DOCUMENT Criteriile pentru bursele elevilor au fost aprobate prin ordin de ministru / Elevii de clasa a V-a nu mai primesc burse de merit, iar pentru bursele de studiu și cele de ajutor social cererile se mai pot depune până la finalul lunii septembrie

189.991 de vizualizări
Foto: © Syda Productions | Dreamstime.com
Elevii de clasa a V-a nu mai primesc deloc burse de merit, potrivit ordinului de ministru nr. 5.379 din 7 septembrie 2022. Este vorba despre ordinul care reglementează criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar în acest an școlar, an școlar care a început pe 1 septembrie. Potrivit documentului, elevii care erau clasa a V-a și care primeau până acum bursă de merit în semestrul al II-lea al anului școlar, dacă îndeplineau condițiile, pe noua structură organizată pe module, nu mai primesc deloc această bursă, pe tot parcursul primului an de gimnaziu.

UPDATE: Și bursa socială pentru elevii din mediul rural care merg la liceu în altă localitate a fost eliminată de Ministerul Educației

Modificarea regimului burselor de merit pentru elevii de clasa a V-a nu a fost anunțată de autorități înainte ca aceasta să aibă loc.

Bursa de merit este acordată doar elevilor din clasele VI-XII, din școlile de stat, prevede ordinul ministrului Educației. Este o bursă care are drept criterii de acordare următoarele:

 • au obținut media anuală generală de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 20 absențe nemotivate/an în anul școlar anterior, cu excepția elevilor din clasa a IX-a;
 • au obținut media de admitere în învățământul liceal sau profesional de cel puțin 9,50 și au acumulat maximum 20 absențe în anul școlar anterior pentru elevii din clasa a IX-a;
 • au obținut locurile I, II sau III la etapele județene/zonale în cazul învățământului ocazional de artă ale competițiilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației;
 • au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de Ministerul Educației.

În ordinul precedent, 5.870/2021, modificat prin ordinul 3.073/2022, bursele de merit erau acordate elevilor de clasa a V-a din semestrul al II-lea, pe baza mediei din semestrul I. Noua structură este însă pe module, iar elevii au o singură medie, cea generală.

Criteriile pentru bursele de performanță aduc și ele o schimbare, anunțată de autorități, este vorba despre acordarea acestor burse și elevilor școlile particulare. Noile criterii sunt următoarele:

 • au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației; 
 • s-au calificat în loturile de pregătire organizate de Ministerul Educației pentru competițiile internaționale;
 • au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de Ministerul Educației;
 • au obținut locurile I, II sau III la competițiile sportive internaționale la care participă loturile naționale ale României.

Lista competițiilor școlare naționale, precum și lista competițiilor/concursurilor pentru care se acordă bursele de performanță menționate la alin. (1) este aprobată și publicată anual de Ministerul Educației, prevede ordinul respectiv.

Bursele de performanță se acordă pe perioada anului școlar următor celui în care s-au obținut rezultatele. Prin excepție de la aceste prevederi, pentru elevii din clasele terminale ale învățământului liceal și profesional, bursa de performanță se acordă începând cu luna următoare obținerii rezultatelor, până la finalul anului școlar, se arată în document. 

Pot primi bursa doar elevii promovați la toate disciplinele, la finalul cursurilor din anul școlar anterior.

Aceste burse nu sunt condiționate de depunerea vreunei cereri. Ele se acordă la propunerea dirigintelui, dar pe baza copiilor conforme cu originalul după documentele care atestă acele performanțe.

Bursele de studiu și cele de ajutor social se calculează pe baza unui prag al veniturilor. Un venit cel mult egal cu salariul minim net pe economie, pe membru de familie, la stabilirea căruia se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația complementară pentru copii, cu excepția burselor școlare și universitare, conform noilor reguli.

Criteriile pentru burse de studiu:

 • Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 3 luni anterioare cererii, cel mult egal cu salariul minim net pe economie și care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
  • au obținut media anuală generală de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 20 absențe nemotivate în anul școlar anterior, cu excepția elevilor din clasele a V-a și a IX-a;
  • au obținut în clasa a IV-a calificativul „bine” sau „foarte bine” la toate disciplinele de studiu și au acumulat maximum 20 absențe nemotivate în anul școlar anterior, pentru elevii din clasa a V-a;
  • au obținut media de admitere în învățământul liceal sau profesional de cel puțin 7,50 și au acumulat maximum 20 absențe nemotivate în anul școlar anterior, pentru elevii din clasa a IX-a;
 • Pentru obținerea bursei de studiu, elevii majori sau părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învățământ o cerere însoțită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de studiu, în primele 20 de zile lucrătoare ale anului școlar. În acest an școlar asta înseamnă 28 septembrie 2022 – numărătoarea luând în considerare începutul anului școlar – 1 septembrie, nu 5 septembrie, care este începutul cursurilor din anul școlar 2022-2023.    

Criteriile pentru burse de ajutor social:

Bursele de ajutor social se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat, înscriși la cursurile cu frecvență, inclusiv celor școlarizați la domiciliu sau care urmează cursurile în școala de spital, care se încadrează în cel puțin una dintre următoarele situații:

 • elevi proveniți din familii care nu realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie. La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația familială complementară și alocația pentru copii. Se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii;
 • elevi orfani, elevi aflați în întreținerea unui singur părinte (copil orfan de un părinte; copil aflat în tutela exclusivă a unui părinte, în urma divorțului – inclusiv financiar; copil cu tată declarat necunoscut; copil adoptat de o singură persoană) și elevi abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție specială, respectiv plasamentul/plasamentul de urgență, acordarea bursei nefiind condiționată de venitul net lunar al familiei;
 • elevi care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor organismului, structurate tipologic conform Ordinului ministrului sănătății și al ministrului muncii, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora, cu modificările și completările ulterioare, astfel:
  • I. boli și tulburări ale sistemului nervos și ale funcțiilor mentale globale;
  • II. boli ale structurilor și funcțiilor senzoriale;
  • III. boli ale structurii laringelui și funcțiilor sale;
  • IV. boli ale structurii sistemului cardiovascular și ale funcțiilor sale;
  • V. boli ale structurii aparatului respirator și ale funcțiilor sale
  • VI. boli ale structurii sistemului imunitar și ale funcțiilor sale;
  • VII. boli ale structurii și funcțiilor sistemelor digestiv, metabolic și endocrin;
  • VIII. boli ale structurii funcțiilor aparatului urinar cu sau fără insuficiență renală cronică (IRC), indiferent de cauză;
  • IX. boli ale structurii și funcțiilor aparatului locomotor și corespunzătoare mișcării;
  • X. boli ale structurii pielii, anexelor și funcțiilor tegumentului;
  • XI. boala canceroasă (indiferent de localizare, inclusiv recidivele și metastazele);
  • XII. boli genetice;
  • XIII. transplantul de organe, țesuturi și celule, stările posttransplant;
  • XIV. orice altă boală, tulburare sau afecțiune, de exemplu, cronică/genetică/care necesită tratament îndelungat pentru cel puțin 6 luni sau servicii de abilitare și reabilitare pentru cel puțin 6 luni sau îngrijiri paliative și care se înscrie în vreuna dintre categoriile enumerate la pct. I-XIII este luată în considerare;
 • elevii din învățământul primar și gimnazial din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu, acordarea bursei nefiind condiționată de venitul net lunar al familiei; prin localitate de domiciliu se înțelege comuna/orașul cu subdiviziunile sale administrative.  
 • Acordarea burselor sociale pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist (tip A5) și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar, respectiv a certificatului de încadrare în grad de handicap, fără a fi condiționată de venitul net lunar al familiei.
Ordinul de ministru cu noile criterii pentru bursele școlare poate fi consultat aici:

Reamintim că anul trecut a fost dublat cuantumul burselor de performanță. Noile cuantumuri minime ale burselor sunt:

 • 500 lei, pentru bursa de performanță;
 • 200 lei, pentru bursa de merit;
 • 150 lei, pentru bursa de studiu;
 • 200 lei, pentru bursa de ajutor social.

Foto: © Syda Productions | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.


57 comments
 1. Mor copii in Africa , până ia lumea 9,50 la examen se sufoca balenele in ocean, lasa-ti o generație fara bursa, nu mai au copii ce manca la liceu, rămân pe pita cu pateu

 2. Bună seara, eu nu mai înțeleg nimic, cum se acorda bursa de performanță? Copilul meu a câștigat locul 3 European la categoria lui reprezentând România dar bursa ia fost respinsa. Ma puteți ajuta?

 3. Bună ziua!Puteți să îmi spuneți vă rog dacă, competiția “Emanuel Elenescu” organizată la Piatra Neamț, intra la bursă de performanță?Este sau nu finanțată de Ministerul Educației?Mulțumesc

  1. Copilul care a obținut locul II la Balcaniadă(sport), are dreptul la Bursa de performanță ?

 4. Buna ziua,pentru bursa sociala daca abia azi am facut cererea pentru extras de alocatie si care va fi eliberata abia vinerea viitoare iar la secretariat mi sa spus ca maine e ultima zii,am aflat ca s-a prelungit termenul de depunere acte prin ordin de ministru,este adevarat?

 5. La clasele primare, pentru bursa de performanta, concursurile prevazute in anexa 1 si 2 (chiar daca nu sunt finantate de ME,) se iau in considerare ?

 6. Ce treaba are adeverința de venit semnată la notar daca copilul învață bine.De ce îmi cere adeverința Anaf,adeverința primărie cu bunurile declarate,anchetă socială,declarație pe propria raspundere si multe altele pentru bursa de studiu a copilului?

 7. Am și eu o întrebare. Am media generala 9.42 și am obținut locul 1 la etapa județeană și premiul special la etapa națională a concursului Știu și Aplic. Mă incadrez ?

  1. Raspunde cineva, sa stim si noi ceva clar, Comper intra la Bursa de performanta sau nu? la unele scoli se aplica, la altele nu.
   Deci, cum e?

 8. Buna! Oare ma puteti lamuri si pe mine cu o lamurire la art 7, alin1, litera d – unde scrie ca se acorda burse de performanta elevilor care au obtinut locul I II sau III la competitii internationale.
  Cei de la scoala unde invata fiul meu spun ca el nu beneficiaza de bursa desi a luat locul II la CM de Karate din State. Ei se leaga de lista competitiilor avizate de ministerul invatamantului, dar la alin 2 se specifica ca aceste competitii/concursuri fac referire doar la alin a-c.
  Se afla cineva in aceasta situatie?

   1. Bună ziua!
    Am rezolvat!
    S a avizat dosarul de bursa cu brio!
    Va primi bursa de performanta!
    Sper ca ati reușit și dvs.

    1. Buna ziua, daca copilul a luat premiul 1 la Comper etapa Nationala la ce bursa se incadreaza? acum a terminat clasa a IV-a. Multumesc

 9. Buna ziua,

  Incep prin a-mi exprima neintelegerea…de ce nu pot fi cumulate cele doua burse , respectiv bursa de merit cu bursa de performanta,? unde este stimularea unui copil care pe langa faptul ca isi face treaba foarte bine la scoala are si performante nationale?, adica in timpul probabil liber al altora, el a ales sa muncesca , sa-si indeplineasca o pasiune si sa reprezinte cu mandrie o scoala de arte.

  Multumesc!

  1. Și George are aceeași întrebare. Votează petiția lui George Constantinescu. Poate vă aude cineva. Succes

 10. offff.Romania tace.Trezitiva oameni buni.Desteptati viitorul nostru.Unitiva si faceti ceva pentru copii.De ce acceptam atata prostime?De ce?

 11. Bursa de merit nu necesita dosar de venituri. Media generala sau medie de la EN peste 9.50 sunt meritele copiluli si pot fi certificate de dirigintele ce are are clasa încredințată.

 12. Fix elevii care ar trebui sa primeasca bursa de ajutor social pentru scolarizarea in alta localitate, nu primesc. Liceele sunt pline de elevi din mediul rural, intrucat nu exista licee in mediul rural.
  Sunt rare cazurile de elevi din invatamantul primar si gimnazial care merg sa studieze in alta localitate, scoala primara si gimnaziala exista aproape in orice sat, nu la ei era problema…
  In schimb, licee exista doar in orase…
  Unde e logica????? E extrem de greu pentru parintii mei, un elev de liceu care studiaza la 35 km distanta de casa, acolo fiind cel mai apropiat liceu, indiferent de venitul lor lunar, pentru ca apare chiria/naveta, meditatii, rate la banca… daca tot tineti cont de salariile parintilor, faceti cumva sa tineti cont si de rate la banca si alte probleme care apar intr-o familie daca vreti sa acordati bursele pe drept. E foarte greu … va urasc din tot sufletul meu, domnilor ministri👍

 13. Bursele de merit de ce se acorda la propunerea dirigintelui. Ce treaba are dirigintele? Nu e pe baza de medie? E pe baza de preferinte? Dupa ce ca se dau de la media 9.50, trebuie sa fie de acord dirigintele? La clasa a 9-a ce propunere poate sa faca un diriginte?

  1. Dirigintele este cel care are în atribuții calculul mediei anuale și motivarea eventualelor absențe ale fiecărui elev din clasa sa. Acesta cunoaște cel mai bine situația școlară a elevilor pe care îi are în dirigenție. Cine ați dori dumneavoastră să întocmească aceste liste? Aici nu e vorba de cumetrii, pile, relații, simpatii. Dirigintele are aproximativ 30 elevi. Un secretar de școală are toți elevii acelei școli. Așteptăm un om să analizeze situațiile școlare a sute de elevi, într-un termen atât de scurt, sau împărțim aceste sarcini mai multor oameni abilitați, care trebuie să răspundă și pe viitor de acești elevi?

   1. Stiu ca dirigintele face tot ce spuneti dvs, si inca si mai mult. Nu merge fiecare elev la secretariat sa duca fiecare dosar care se face la inceput de an. Stiu ca munca pe care o face fiecare diriginte/invatator la inceput de an scolar, cu toate dosarele pt burse de tot felul, pentru abonamente de transport si muulte alte lucruri pe care, noi ca si parinti nu le stim, este foarte grea. Dar si pana acum, cel putin la scoala unde a fost fiul meu, pe cererea pt bursa de merit , dirigintele confirma media avuta de copil. Si, cu siguranta, facea centralizatorul pe clasa. Nu propunea ca elev sa ia bursa. Daca avea peste 9.50 si maxim nu stiu cate absente un elev lua bursa. De ce sa propuna dirigintele? Din ceea ce scrie in ordin inteleg, sper ca nu inteleg bine, ca un elev poate sa indeplineasca conditiile privind media si numarul de absente dar bursa ia doar daca il propune dirigintele. Expresia ” la propunerea dirigintelui” nu inseamna la “cu ajutorul dirigintelui” sau “pe baza listelor intocmite de catre dirigintele clasei”

    1. E pur și simplu o formulă,”la recomandarea dirigintelui”.Toți elevii care au media generală de cel puțin 9.50 și cel mult 1l0 absențe nemotivate in anul anterior vor lua bursa de merit.

 14. Atâta timp cât elevii de liceu nu mai beneficiază de acele amărâte burse de navetă nu înțeleg cum se pune accent pe educație? Nimic fără ajutor financiar nu poți face în această țară..cum să faci asemenea discriminare, în esență cred că orice sat/ comună are o școală generală unde să își îndrume elevii, pe când licee nu găsești în astfel de localități..totul este calculat!!
  PENSIILE SPECIALE nu pot fi suspendate/înlăturate, dar de la niște copii se poate lua deoarece nu este buget.
  RUȘINE!! NU MERITAȚI NIMIC BUN PE ACEASTĂ LUME!!

 15. Dacă eu în lina martie am factura o tranzacție de vânzare cumpărare și abia acu îmi apare venit la anaf as putea face dosarul de bursa sociala???

 16. Bună ziua,

  Revin cu un comentariu. Cum am mai spus, pentru clasa a IX-a, criteriul ar fi, pentru bursele de merit, media din clasa anterioară, căci tot profesorii de la școală au notat elevii. Dacă se ia în considerare o medie mai mare de 9.50, ar trebui să fie bursa de performanță, pentru că e o medie coroborată și cu note acordate de o comisie specială la un CONCURS! Ok, e ca o olimpiadă națională, dar atingem coarda sensibilă a locurilor, dacă extindem…Se pare că la Minister, în ton cu vremurile, s-a stins lumina, pentru economie…

 17. Bună ziua,
  Pentru elevii de clasa a IX-a, ce treabă are media de admitere la Evaluare cu bursa? Nu se iau in considerare performanțele din anul trecut? Sau acelea contează doar 20%, că la EN? EN este separată de clasa anterioară, ori e considerată olimpiadă?

 18. Rușine să vă fie! Aceste legi ar trebui să fie date pentru toți elevii, de la clasele 1-12 și nu în funcție de veniturile părinților pentru că cei care provin din familii cu un venit normal nu au de ce sa se simtă vinovati. Dacă tot vor sa țină cont de venituri, de ce acorda burse și celor de la școlile particulare? Acolo tot părinți cu venituri mici sunt sau s-a urmărit răsplătirea odraslelor celor care fac aceste legi? Ce mare rușine și ce mare discriminare fata de copiii noștri! Așa nu se încurajează nimic productiv ci doar un început de sfârșit!

  1. “(…)și nu în funcție de veniturile părinților pentru că cei care provin din familii cu un venit normal nu au de ce sa se simtă vinovati.”

   Sarakii sasi ceara skuze la duamna ka iea fakut deranj ku sarakia lor. 😀

   Incredibil. Cum indraznesc niste sarantoci sa-si faca bietii colegi mai instariti sa se simta vinovati ca ei n-au nevoie de bursa sociala? Milogii aia nesimtiti ar trebui pusi sa-si imparta frigul si foamea cu bietii lor colegi oropsiti de propriile venituri.

   Acum serios, ati gandit mult inainte sa enuntati asa enormitate?

 19. era clar, nu mai sunt banii pt asistatii sociali din justitie, politie, armata, servicii etc. care trebuie scosi la pensie pe la 40-50 de ani cu pensii de 3000 -5000 euro. nu iti poti permite sa ai oameni educati. pentru ca atunci nu mai ai asistatii sociali speciali.

 20. Mentiune națională nu înseamnă performanta? Guvern de mucava, ați ajuns in banii pentru mențiuni naționale, dar de pensiile speciale sau de ministerele și miniștrii fără număr nu vă atingeți! Rușine!

 21. Au scos elevii de liceu de la bursele de transport. Sa inteleg ca exista cate un liceu in fiecare comuna? Elevii de liceu nu mai trebuie sa ajunga la scoala?

 22. Bursele de performanta se acordau anuii trecuti și pentru elevii cu mențiuni la olimpiadele naționale. Acum acești elevi sunt eliminați, diferențele între ei și cei cu locul 1,2 sau 3 fiind de ordinul sutimilor. Guvernul mincinos care spune că susține performanta face economie cu drepturile care li se cuveneau acei copii merituoși!
  Domnul ministru care susține discriminarea prin admiteri separate nu susține acordarea drepturilor conform meritelor. Rușine!

 23. Ce legatura au bolile (ale sistemelor respirator, cardio, nervos etc) cu bursele scolare / ministerul invatamantului ?
  Nu ar trebui sa se ocupe ministerul sanatatii de acestea ?

  Ministrul ampeanu a comis-o din nou, dupa ce anul scolar trecut a modficat regulile tot in timpul anului, intre semestre iar anul asta a scos notarea de la unele materii de tot nu ii iese ceva.

  Domnule ministru, dati burse de la nota 11, ce va tot chinuiti cu calcule !?

  Rusinica!

 24. Bursa rurala se acorda in trecut tuturor elevilor. Adica si celor de liceu. Acum ordinul spune asa -elevii din învățământul primar și gimnazial din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu,
  Sa intelegem ca peste vara dl ministru a facut cate un liceu macar in fiecare sat ? Sau liceul nu este deloc dorit. Face parte masura din Romania EDUCATA? Sunt mii de copii care nu au in comune sau sate niciun liceu , ca sa nu mai spun ca pe unde exista cate unul are medii mici de admitere. Daca un copil bun, cu medie peste 9, merge la un liceu din orasul apropiat, nu trebuie sustinut? Trebuie obligat sa stea in satul lui, daca nu are bani de drum. Sa se piarda eventual. Cine are nevoie de intelectuali? Dati ordinul pe sub masa, in ultima clipa ca sa nu avem timp sa va sarim in cap. V-ati gandit de unde sa mai faceti rost de bani. Banii de naveta ai copiilor care vor sa isi depaseasca conditia. Elegant, ce sa zic! Hai cu ROmania educata! Copiii de la sat, sa se gandeasca bine daca nu au bani de naveta, sa nu mai ia note mari la examene ca nu intereseaza pe nimeni. Performanta este pentru cei care au bani de acasa.

  1. Care Românie educata?!Toată vara ,d- l minustru a trâmbițat cât de mult vor fi ajutați elevii și ce mare va fi bugetul pentru burse.Cum vor fi sprijiniți elevii din mediul rural sa meargă la scoala ,promisiuni sforăitoare, fără nici o baza reala.Doar minciuni.In privinta burselor de transport, au acționat ca hoții,pe ascuns.Si sunt sigura ca nu au luat aceasta hotărâre peste noapte.Aveti dreptate în privința elevilor care obțin note mari la evaluare și provin din mediul rural ,dar în orașul sau comuna de care aparțin exista liceu,în general scoli slabe.Locuiesc în mediul rural și orașul de care aparținem are liceu ,unul mediocru.Fiul meu a obținut o medie de 9,50 la evaluare și a optat pentru profil de mate info în orașul resedinta de judet.Pentru a beneficia de bursa de transport ,am solicitat de la primărie o adeverinta.Nu au vrut sa mi – o elibereze,pe motiv ca în orașul de care aparținem, exista liceu ,care nici nu are profilul pentru care fiul meu a optat.Deci ,despre ce vorbim? Am rămas în tara ,cu toate ca am fi avut posibilitatea sa plecam peste hotare.Sunt genul de om care a fost crescut în spiritul patriotismului și asa mi – am crescut și copiii,cărora le – am spus tot timpul ca și tara lor are nevoie de oameni de valoare și cu “coloana vertebrala”.Nu merita !Sa trăiască intr- o tara ,în care corupția ,hoția și mediocritatea sunt la loc de cinste?Dacă aleg,ii voi susține sa plece .

 25. Un elev care a finalizat clasa a IV-a cu FB, nu are absente si are premiul I la faza regionala a olimpiadei (organizata de ME), nu are nici un merit? De ce nu poate lua Bursa de merit in clasa a V-a? E vorba de 1-2 elevi intr-o scoala.

 26. Este o discriminare cât se poate de evidentă a copiilor de clasa a 5-a. Cum explică domnul ministru că un elev de clasa a 5-a nu merită bursă de merit, la fel ca un elev de clasa a 6-a? Clasa a 5-a nu face parte din ciclul gimnazial? Elevul de clasa a 5-a nu are și el merite? Îl așteptăm pe domnul ministru să dea declarații publice și să justifice acest ordin discriminatoriu.

  1. Susțin comentariul dvs in totalitate.Sunt uimită de faptul că nimeni nu observă aceasta discriminare a elevilor de clasa a Va și nu oferă nimeni clarificări in acest sens!

 27. Buna ziua, bursa de ajutor social se acorda si elevilor din invatamantul profesional care primesc deja o bursa de 200 lei? Multumesc

 28. Daca un elev are media 8.32 și nu a avut absente.dar a avut ghinionul să rămână pe vara la o materie mai intra la bursa de studiu?din punct de vedere financiar ar intra.

   1. Daca si la 8.32 esti aproape repetent… Ne cerem scuze bai Jean-Jacques Rousseau. Eu zic sa primeasca burse doar aia din scolile particulare. “Elitele”, cum ii numeste Cimpeanu.

     1. Bună seara am și eu o întrebare care este venitu pe membru de familie pentru bursa sociala?Dacă este 700 de lei cum poate trai un singur membru , om , copil cu bani acestia adică, 700 lei pe lună cum să îmi explice domnul ministru care a promofat aceasta lege mulțumesc.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like
Transport gratuit pentru elevi

Autoritățile locale să nu poată condiționa transportul elevilor de alocarea sumelor de la bugetul de stat, iar în lege să se precizeze că ministerul Dezvoltării trebuie să asigure fondurile – amendamentele făcute de 14 organizații la proiectul de ordonanță privind decontarea transportului elevilor

Mai multe organizații, printre care asociații ale elevilor, dar și Salvați Copiii și World Vision, propun câteva amendamente în proiectul de ordonanță de urgență care modifică legea Educației Naționale în…
Vezi articolul

România are înregistrați, oficial, 105.000 tineri ieșiți din școală și fără loc de muncă, în pofida sutelor de milioane de euro alocați pentru ei din fonduri europene. Valorile reale, considerabil mai mari – europarlamentarul Cristian Ghinea

România are 105.000 de tineri care au ieșit din școală, dar nu au un loc de muncă, “înregistrați oficial în bazele de date ale statului (circa un sfert din numărul…
Vezi articolul