Judecătorul Cristi Danileț, despre cei doi profesori șpăgari din Constanța care predau în continuare copiilor: Au comis un act de corupție. Astfel de indivizi nu mai pot, nu mai au ce profesa în sistemul de învățământ

2.902 vizualizări
Cristi Danilet / Foto: Facebook Cristi Danilet
Cristi Danileț / Foto: Facebook.com – Cristi Danilet
„Școala transmite mesajul că suntem toleranți la încălcarea legii, că se pot frauda examenele. (…) Orice profesor care a fost condamnat de către justiția română pentru o infracțiune săvârșită cu intenție, acela nu mai poate să fie profesor”, a declarat, pentru Edupedu.ro, judecătorul Cristi Danileț, despre decizia celor două unități de învățământ din județul Constanța de a nu face niciun demers pentru sancționarea celor doi profesori care au recunoscut că au luat mită.
  • În iulie, judecătorul Cristi Danileț a fost exclus pentru a treia oară din magistratură de către Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii pentru o eroare materială, potrivit G4Media.ro.

Profesorii care au luat mită pentru ca soția unui învățător să treacă examenul pentru suplinitori din 2021 sunt: Iulia Cristina Cabrancea, învățătoare la Școala Gimnazială nr. 24 „Ion Jalea” din Constanța, și Lucian-Dorel Faliboga, profesor de matematică la Școala Gimnazială „Gala Galaction” din Mangalia. Directorii celor două unități de învățământ au conformat pentru Edupedu.ro că cei doi profesori sunt la catedră.

„Verificând Legea Educației, am constatat că doar profesorii care sunt condamnați pentru infracțiuni contra persoanei își pierd catedra. Infracțiuni contra persoanei, în codul penal, sunt infracțiunile de violență, adică: omorul, lovirea, vătămarea. În schimb, profesorii condamnați pentru pornografie infantilă, pentru corupție, pentru infracțiuni de serviciu, inclusiv purtarea abuzivă, ei nu sunt condamnați, nu își pierd locul de muncă”, a declarat Cristi Danileț.

Acesta a mai spus că cei doi foști inspectori au făcut un act de corupție în momentul în care au luat banii: „Este un act de corupție în exercitarea profesiei, pentru că cei doi inspectori aveau atribuțiile legale pentru a face parte din comisie și a trece doar persoanele meritorii, ori ei au luat niște bani ca să fraudeze cineva examenul. Practic, ei au comis un act de corupție. Astfel de indivizi nu mai pot, nu mai au ce profesa în sistemul de învățământ”.

Potrivit lui Danileț, urmează să fie făcută o propunere de modificare a legii Educației, astfel încât și profesorii care au luat mită să fie excluși din învățământ: „Vrem să redactăm o propunere de modificare a Legii Educației și să i-o dăm doamnei Deca, să spunem clar că textul de lege trebuie să-i excludă din învățământ nu doar pe profesorii care au lovit elevii, ci și pe profesorii care au luat mită și cei vinovați de pornografie infantilă”.

Disciplina muncii ține de conducerea școlii/ISJ, nu de justiție, spune Cristi Danileț. În temeiul art. 280 trebuiau începute procedurile disciplinare împotriva profesorilor și sancționați. Iată ce prevede art. 280 din Legea Educației Naționale:

„Art. 280 – (1) Personalul didactic, personalul didactic auxiliar, precum și cel de conducere, de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar răspund disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce le revin și a fișei anuale a postului ocupat potrivit contractului individual de muncă, precum și pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învățământului și prestigiului unității/instituției, conform legii.

(2) Sancțiunile disciplinare care se pot aplica personalului prevăzut la alin. (1), în raport cu gravitatea abaterilor, sunt:

  • a) observație scrisă;
  • b) avertisment;
  • c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizația de conducere, de îndrumare și de control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni;
  • d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcții didactice superioare sau pentru obținerea gradelor didactice ori a unei funcții de conducere, de îndrumare și de control;
  • e) destituirea din funcția de conducere, de îndrumare și de control din învățământ;
  • f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

(3) Orice persoană poate sesiza în scris cu privire la săvârșirea unei fapte ce poate constitui abatere disciplinară, prin înregistrarea sesizării, după cum urmează:

a) la secretariatul unității/instituției de învățământ pentru faptele săvârșite de personalul angajat în legătură cu atribuțiile din fișa postului;

b) la secretariatul inspectoratului școlar pentru fapte săvârșite de personalul de conducere al unităților/instituțiilor de învățământ și de personalul de îndrumare și control și de execuție al inspectoratului școlar, precum și pentru fapte săvârșite de membrii comisiilor/consiliilor sau responsabililor numiți de inspectoratul școlar;

c) la registratura Ministerului Educației și Cercetării pentru fapte săvârșite de personalul de conducere din inspectoratele școlare și personalul de îndrumare, de control și de execuție din cadrul Ministerului Educației și Cercetării.

(3^1) Instituția abilitată să soluționeze sesizarea va face o cercetare prealabilă, al cărei rezultat se va discuta/analiza în consiliul de administrație al instituției în cauză, care va decide, dacă este cazul, începerea cercetării efective pentru abaterile prezumate săvârșite, aprobând în aceeași ședință de lucru comisia care va efectua această cercetare.”

Codul-cadru de etică al personalului didactic din învățământul preuniversitar stabilește la art. 5 că, în relațiile cu beneficiarii direcți ai educației, personalul didactic are obligația de a cunoaște, de a respecta și de a aplica norme de conduită prin care se asigură, printre altele, și:

b) interzicerea oricăror activități care generează corupție:

(i) fraudarea examenelor;

(ii) solicitarea, acceptarea sau colectarea de către personalul didactic a unor sume de bani, cadouri sau prestarea anumitor servicii, în vederea obținerii de către beneficiarii direcți ai educației de tratament preferențial ori sub amenințarea unor sancțiuni, de orice natură ar fi acestea;

(iii) favoritismul;”

Articolul 234 – (1) Încadrarea și menținerea într-o funcție didactică sau didactică auxiliară, precum și într-o funcție de conducere, de îndrumare și de control sunt condiționate de prezentarea unui certificat medical, eliberat pe un formular specific elaborat de Ministerul Educației și Cercetării, împreună cu Ministerul Sănătății. Incompatibilitățile de ordin medical cu funcția didactică sunt stabilite prin protocol încheiat între Ministerul Educației Naționale și Ministerul Sănătății.

(2) Personalul didactic, didactic auxiliar, de conducere, de îndrumare și de control care se consideră nedreptățit poate solicita o expertiză a capacității de muncă.

(3) Nu pot ocupa funcțiile prevăzute la alin. (1) persoanele condamnate penal definitiv pentru infracțiuni contra persoanei săvârșite cu intenție în împrejurări legate de exercitarea profesiei, până la intervenirea unei situații care înlătură consecințele condamnării.”

Declarația completă a judecătorului Cristi Danileț:

Cristi Danileț: „Eu vă spun de unde este revolta mea, pentru că noi de la organizația VedemJust, unde suntem mai mulți juriști și cadre didactice, urmărim de multă vreme ce se întâmplă în sistemul de învățământ și chiar noi am făcut propunerea ca profesorii care sunt condamnați penal, pentru că au fost agresivi la adresa elevilor, să-și piardă locul de muncă. În urmă cu câțiva ani de zile am făcut o statistică la nivel național și am constatat că sunt profesori pe care justiția română îi condamnă, dar ei rămân în continuare la catedră. (…) Ceva este în neregulă: cum adică un profesor condamnat pentru corupție rămâne în profesie?

Verificând Legea Educației, am constatat că doar profesorii care sunt condamnați pentru infracțiuni contra persoanei își pierd catedra. Infracțiuni contra persoanei, în codul penal, sunt infracțiunile de violență, adică: omorul, lovirea, vătămarea. În schimb, profesorii condamnați pentru pornografie infantilă, pentru corupție, pentru infracțiuni de serviciu, inclusiv purtarea abuzivă, ei nu sunt condamnați, nu își pierd locul de muncă. Atunci, am zis să verific ce se poate întâmpla, dacă totuși nu se modifică legea, dacă există vreo reglementare. M-am uitat în legea Educației și Codul-cadru de conduită al personalului didactic. Am constatat că școala poate sancționa disciplinar un astfel de profesor. Dincolo de sancțiune penală pe care o dă justiția română, de exemplu, îl condamnă pentru corupție, școala trebuie să ia în discuție acest caz, pentru că este abatere disciplinară orice fel de conduită prin care se aduce atingere imaginii profesiei și imaginii școlii.

Este un act de corupție în exercitarea profesiei, pentru că cei doi inspectori aveau atribuțiile legale pentru a face parte din comisie și a trece doar persoanele meritorii, ori ei luând niște bani ca să fraudeze cineva examenul. Practic, ei au comis un act de corupție. Astfel de indivizi nu mai pot, nu mai au ce profesa în sistemul de învățământ, dar nu pentru că le interzice justiția, justiția ați văzut că nu le-a interzis lucrul acesta, ci pentru că școala nu-i mai vrea. Deci, școala trebuie să-i dea afară disciplinar, căci ei au încălcat Codul-cadru de conduită al personalului didactic. Ideea este cine o să le facă sesizare celor doi profesori, că bănuiesc că școala din oficiu nu o să facă nimic. M-am gândit că poate facem noi plângere, că legea spune că orice entitate, orice persoană poate să facă plângere ca să se numească o comisia de disciplină la nivelul acelei școli (…).

Noi de la asociația VedemJust ne ocupăm de educația juridică a elevilor, deci noi îi învățăm să fie onești, să fie în spiritul legii, să nu ia mită, să nu dea mită. Cum e să ai un profesor care a luat mită și acesta să pregătească generații de elevi care teoretic ar trebui învățate să nu ia mită. Școala transmite mesajul că suntem toleranți la încălcarea legii, că se pot frauda examenele. În sistemul de învățământ, profesorul trebuie să fie un exemplu pentru elevii lui, că nu-i formează doar profesional, îi formează din punct de vedere al caracterului. Un profesor sau un învățător care a luat mită nu mai poate fi urmat ca fiind onest de către elevii lui, el trebuie să plece. (…)

Vrem să redactăm o propunere de modificare a Legii Educației și să i-o dăm doamnei Deca, să spunem clar că textul de lege trebuie să-i excludă din învățământ nu doar pe profesorii care au lovit elevii, ci și pe profesorii care au luat mită și cei vinovați de pornografie infantilă. De fapt, orice profesor care a fost condamnat de către justiția română pentru o infracțiune săvârșită cu intenție, acela nu mai poate să fie profesor. (…)”

Citește și:
STENOGRAME Festival de șpăgi la Inspectoratul Școlar Constanța: 200 de euro, 100 kg de varză și un porc pentru doi inspectori, pentru ca soția unui învățător să ia un post de suplinitor în 2021
Cei doi profesori șpăgari din Constanța, foști inspectori corupți, s-au întors la clasă și le predau elevilor în continuare, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat / Conducerile școlilor nu au făcut niciun demers pentru sancționarea celor care au recunoscut că au luat mită
STENOGRAME Șpaga de la Constanța – 5.000 de euro pentru transferul unei eleve la Colegiul Național Mircea cel Bătrân – inspectoarea care a lua banii și a recunoscut, condamnată la 2 ani cu suspendare. DNA și-a retras acuzațiile aduse părintelui mituitor și intermediarei șpăgii / „Am o prietenă bogată, fii-sa a dat în a IV-a la „Mircea” şi a căzut. Dă 5.000 de euro. E disperată” (…) ,,Ne vedem diseară să-ţi dau. Mi-a lăsat ce trebuie… primul kil de nuci”

4 comments
  1. Asemenea fapte se întâmplă din păcate și în învățământul universitar, începând de la cadrele didactice pana la cel mai înalt nivel,adică conducerea Universității,care trece cu vederea fapte de abuz de putere ,fapte de discriminare,intimidare, fata de persoanele care au “curaj” sa reclame faptele mai sus menționate.

  2. Daca tai gardul viu nu mai poti sa faci parte din magistratura, ca profesor spagar poti sa predai copiilor in invatamantul romanesc.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

ULTIMA ORĂ Campania de vaccinare în școli este blocată. Nicio școală nu a solicitat echipe mobile pentru că „sunt neclarități cu privire la bază legală a formularului” prin care școlile pot solicita intenția de vaccinare, anunță ministrul Educației

Școlile nu au solicitat echipe mobile de vaccinare după prima săptămână de școală, potrivit ministrului Educației, Sorin Cîmpeanu, care a denunțat într-o declarație la AlephTV existența unui blocaj legat de…
Vezi articolul

Dezbatere online despre plagiat, vineri, organizată de profesoara de filosofie Dana Jalobeanu și de jurnalistul Petru Clej, în contextul noilor acuzații de plagiat la adresa ministrului Educației: “Ce le spunem studenților despre plagiat?”

Pentru vineri, 30 septembrie, mai mulți profesori universitari lansează o invitație deschisă la dezbatere online pe tema plagiatului, scrie profesoara de filosofie la Universitatea București, Dana Jalobeanu pe Facebook. Discuția…
Vezi articolul

Teste antigen folosite în școli vor fi redirecționate către spitale, în funcție de unde e nevoie mai multă – Andreea Moldovan, secretar de stat în Ministerul Sănătății. În școli s-au utilizat doar 29.000 de teste din 1,38 de milioane puse la dispoziție

O parte din testele antigen destinate inițial pentru utilizarea în școli vor fi redirecționate către spitale, „în funcție de unde se folosesc mai mult și e nevoie mai multă de…
Vezi articolul