Doar profesorii din București, Vaslui și Tulcea au fost puși de inspectorate să aducă adeverințe de nesancționare de la toate școlile în care au predat în ultimii 6 ani școlari / Restul inspectoratelor au cerut doar pe 2 ani, așa cum e prevăzut în modelul publicat de Minister

32.238 de vizualizări
Înscrierea la Evaluarea Națională Documente / Foto: Pexels.com
Foto: Pexels.com
Doar 3 inspectorate școlare au cerut profesorilor la înscrierea la concursul de Titularizare 2024 o adeverință de nesancționare disciplinară pe 6 ani și nu pe 2 ani, așa cum este prevăzut în documentul-model al Ministerului Educației și publicat în Monitorul Oficial. Potrivit documentelor publicate de inspectoratele școlare ale celor 41 de județe, plus București, analizate de Edupedu.ro, restul inspectoratelor nu au modificat cererea model și au cerut adeverință pe 2 ani. Ministerul Educației spune că nu a emis vreo o notă în acest sens, potrivit unui răspuns transmis Edupedu.ro, la solicitarea redacției. “Unele inspectorate (printre care și ISMB) au corelat documentele solicitate prin fișa de înscriere cu prevederile legii Educației”, mai scrie în răspunsul Ministerului Educației.

“Doar unele inspectorate școlare din țară au ales să ceară adeverință de nesancționare disciplinară pentru profesori pe 6 ani, la înscrierea la Titularizare 2024”, spune Ministerul Educației, într-un răspuns cerut de Edupedu.ro. Acestea sunt Inspectoratul școlar București, ISJ Tulcea și ISJ Vaslui, potrivit documentelor publicate de inspectoratele școlare ale celor 41 de județe, plus București, analizate de Edupedu.ro.

În modelul de fișă de înscriere la titularizare publicat în Monitorul Oficial și elaborat de Ministerul Educației se cerea profesorilor o adeverință de nesancționare disciplinară pe ultimii doi ani. Acest model a fost încărcat pe toate site-urile inspectoratelor școlare, mai puțin pe cele trei județe: București, Tulcea și Vaslui. Acestea din urmă au cerut în cererea de înscriere adeverință de ultimii 6 ani.

Asta pentru că au corelat cu prevederea de la art. 67, alin. 3 din Legea Educației care menționează că: “Nu pot participa la concurs cadrele didactice care au fost sancționate, pe parcursul anului şcolar curent sau în ultimii 6 (şase) ani şcolari încheiaţi, cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă”.

Însă, potrivit Metodologiei Mobilității cadrului didactic, inspectoratele au libertatea să elaboreze modelele de cereri tip. Astfel că majoritatea ISJ-urilor au ales să nu modifice cererea oficială, redactată de Ministerul Educației și publicată în Monitorul Oficial.

Art. 118, alin, (5) din Metodologie: ISJ/ISMB pot elabora proceduri specifice, machete, tipizate, modele de cereri-tip în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei Metodologii, care se comunică persoanelor interesate inclusiv prin afișare pe site-ul ISJ/ISMB.

Responsabilitatea validării dosarelor candidaților participanți la concurs, respectiv îndeplinirea condițiilor legale de către candidații înscriși, aparține inspectoratelor școlare județene/al municipiului București. În consecință, inspectoratele școlare județene / al municipiului București au obligația de a verifica îndeplinirea condițiilor legale de participare la concursul național pentru fiecare candidat, iar pentru aceasta au dreptul de a stabili proceduri proprii în aplicarea prevederilor metodologice. În acest sens, unele inspectorate școlare (printre care și ISMB) au corelat documentele solicitate prin fișa de înscriere cu prevederile art. 67 alin.(3) lit.c”, spune Ministerul Educației.

Răspunsul integral al Ministerului Educației:

“În anexa nr. 14 la Metodologia-cadru sunt prezentate modele de cereri pentru participarea la etapele de mobilitate a personalului didactic de predare.

Conform prevederilor art 118 alin. (5) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2024-2025, ISJ/ISMB pot elabora proceduri specifice, machete, tipizate, modele de cereri-tip în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei Metodologii, care se comunică persoanelor interesate inclusiv prin afișare pe site-ul ISJ/ISMB.

Responsabilitatea validării dosarelor candidaților participanți la concurs, respectiv îndeplinirea condițiilor legale de către candidații înscriși, aparține inspectoratelor școlare județene/al municipiului București.

În consecință, inspectoratele școlare județene / al municipiului București au obligația de a verifica îndeplinirea condițiilor legale de participare la concursul național pentru fiecare candidat, iar pentru aceasta au dreptul de a stabili proceduri proprii în aplicarea prevederilor metodologice. În acest sens, unele inspectorate școlare (printre care și ISMB) au corelat documentele solicitate prin fișa de înscriere cu prevederile art. 67 alin.(3) lit.c.

Având în vedere prevederile art 118 alin. (5) din metodologie, Ministerul Educației nu a emis nicio notă în sensul aspectelor menționate anterior“.

Ministerul citează și prevederile din Legea Educației:

“Conform prevederilor Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare:

– 162 alin. (2):

„(2) Din categoria personalului didactic fac parte persoanele care îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege, care au capacitate de exerciţiu deplină, o conduită morală conformă cu deontologia profesională, sunt apte din punct de vedere medical şi psihologic pentru îndeplinirea funcţiei şi nu se află în situaţia prevăzută la art. 168 alin. (7).”

– art. 168 (7):

„(7) Nu poate ocupa/exercita o funcţie didactică de predare, de îndrumare şi control, didactică auxiliară, administrativă sau orice activitate didactică sau de conducere în sistemul de învăţământ preuniversitar persoana care a fost condamnată penal definitiv pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni contra vieţii, integrităţii corporale sau sănătăţii, contra libertăţii persoanei, rele tratamente aplicate minorului, hărţuire, trafic de minori, proxenetism, infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale, luare şi dare de mită, trafic de influenţă, fals şi uz de fals, furt calificat, pentru care nu a intervenit reabilitarea.”

– art. 177 alin. (1):

 „(1) În învăţământul preuniversitar de stat, posturile didactice/catedrele vacante / rezervate se ocupă princoncurs naţional unic organizat de DJIP/DMBIP, conform metodologiei-cadru aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, după consultarea partenerilor de dialog social, până la data de 15 noiembrie a fiecărui an.”

– art. 215 alin. (2):

„(2) Cadrele didactice sancţionate cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă nu pot ocupa posturi didactice/catedre în învăţământul preuniversitar de stat pentru o perioadă de 7 ani şcolari.

Pentru aplicarea prevederilor Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Educației, cu consultarea partenerilor de dialog social, a elaborat Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2024-2025, aprobată prin ordinul de ministru nr. 6.877/2023.

Prevederile art. 67 alin. (3) lit. c) din Metodologia-cadru respectă prevederile art. 215 alin. (2) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare:

„(3) La concursul naţional au dreptul să participe persoanele care îndeplinesc condiţiile de studii şi de pregătire psihopedagogică prevăzute de prezenta Metodologie, care au capacitatea de exercitare deplină a drepturilor, o conduită morală conformă deontologiei profesionale, sunt apte din punct de vedere medical şi psihologic pentru îndeplinirea funcţiei didactice şi nu îndeplinesc condiţiile legale de pensionare pentru limită de vârstă.  

Nu au dreptul să participe la concursul naţional persoanele care se află într-una dintre următoarele situaţii:

a) nu prezintă un document medical emis de un medic specializat de medicina muncii sau de un cabinet de medicina muncii, care atestă că este apt pentru prestarea activităţii didactice;

b) au fost condamnate penal definitiv pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni contra vieţii, integrităţii corporale sau sănătăţii, contra libertăţii persoanei, rele tratamente aplicate minorului, hărţuire, trafic de minori, proxenetism, infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale, luare şi dare de mită, trafic de influenţă, fals şi uz de fals, furt calificat, pentru care nu a intervenit reabilitarea;

c) au fost sancționate, pe parcursul anului şcolar curent sau în ultimii 6 (şase) ani şcolari încheiaţi, cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.”

Informații de context

Unii profesori din București au semnalat redacției Edupedu.ro că în momentul în care au vrut să depună dosarul pentru Titularizare 2024 li s-a cerut o adeverință pe ultimii 6 ani din care să reiasă că nu au fost sancționați disciplinar. Acest lucru i-a împiedicat să-și poată depună dosarul la momentul respectiv și au fost nevoiți să meargă la toate școlile unde au predat în această perioadă pentru a obține adeverințele.

De remarcat faptul că un profesor de desen sau de muzică de exemplu, care are doar o oră sau două pe săptămână la o clasă, are nevoie de ore cel puțin la 4 școli pentru a-și îndeplini norma de 18 ore pe săptămână. Pentru adeverințe care să ateste că nu a fost sancționat disciplinar pe ultimii 6 ani ar trebui să meargă la zeci de școli în cazul în care nu a avut continuitate la aceleași unități de învățământ.

După ce Edupedu.ro a scris despre această situație, în care Inspectoratul școlar al Municipiului București a impus într-o fișă de înscriere la Titularizare 2024 o condiție nouă față de cele impuse de Ministerul Educației în documentul-model, purtătorul de cuvânt al instituției a certat redactorii Edupedu.ro că ar fi scris informația cu un „titlu bombastic pentru a face audiență”.

Profesoara Elena Ștefan, inspector pentru comunicare al ISMB, ne reproșează în răspuns că am „înțeles care este realitatea privind perioada de nesancționare prevăzută de legislație”, dar cu toate acestea am scris că Inspectoratul școlar al Municipiului București (ISMB) le cere profesorilor suplinitori care se înscriu la Titularizare 2024, adeverințe de nesancționare pe ultimii 6 ani, deși Ministerul Educației a stabilit un termen de 2 ani, așa cum arată în modelul de fișă de înscriere publicat în Monitorul Oficial.

Inspectoratul scrie că Edupedu.ro “a insistat pe un model de cerere publicat în Monitorul Oficial de către Ministerul Educației. Este evident că un model de cerere nu poate contrazice metodologia“, spune ISMB, care putea reproșa acest lucru Ministerului Educației, cel care a realizat și documentul și metodologia.

Mai departe, Inspectoratul școlar București remarcă faptul că prevederea privind nesancționarea profesorilor timp de 6 ani este trecută și în metodologia Mobilitatea cadrelor Didactice și în legea Educației. Din formularea folosită de ISMB reiese că redacția Edupedu.ro nu a corelat aceste două articole din metodologie și legea Educației pentru a constata că ar fi nevoie de adeverința pentru 6 ani și nu 2 așa cum e trecut în modelul oficial al Ministerului Educației.

“Mai mult, prevederea privind nesancționarea timp de 6 ani, plus anul în curs, se regăsește si în Legea Învățământului Preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare, pe care profesorii care își depun cererile ar trebui să o cunoască”.

ISMB mai atrage atenția și că redacția noastră a cerut un punct de vedere pe subiect “în afara programului de funcționare al Inspectoratului”. 

Citește și:
Inspectoratul școlar al Municipiului București schimbă fără să anunțe condițiile de înscriere la Titularizare 2024 pentru profesorii suplinitori: Cere adeverințe de nesancționare pe ultimii 6 ani, față de doar 2 ani, cât stabilise Ministerul Educației

Ceartă ca la școală, aplicată de purtătorul de cuvât al ISMB într-un răspuns pentru Edupedu.ro: Solicitarea punctului de vedere a fost făcută în afara programului de funcționare

9 comments
  1. Ați uitat sa specificat ca și ISJ Constanța a cerut adeverință de sancțiuni plus ca cei care nu lucraseră în sistem li se cerut adeverinte de la angajatori ca nu au sancționați disciplinar cu desfacerea contractului de munca sau mai rău au fost trimiși la ITM.. pentru ca să aducă minunata adeverință..

  2. Deci unul care sa zicem era sancționat în 2000 și nu a mai predat nu mai poate preda, dar unul care în 2014 preda și a mai predat nu avea probleme deși în 2014 era sancționat…
    Asta pentru ca se cerea 6 ani școlari din urmă ca vechime nu cum era scris….

  3. Ultimii 6 ani din aia predați, nu cum era normal, calendaristic, din anii ăia scolari.
    Oricum aiurea.

  4. Confuzie totală a ME….. conform art. 248 alin. (6) din Lg. 198/2023, concursul național de ocupare a posturilor/catedrelor se organizează ”în condițiile stabilite de Legea nr. 1/2011” până în anul școlar 2027-2028 inclusiv; de asemenea, orice lege dispune numai pentru viitor, neputând retroactiva. Întrucât Legea 1/2011 nu cuprindea vreo prevedere referitoare la interdicția participării la concurs a cadrelor didactice care au fost sancționate disciplinar cu desfacerea CIM, iar interdicția prevăzută de legea nr. 198/2023 se poate aplica doar pentru cei care vor fi sancționați astfel după intrarea în vigoare a legii, despre ce mai vorbim acum????

  5. Dar de ce sa ne ceara nouă?Ei nu au o baza de date pe care sa o acceseze fără sa alergam noi din școală în școală?Sunt scoli care te țin câte o luna pana îți eliberează o adeverință și au pretenția sa faci cerere scrisa de mana și sa vii sa ridici adeverința, refuza cerere online și sa trimită adeverinta online.De ce?Pentru ca ați lăsat dinozauri de pe vremea lui Pazvante Chiorul prin secretariatele,cu tot cu rubedenii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Iohannis, despre anunțul șefului ANAF că va controla profesorii care dau meditații: Dacă chiar profesorii sunt prima categorie care trebuie verificată am oarece întrebări în această speță / Dacă ANAF-ul va verifica categoriile unde se realizează evaziune pe scară un pic mai largă, atunci colectarea poate să devină mai eficientă

Președintele Klaus Iohannis a fost întrebat în cadrul unei conferințe de presă despre fiscalizarea meditațiilor: “Dacă profesorii sunt prima categorie care trebuie verificată am oarece întrebări în această speță, însă…
Vezi articolul

Academia de Informații a SRI cere în instanță anularea pentru plagiat a diplomelor de doctor în cazul mai multor generali SRI în rezervă și a unor doctori făcuți de Gabi Oprea / Printre ei, fostul șef de la Antitero, Sorin Cozma, fostul șef de la Juridic, Dumitru Dumbravă, fiica, ginerele și secretara lui Oprea

Academia Națională de Informații ”Mihail Viteazul” a SRI cere în instanță anularea diplomelor de doctor în cazul mai multor generali SRI în rezervă, dar și în cazul unor doctori făcuți…
Vezi articolul

Școlile din Turcia au fost închise pentru o săptămână, după cutremur, pentru ca oamenii din toate provinciile să poată participa la acțiunile de intervenție și umanitare / UNICEF atrage atenția asupra riscurilor cu care se confruntă mii de copii din Turcia și Siria, în urma dezastrului

Educația a fost suspendată, marți după-amiază, în toată Turcia, până pe 13 februarie, în urma devastatorului cutremur de 7,8 grade pe scara Richter, al cărui bilanț se ridică până acum…
Vezi articolul