DOCUMENT Admitere liceu 2023, pentru elevii olimpici. Cerere-tip de înscriere în clasa a IX-a și actele necesare pentru dosar

3.255 de vizualizări
Foto: © Monkey Business Images | Dreamstime.com
Inspectoratul Școlar Județean Iași a publicat cererea de înscriere în clasa a IX-a, în anul școlar 2023-2024, pentru absolvenții clasei a VIII-a care au obținut, pe parcursul gimnaziului, premii la etapa națională / internațională a competițiilor școlare. Înscrierea și repartizarea elevilor se realizează până pe data de 31 august 2023, conform Ministerului Educației.

Procedura de admitere la liceu 2023, pentru elevii olimpici, fără susținerea Evaluării Naționale. Lista olimpiadelor recunoscute pentru fiecare profil și specializare.

Înscrierea și repartizarea elevilor se realizează până pe data de 31 august 2023.

Rezultatul repartizării absolvenților de clasa a VIII-a cu performanțe deosebite se afișează la sediul inspectoratului școlar și se postează pe site-ul instituției.

Ce trebuie să conțină dosarul elevului
 1. cerere pentru înscrierea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2023—2024, pe baza performanțelor deosebite obținute la olimpiadele naționale sau la competițiile internaționale obținute pe parcursul gimnaziului, cu exprimarea unei opțiuni privind filiera/profilul/specializarea sau filiera/profilul/calificarea profesională și unitatea de învățământ liceal;
 2. documentele doveditoare ale premiilor obținute, în original și în copie;
 3. cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere, în copie certificată „conform cu originalul” de către persoana din comisie învestită cu astfel de competențe;
 4. foaia matricolă pentru clasele a V-a—a VIII-a (cu calculul mediei generale); 
 5. fișa medicală, în original și în copie”, potrivit ordinului Ministerului Educației 3.684, publicat pe 21 februarie în Monitorul Oficial.

Cerere pentru înscrierea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2023—2024

Etapele înscrierii și repartizării în clasa a IX-a pentru elevii olimpici

Etapele înscrierii și repartizării în clasa a IX-a, în anul școlar 2023—2024, a absolvenților clasei a VIII-a care au obținut, pe parcursul gimnaziului, premii, sunt următoarele:

 • „depunerea dosarelor la inspectoratul școlar;
 • analizarea dosarelor de către comisia de admitere județeană/a municipiului București;
 • comunicarea rezultatului repartizării absolvenților;
 • preluarea dosarelor absolvenților de la inspectoratul școlar și depunerea acestora la unitățile de învățământ la care au fost repartizați;
 • transmiterea de către unitățile de învățământ liceal a situației privind finalizarea înscrierii absolvenților;
 • completarea în SIIIR a datelor aferente absolvenților clasei a VIII-a înscriși în clasa a IX-a pe baza performanțelor: premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare, respectiv premiile I, II sau III, respectiv medalia de aur, argint sau bronz în numele României la etapa internațională a competițiilor școlare, potrivit ordinului Ministerului Educației 3.684, publicat pe 21 februarie în Monitorul Oficial.

Prevederile procedurii de admitere pentru elevii olimpici se pot aplica și pentru înscrierea în colegiile naționale militare ale Ministerului Apărării Naționale, pe filiera vocațională, profilul militar, cu condiția ca absolvenții să susțină toate probele de selecție cu caracter eliminatoriu prevăzute pentru profilul militar în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului educației nr. 5.243/2022 și să fie declarați „Admis”/„Apt” la acestea”, conform ordinului Ministerului Educației.

Citește și:
OFICIAL Procedura de admitere la liceu 2023, pentru elevii olimpici, fără susținerea Evaluării Naționale. Lista olimpiadelor recunoscute pentru fiecare profil și specializare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like