Desființarea comisiilor școlare și a hârtiilor din școli și grădinițe, anunțată de ministrul Monica Anisie. Orban: ARACIP-ul este instituția care îi agasează cel mai mult pe profesori

47.027 de vizualizări
Foto: Pixabay.com
Regulamentele școlare prevăd pentru fiecare unitate de învățământ obligativitatea înființării a 7 comisii. Acestea sunt, de regulă, dublate sau uneori triplate de comisii ocazionale și temporare, înființate pe baza altor ordine, note sau prevederi. Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat că și ea este membră în “doar 3 comisii”, fiind profesoară de limba română la Colegiul Național “Tudor Vianu”, și că aceste comisii școlare vor fi desființate împreună cu hârtiile pe care profesorii sunt obligați să le completeze zilnic.

„Un profesor este înglobat în hârtii. Ăsta este adevărul. Aproape 80% din timp un profesor și-l dedică realizării hârtiilor necesar și nu se gândește la ora pe care el trebuie să o desfășoare decât foarte puțin timp. Nu are timp de asta. Prin urmare, ARACIP-ul [Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, instituție în subordinea Ministerului Educației care inspectează grădinițele și școlile private și de stat, pentru autorizare, acreditate și menținerea acestora – n.red.] este, și cred că dumneavoastră cunoașteți foarte bine lucrurile acestea, dacă întrebați orice profesor din sistem o să vă răspundă că ARACIP-ul este instituția de care lor le este cel mai… hai să nu zic teamă, că nu este vorba de teamă.

Ludovic Orban: Care-i agasează cel mai mult.

Monica Anisie: Da, ăsta este adevărul. Vom face o analiză în acest sens, vom vedea cum anume putem îmbunătăți, ce aduce de fapt bun, care este calitatea actului educațional dacă eu realizez 100 de hârtii că îmi vine ARACIP-ul”, a declarat Anisie, la ceremonia de preluare a mandatului.

Întrebată din câte comisii școlare face parte, Monica Anisie a a spus: „Vă răspund în câte comisii, comitete și comiții, că sunt și profesor de limba română. Am condus până luni comisia de control managerial intern. Sunt prezentă în trei comisii. Doar trei, pentru că eram membru în Consiliul de Administrație al școlii, dar ceilalți colegi ai mei erau, unii dintre ei, și în 5-6 comisii. Știți că în mandatul de secretar de stat pe care l-am avut în 2016 am fost cea care a redus numărul de comisii din ROFUIP, erau 24 prevăzute, au rămas numai 7 și acestea prevăzute de alte legi speciale, nu cele ale…

Reporter: Ce veți face cu aceste comisii?

”Regulamentul prevede 7 comisii, dar pe de altă parte, prin diverse metodologii, prin diverse alte acte subsecvente sunt înființate alte comisii și alte comisii. De aceea, tăierea hârtiilor presupune și tăierea acestor comisii, pentru că nu văd cu ce îmbunătățește predarea, învățarea, evaluarea că sunt eu într-o anumită comisie sau nu. Această analiză va fi făcută cu oamenii din sistem, cu colegi profesori și din învățământul rural și urban, deci din toate domeniile. Și de la învățământul preșcolar, până la cel postliceal,” a încheiat Anisie.

Școlile sunt obligate, prin lege, să înființeze șapte comisii. Printre acestea se numără Comisia pentru Evaluare și Asigurare a Calității, care realizează autoevaluarea anuală, conform standardelor ARACIP, și întocmește raportul anual de evaluare internă, precum și alte comisii cu mandate speciale privind curriculumul, formarea continuă și dezvoltarea profesională, dar și combaterea violenței școlare, a absenteismului și a abandonului școlar.

Pe lângă aceste 7 comisii permanente, există și alte 7-10 comisii care au caracter temporar, dar și între 5 și 10 comisii cu caracter ocazional.

Există situații în unele școli, unde numărul de profesori nu este atât de mare, unde profesorii sunt toți în toate comisiile, de multe mai multe ori chiar, și fiecare este șef (responsabil) la câte două-trei comisii.

Exemple practice

Școala gimnazială Măgurele, județul Prahova, are afișată componența comisiilor pentru anul școlar 2018-2019. Un alt exemplu este Școala Cuza din Bacău. Iată care sunt cele 22 de comisii și componența lor de la Școala gimnazială Mircea Eliade din Craiova (exemplele sunt alese aleatoriu din cele afișate pe site-urile instituțiilor – situația acestor comisii este una generală, valabilă pentru întreg sistemul de învățământ preuniversitar)

1. Comisia pentru curriculum

 Prof. IOANA Genoveva -director – presedinte
 Prof. Bănică Zoia– Limbă şi comunicare
 Prof. Matei Monica – Matematică şi ştiinţe
 Prof. Stoica Mihaiță – Om şi societate
 Prof. Rădulescu Daniel– Arte, educaţie fizică şi sport și Tehnologii
 Prof. Ghinea Mihaela – Învăţământ primar

2. Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității (CEAC)

 Prof. Constantin Liliana – președinte
 Prof. Ene Cristina – procesul didactic
 Prof. Anghel Katerina – resurse umane
 Prof. Dincă Hermina – resurse materiale
 Prof. Cazacu Lidia – procesul didactic, relatia cu parintii
 Prof. Duţă Narcisa – reprezentantul sindicatului
 Prof. Grinaru Nadia – reprezentantul părinților
 Bețiu Traian membru, reprezentant al comunităţii locale

3. Comisia pentru perfecționare și formare continuă

 Prof. Boborica Dinuța- președinte
 Prof.Ghinea Mihaela
 Prof.Ghiţă Otilia
 Prof.Grumăjel Gina

4. Comitetul de Securitate și Sănătate în Muncă (CSSM) și Situații de Urgență

 Prof. IOANA Genoveva director – președinte
 Prof. Marinescu Dan – responsabil SSM
 Popa Flori – laborant
 Prof. Puchiu Dragoș – responsabil S.U.
 Prof. Moraru Marcela-reprezentantul cadrelor didactice
 Cojocaru Mariana – administrator de patrimoniu

5. Comisia pentru control managerial intern (SCIM)

 Prof. IOANA Genoveva – director – președinte
 Ec. Bojan Ionelia – administrator financiar
 Ec. Zevedeanu Danusia – secretar șef
 Cojocaru Mariana – administrator patrimoniu
 Secretar Stoika Maria  Înlocuitor de secretar Popa Florica

6. Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul
școlar și promovarea interculturalității

 Prof. Roșculescu Alexandru – responsabil
 Prof. Stoica Mihăiță
 Prof. Lazarciuc Niculina
 Prof. Rădulescu Daniel
 Prof. Buzatu Viorica -psiholog
 Ing. Ciucă Elian– siguranța pe Internet
 Pagarin Sofia – părinte
 Dumitru Răzvan – părinte

7. Comisia pentru programe și proiecte educative ( activități extrașcolare și europene)

 Prof. Radu Florentina –coordonator pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare
 Prof. Cazacu Lidia – responsabil proiecte europene
 Prof. Moraru Marcela
 Prof. Staicu Maria
 Prof. Asproiu Diana – responsabil clasele CP-IV
 Prof. Anghel Katerina – responsabil clasele V – VIII
 Prof. Pătru Cornelia – multiplicator de informare europeană

II. Comisii cu caracter temporar

1. Comisia pentru notare ritmică, frecvență, combaterea absenteismului și a abandonului școlar

 Prof. Grînaru Nadia – președinte
 Prof. Vanțu Maria – clasele CP – IV
 Prof. Ghiță Otilia– clasele V – VIII
 Ec. Zevedeanu Danusia – secretar șef
 Ing. Ciucă Elian-informatician

2. Comisia de inventariere

 Cojocaru Mariana -președinte
 Stoika Maria – bibliotecar
 Popa Florica- secretar
 Prof. Benea Florea
 Prof. Voinea Mariana
 Ec. Bojan Ionelia- administrator financiar

3. Comisia de gestionare SIIIR

 Prof. IOANA Genoveva -director – presedinte
 Ing. Ciucă Elian – informatician
 Ec. Zevedeanu Danusia – secretar șef
 Popa Florica- secretar
 Ec. Bojan Ionelia- contabil șef
 Cojocaru Mariana – administrator de patrimoniu
 Stoika Maria – bibliotecar

4. Comisia pentru aplicarea programului guvernamental „Corn şi lapte”

 Cojocaru Mariana – responsabil
 Prof. Duță Narcisa
 Prof. Vanțu Maria
 Prof. Rădulescu Daniel
 Prof. Grumăjel Gina

5. Comisia pentru consiliere și orientare şcolară şi profesională

 Prof. Drăghici Marinela, director adjunct – responsabil
 Prof. Trinicu Lavinia
 Prof. Lazarciuc Niculina
 Prof. MateiMonica
 Prof. Bănică Zoia
 Cons. Șc. Buzatu Viorica

6. Comisia de salarizare

 Prof. IOANA Genoveva -director – presedinte
 Ing. Ciucă Elian – informatician
 Ec. Zevedeanu Danusia – secretar șef
 Popa Florica- secretar
 Ec. Bojan Ionelia- contabil șef

7. Comisia pentru imaginea școlii

 Prof. Popescu Simona – responsabil
 Ciucă Elian – informatician
 Prof. Stoica Mihaiță – purtător de cuvânt
 Prof. Simanschi Aida
 Prof. Rădulescu Anca

III. Comisii cu caracter ocazional

1. Comisia pentru organizarea examenelor

 Prof. IOANA Genoveva – director – preşedinte
 Prof. Roșculescu Alexandru
 Prof. Rădulescu Daniel
 Prof. Puchiu Dragoș
 Prof. Trincu Lavinia

2. Comisia pentru întocmirea orarului și organizarea serviciului în școală

 Prof. IOANA Genoveva, director – responsabil
 Prof. Drăghici Marinela – întocmirea orarului
 Prof. Matei Monica – întocmirea orarului
 Prof. Rădulescu Anca – întocmirea graficului cadrelor didactice de serviciu în școală
 Prof. Rădulescu Daniel – întocmirea graficului elevilor de serviciu în școală

3. Comisia de recepție bunuri și lucrări

 Prof. Popescu Mirela – preşedinte
Membri  Prof. Balosache Dorina  Prof. Riza Narcisa

4. Comisia pentru recensământul populației școlare

 Prof. Dincă Hemina – responsabil
 Toti învățătorii și profesorii

5. Comisia pentru olimpiade și concursuri

 Prof. Trincu Lavinia – președinte
 Prof. Bănică Zoia
 Prof. Popa Carmen
 Prof. Rădulescu Daniel

6. Comisia pentru verificarea documentelor școlare și a actelor de studii

 Prof. IOANA Genoveva, director – responsabil
 Ec. Zevedeanu Danusia – secretar șef
 Popa Florica – secretar
 Prof. Trincu Lavinia
 Prof. Matei Monica

7. Comisia pentru programe de susținere educațională (burse și alte drepturi)

 Prof. Riza Narcisa – preşedinte
 Prof. Ștefan Floarea
 Prof. Boborică Dinuța
 Prof. Crețan Valentina
 Prof. Ene Cristina
 Popa Florica –secretar
 Cojocaru Mariana – casier

8. Comisia de casare, de clasare și valorificare a materialelor rezultat

 Inf. Ciucă Elian – preşedinte
 Roşculescu Alexandru – membru
 Stoika Maria – membru.

Sursa

Fiecare comisie de Calitate are între șase și opt membri, care reprezintă personalul didactic, sindicatele din învățământ, părinții, elevii în cazul învățământului liceal, consiliul local și minoritățile naționale. Membrii comisiei nu sunt obligați să urmeze nicio formare, iar participarea lor la cursuri este lăsată la latitudinea școlii. Deși comisia de calitate răspunde de implementarea măsurilor de îmbunătățire a calității școlii, pe lângă efectuarea evaluărilor interne, în realitate, școlile din România nu dețin autonomia și fondurile necesare pentru a realiza schimbări.

Echipa OCDE care a realizat Raportul privind evaluarea și examinarea în domeniul educației din 2017 notează faptul că în timpul interviurilor din școli a aflat că rezultatele autoevaluării au influențat stabilirea activităților de îmbunătățire ale unei școli. ”Cu toate acestea, scrie raportul, discuțiile cu alți factori de interes au sugerat faptul că școlile consideră realizarea raportului anual de evaluare internă ca fiind scopul principal al autoevaluării, nu îmbunătățirea activității școlii”.

Pe lângă aceste șapte comisii, fiecare școală trebuie să aibă:

 • Consiliu profesoral – condus de director și care include întregul personal didactic. Acesta răspunde de calitatea activității didactice, propune planuri de dezvoltare profesională și avizează autoevaluările cadrelor didactice;
 • Comisii metodice – includ toate cadrele didactice care predau o anumită disciplină sau într-o grupă de clase și se ocupă de o serie de aspecte instructiv-educative. Potrivit Legii educației din 2011, consiliul școlar și directorul școlii trebuie să coopereze cu consiliul profesoral, comitetul de părinți și administrația locală.

FOTO: Imagine de Ag Ku de la Pixabay


14 comments
 1. Cu siguranta este nevoie de reducerea hartiilor, dar , indiferent de ce se spune cu privire la faptul ca ,,hartiile nu mai lasa timp pentru a pregati activitatea didactica este partial adevarata. Intr-adevar ARACIP-ul este o institutie care nu isi are rostul. Chiar daca o scoala, la toate nivelurile de invatamant, dupa verificarea ARACIP primeste cel mai slab calificativ, ea , poate , ramane cea mai buna optiune fiind singura din UAT, deci nu poate fi desfiintata. Sa revin la partea cu hartiile, uele sunt inutile daca sunt intocmite doar ,, de dorul lelii,,. Daca sunt bazate pe situatii sau riscuri reale, ale scolii, si propun masuri concrete sau proceduri unitare de interventie, atunci , cu siguranta ca pot salva scoala si clasele din multe situatii neplacute, gen reducere de clase, posturi, sanctiuni luate dupa ,, orgoliul ranit,,al , fiecarui cadru didactic, activitati remediale sau de performanta centrate pe necesitatile elevilor. Daca e inutil un raport gen ,,situatie lapte-corn,, sunt perfect de acord. Un control APIA???!!! La fel, total dezacord. Ce relatie de subordonare exista intre profesor si angajatul APIA? Deasemenea o aberatie. Insa faptul ca profesorii la ora 12-13-14 pleaca acasa desi , dupa Codul muncii ar trebui sa stea 8 ore la serviciu, lasa multe de dorit si in ceea ce priveste partea de ,,hartii pt lectie,,.

 2. anul ăsta ies la pensie şi m-a ferit Domnul de aracip până acuma. în ultimii ani am prins doar două inspecţii generale, care, de bine-de rău, se fac că le interesează şi activitatea profesorilor la ore. dar de la diverşi colegi din alte şcoli am tot auzit de ce pot face comisiile astea.

 3. Vi se pare normal ca un profesor sa tina zilnic evidenta cornurilor distribuite, cornurilor ramase si sa prezinte saptaminal, in scris, situatia ?

 4. Și ARACIS-ul la fel. Ajung profesorii să nu mai meargă la ore că nu au terminat de întocmit toate actele și vine comisia în vizită… Să nu mai vorbim că nu mai ai timp să pregătești orele cum trebuie. Până nu ne vom da seama că subiectul central al educației este studentul, respectiv elevul, nu vom avea niciodată un învățământ de calitate. Toată lumea e prinsă în cu totul alte activități, birocratice, de cercetare etc., din nefericire, studenții primind doar firimituri din timpul rămas liber. Ăsta este adevărul și nu se poate ascunde nimeni după deget.

 5. Ideea e excelenta,mai trebuie sa fie si pusa in practica.Pe de alta parte,pentru cresterea calibrului scolilor,ar trebui eliminate si criteriile de evaluare ale anexei 2 din metodologia de mobilitate.Poate ar trebui realizata o clasificare a universitatilor si scolile de elita sa nu primeasca in nicio etapa de mobilitate decat absolventii anumitor categorii de universitati.In acest fel, tipul de universitate absolvit ar fi o tenura autentica si meritata pentru un profesor(situatie valabila in orice alt domeniu de activitate).
  Pe de alta parte,o revenire la transferuri intre scoli dupa concursul de titularizare,cum a fost acum doi ani, ar fi mai onesta.Oricum,tot titularii au avut prioritate,numai ca, inlocuind concursul de dosare prin cel de cunostinte ar disparea obiectul muncii pentru birocratie.Ea e intretinuta printr-o cointeresare prin constrangere de niste interese.

 6. Salut aceasta idee care sper sa fie pusa in practica imediat.Ea trebuie insotita si de eliminarea anexei 2 cu acele criterii aberante de evaluare pe baza de punctaj din metodologia de mobilitate a personaluilui didactic.
  De pilda,ar fi corecta o clasificare a universitatilor si construirea unei noi ordini de precadere in fiecare etapa de mobilitate in functie de universitatea absolvita.S-ar putea impune ca scolile de elita sa nu primeasca in nicio etapa de mobilitate decat absolventii anumitor tipuri de universitati.Ar disparea astfel obiectul muncii pentru birocratie,brandul unei universitati ar fi o tenura autentica,iar lumea s-ar concentra pe profesionalism,nu pe carierism.De ce nu si plasarea transferurilor dupa concurs cum a fost acum doi ani?Oricum,tot titularii au fost primii strigati.Dar selectia s-ar face pe baza de cunostinte,nu de punctajele ucigatoare din dosar.

 7. Sigura motivatie a existentei ARACIP/ARACIS ar fi infiintarea unor noi unitati de invatamant sau a unor noi niveluri sau domenii intr-o scoala existenta. Altfel….aceste hulite institutii sunt doar mancatoare de bani publici si generatoare de o tona de hartii INUTILE!!! Ca sa va dau un exemplu care inca ma oripileaza…la o recenta vizita a reprezentatilor ARACIP mi s-a cerut numarul de inregistrare de pe o hartie cu organigrama scolii. I-am spus ca nu o am printata, ca urasc sa ”manac” hartie aiurea si ca toate documentele manageriale au nr de inregistrare in registrul scolii. ”Nuuuuu, nu e bine! Trebuie hartia!” Zau?!?!?! Cred ca ar creste calitatea procesului educativ in scoala mea cu aceasta hartie cu 300% cel putin! E doar un exemplu. Au fost si alte (multe) aberatii de acest gen! Propun reducerea la minimum a atributiilor si a taxelor acestor institutii cronofage si mancatoare de bani publici!

 8. Multitudine de hartii se fac si de catre personalul auxiliar. Pentru fraierii astia ce desfiintati. Daca profesorii nu vor face hartii le vor face personalul auxiliar. Si uite asa , pe astia ii ingropam in hartii si facem reduceri la costurile per elev, ca vor fi mai putini.

  1. Ma intrebam cand se va pune si aceasta problema!!
   Ce vor face cei care asteapta de la noi (auxiliarii) situatii, machete, …. ? zilnic

 9. Principiul “HARTIA DOVEDESTE FAPTA” – atat de drag birocratilor din toata lumea, inclusiv celor din ARACIP si ARACIS – este total contraproductiv…. ARACIP si ARACIS nu pot fi desfiintate fara abrogarea Legii 87/2006 de aprobare a OUG 75/2005…A se vedea pe academica.edu studiul meu intitulat ASIGURAREA CALITATII EDUCATIEI EUROPENE – POZITIA ROMANIEI IN CADRUL SISTEMULUI EUROPEAN AL INVATAMANTULUI SUPERIOR ..RAUL TREBUIE TAIAT DE LA RADACINA….

 10. Bravo! Sa speram ca vor conta mai mult orele bine tinute decat vrafurile de hartii adunate ca “dovezi”? Mare mirare! Numai sa se tina de cuvant!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

OFICIAL Restaurație la BAC, în an electoral: Ministerul Educației desființează corectarea încrucișată între județe a lucrărilor de la Bacalaureat, introdusă pentru reducerea fraudelor, și elimină obligativitatea ca profesorii corectori să fi fost formați

Regulile oficiale stabilite pentru Bacalaureatul din vara anului 2020 și publicate în Monitorul Oficial sunt marcate de 2 schimbări majore, esențiale pentru corectitudinea notelor obținute în final de elevi: Ministerul…
Vezi articolul

FSLI: Toate cadrele didactice din România pot fi obligate să își cumpere laptopuri sau tablete pentru activități on-line, dacă președintele Iohannis promulgă legea care le acordă două salarii minime pe an

Toate cadrele didactice din România pot fi obligate să își cumpere laptopuri sau tablete pentru activități on-line, dacă președintele Iohannis promulgă legea care le acordă două salarii minime pe an…
Vezi articolul

BREAKING Greva generală din Educație a încetat după ce liderii sindicali și ministrul Deca au semnat contractul colectiv de muncă pentru angajații din învățământ / Decizia nu a fost luată prin consultarea tuturor membrilor, așa cum anunțau sindicaliștii, ci doar de către lideri – surse

Liderii sindicali din Educație, marius Nistor de la FSE Spiru Haret și Simion Hăncescu, de la FSLI, apar într-o fotografie, alături de ministrul Educației, Ligia Deca, în timp ce semnează…
Vezi articolul

Material susținut de proiectul 3DUTECH și ECDL România

Înscrie-te gratuit la Teach for future – concurs de lecții predate cu ajutorul imprimării 3D, indiferent de disciplină / Profesoara de limba română care a câștigat una dintre edițiile trecute: Cu ajutorul tehnologiei „elevii pot învăța mai usor și pot fi aduși astfel spre profunzimea actului de a învăța și de a selecta informația”

Până în data de 15 mai, profesorii din toată țara, indiferent că predau limba română, istorie, franceză sau chimie, se pot înscrie la concursul „Teach for future”. Aceștia trebuie să…
Vezi articolul