DOCUMENT Granturi de câte 8 milioane de euro pentru universități ca să construiască noi spații de cazare, de cantină, de recreere și lectură. Condiție: cel puțin 40% din aceste locuri vor fi rezervate studenților din medii defavorizate

907 vizualizări
Foto: © Lovelyday12 | Dreamstime.com
Universitățile pot obține granturi de câte 8 milioane de euro pentru construcția de noi spații de cazare, de cantină, de recreere și lectură din campusurile universitare, conform unui apel al Ministerului Educației. Este vorba despre apelul competitiv de proiecte „Construcția infrastructurii universitare pentru campusurile studențești ale viitorului”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C15: Educație.

În cadrul acestui apel, proiectele se depun exclusiv online, prin platforma electronică dedicată PNRR, în perioada 27.07.2023 – 20.09.2023, a anunțat Ministerul Educației.

Alocarea financiară totală a apelului de proiecte pentru construcția de infrastructură universitară este de 143.213.060 de euro. În cadrul acestui apel, un proiect nu poate depăși suma maximă de 8.000.000 de euro. Finanțarea se alocă în funcție de punctajul obținut, în limita bugetului disponibil.

Conform ghidului, „obiectivul apelulul îl reprezintă dezvoltarea rezilienței campusurilor universitare, prin asigurarea dimensiunii sociale/incluzive a învățământului superior printr-o infrastructură universitară adecvată.

Se au în vedere, cu precădere, investițiile care au o dimensiune incluzivă, pentru creșterea numărului de locuri din cantine și cămine și pentru crearea de spații de lectură și petrecerea timpului liber, dedicate studenţilor proveniţi din medii socio-economice defavorizate, cu dizabilităţi, minorităţi etnice sau din familii monoparentale etc., care vor avea prioritate în obținerea unui loc în campusuri universitare nou-construite.”

Obiectul prezentului apel constituie asigurarea infrastructurii universitare prin construirea următoarelor obiective:

 • i) spații de recreere și lectură;
 • ii) cantine;
 • iii) cămine;

conform standardelor de siguranță și calitate în construcții, respectiv:

 • a) rezistență mecanică și stabilitate;
 • b) securitate la incendiu;
 • c) igienă, sănătate și mediu înconjurător;
 • d) siguranță și accesibilitate în exploatare;
 • e) protecție împotriva zgomotului;
 • f) economie de energie și izolare termică;
 • g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Perioada de realizare a investiției este următoarea:

 • Spații de recreere și lectură nou construite date în folosință – trimestrul I, 2024;
 • Cantine nou construite date în folosință – trimestrul II, 2024;
 • Locuri de cazare nou construite – trimestrul III, 2024;
 • Cel puțin 40% din infrastructura nou construită este destinată studenților proveniți din medii defavorizate – trimestrul III 2025.
Eligibilitatea grupului țintă

„Grupul țintă cuprinde studenții din instituţiile de învăţământ superior de stat acreditate, cu precădere cei proveniți din categorii dezavantajate (medii socio-economice defavorizate, cu dizabilități, minorități etnice sau din familii monoparentale etc.) pentru a fi asigurată respectarea Țintei 506 – cel puțin 40% din numărul de 19 520 de spații de recreere, 6 625 de locuri de cantină și 19 130 de locuri de cazare vor fi rezervate pentru studenții din medii defavorizate”, se arată în ghid.

Cheltuielile neeligibile

Cheltuielile neeligibile în cadrul acestui apel sunt următoarele:

 • dobânzi pentru împrumuturi;
 • taxa pe valoarea adăugată („TVA);
 • cheltuielile efectuate în sprijinul relocării;
 • achiziția de terenuri;
 • achiziţia de echipamente şi autovehicule sau mijloace de transport second-hand;
 • amenzi, penalităţi, cheltuieli de judecată şi cheltuieli de arbitraj;
 • cheltuielile efectuate peste plafoanele specifice stabilite prin Ghidul solicitantului;
 • cheltuielile aferente operațiunilor care afectează caracterul lor durabil.
 • costuri operaţionale, de funcționare și întreținere a obiectivelor finanțate prin proiect;
 • cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rate și dobânzi aferente creditelor;
 • contribuția în natură;
 • costuri cu salariile;
 • amortizarea;
 • cheltuielile cu leasingul;
 • contribuția proprie a beneficiarului, reprezentând cofinanțarea.

Potrivit ghidului, „cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiar. Cheltuielile de management/salarii/implementare proiect reprezintă contribuția proprie a Beneficiarului și nu vor fi suportate din bugetul eligibil al proiectului. Responsabilitatea și răspunderea pentru gestiunea financiară a grantului revin în întregime Beneficiarului, conform prevederilor legale în vigoare și Contractului de finanțare.”

Cererea de finanțare

Cererea de finanțare este compusă din:

– Cererea de finanțare – Anexa 1 la prezentul Ghid, ale cărei secțiuni se completează în aplicația electronică (cuprinzând inclusiv proiectul propus pentru finanțare), se descarcă în format predefinit și completat, necesitând doar semnare electronică și încărcare în platforma electronică;

– Anexele la Cererea de finanțare, care reprezintă setul de documente completate sau, după caz, scanate, salvate în format .pdf, semnate digital și încărcate în aplicația electronică.

Anexele ghidului (în format editabil) pot fi descărcate AICI (arhivă RAR).

Documentele încărcate în aplicația electronică, ca parte din Cererea de finanțare, trebuie să fie lizibile și complete, după cum apare în documentul citat mai sus.

Ghidul solicitantului – Construcția infrastructurii universitare pentru campusurile studențești ale viitorului

Foto: © Lovelyday12 | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.


1 comment
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Preda vs. Preda pentru conducerea Universității din București. Actualul rector va candida pentru un nou mandat în funcția pentru care și-a manifestat interesul și decanul de la Științe Politice / Cei doi – foști colegi de mișcare politică în urmă cu 10 ani, dar cu traiectorii diferite

Rectorul Universității din București, Marian Preda, va candida pentru un al doilea mandat, după cum a a anunțat el forurile de conducere ale instituției de învățământ superior, potrivit informațiilor Edupedu.ro.…
Vezi articolul