Evaluarea Națională de la clasa a II-a începe marți cu proba scrisă la limba română. Elevii vor primi broșuri cu testul care le verifică nivelul de competențe pentru prima dată de la intrarea în școală / Modele de subiecte

5.552 de vizualizări
Foto: © Syda Productions | Dreamstime.com
Elevii de clasa a II-a dau Evaluarea Națională la limba română sau limba maternă scris, marți, 9 mai. Urmează apoi la limba română sau maternă citit, iar la matematică – miercuri și joi. Este prima testare a copiilor în școală cu subiecte făcute de altcineva decât învățătorul și e menită să îi ajute să se obișnuiască cu acest tip de examen național. Învățătorii nu au voie să ajute elevii sau să le sugereze un răspuns. Elevii au timp câte 30 de minute ca să rezolve subiectele, la fiecare probă. Testele se dau în sălile în care învață elevii, în timpul programului, potrivit manualului de proceduri pentru Evaluarea Națională. Rezultatele evaluărilor sunt folosite pentru elaborarea planurilor individualizate de învățare ale elevilor și se comunică părinților. Potrivit legii Educației Naționale în vigoare, rezultatele ar trebui să constituie documente din portofoliul educațional al elevului, însă acesta nu se aplică în prezent.

Marți, 9 mai, începe Evaluarea Națională pentru elevii de clasa a II-a cu testul la limba română sau maternă scris. În cazul în care un elev a lipsit la o zi de testare, dar a venit la următoarele, va participa în continuare la testare, în mod obișnuit.

Structura subiectelor
  • a) primul test, cel din 9 mai, vizează evaluarea competenţelor de producere a mesajelor scrise;
  • b) al doilea test, cel din 10 mai, vizează evaluarea competenţelor de receptare a mesajelor citite;
  • c) al treilea test, cel din 11 mai, vizează evaluarea competenţelor de matematică.
Cum se desfășoară testarea

Administratorul de test (învățătorul de la clasă) este asistat de un al doilea cadru didactic, care nu predă la clasa respectivă și care are rolul de a susține procesul de administrare a instrumentelor de evaluare la nivelul clasei, conform sursei citate.

Zilnic, elevii de clasa a II-a au timp de lucru câte 30 de minute pentru test, conform metodologiei. Administratorul de test nu are voie să ajute elevii.

Administratorul de test (învățătorul, profesorul) trebuie să se asigure că toți elevii înțeleg cum trebuie să redacteze răspunsurile sau să răspundă sarcinilor de lucru în scris, se arată în Manualul de proceduri pentru evaluările naționale 2023 de la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a, document trimis de Ministerul Educației către inspectoratele școlare.

Se interzice administratorului de test să le ofere elevilor indicații referitoare la rezolvarea testelor, să facă modificări ale testelor sau să realizeze completări ale rezolvărilor testelor, după cum este menționat în metodologie.

La eventualele întrebări ale elevilor, li se sugerează să citească încă o dată cerințele cu atenție, potrivit manualului de proceduri. Administratorul testului este rugat să noteze eventualele întrebări ale elevilor în raportul testării și să le reproducă în Raportul Administratorului de test.

Evaluările de la finalul claselor a II-a sunt elaborate de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE) și vor ține seama de următoarele cerințe, conform metodologiei:

„a) să fie formulate clar, precis şi în strictă concordanţă cu programele şcolare în vigoare pentru fiecare disciplină de studiu;

b) să aibă un nivel mediu de dificultate.”

Testele pentru evaluarea națională au un format asemănător cu cel al evaluărilor internaţionale, după cum se arată în document. Baremele de evaluare, precum şi alte informaţii referitoare la evaluare sunt cuprinse în Caietul cadrului didactic, document-tip elaborat de CNEE.

Evaluarea Națională se dă regulă, în clasa în care învață elevii.

În fiecare clasă, elevii vor fi așezați în bănci câte doi sau conform așezării lor obișnuite. Distribuirea testelor se va face controlat, după cum urmează: Testul nr. 1, Testul nr. 2 etc., până când fiecare copil și-a primit testul pe care trebuie să lucreze, potrivit manualului citat anterior.

După ce elevii au fost așezați în bănci, li se distribuie testele. Învățătorii/profesorii vor citi, pas cu pas, scenariul următor, adaptându-se spațiile punctate în funcție de caracteristicile fiecărei evaluări naționale, conform metodologiei:

Bună ziua! Astăzi veți participa la Evaluarea Națională la finalul clasei a …. care urmărește să vadă cât de bine puteți să răspundeți unor întrebări, exerciții și probleme care reflectă nu numai pregătirea voastră, ci și dorința de a le rezolva. Rezultatele voastre nu vor fi trecute în catalog, dar este foarte important să rezolvați cât de bine puteți fiecare test. Va rog să citiți cu atenție fiecare întrebare, problemă sau exercițiu din test înainte de a răspunde. Pentru fiecare întrebare, problemă sau exercițiu se precizează foarte clar ce trebuie să faceți: să scrieți un ”X” în căsuța corespunzătoare răspunsului vostru, să încercuiți răspunsul considerat corect, să scrieți în casetă, să rezolvați exercițiul sau problema în spațiul prevăzut sau să scrieți răspunsul pe rândurile marcate. Puteți folosi stiloul, pixul, creionul, echerul, raportorul sau rigla. Va rog să începeți și să completați datele cerute, de pe prima pagină a testului. Ați terminat? Din momentul în care începeți să lucrați efectiv aveți …..de minute la dispoziție pentru rezolvarea testului. Va doresc succes!

Administratorul de test (învățătorul sau profesorul) va nota pe tablă ora începerii efective a rezolvării testului.

După ce a trecut o jumătate din timpul de lucru, învățătorul/profesorul va anunța elevii: „Ați ajuns la jumătatea timpului efectiv de lucru.”

Când au mai rămas 5 minute din timpul efectiv de lucru, profesorul va anunța elevii: „Mai aveți 5 minute timp efectiv de lucru.”

Când timpul de lucru a expirat, administratorul de test spune: „Din acest moment, vă rog să lăsați pe bancă stiloul sau pixul; timpul a expirat. Lăsați testele închise, la capătul băncii. Sunteți liberi să ieșiți în pauză. Vă mulțumim.”

Elevilor care termină testul mai repede decât timpul acordat, li se va sugera să revadă răspunsurile date. Dacă apar situații speciale (elevului i s-a făcut rău sau a fost chemat de urgență etc.) testul va fi recuperat de către profesor. Acesta va nota ora începerii și ora returnării testului, atât în raportul administratorului de test, cât și pe test.

La expirarea timpului de lucru, textele vor fi recuperate și sortate în ordinea distribuirii lor pe fiecare clasă și organizate în pachete.

Elevii absenți sau care întârzie

Dacă un elev este absent, testul corespunzător lui nu va fi distribuit. Se va continua distribuirea testelor, iar la final elevul va fi trecut „absent”.

După începerea citirii Scenariului testării și a notării pe tablă a orei de începere a lucrului efectiv, nu se va mai permite niciunui elev să intre în clasă.

Eventualii elevi întârziați vor fi conduși de către asistent într-o altă sală de clasă, unde pot fi supravegheați. În cazul în care un elev a lipsit la o zi de testare, dar a venit la următoarele, va participa în continuare la testare, în mod obișnuit, se arată în document. Se urmărește implicarea tuturor elevilor în EN-2023, în condiții comparabile de administrare.

Evaluarea testelor

Fiecare test de la clasele a II-a și a IV-a este evaluat de către două cadre didactice evaluatoare, dintre care unul este învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar de la clasă, după cum se arată manualul de procedură.

Rezultatele elevilor

Rezultatele le sunt comunicate părinților individual. Potrivit legii educației, rezultatele evaluărilor sunt folosite pentru elaborarea planurilor individualizate de învățare ale elevilor. Rezultatele evaluării și planurile individualizate se comunică părinților elevilor și constituie documente din portofoliul educațional al elevului. În realitate, în prezent, elevii nu au un portofoliu educațional.

Articolul 25 – „(1) Rezultatele individuale obţinute la EN nu se afişează/nu se comunică public şi nu se înregistrează în catalogul clasei. Aceste rezultate sunt valorificate la nivelul unităţii de învăţământ prin:

a) elaborarea planurilor individualizate de învăţare, acolo unde aceasta se impune;

b) informarea elevilor şi a părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevului asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate.

(2) Rezultatele individuale la EN II şi EN VI, cuprinse în fişele de evaluare, sunt supuse unui proces de analiză de către cadrul didactic şi de către colectivul de catedră din fiecare unitate şcolară. În urma acestei analize, cadrul didactic decide, acolo unde este cazul, elaborarea planului individualizat de învăţare al elevului, instrument fundamental de remediere/dezvoltare/ orientare care cuprinde informaţii diagnostice şi prognostice în vederea orientării şi optimizării învăţării. Decizia privind elaborarea planului individualizat de învăţare al elevului se ia coroborând rezultatele la EN cu datele şi observaţiile înregistrate de-a lungul parcursului educaţional al elevului.

(3) Planurile individualizate de învăţare ale elevilor sunt comunicate părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevilor.”

De ce este nevoie de evaluare la clasa a II-a

Evaluarea la clasa a II-a este prima testare în cadrul căreia copilul este expus unor subiecte făcute de altcineva decât cadrul didactic cu care este obișnuit. Părinții pot compara, astfel, rezultatele obținute de copil la această testare națională cu rezultatele obișnuite primite de elev de la învățătoare și pot vedea dacă a fost evaluat corect în timpul anului.

Rezultatele ar trebui să îi ajute pe părinți să afle pe ce anume să insiste, în lucrul cu copiii, pe timpul verii.

Un alt obiectiv al evaluărilor este de a-i obișnui pe copii cu condițiile de examen, pentru a nu se trezi la final de clasa a VIII-a, când au un examen care le hotărăște traseul școlar, pentru prima oară în fața unei evaluări naționale.

Aceste testări trebuie să radiografieze în mod real în ce măsură au înțeles copiii elementele prevăzute de curriculumul național, dar și efortul depus de învățători.

Oana Moraru, educatoare, expert educațional și director de școală privată, spunea că rezultatele Evaluărilor Naționale nu au niciun fel de urmări, consecințe. Nici profesorii nu sunt evaluați, nici elevii.

Calendarul Evaluării Naționale de la clasa a II-a:
  • Limba română scris — marți, 9 mai 2023
  • Limba maternă scris — marți, 9 mai 2023
  • Limba română citit — miercuri, 10 mai 2023
  • Limba maternă citit — miercuri, 10 mai 2023
  • Matematică — joi, 11 mai 2023
  • Limba română pentru minoritățile naționale, scris-citit — vineri, 12 mai 2023
DOCUMENT Subiectele la limba română scris, din anul școlar 2021-2022:

Foto: © Syda Productions | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.

Citește și:
Oana Moraru, despre Evaluările Naționale: În nicio școală de stat din România, profesorii nu sunt evaluați oficial și cu niciun fel de consecințe pe ce efect au ei în clasă în mințile copiilor / Profesorii, cu câteva excepții, nu știu să predea la alt nivel decât “explic, înțeleg, identific, subliniez, definesc”
Pe 9 mai începe Evaluarea Națională la clasa a II-a. Timpul de lucru este de 30 de minute pentru fiecare test, potrivit metodologiei / Care este structura subiectelor
Calendarul complet al Evaluărilor Naționale de la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Peste 300 de profesori, căutați de Centrul Național de Evaluare, pentru standardizarea notării în școli. Experiența în teste standardizate este un avantaj / Calendarul apelului și condițiile de înscriere în proiectul de 11 milioane de euro

Peste 300 de profesori urmează să fie selectați de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE), pentru elaborarea standardelor de evaluare pentru învățământul primar și gimnazial, potrivit unui…
Vezi articolul

DOCUMENT Ministerul Educației obligă școlile să comande manuale pentru anul viitor, majoritatea tot de la Editura Didactică și Pedagogică. Asta deși a anunțat că va cumpăra noi manuale prin licitație

De astăzi, toate școlile sunt obligate să-și comande manuale școlare pentru clasele I-VI, pentru anul școlar 2019-2020. Anunțul apare într-o notă trimisă tuturor școlilor din țară de către Centrul Național…
Vezi articolul

Ultima zi de școală pentru elevi, de sâmbătă începe vacanța mare care are 86 de zile / Tot vineri este ultima zi de înscrieri pentru examene și pentru încheierea mediilor

Vineri, 16 iunie, este ultima zi de școală pentru copiii de grădiniță și pentru elevi claselor primare, gimnaziale și liceale, cu excepția învățământului tehnologic și profesional. Durata vacanței de vară…
Vezi articolul

Toți elevii revin luni la școală și toți copiii revin la grădiniță, fără testare sau alte măsuri suplimentare de protecție, pentru ultima săptămână din semestrul I

Luni, 10 ianuarie 2022, încep cursurile și activitățile pentru elevii din ciclul primar și pentru copiii de grădiniță, potrivit structurii modificate a anului școlar 2021-2022. Este momentul în care, pentru…
Vezi articolul