EXCLUSIV Grădinița Politehnica, prima unitate de învățământ din România acreditată direct de ministrul Educației, peste decizia Consiliului ARACIP care a hotărât neacreditarea

19.024 de vizualizări
Foto: gov.ro
Școala Primară „Politehnica” a Universității Politehnica din București a primit acreditare pentru nivelul preșcolar – grădiniță, pentru anul școlar următor – 2022-2023, potrivit unui ordin semnat de ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, pe 20 decembrie 2021 și publicat în Monitorul Oficial pe 29 decembrie 2021. Acreditarea este acordată în ciuda hotărârii Consiliului ARACIP din data de 31 august 2021 care a decis neacreditarea instituției respective, pe baza raportului de evaluare care a constatat că nu îndeplinește standardele minimale la 8 indicatori de performanță. Potrivit surselor Edupedu.ro au existat „presiuni uriașe” făcute, din afara și din interiorul Ministerului Educației, asupra Agenției care acreditează școlile și grădinițele pentru a acorda acreditarea Școlii Primare Politehnica.

Ordinul de ministru nr. 5.851 din 20 decembrie 2021, publicat în Monitorul Oficial pe 29 decembrie 2021, conferă acreditarea „unității de învățământ particular” Școala Primară Politehnica pentru nivelul preșcolar. În premieră, însă, ordinul de ministru nu se bazează pe o hotărâre a Consiliului ARACIP de acreditare, așa cum au la bază toate ordinele de ministru care acreditează sau autorizează școli.

În acest act normativ este invocată doar o adresă administrativă a Direcției juridice din Ministerul Educației, „nr. 2.780/DGJC din 15.12.2021“, “prin care se solicită inițierea ordinului pentru acordarea acreditării“, după cum se poate vedea în comparația de mai jos, între o grădiniță acreditată pe baza unei hotărâri ARACIP de acreditare și Școala Primară Politehnica, acreditată pe baza unei adrese din minister, după o decizie ARACIP de neacreditare.

Edupedu.ro a consultat toate ordinele de ministru emise pentru acreditare sau neacreditare în anul 2021, iar acestea sunt fundamentate pe hotărârile Consiliului ARACIP, fără excepție. Aceasta este prima și, potrivit datelor publice, singura unitate de învățământ din România acreditată direct de ministrul Educației în cursul anului trecut.

Ordinul de acreditare arată și un alt lucru, foarte important, prin comparație cu celelalte ordine de acreditare – este semnat chiar de către Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu. Toate celelalte ordine de acreditare din anul 2021, publicate în Monitorul Oficial, au fost semnate, în numele ministrului, de către secretarul de stat Gigel Paraschiv, mai puțin acesta. Ordinul cu semnătura olografă a ministrului este pe site-ul ARACIP.

Contactat de Edupedu.ro, Sorin Cîmpeanu a refuzat în repetate rânduri să ofere un punct de vedere sau să explice ce a stat la baza acreditării acestei unități de învățământ. Singurul răspuns este următorul: „Nu discut acum aspecte punctuale. Îmi fac prioritățile într-un fel care sa-mi dea șanse să fac ceva din ce trebuie să fac. (…) Chiar sunt foarte prins. Nu cred că e cazul să explic punctual fiecare semnătura asumată în depline condiții de deplină legalitate”.

Ce prevede legea în domeniul acreditării:

Articolul 22, alineatul 3 din Legea Educației: „Unitățile de învățământ de stat, particulare și confesionale se înființează prin ordin al ministrului educației și cercetării, în baza acreditării unui nivel de învățământ, în condițiile prevăzute de art. 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare”.

Articolul 31 din OUG 75/2005 prevede că:

 • departamentul de acreditare al agenţiei de asigurare a calităţii validează raportul experţilor prin verificarea respectării metodologiei de evaluare externă, iar agenţia propune Ministerului Educaţiei acreditarea sau, după caz, neacreditarea instituţiei solicitante;
 • pentru furnizorii de educaţie de nivel preuniversitar, acreditarea acestora se acorda prin ordin al ministrului educaţiei, pe baza avizului ARACIP;

HG 993/2020 prevede procedura de acreditare și ce înseamnă „avizul ARACIP”.

 • Biroul executiv al ARACIP înaintează Ministerului Educaţiei, spre aprobare, prin ordin, propunerea Consiliului ARACIP de acordare/neacordare a autorizaţiei de funcţionare provizorie, respectiv a acreditării, pentru unitatea de învăţământ preuniversitar respectivă, pentru fiecare nivel de învăţământ/specializare/calificare profesională, după caz.

Pe 31 august 2021, Consiliul ARACIP decidea să nu acorde acreditarea acestei unități de învățământ. Hotărârea nr. 17 este publicată aici (descarcă fișier arhivat .zip).

Articolul 3 al actului oficial: „Se propune neacordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular prevăzută în anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre”. Anexa 2 fiind tabelul de mai jos:

Ce înseamnă acreditarea unei școli/grădinițe?

Standardul de acreditare reprezintă cerinţele minime obligatorii, pentru existenţa şi funcţionarea oricărei unităţi de învăţământ, aşa cum sunt ele definite de legislaţia în vigoare. Aceste condiţii vizează, pe lângă existenţa tuturor cerinţelor îndeplinite la autorizare, şi funcţionarea, conform reglementărilor legale în vigoare, a unităţii de învăţământ, precum şi obţinerea rezultatelor scontate în urma furnizării serviciilor de educaţie. Acreditarea se acordă în condiţiile în care toate cerinţele standardelor de autorizare şi de acreditare sunt îndeplinite. Nivelul calităţii definit prin standardele de acreditare este „satisfăcător“, prevede HG 994/2020.

Acreditarea înseamnă bani – unitatea de învățământ primește costul standard per elev, în acest caz per preșcolar. Pentru anul în curs, acest cost este de 7.431 de lei. Instituția are 90 de copii înscriși, potrivit raportului ARACIP.

Într-un interviu pentru dcnews.ro, chiar ministrul Cîmpeanu explica faptul că hotărârea Consiliului ARACIP este obligatorie pentru acreditarea unei școli.

„Moderator: Cum funcționa, cine erau evaluatorii, de ce nu și-a făcut treaba?

Sorin Cîmpeanu: Dacă ne gândim că sunt 17.631 de școli în România și că ARACIP este o instituție în care actualmente sunt nouă angajați… (…) Fiecare agenție de asigurare a calității funcționează cu un registru al evaluatorilor externi. Evaluările trebuie să fie colegiale, în spatele sintagmei de evaluare colegială este un principiu conform căruia evaluatorii trebuie să fie cadre didactice care să interacționeze cu cei evaluați, discuțiile trebuie să fie colegiale și nu control. Cu partea de control se ocupă Inspectoratul și Ministerul Educației. Să fie identificate prin aceste discuții colegiale problemele, să fie identificate și soluții de îmbunătățire și de rezolvare a acestor probleme, de comun acord, împreună.

Moderator: Cu alte cuvinte, e un fel de recomandare, ce ai putea să îmbunătățești…

Sorin Cîmpeanu: Nu, nu pentru că în urma acestor evaluări, e mai mult decât recomandare, urmează și partea de autorizare sau de acreditare. Deci școlile pot funcționa sau nu pot funcționa, în funcție de aceste evaluări, totuși. Deci e mai mult decât o recomandare. ARACIP, din păcate, nu a reușit să-și îndeplinească obiectivele”.

Conform raportului de evaluare ARACIP pentru Școala Primară Politehnica, acreditată direct de ministrul Educației, deși Consiliul ARACIP a dat hotărâre de neacreditare, nu erau îndeplinite următoarele standarde minimale de calitate:

 • I01 – Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective (proiectul de dezvoltare şi planul de implementare)
 • I02 – Organizarea internă a unităţii de învăţământ
 • I04 – Funcţionarea curentă a unităţii de învăţământ
 • I22 – Managementul personalului didactic şi de conducere
 • I23 – Managementul personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic
 • I32 – Constituirea bugetului şcolii
 • I33 – Execuţia bugetară
 • I35 – Existenţa şi aplicarea procedurilor interne de asigurare a calităţii

Care erau aspectele principale descoperite de expertul ARACIP care a evaluat grădinița, care erau motivele pentru care raportul de evaluare marca acești indicatori ca „neîndeplinire standarde minimale”:

 1. În ordinul de autorizare era vorba despre Grădinița Politehnica, persoană juridică de drept privat și de interes public, iar între timp s-a transformat în structură a universității – Departamentul „Școala Primară Politehnica”, fără personalitate juridică, lucru care nu era în concordanță cu ordinul de autorizare, scrie evaluatorul în raport: „precizările MEN nr.33675/ 28.02.2013 referitoare la procedura de înființare și de obținere a personalității juridice pentru unitățile de învățământ particular informează asupra obligativității parcurgerii etapelor de obținere a personalității juridice pentru unitățile particulare”.
 2. Stabilirea organismelor de conducere individuală şi colectivă, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare pentru învățământul preuniversitar particular, având în vedere că școala a fost autorizată să funcționeze ca unitate particulară, nu ca structură a Universității Politehnica București.
 3. Lipsa unor informații privind datele care privesc școala, în ansamblul ei, încadrarea, extras REVISAL (pentru a se putea stabili situația angajării – titulari, suplinitori, detașați) la nivelul unității și furnizarea unor date contradictorii.
 4. Nerespectarea formularelor agreate de MEC pentru învățământul preuniversitar privind ”Statul de funcțiuni” al unității de învățământ. Neconcordanțe între ”Situația centralizatoare privind încadrarea unității de învățământ” și REGES (Registrul General de Evidență a Salariaților) și dosarele de personal.
 5. Neconcordanțe între bugetul prezentat de conducerea școlii și încărcat în aplicația electronică și datele furnizate de serviciul financiar/contabilitate al universității.
Cronologia evenimentelor:

06.10.2020 – În urmă cu un an și 3 luni era emisă Hotărârea ARACIP nr. 16 prin care Agenția specializată pentru acreditarea școlilor și grădinițelor desemnează o comisie de evaluare și în acea zi doi evaluatori externi încep vizita la unitatea de învățământ.

06 – 09.10.2020 – Are loc vizita/ au loc discuțiile online pentru evaluarea unității de învățământ – „scopul prezentei evaluări îl constituie verificarea conformităţii cu cerinţele standardelor de
acreditare pentru nivelul preșcolar”, potrivit documentelor oficiale, obținute de Edupedu.ro.

16.10.2020 – Este depus la ARACIP și validat Raportul de evaluare în vederea acreditării nr. 1.299 în care sunt detaliate condițiile de la Școala Primară Politehnica și îndeplinirea sau neîndeplinirea standardelor minimale prevăzute de lege pentru acreditare. Acest raport stă la baza deciziei Consiliului ARACIP care va lua în discuție acest dosar peste aproape un an.

03.08.2021 – Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, anunță că în urma unui control la ARACIP a descoperit „nereguli grave” și îl demite pe președintele Agenției, Șerban Iosifescu.

03.08.2021 – Alina Paraschiv este numită președinte interimar la ARACIP, în aceeași zi, propunerea venind chiar de la ministrul Sorin Cîmpeanu.

05.08.2021 – Secretarul de stat Sorin Ion trimite la ARACIP o adresă/notă internă în care solicită să fie soluționată situația Școlii Primare Politehnica și a altor câteva unități de învățământ, potrivit surselor Edupedu.ro.

10.08.2021 – Biroul executiv al ARACIP se reunește și pune pe ordinea de zi a problemelor „dificil de gestionat” în situația de la Școala Primară Politehnica, potrivit documentelor consultate de Edupedu.ro. „Pentru Politehnica variantele ar fi să își obțină Cod de Înregistrare Fiscală pentru școala primară sau, dacă insistă să se constituie ca structură fără personalitate juridică, să declanșeze procedură de evaluare în vederea autorizării. În acest sens ARACIP va transmite o corespondență inițiatorului”, potrivit procesului-verbal al ședinței.

31.08.2021 – Consiliul ARACIP aprobă Hotărârea nr. 17, de neacordare a acreditării pentru Școala Primară Politehnica, pe baza raportului care arată că mai multe standarde minimale nu sunt îndeplinite de instituție.

31.08.2021 – Președinta ARACIP, Alina Paraschiv, numită în funcție ca interimar de mai puțin de o lună, își dă demisia în aceeași zi, imediat după ședința de Consiliu în care a fost adoptată neacreditarea. La plecare, acuză apariția unui proiect de reorganizare a Agenției despre care ar fi aflat din alte surse decât de la minister și la care nu fost solicitată să contribuie deloc.

11.09.2021 – Noul președinte interimar al ARACIP este Silviu Iordache – șeful Casei Corpului Didactic Iași, fost manechin pentru colecțiile designerului vestimentar Cătălin Botezatu, profesor de geografie și religie, fost coleg de partid în ProRomânia cu Sorin Cîmpeanu.

15.12.2021 – Este scrisă Adresa Direcției juridice din Ministerul Educației, „nr. 2.780/DGJC“, “prin care se solicită inițierea ordinului pentru acordarea acreditării“.

16.12.2021 – În ziua următoare expertul ARACIP Floarea Bolmadîr (care, potrivit surselor Edupedu.ro, era consilierul ministrului Educației din 15 ianuarie 2021, iar la cererea secretarului general Ioana Lazăr cu nr. 1684/10.08.2021 – ar fi fost solicitat un transfer al său la minister, cerere asupra căreia s-a revenit o lună mai târziu, prin adresa nr 2.044/06.09.2021, semnată tot de Lazăr) întocmește un „referat de aprobare” nr. 5.051, pe care ar fi trebuit să îl semneze președintele interimar al ARACIP, Silviu Iordache. Referatul solicita ministrului aprobarea ordinului de acreditare, fără să aibă la bază hotărârea Consiliului ARACIP, care decisese neacreditarea. Potrivit surselor, Floarea Bolmadîr este masterand în ultimul an la Universitatea Politehnica București, unde urmează masteratul didactic.

16.12.2021 – În aceeași zi președintele interimar al ARACIP, Silviu Iordache, înregistrează o cerere de concediu și pleacă din București, la Iași. Deleagă dreptul de semnătură Tatianei Tutunaru, expert ARACIP, care a preluat funcția de președinte interimar după demisia lui Iordache, în ianuarie 2022.

20.12.2021 – Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, semnează Ordinul de ministru pentru acreditare Școala Primară Politehnica, nivel preșcolar.

29.12.2021 – Ordinul de ministru apare în Monitorul Oficial și astfel intră în vigoare. Acreditarea este pentru anul școlar 2022-2023.

Ordinul de autorizare pentru Grădinița Politehnica 5.613/2016:

Care este punctul de vedere al reprezentanților Ministerului Educației:

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu:

A semnat personal ordinul de acreditare, singurul ordin de acest fel semnat de oficial în anul 2021. Nu a răspuns solicitărilor repetate din partea Edupedu.ro de a clarifica situația decât prin următorul mesaj: „Nu discut acum aspecte punctuale. Îmi fac prioritățile într-un fel care sa-mi dea șanse să fac ceva din ce trebuie să fac. (…) Chiar sunt foarte prins. Nu cred că e cazul să explic punctual fiecare semnătura asumată în depline condiții de deplină legalitate”. În absența unor răspunsuri la obiect din partea ministrului, am căutat lămuriri și la secretarul general al ministerului, Ioana Lazăr, considerată al doilea om din instituție, după ministru, implicată activ în recenta acțiune de reorganizare a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar. A negat că ar avea vreo implicare în acreditarea Grădiniței Politehnica.

Redăm declarația integrală a Ioanei Lazăr, pentru Edupedu.ro:

Edupedu.ro: A fost acordată de către Ministerul Educației o acreditare unei școli primare, este vorba despre Școala Primară Politehnica, dar nu a existat și o decizie a ARACIP, ci doar o adresă a Ministerului Educației, mai precis a direcției juridice ca fundamentare. Ce s-a întâmplat pentru că nu am mai găsit această situație?

Ioana Lazăr: Eu, personal, nu am semnat niciun ordin în legătură cu Școala Primară Politehnică.

Edupedu.ro: V-am sunat pentru că este vorba despre un document acolo semnat de direcția juridică…

Ioana Lazăr: Da, dar pentru ca să vă pot da un punct de vedere trebuie să știu despre ce este vorba. Dacă faceți o solicitare în scris, va răspundem, nu e nicio problemă.

Edupedu.ro: Dar s-a mai acordat până acum vreo acreditare fără să aibă la bază o hotărâre a ARACIP de acreditare?

Ioana Lazăr: Toate ordinele de ministru au la bază nota de fundamentare și actele care stau la baza emiterii. Dacă e o întrebare punctuală, vă dați seama că eu semnez foarte multe acte, de-aia v-am spus că e cel mai bine e să o transmiteți scris și vă vom răspunde, desigur.

Edupedu.ro: Din informațiile noastre este vorba și despre fiul dumneavoastră înscris la acea grădiniță și probabil că știți mai bine despre ce este vorba.

Ioana Lazăr: Și ce legătura are fiul meu?

Edupedu.ro: Este vorba despre grădinița fiului și cu atât mai mult ați putea fi interesată de acordarea acreditării.

Ioana Lazăr: Eu tocmai ce v-am spus că nu am semnat niciun ordin în legătură cu Școala Primară Politehnica. E ok să nu amestecăm copiii în chestiuni de genul acesta și de-asta v-am întrebat de unde aveți dumneavoastră această informație.

Edupedu.ro: Eu nu îi amestec, doar dacă părinții lor decid altceva, atunci e cu totul altă discuție. Atâta timp cât această grădiniță a obținut acreditarea fără să existe o hotărâre a Consiliului ARACIP pentru acreditare

Ioana Lazăr: Dar știți dumneavoastră că nu a existat nicio decizie ARACIP pentru acreditare?

Edupedu.ro: Da, este publică decizia din 31 august a Consiliului ARACIP în care scrie că hotărârea este de neacreditare.

Ioana Lazăr: Da? Eu nu am această informație, de-aia vă întreb.

Edupedu.ro: Sunt sigur că o aveți.

Ioana Lazăr: Eu atât v-am spus. Nu vreți totuși să-mi spuneți de unde aveți această informație referitoare la copilul meu?

Edupedu.ro: Nu vă pot spune de unde am informațiile pentru că sunt jurnalist, iar un jurnalist nu-și spune sursele. 

Ioana Lazăr: Adică dumneavoastră insinuați, cumva, că dacă copilul meu ar fi înscris la acea școală, eu aș fi avut un interes?

Edupedu.ro: Știți ce înseamnă conflict de interese mai bine decât mine – eu verific dacă oamenii care sunt în poziția de a lua o decizie pentru Școala Politehnica sunt sau nu implicați în acea decizie și din alte puncte de vedere. Asta este o chestiune de interes public și de onestitate.

Ioana Lazăr: Da, de acord. 

Edupedu.ro: De asta vă și întreb dacă aveți vreo implicare în această chestiune, a acreditării Școlii Primare Politehnica? La baza acestei acreditări stă o adresă a Direcției Juridice din minister, pe care, într-adevăr, nu o conduceți dumneavoastră, dar cred că vă este foarte cunoscută și apropiată…

Ioana Lazăr: Tot ministerul îmi este apropiat și cunoscut, pentru că eu am crescut aici, adică nu e vorba de altceva.

Edupedu.ro: Mai ales că este și o reformă în derulare a acestei Agenții și de asta v-am sunat să vă cer un punct de vedere în situația aceasta.

Ioana Lazăr: Și cred că este de bine că e o reformă în derulare, pentru că e cazul ca la ARACIP lucrurile să înceapă să se miște.

Edupedu.ro: Am publicat punctul dumneavoastră de vedere, întocmai pentru a avea un punct de vedere din interior mai ales că din instituție nu ies funcționarii să spună cum este acolo.

Ioana Lazăr: Nu ies pentru că acolo a fost o anumită atmosferă, probabil că le-a fost teamă, mulți au fost și nu au fost ascultați, nu a fost auziți.

Edupedu.ro: Revin la întrebarea pe care v-am pus-o mai devreme. Spuneți că nu ați avut nimic de-a face cu această decizie de acreditare?

Ioana Lazăr: Eu, personal, nu am semnat niciun document în ce privește Școala Politehnica.”

Secretarul general al Ministerului Educației, Ioana Lazăr, a condus dezbaterea publică legată de reforma ARACIP, organizată de Ministerul Educației pe 27 decembrie 2021, în care toate punctele de vedere exprimate de participanți au fost critice la adresa proiectului și intențiilor instituției, cu excepția celui al reprezentantului Asociației Școlilor Particulare, care a primit un loc în Consiliul ARACIP, în noua organigramă a Agenției. Lazăr a declarat atunci despre ARACIP că „este o instituție amputată administrativ care nu poate să facă față cererilor din acest moment (…) Dacă mergeți acum la ARACIP și găsiți două persoane la birou, e mult”.

Am încercat să-l contactăm pe președintele interimar al ARACIP, Silviu Iordache, dar până la ora publicării acestui articol nu a răspuns nici la telefon și nici la mesajele trimise.

L-am contactat pe Mihnea Costoiu, rectorul Universității Politehnica București, proprietara Școlii Primare Politehnica. Acesta a recunoscut că a făcut presiuni la adresa funcționarilor din minister și din ARACIP să obțină un răspuns, „în ultimii doi ani”, evaluarea fiind făcută în octombrie 2020, iar ordinul de acreditare fiind semnat în decembrie 2021.

Mihnea Costoiu: Eu sunt profund revoltat de atitudinea ARACIP, care a fost răuvoitoare și e foarte rar când pronunț acest cuvânt la adresa unor colegi din sistem. Răuvoitoare de la un cap la altul.

Edupedu.ro: În 2016 grădinița Politehnica era autorizată să funcționeze cu personalitate juridică de drept privat…

Mihnea Costoiu: Nu era, nu era.

Edupedu.ro: Așa scrie în ordinul de autorizare.

Mihnea Costoiu: Aia îi privește, noi nu am recunoscut ordinul și ne-au spus că la acreditare vom rezolva acest lucru. Din punctul nostru de vedere nu a fost niciodată și nu a funcționat niciodată așa.

Edupedu.ro: Și atunci în momentul acesta ce fel de unitate este acolo și ce unitate a primit acreditarea?

Mihnea Costoiu: E aceeași unitate care a primit acreditare pentru învățământul preșcolar, urmând să depunem documentația, la finalul ciclului, așa cum spune legea, în trei ani de la finalul primului ciclu, pentru învățământul primar. Avem autorizare pentru învățământul primar și urmează să luăm și acolo acreditarea.

Edupedu.ro: Având în vedere că Consiliul ARACIP a decis să nu acrediteze instituția, pe baza unui raport de evaluare…

Mihnea Costoiu: Ați întrebat de ce, ați văzut raportul?

Edupedu.ro: Spuneți dumneavoastră…

Mihnea Costoiu: În raport scrie că nu se acreditează pentru că, culmea, Politehnica care gestionează 33.000 de studenți și nu știu câte miliarde de alte probleme nu este în stare să gestioneze o grădiniță. De ce? Pentru că trebuie să fie cu personalitate juridică. Nu trebuie să fie și o să mă bat cu ei parte în parte. 

Edupedu.ro: Doar această situație?

Mihnea Costoiu: E singurul lucru care mi se reproșează. Trebuie să am direcție de resurse umane separată. Păi am direcție de resurse umane în universitate și am un om care se ocupă de cadrele didactice de la grădiniță.

Edupedu.ro: Spuneți că este o chestiune birocratică?

Mihnea Costoiu: Exclusiv. Nu are nimic cu procesul de învățământ sau cu condițiile asigurate acolo, nimic. Și nu este legal.

Edupedu.ro: Și cum vă explicați că decizia Consiliului de acreditare s-a transferat într-un ordin de acreditare?

Mihnea Costoiu: A, păi până la urmă decizia este a ministrului, nu e a Consiliului. Consiliul, ca și la ARACIS și așa mai departe, propune, dar trebuie respectat cadru legal. Bănuiesc că același lucru l-au avut în vedere și ei. Bănuiesc, nu am fost în minister.

Edupedu.ro: Toate ordinele pe care le-am citit, de acreditare, aveau în fundamentare și o hotărâre a Consiliului ARACIP. Acesta nu are. E doar o adresă a Direcției Generale Juridice din minister

Mihnea Costoiu: Nu știu discuția din minister, n-am participat la nicio discuție, cu mine nu a discutat cu nimeni.

Edupedu.ro: Dar v-ați exprimat nemulțumirile acestea la adresa oamenilor din minister?

Mihnea Costoiu: De doi ani. Le-am spus „domnule, dați-mi o hârtie, nu puteți să-mi cereți mie personalitate juridică. Noi suntem universitate de stat, cum să scot eu din patrimoniul Universității clădiri și să le dau unei fundații sau unui SRL?”. Dacă ministerul îmi refuză acreditarea fără bază legală, am întrebat și întreb în continuare pe toată lumea care este baza legală, care ar fi fost baza legală prin care nu-mi acreditau grădinița, doar cu motivația că trebuie personalitate juridică? Care e baza legală, unde scrie în lege sau o hotărâre de guvern? Vedeți asta e toată diferența, nu iau partea Ministerului și nu vreau să acuz, dar eu vă spun încă o dată că recomandarea este a ARACIP-ului, ordinul este al ministrului. 

Edupedu.ro: Dar nu se poate să fie invers.

Mihnea Costoiu: Nu, nu se poate fără raportul de evaluare, nu scrie în lege că nu se poate fără decizii de validare sau nu.

Edupedu.ro: Ba da, dacă propunerea ARACIP este de neacreditare, se emite un ordin de neacreditare și se publică ordinul de necreditare.

Mihnea Costoiu: Eu aștept de la ARACIP, deja ai mei lucrează la decizie… De doi ani aștept.”

Am trimis o solicitare Ministerului Educației, cu toate aceste întrebări, iar în momentul primirii răspunsului, Edupedu.ro îl va publica.


10 comments
 1. În prea multe situații, învățământul românesc a devenit dependent de interesele politrucilor locali; iar conducerile școlilor, liceelor și inspectoratelor sunt numite tot politic, astfel că suntem prinși în laț. În toate situațiile pe care le-am întâlnit, personal, cățelușii de partid numiți în funcțiile de conducere fac tot ce pot pentru a mușamaliza abuzurile din școli; abuzurile împotriva copiilor al căror interes principal, întotdeauna, politrucii nu uită să-l clameze. Am mai scris și voi repeta, pentru că până la depolitizarea instituțiilor publice, inclusiv a celor din învățământ, nu doar că nu vom avea rezultate bune, dar vom obține doar rebuturi, în marea majoritate a cazurilor. Acum, în școala în care învață copilul meu, 80 la suta dintre elevi sunt submediocrii, iar dintre aceștia mulți sunt semi-analfabeți; iar dacă-l întrebi pe directorul numit politic (prin diferite metode patentate de către haita politică) , acesta va spune că școala lui este foarte bună, iar colectivul de dascăli este unul foarte bine pregătit. Totuși, la examenele din vară, unul dintre dascăli, spre exemplu, a obținut nota 3,70. Evident, directorul a rămas în funcție, continuă să mușamalizeze abuzurile, ascunde realitatea cruntă a submediocrității, în timp ce politrucii se interesează de propria prosperitate, de avantaje și opțiuni financiare personale imediate.
  În concluzie, este demolator să lăsăm cățelușii de partid, numiți politic în funcții, ca aceștia să acrediteze vreo școală/grădiniță/facultate; ori vreo ”școală doctorală”. Deja sunt prea mulți cei care devin absolvenți de facultate fără să cunoască materia de clasa a V-a A.
  Angajatul facultății prezenta mai sus explicațiile legale ale autorizării, fără să spună că, de fapt, învățământul din această țară este condusă de ageamii, de politruci care răspund la comenzi și interese politice, deoarece sistemul de haită le asigură spatele, abuzatorii nefiind trași la răspundere pentru faptele lor. Rareori, cu mare greutate, și doar cu ajutorul mass-media, mai scapă câte un caz de abuz, care este întotdeauna sugrumat cu înființarea unei comisii de slugi politice; suferința copilului rămânând pe viață. Lehamitea și disprețul pentru pentru acest sistem corupt se bazează doar pe trăirile personale, însă nu voi înceta să dezvălui mizeria și infractorii ascunși lângă cataloage, ori în conducerile ascendente ale școlilor. Desigur, există și cadre didactice dedicate, care-și respectă și exercită meseria cu drag; însă aceștia nu pot să iasă din rândul dictat de către politruci numiți în funcții. Se fură examene, se obțin examene pe bani, se obțin diplome pe bani, știu chiar și polițiștii și procurorii de ”mercuriale”, dar nu fac nimic, pentru că sunt dependenți, ori s-au obișnuit să primească salariile imense fără să muncească. Părerea mea.

 2. Dl.ministru al educatiei ar dori sa evalueze peste 17.000 scoli si are doar 9 angajati in ARACIP care tot nu are ROF acceptabil si presedinte competent, credibil si stabil !!!
  Dar ARACIP se ocupa doar de “evaluari” desi – conform denumirii institutiei – ar trebui sa se ocupe de „asigurarea calitatii”!! Acesta este insa la noi – ca urmare a diletantismului, prejudecatilor si interesele autorilor OG 75-2005 – cu totul altceva fiind doar simulata (de 17 ani) dupa ce conceptul „asigurarea calitatii” a fost uzurpat de initiatori de la Comisia europeana !!! In conferintele ministrilor educatiei din UE16 anterioare anului 2004 acestia au cerut doar ca universitatile europene (si numai ele!) sa se inspire din practicile mediului de afaceri in „asigurarea calitatii” – inclusiv si mai ales modelele PDCA, ISO 9000, EFQM! Dar diletantii si vanitosii autori ai OG 75-2005 au respins toate aceste recomandari, au extins conceptul „asigurarea calitatii” la educatia preuniversitara si au introdus un inutil dar pretios si exotic asa-zis „model de asigurare a calitatii educatiei” utilizat in Stiintele politice ale secolului al XIX-lea! In plus, ignorand complet faptul ca „asigurarea calitatii” este doar o componenta a „managementului calitatii” si include „controlul calitatii” care include „inspectia”, diletantii autori ai OG 75-2005 au stabilit ca de “control” sa se ocupe inspectoratele scolare si Ministerul educatiei, ARACIP urmand sa se ocupe doar de …evaluari !!! Abordarea este total atehnica, ilogica, ineficace, ineficienta si contraproductiva, datorita numeroasele paralelisme si incompatibilitati existente!…. Cei care au stabilit asemenea decizii unde si-or fi facut studiile de management, daca le au facut vreodata??? Probabil ca pentru ei, „management” mai inseamna (doar) „conducere” ca in Epoca de aur!!!…Iar „managerii” invocati azi sunt „conducatorii” de ieri, asa cum stabilise arbitrar Academia PCR Stefan Gheorghiu!
  Sper ca, avand in vedere asemenea ridicole situatii, iresponsabile declaratii si grave erori conceptuale si operationale, sfarsitul ARACIP ca evaluator in unitatile preuniversitare sa fie pe aproape! Desfiintarea ARACIP este singura solutie!! …Eventual urmata de infiintarea unei „Agentii pentru evaluarea si acreditarea in educatia preuniversitara” (AEAEP) – dupa modelul defunctului CNEAA… Asa cum le-au conceput autorii OG 75-2005, ARACIP (dar si ARACIS, solicitat de Comisia europeana) nu au absolut nimic in comun cu asigurarea calitatii – definita de unii ilustri inaintasi ignoranti si suficienti ai acestor institutii ca fiind „a face CA CAlitatea sa fie sigura!”…. Ar fi de ras, dar este de plans, dupa 17 ani de COSTISITOARE si CONTRAPRODUCTIVE simulacre si mimetisme generate de interese de grup dar si de ignoranta, suficienta si aroganta!! Pana cand?

 3. Domnule Mihai Peticilă, am lucrat aproape 12 ani la ARACIP și în fiecare Consiliu ARACIP mi se spunea constant ca trebuie să argumentez cu claritate decizia pentru o școală, deoarece Ministerul ”poate decide altceva”. Dacă aveați curiozitatea consultării Legii calității (Legea 87/2006, art.24, alin. (3), litera d)), ARACIP ”propune Ministerului Educaţiei şi Cercetării înfiinţarea şi acreditarea instituţiilor de învăţământ preuniversitar, pentru fiecare nivel de învăţământ, program de studii şi calificare profesională, după caz. Înfiinţarea şi acreditarea se fac prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării”. O propunere nu trebuie tot timpul aprobată. Sunteți sigur că acest articol (aparent) ”documentat” subliniază adevărul? Domnia voastră insinuați că la baza deciziei stă altceva. Sunteți sigur? Ați avut o discuție cu angajații ARACIP, că ei abia azi află că decizia lor este definitivă pentru Minister?

  1. Daca citeati articolul de mai sus vedeati ca scrie ca ARACIP face propuneri iar Ministerul scoate ordin. Zice si ca acreditarea se acorda in conditiile in care TOATE cerintele din standarde sunt indeplinite. Daca ati lucrat 12 ani acolo, trebuia sa stiti asta. Nu cumva masteranda din articol face MASTERUL cu dumneavoastra?

   1. In scenarii suntem toti perfecti.Minciunea se cladeste si din bucatele de adevar, iar cand bucatelele se transforma in scenariu, rezolvarea e in alta parte. Omenirea si stiinta au evoluat. Succes!

   2. Virginia, este absurd să crezi că o masterandă poate face ce insinuezi. Revino la realitate! Este mult mai bine pentru tine. Articolul sugerează ca ARACIP nu și-a dat ”avizul”. ARACIP are multe de îmbunătățit și nu e orientat către client, cum i-ar sta bine unei astfel de instituții. Ieși din paradigme bazate pe scenarii! Nu îți fac bine. A propos, de unde ai dedus că nu am citit bine?Crezi că doar tu ai literația dezvoltată?Aerul ăsta de superioritate nu te ajută pe niciun plan.Și l-ați impus și în relația cu școlile, din păcate. Mai mult, asumă-ți ce spui, nu te ascunde în spatele anonimatului!

   1. In scenarii suntem toti perfecti.Minciunea se cladeste si din bucatele de adevar, iar cand bucatelele se transforma in scenariu, rezolvarea e in alta parte. Omenirea si stiinta au evoluat. Succes!

 4. O noua etapa – incredibila – in batalia pentru bani si putere (sub lozinca uzurpatei “Asigurari a calitatii educatiei” de fapt inexistente!!) dar si sub ocrotirea legilor in vigoare – ministrul educatiei are “Dreptul” (legal!) sa acorde personal acreditari in invatamantul preuniversitar, desi expertii aracip nu au avizat (ci au respins!!!), iar cerintele prestabilite si transparente nu au fost satisfacute !!! Mai suntem stat de drept? Da, dar doar declarativ, atat timp cat interesele de grup prevaleaza in fata celor nationale, ale statului!! … Sa “Multumim” autorilor, avizatorilor si promulgatorilor legislatiei – inclusiv celor ai og 75-2005 (aprobata prin legea 87-2006) privind asigurarea calitatii educatiei – in vigoare de 17 ani, in ciuda gravelor si numeroaselor ei deficiente, erori conceptuale, confuzii, prejudecati, lacune!… Totusi – pana cand? ….

  (Comentariu editat pentru eliminarea majusculelor)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Leonard Azamfirei, rectorul UMF Târgu Mureș: Care ar fi tinerii care ar pleca afară și ar fi beneficiarii de credite din România? Măsura ar accentua un exod care deja este absolut dramatic / Eu zic să ne mai gândim

„Aș putea privi proiectul respectiv ca un soi de experiment”, a declarat Leonard Azamfirei, rectorul Universității de Medicină de la Târgu Mureș, senator PSD și membru în comisia de învățământ…
Vezi articolul