Florian Lixandru: Școlile pot include disciplina „Istoria Revoluţiei din 1989 şi a schimbării de regim din România” în oferta de opționale pentru curriculum la decizia școlii pentru anul școlar 2023-2024, chiar dacă deja se lucrează la listele cu opționale

1.232 de vizualizări
Foto: © Alexander Raths | Dreamstime.com
Vineri, 4 noiembrie, a fost promulgată legea care permite introducerea disciplinei „Istoria Revoluţiei din 1989 şi a schimbării de regim din România”, ca materie opțională, prin curriculum la decizia școlii, la clasele a XII-a, și a XIII-a. Însă școlile deja au început procedura prin care aleg lista de opționale pentru anul viitor școlar, 2023-2024, potrivit unei note trimise de inspectorate în țară. Chiar și în aceste condiții, școlile pot include și opționalul „Istoria Revoluţiei din 1989 şi a schimbării de regim din România”, pentru că este suficient timp ca ministerul Educației să aprobe metodologia și programa școlară, spune pentru Edupedu.ro, secretarul de stat în ministerul Educației, Florian Lixandru.

În textul legii promulgate de șeful statului, pe 4 noiembrie, se menționează că “până la începutul anului şcolar 2023 – 2024, Ministerul Educaţiei va emite ordinul de ministru cuprinzând decizia de introducere a disciplinei, dar şi cu privire la programa şcolară, manualele, materialele didactice şi metodologiile specifice pentru disciplina “Istoria Revoluţiei din 1989 şi a schimbării de regim din România”, aferente curriculumului la decizia şcolii, ce va fi adoptată şi publicată de Ministerul Educaţiei”.

Însă școlile deja au început să facă selecția opționalelor pentru anul viitor, printr-o notă trimisă de inspectorate, după cum a scris recent Edupedu.ro. Astfel, potrivit documentului, în perioada octombrie-noiembrie 2022 se elaborează propuneri de opționale la nivel de profesori și clasă, urmând ca apoi, în ianuarie lista opționalelor din școli să fie aprobate în consiliul profesoral și transmise către consiliul de administrație. – detalii aici

Întrebat de Edupedu.ro dacă ministerul are timp să elaboreze metodologia și programa și dacă școlile pot include în anul școlar viitor opționalul “Istoria Revoluţiei din 1989 şi a schimbării de regim din România”, secretarul de stat în ministerul Educației, Florian Lixandru, a spus: “Până la începutul anului școlar viitor, 2023-2024 ministerul Educației se va îngriji să elaboreze această programă pentru materia opțională Istoria Revoluţiei din 1989 şi a schimbării de regim din România. Este parte a pachetului de discipline opționale pe care Ministerul Educației îl pune la dispoziția unităților de învățământ.

Avem mai multe discipline opționale la curriculum elaborat la nivel de minister. Disciplina opțională presupune ca profesorul care propune acel opțional să întocmească dosarul de opțional și programa și suportul de curs, dar fiind o disciplină la nivel național va fi ofertată de către minister și profesorii pot lua de acolo programa și suport de curs. Doar să-l predea la clasă. Școlile pot alege deja acest opțional în curriculum la decizia școlii pentru anul școlar viitor. Orice profesor de istorie poate preda materia, este până la urmă o parte a istoriei României”, explică Florian Lixandru.

Cadrele didactice care predau disciplina “Istoria Revoluţiei din 1989 şi a schimbării de regim din România” pot beneficia de pregătire profesională şi cursuri de perfecţionare de specialitate în cadrul cursurilor universitare specializate.

Materia Istoria Revoluţiei din 1989 şi a schimbării de regim din România va fi studiată în curriculum la decizia școlii, de elevii de clasele a XII-a și a XIII-a.

Actul normativ prevede că programa şcolară, manualele, materialele didactice şi metodologiile specifice pentru disciplina “Istoria Revoluţiei din 1989 şi a schimbării de regim din România” se elaborează de către Ministerul Educaţiei, în urma consultărilor cu reprezentanţi ai organizaţiilor de revoluţionari, precum Fundaţia Naţională a Revoluţiei din Decembrie 1989, sau alte organizaţii timişorene ale revoluţionarilor din decembrie 1989, cu reprezentanţi ai Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989 sau ai altor instituţii asociative reprezentative pentru revoluţionarii din decembrie 1989, şi se aprobă prin ordin al ministrului Educaţiei.

Informații de context

Curriculum la decizia școlii (CDȘ) este, potrivit metodologiei publicate anului trecut, „oferta educaţională propusă de şcoală, în concordanţă cu nevoile şi interesele de învăţare ale elevilor, cu specificul şcolii şi cu nevoile comunităţii locale, şi se constituie atât din pachete disciplinare opţionale ofertate la nivel naţional, regional şi local, cât şi din pachete disciplinare opţionale ofertate la nivelul unităţii de învăţământ”. Pentru învățământul profesional şi tehnic, curriculumul la decizia școlii este curriculum în dezvoltare locală (CDL).

Din perspectiva planului-cadru de învățământ, CDȘ este o componentă a acestui document și înseamnă numărul de ore alocate școlii pentru dezvoltarea ofertei curriculare proprii. Prin construirea, în cadrul oferit de CDȘ, a propriului proiect curricular, fiecare școală poate decide asupra acestui segment al Curriculumului național definind trasee specifice de învățare pentru elevi.

În planurile-cadru pentru primar și gimnaziu, CDȘ este o componentă alături de trunchiul comun (TC). În planurile-cadru pentru liceu, CDȘ/ CDL constituie o componentă a acestui document alături de trunchiul comun și de curriculumul diferențiat.

Acum, CDȘ la clasele primare înseamnă 0-1 oră opțională în cele 20 de ore din trunchiul comun. Practic, elevii unei clase din ciclul primar pot să aleagă să nu studieze nicio disciplină opțională sau pot să aleagă să studieze o singură disciplină opțională. – detalii aici

În gimnaziu, numărul total de ore alocate curriculumului la decizia școlii variază pe clase: 1-3 ore/ săptămână la clasele a V-a – a VII-a, 1-4 ore/ săptămână la clasa a VIII-a, potrivit raportului IȘE din proiectul CRED pe această temă, elaborat în 2019.

Pentru liceu CDȘ poate reprezenta 13,8% în cazul profilului real (maximum 4 ore pe săptămână), respectiv 20,7% la profilul umanist (maximum 6 ore pe săptămână). În cazul profilului vocațional, procentul CDȘ în totalul orelor alocate variază între 6,45% la profilul pedagogic, specializările învățător/educatoare și 16,66% la mai multe specializări ale profilului teologic.

Tipurile de opționale care pot fi incluse în curriculumul la decizia școlii, potrivit metodologiei

La nivelul învățământului primar, gimnazial și liceal pot fi stabilite următoarele tipuri de opționale:

a) Opțional de aprofundare: este acel tip de opțional care are ca scop realizarea unui parcurs suplimentar pentru dezvoltarea competențelor specifice prevăzute de programa școlară a unei discipline de trunchi comun, prin noi activități de învățare.

Nu necesită denumire și programă nouă, se păstrează aceleași competențe specifice și aceleași conținuturi din programa școlară de trunchi comun. De asemenea, opționalul de aprofundare nu necesită rubrică nouă în catalog, iar calificativele/notele și absențele se trec în rubrica disciplinei de trunchi comun.

b) Opțional ca nouă disciplină/nou domeniu de studiu este acel tip de opțional care are ca scop realizarea unor noi achiziții, specifice nevoilor și intereselor de învățare ale elevilor, diferite de cele stipulate în trunchiul comun și, după caz, în curriculumul diferențiat. 

b.1) Opțional ca nouă disciplină este acel tip de opțional care introduce o disciplină nouă față de cele incluse în trunchiul comun sau în curriculum diferențiat sau introduce noi domenii/teme corespunzătoare unei discipline din trunchiul comun sau din curriculum diferențiat ori le dezvoltă pe cele existente. Necesită denumire și programă școlară nouă, programa școlară se elaborează respectând structura programelor de trunchi comun, și necesită rubrică nouă în catalog.

b.2) Opțional integrat este acel tip de opțional structurat din perspectiva domeniilor de cunoaștere, în jurul unei teme integratoare pentru o anumită arie curriculară sau pentru mai multe arii curriculare. Necesită denumire și programă școlară nouăprograma școlară se elaborează respectând structura programelor de trunchi comun, și necesită rubrică nouă în catalog.

Foto: © Alexander Raths | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.


2 comments
  1. Scoala ideala in Romania ,ore multe,discipline inutile,programa grea.Sa stea elevii la cursuri 40 de ore pe saptamana plus temele,iar profesorii 16-18 ore săptămână și fără teme.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Mersul la școală nu face parte din motivele propuse de Ministerul de Interne pentru care o persoană poate părăsi localitatea în perioada 2-12 iunie, când și elevii navetiști încep pregătirea pentru Bacalaureat și Evaluarea Națională

Deplasarea în altă localitate pentru a merge la școală nu face parte din motivele propuse de Ministerul de Interne prin setul de recomandări și onligații lansat în dezbatere publică și…
Vezi articolul

Afacerea Informatica lipsă de la BAC-ul propus de Andronescu. Explicația Ministerului Educației: Probele din cadrul diferitelor tipuri de Bacalaureat vor fi definite în metodologii, nu într-o viitoare lege a educației

Ministerul Educației reacționează la scrisoarea profesorilor universitari care au criticat scoaterea informaticii din bacalaureatul anunțat de Ecaterina Andronescu. “Probele din cadrul diferitelor tipuri de Bacalaureat vor fi stabilite în urma…
Vezi articolul