Începe cel mai mare test pe calculator din România: proba de competențe digitale la Bacalaureat. Elevii au voie doar 15 minute pe internet

1.578 de vizualizări
Proba de competențe digitale la Bacalaureat
Proba de competențe digitale la Bacalaureat
În zilele de 7, 10 și 11 iunie este programată evaluarea competențelor digitale, sau proba D a examenului de Bacalaureat 2019, potrivit calendarului publicat de ministerul Educației. Proba de competențe digitale este susținută în fața unui calculator și conține cerințe practice. Conform ministerului 135.655 de absolvenți de liceu (116.037 din promoția curentă și 19.618 din seriile anterioare) s-au înscris pentru a susține examenul național de Bacalaureat 2019 în prima sesiune. 

Modelele de subiecte publicate de minister pe site-ul oficial subiecte.edu.ro arată că elevul trebuie să aibă acces la un calculator conectat la internet pentru a putea rezolva cerințele primului subiect, după care internetul este deconectat pentru al doilea subiect:

Subiectele sunt pe două fișe, A și B, iar punctajul maxim cumulat este de 100 de puncte. Nu se acordă puncte din oficiu.

Timpul de lucru efectiv este de 90 de minute: 15 minute pentru fișa A şi 75 de minute pentru fișa B.

Model FIŞA A – Proba de competențe digitale la Bacalaureat

Accesul la reţeaua Internet este permis pentru rezolvarea cerinţelor din această secţiune.
SUBIECTUL I (10 puncte)
1. Căutați pe web informaţiile de mai jos despre săli de concerte.
a. Scrieți pe foaia de examen numele celei mai mari săli de concerte simfonice și corale din România și salvați în directorul (folder) examen, ca pagină web, numai HTML (HTML only), cu numele implicit, pagina web de pe care ați preluat această informație. (5p)
b. Copiați în fișierul comp_n un paragraf referitor la proiectarea acustică a încăperilor, o imagine a clădirii Walt Disney Concert Hall, precum și adresele paginilor web de pe care ați copiat fiecare dintre elementele de conținut precizate. (5p)

MODELUL de pe FIȘA B este unul mai complex, pentru care candidatul nu mai are acces la internet.

DESCARCĂ MODEL competente digitale 2019 fisa B

Probele sunt monitorizate audio-video. Nu este permis accesul candidaţilor în sălile de examen cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea candidatului, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu. Proba de competențe digitale la Bacalaureat este parte a calendarului BAC, dupa cum urmeaza.

Calendar BAC 2019 Sesiunea iulie-august 2019

15 – 19 iulie 2019 Înscrierea candidaților
26 iulie 2019         Înscrierea candidaților care au promovat examenele de corigențe

21 august 2019    Limba si literatura română – proba Ea) – examen scris
22 august 2019    Limba si literatura maternă – proba Eb) – examen scris
23 august 2019    Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – examen scris
26 august 2019    Proba la alegere a profilului și specializării – proba Ed) – examen scris

27 – 28 august 2019 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
29 august 2019         Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
30 august & 2 septembrie 2019 Evaluarea competențelor digitale – proba D
2 – 3 septembrie 2019 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limba de circulație internațională – proba C
3 septembrie 2019       Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 16:00)
3 – 6 septembrie 2019 Rezolvarea contestațiilor
7 septembrie 2019       Afișarea rezultatelor finale

Citește și:


1 comment
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Evaluarea digitală aplicată la Universitatea de Medicină din Iași, prezentată drept o “premieră” în România: teste grilă individualizate, pe tabletă, cu număr de întrebări stabilit în funcție de numărul de ore de curs

Teste grilă date pe tabletă, personalizate și cu număr de întrebări stabilit în funcție de numărul de ore de curs la respectiva disciplină – așa se desfășoară evaluarea digitală la…
Vezi articolul