacă nu le folosesc în momentul în care sunt depistaţi, sunt dați afară din examen pentru tentativă de fraudă.

Fiecare sală de examen este supravegheată de către 2 – 3 asistenţi supraveghetori, care verifică identitatea candidaţilor din sala respectivă pe baza actului de identitate prezentat de aceştia şi care răspund de corectitudinea desfăşurării probei scrise.

Profesorii trebuie să folosească pentru rezolvarea subiectelor cerneală sau pix de culoare albastră, iar pentru desene și grafice folosesc creion negru. Candidaţii pot să aibă, în sala de examen, dicţionare pentru disciplinele latină sau greacă veche – şi planuri de conturi – pentru disciplinele economice.

“Candidatul care se retrage din proprie iniţiativă poate solicita anularea lucrării, pe baza unei declaraţii, predă lucrarea şi foaia cu subiecte şi părăseşte sala după cel puţin o oră, dar nu la mai mult de 3 ore de la deschiderea plicului cu subiecte. În acest caz, lucrarea scrisă nu este evaluată, iar în statistici candidatul respectiv se consideră retras, cu dreptul de a se înscrie în sesiunea imediat următoare, conform prevederilor legale”, se arată în metodologie.

La evaluarea lucrărilor, subiectul de specialitate are o pondere de 60%, iar subiectul de metodică de 30%, 10% din punctaj fiind acordat din oficiu. Fiecare lucrare scrisă este evaluată independent, în săli separate, de doi profesori evaluatori, şi apreciată separat, cu note de la 10 la 1, incluzând şi punctul/punctele din oficiu, conform baremului de evaluare şi notare, fără a se face însemnări pe lucrare.

Nota obţinută la examen se calculează după formula: ND = (NI1 + NI2 + NP + 7NS) / 10, unde ND reprezintă nota la examen, NI1 reprezintă nota inspecţiei de specialitate 1, NI2 reprezintă nota inspecţiei de specialitate 2, NP reprezintă nota acordată pentru portofoliul profesional personal, iar NS reprezintă nota la proba scrisă, toate notele fiind obținute de candidat în sesiunea de examen curentă. Nota minimă de promovare a examenului de definitivat este 8.

Rezultatele examenului de definitivat 2019 se afişează la sediul centrului de examen şi se publică pe site-ul www.definitivat.edu.ro, pe 31.07.2019.

Candidaţii cu deficienţe beneficiază, la cerere, de adaptarea prevederilor metodologice prin măsuri specifice, pe care comisia de examen le aplică, după caz:

 • utilizarea sistemului Braille de către candidaţii nevăzători
 • folosirea limbajului mimico-gestual de către candidaţii cu deficienţe de auz
 • mărirea timpului destinat efectuării lucrării scrise de către candidaţii cu deficienţe vizuale grave
 • asigurarea scrisului cu caractere mărite pentru candidaţii ambliopi
 • realizarea probei scrise prin dictarea conţinutului acesteia de către candidatul cu deficienţe către un
 • supraveghetor de altă specialitate decât cea la care se desfăşoară proba respectivă
 • utilizarea tehnologiei asistive fără conectare la Internet
 • susținerea probelor de examen în săli de clasă separate monitorizate audio-video, în prezența a doi supraveghetori.

Citește și:

FOTO: Flickr/UFV


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Material susținut de Platforma de management organizațional VIVA

Sute de schimbări vizează școlile în următoarea perioadă. Platforma instalată deja în 1.700 de școli, care dă acces instantaneu la toate modificările, documentele esențiale și procedurile de care directorii și profesorii au nevoie

Autoritățile au anunțat deja că următorii doi-trei ani urmează peste 380 de acte normative pentru aplicarea legilor Educației. Deja începutul acestui an școlar arată împânzit de schimbări și reguli noi…
Vezi articolul

DOCUMENT Ministerul Educației caută profesori care să facă subiecte pentru examenele naționale 2023: Evaluările Naționale, Bacalaureat, Titularizare și Definitivat / Înscrierile încep luni, 26 septembrie – lista disciplinelor

Cadrele didactice se pot înscrie în completarea grupurilor de lucru care se vor ocupa de pregătirea examenelor naționale din anul școlar 2022-2023, informează Centrul Național pentru Politici și Evaluare în…
Vezi articolul

Noua lege a salarizării ar putea fi gata până în septembrie, spune președinta Comisiei de Învățământ din Camera Deputaților: În momentul în care finalizezi studiile, ca profesor debutant, cu puțin peste 2.000 lei, considerăm că este o jignire la adresa cadrelor didactice

Președinta Comisiei de Învățământ din Camera Deputaților, Natalia Intotero, a spus că până în septembrie e posibil „să avem această nouă lege a salarizării”. Aceasta a precizat jurnaliștilor că ministrul…
Vezi articolul

VIDEO Confruntare Jurma – Cîmpeanu, pe pragul de vaccinare pentru angajații din școli. „Nu poți să spui că și dacă ar fi 100% profesorii vaccinați, copiii, dacă merg la școală, nu o să se poată infecta”, susține cercetătorul / „Vrem să încurajăm vaccinarea”, spune ministrul

Pragul de vaccinare de 60% în rândul angajaților din școli pentru redeschiderea fizică a acestora nu este un criteriu epidemiologic sau unul sanitar, a spus cercetătorul Octavian Jurma, un critic…
Vezi articolul