Elevii și studenții ar putea primi “stimulente financiare” dacă fac voluntariat, potrivit proiectelor legilor Educației

2.593 de vizualizări
Foto: © Anyaberkut | Dreamstime.com
Noțiunea de voluntariat pentru care “elevii pot primi stimulente financiare” apare atât în proiectul legii Învățământului Preuniversitar cât și în proiectul legii Învățământului Superior, ambele puse în dezbatere publică din data de 27 februarie pe site-ul ministerului Educației. Potrivit documentelor, “elevii pot participa la acțiuni de voluntariat, pentru care pot primi stimulente financiare, finanțate de la bugetul de stat”. Voluntariatul este reglementat deja în România printr-o lege în care se menționează explicit, că activitatea de voluntariat nu se plătește.

În proiectele legilor Educației, varianta pusă în dezbatere publică în 27 februarie, apare noțiunea de voluntariat pentru care elevii și studenții pot primi stimulente financiare. Condițiile vor fi stabilite prin ordin de ministru.

Din proiectul legii Învățământului Preuniversitar, se propune la Art. 102:

(7) Elevii pot participa la acțiuni de voluntariat, pentru care pot primi stimulente financiare, finanțate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului educației și în conformitate cu prevederile Legii nr. 78 din 24 iunie 2014.

Sursa: Proiectul Legii Învățământului Preuniversitar

Legea nr. 78 din 24 iunie 2014 reglementează activitatea de voluntariat din România, iar la art 3. lit a se precizează explicit că voluntariatul nu se plătește.

a) voluntariatul reprezintă participarea voluntarului persoană fizică la activități de interes public desfășurate în folosul altor persoane sau al societății, organizate de către persoane juridice de drept public sau de drept privat, fără remunerație, individual sau în grup;

La litera d) se precizează din nou că voluntariatul nu este plătit: “contractul de voluntariat reprezintă convenția încheiată între un voluntar și organizația-gazdă, în temeiul căreia prima parte se obligă să presteze o activitate de interes public, fără a fi remunerată, iar cea de-a doua se obligă să ofere o activitate adecvată solicitării sau pregătirii voluntarului”;

Iar la articolul 4 din aceeași lege care este acum în vigoare, se menționează din nou că nu este remunerație pentru voluntariat.

“Prezenta lege se fundamentează pe următoarele principii:

a) participarea ca voluntar, activitate de interes public, neremunerată și bazată pe o decizie liber consimțită a voluntarului;

b) implicarea activă a voluntarului în viața comunității;

c) desfășurarea voluntariatului cu excluderea remunerației din partea beneficiarului activității;

Mai mult, articolul 10 din actuala lege prevede că “este interzis, sub sancțiunea anulabilității, să se încheie contract de voluntariat în scopul de a evita încheierea unui contract individual de muncă sau, după caz, a unui contract civil de prestări de servicii ori a altui contract civil cu titlu oneros pentru efectuarea prestațiilor respective”.

De precizat, și în cazul studenților se introduce mențiunea că pot primi stimulente financiare în cazul voluntariatului. În prezent legea Educației permite ca aceștia să primească doar credite de studii.

(9) Studenții pot participa la acțiuni de voluntariat, pentru care pot primi un număr suplimentar de credite de studii transferabile, precum și stimulente financiare, în condițiile stabilite de carta universitară sau regulamentele specifice.

Sursa: Proiectul Legii Învățământului Superior, pus în dezbatere
Ce activități de voluntariat apar menționate în proiectele legilor

În actualul proiect al Legii Învățământului Preuniversitar sunt prevăzute tipuri de activități de voluntariat în diverse programe: activități extrașcolare, Școală după Școală sau școala din spital.

Art. 29

(6) Activitățile educaționale extrașcolare desfășurate în unitățile de învățământ pot fi: culturale, civice, artistice, tehnice, științifice, recreative, turistice, ecologice, sportive, jurnalistice, de robotică, de voluntariat, de educație rutieră, financiară, juridică, antreprenorială, pentru sănătate și alte categorii specifice.

Art. 70

(14) În cadrul școlilor din spital pot fi desfășurate, cu aprobarea medicului șef de secție din spital, și în regim de voluntariat, activități educative și orice alte activități extradidactice la solicitarea părinților/reprezentantului legal.

Art. 72

(6) Activitățile derulate în cadrul programului „Școala după școală” pot fi realizate de personal didactic de predare angajat al unității de învățământ care organizează programul și, în regim de voluntariat, de către persoane cu pregătire în domeniul pedagogic, în situația în care unitatea de învățământ desfășoară programul în parteneriat cu o organizație non-guvernamentală sau cu un cult religios, recunoscut în România.

Art. 140

(4) Proiectele de educație extrașcolară organizate la nivel național și internațional primesc finanțare de la Ministerul Educației, în urma evaluării acestora, conform unui regulament specific. Proiectele de educație extrașcolară pot fi organizate sub formă de: concursuri, festivaluri, campionate, proiecte sociale, de voluntariat sau caritabile, spectacole, expoziții, simpozioane, concerte, turnee, tabere de profil și alte categorii de activități specifice.

Foto: © Anyaberkut | Dreamstime.com /  Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.


1 comment
  1. Cred ca exprimarea corecta e stimulente financiare pentru cei care fac ,,voluntariat”. Daca mai intelege cineva care-i diferenta! Diplomele sa vina c-apoi stimulentele financiare le impart ei cumva.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Liceele pedagogice să poată forma în continuare învățători, dar aceștia să nu poată să se titularizeze în sistem decât după ce fac facultatea, solicitarea Asociaţiei Naţionale a Colegiilor şi Liceelor Pedagogice – DOCUMENT

Liceele pedagogie să poată forma în continuare, iar absolvenții acestora să poată să fie angajați doar pe perioadă determinată și să poată fi titulari după ce finalizează studiile de licență…
Vezi articolul