EXCLUSIV Avocatul Poporului îi cere lui Andronescu să schimbe regulile de admitere la facultate, care ar discrimina minoritățile (document)

7.451 de vizualizări
Renate Weber si Ecaterina Andronescu / Colaj Foto: Facebook
Avocatul Poporului i-a cerut oficial ministrului Educației să modifice regulile de admitere la facultate, la master și la doctorat. Metodologia de admitere la studiile universitare, aprobată prin ordin de ministru, “creează premisele unei discriminări între cetățenii români aparținand minorităților naționale și ceilalți cetățeni români, din punct de vedere al certificării competențelor lingvistice”, spune instituția condusă de Renate Weber într-o adresă trimisă pe 16 iulie Ecaterinei Andronescu. Concret, metodologia Ministerului Educației le lasă universităților libertatea să introducă examen de limbă pentru candidații aparținând minorităților naționale, se arată în documentul trimis de Avocatul Poporului la solicitarea Edupedu.ro.

La solicitarea Edupedu.ro, Avocatul Poporului a confirmat că a cerut Ministerului Educației să modifice regulile de admitere la facultate, la master și la doctorat și a pus la dispoziția redacției textul adresei pe care a trimis-o pe 16 iulie 2019 către Ecaterina Andronescu.

În adresă, Avocatul Poporului spune că la Bacalaureat toți absolvenții de liceu susțin proba A de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – inclusiv tinerii aparținând minorităților naționale -, iar după examenul de BAC aceștia primesc certificate care atestă nivelul de competență lingvistică.

Metodologia stabilită de Ministerul Educației pentru admiterea la studii universitare reglementează faptul că universitățile își stabilesc propria modalitate de certificare a competențelor lingvistice. “Din analizarea metodologiilor mai multor instituții de învățământ superior s-a observat că modalitatea de certificare a competențelor lingvistice se realizează printr-un examen de limbă română, ori echivalarea certificatului de competențe lingvistice, pentru candidații care nu au urmat cursurile unei instituții de învățământ preuniversitar acreditată din România, cu predare în limba română, deși candidatul pune la dispoziția unității de învățământ superior o diplomă de bacalaureat, obținută în conformitate cu aceeași metodologie de examinare și identică din punct de vedere juridic cu cea a candidaților la examenul de admitere care au parcurs studiile liceale într-o unitate de învățământ cu predare în limba română”, arată analiza Avocatului Poporului, trimisă Edupedu.ro.

Întrebată cine a sesizat Avocatul Poporului cu privire la posibila discriminare a candidaților minoritari la facultate, instituția condusă de Renate Weber a răspuns Edupedu.ro că “Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, în data de 10 iulie 2019, ca urmare a analizării legislației specifice, realizată la nivelul Departamentului drepturile omului, egalitate de șanse între bărbați și femei, culte religioase și minorități naționale. Sesizarea din oficiu a fost elaborată în data de 10 iulie 2019 și aprobată în data de 16 iulie 2019, ocazie cu care a fost întocmită și adresa către Ministrul Educației Naționale, doamna Ecaterina Andronescu”.

Cu toate acestea, în adresa trimisă Ecaterinei Andronescu instituția precizează ca sursă a analizei și “examinarea problemelor semnalate de către petenți”.

Adresa trimisă de Avocatul Poporului către Ministerul Educației

“Urmare analizării legislației specifice, realizată la nivelul Domeniului drepturile omului, egalitate de șanse între bărbați și femei, culte religioase și minorități naționale, din cadrul instituției Avocatul Poporului, dar și din examinarea problemelor semnalate de către petenți, referitoare la Metodologia – Cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat, s-a identificat o posibilă formă de discriminare ce vizează modalitatea de certificare a competențelor lingvistice, în cazul candidaților aparținând minorităților naționale, absolvenți ai învățământului liceal în limba maternă, la programele de studii școlarizate în limba română.

Astfel, Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, reglementează faptul că persoanele aparținând minorităților naționale au dreptul să studieze și să se instruiască în limba maternă, la toate nivelurile, tipurile și formele de învățământ preuniversitar, în condițiile legii.

În cadrul învățământului preuniversitar cu predare în limbile minorităților naționale, toate disciplinele se studiază în limba maternă, cu excepția disciplinei Limba și literatura română.

De asemenea, învățarea în școală a limbii române, ca limbă oficială de stat, este obligatorie pentru toți cetățenii români. Planurile de învățământ cuprind numărul de ore necesar și suficient învățării limbii române.

Nu în ultimul rând, examenul național de bacalaureat constă în susținerea probei A de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română pentru toți absolvenții de învățământ liceal, inclusiv pentru persoanele aparținând minorităților naționale, ocazie cu care sunt eliberate certificate care atestă nivelul de competență lingvistică, respectiv nivelul de competență digitală.

Prin Metodologia – Cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 6102/2016, este reglementat faptul că instituțiile de învățământ superior prevăd în metodologia proprie de admitere modalitatea de certificare a competențelor lingvistice, în cazul candidaților la programele de studii școlarizate în limba română și care nu prezintă acte de studii, necesare la înscriere, eliberate de instituții de învățământ din România sau din străinătate, cu predare în limba română.

Din analizarea metodologiilor mai multor instituții de învățământ superior s-a observat că modalitatea de certificare a competențelor lingvistice se realizează printr-un examen de limbă română, ori echivalarea certificatului de competențe lingvistice, pentru candidații care nu au urmat cursurile unei instituții de învățământ preuniversitar acreditată din România, cu predare în limba română, deși candidatul pune la dispoziția unității de învățământ superior o diplomă de bacalaureat, obținută în conformitate cu aceeași metodologie de examinare și identică din punct de vedere juridic cu cea a candidaților la examenul de admitere care au parcurs studiile liceale într-o unitate de învățământ cu predare în limba română, eliberată de Ministerul Educației Naționale.

Față de toate aceste împrejurări, apreciem că Metodologia – Cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat, aprobată prin Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 6102/2016, conduce la un tratament discriminatoriu față de persoanele aparținând minorităților naționale, obligate în acest mod să susțină o testare suplimentară.

În situația prezentată mai sus opinăm că se regăsesc două elemente care conduc la această situație, mai precis tratarea diferită a unor persoane aflate în situații identice sau comparabile, pe de o parte, și lipsa unei justificări obiective pentru un asemenea tratament, pe de altă parte.

Cuprinzând prevederi generale care permit universităților stabilirea unor metodologii privind certificarea competențelor lingvistice, Ordinul nr. 6102/2016 creează premisele unei discriminări între cetățenii români aparținand minorităților naționale și ceilalți cetățeni români, din punct de vedere al certificării competențelor lingvistice la admiterea în învățământul superior.

Astfel, actul normativ stabilește un cadru legal care permite instituțiilor de învățământ superior ca, în numele autonomiei universitare, să adopte reglementări ce au ca finalitate încălcarea principiilor care guvernează învățământul superior, precum și învățarea pe tot parcursul vieții în România, astfel cum sunt prevăzute în art. 3 din Legea nr. 1/2011: principiul echității – în baza căruia accesul la învățare se realizează fără discriminare; precum și principiul recunoașterii și garantării drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale, dreptul la păstrarea, la dezvoltarea și la exprimarea identității lor etnice, culturale, lingvistice și religioase.

Ținând seama de prevederile constituționale ale art. 59 alin. (2) care stabilesc obligația autorităților publice de a asigura Avocatului Poporului sprijinul necesar în execitarea atribuțiilor sale, vă adresăm rugămintea ca, în calitatea Dumneavoastră, de emitent al Ordinului nr. 6102/2016, să dispuneți măsurile necesare pentru modificarea actului administrativ normativ, astfel încât să asigure interpretarea unitară a textului de lege, în vederea aplicării de către unitățile de învățământ superior a egalității de tratament în ceea ce privește certificarea competențelor lingvistice pentru admiterea în învățământul superior, între cetățenii români, indiferent de apartenența acestora la o minoritate națională, asigurând în acest fel o interpretare unitară a textului de lege.”

DOCUMENT – Răspunsul Avocatului Poporului la solicitarea Edupedu.ro și textul adresei trimise Ecaterinei Andronescu, în format .jpg

 

 

 


2 comments
  1. Avem un nou Ciorbea!
    Cu “discriminarea” do 10 august 2018 cum rămâne?
    Tot secretizată, tot secretizată?

  2. Sa inteleg ca unul din Covasna ce nu stie romana ar trebui sa se poata inscrie la Litere doar pe baza de dosar si apoi Dumnezeu cu mila?

    E drept ca pentru a scapa de discriminare ar trebui ca toti sa dea acest test ligvistic mai ales ca necunoasterea limbii ramane nu e o chestie legata de grup etnic ci generala, dupa cum au dovedit si unele persoane din Teleorman.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

VIDEO Profesorii vor da feedback despre școala în care lucrează, relația cu inspectoratul și despre sistemul de Educație, anunță Radu Szekely, secretar de stat în Ministerul Educației / Trebuie să mergem cumva înspre un model care să combine finanțarea per elev cu o finanțare bazată pe performanță

Profesorii vor da feedback despre școala în care lucrează, despre relația cu inspectoratul și despre sistemul de Educație, anunță Radu Szekely, secretar de stat în Ministerul Educației. Oficialul a vorbit…
Vezi articolul

Președintele Transelectrica și-a falsificat CV-ul, unde susține că a absolvit Politehnica. UPB București: Nu a finalizat studiile

Președintele Transelectrica și-a falsificat CV-ul, spunând că a absolvit Facultatea de Electrotehnică din cadrul Universității Politehnica București. Universitatea Politehnica din București a răspuns, pentru Edupedu.ro, următoarele: “Persoana menționată de dumneavoastră…
Vezi articolul

Plângere penală împotriva lui Sorin Cîmpeanu pentru întârzierea cu o zi a metodologiei decontării transportului elevilor. Cîmpeanu: Îmi asum și îmi cer scuze acelor elevi care, neștiind că sunt în vacanță, au dorit să meargă la școală și nu au putut să deconteze naveta

Asociația Elevilor din Constanța a depus o plângere penală, la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și la Administrația Prezidențială, împotriva ministrului Educației, Sorin Cîmpeanu, pentru…
Vezi articolul