Înscrieri pentru școli-pilot 2023. Formularul trebuie trimis la inspectorat până la 3 iulie, anunță ministerul care deschide a treia sesiune de aplicații / Lista documentelor

3.206 vizualizări
Foto: Marília Castelli – Unsplash.com
Școlile care vor să se înscrie în rețeaua de unități-pilot vor transmise la inspectoratul școlar formularul standard, care poate fi descărcat mai jos, împreună cu documentele aferente, potrivit unei adrese a Ministerului Educației. Formularul va fi trimis către inspectoratele școlare până cel târziu la data de 3 iulie, conform sursei citate. Școlilor le este interzisă solicitarea de taxe de la elevi și părinți pentru implementarea pilotărilor, după cum se arată în informare.

„Intenția de înscriere în rețeaua de unităţi-pilot se face prin completarea Formularului standard, conform Anexei 1, transmis de către reprezentantul legal al unității de învăţământ către Inspectoratul Şcolar pe raza căruia își desfășoară activitatea, împreună cu documentele aferente, până cel târziu la data de 3 iulie 2023

Inspectoratele Școlare vor centraliza Formularele standard şi documentele necesare prevăzute în Anexa 1 pe care le primesc de la unitățile de învăţământ care doresc înscrierea în rețeaua de unități-pilot și le vor transmite Ministerului Educației, împreună cu Lista unităților de învățâmânt din județ/municipiul Bucureşti care solicilă obținerea statutului de unitate-pilot, conform Anexei 2, până cel târziu la data de 5 iulie 2023”, conform documentului Ministerului Educației.

Rețeaua de unități-pilot va fi aprobată prin ordin al ministrului educației până la data de 31 august 2023, conform sursei menționate anterior.

Școlilor-pilot le este interzisă solicitarea de taxe de la elevi și părinți pentru implementarea pilotărilor, conform Ministerului Educației. Materiale de studiu pentru elevi trebuie să fie gratuite:

Unităţilor de învăţământ de stat cu statut de unități-pilot le este interzisă solicitarea de taxe de la elevi sau de la reprezentanții legali ai acestora pentru implementarea pilotărilor. Materialele de studiu necesar a fi achiziționate de către furnizorul public de educație, ca parte a organizării pilotării, trebuie să fie gratuite pentru elevi. Pot fi folosite sume din finanțarea complementară, din proiecte cu finanțare externă, prin finanțări specifice ale autorităţilor publice locale, sponsorizări sau donaţii.”

Formularul standard cuprinde următoarele secțiuni:

 • Proiectul strategiei de pilotare:
  • descrierea temei, a caracterului inovator și a viziunii cu privire la intenția ce urmează a fi pilotată;
  • analiza de nevoi la nivelul unității de învățământ;
  • analiza riscurilor anticipate de implementare și măsuri de management al riscurilor;
  • implicații etice;
 • Plan de acțiune:
  • scopuri și obiective;
  • domeniile de aplicare;
  • metodologie;
  • buget;
  • resurse umane calificate/specializate în raport cu intervenția pilotată;
  • grupul țintă;
  • impactul preconizat al proiectului;
  • modalități de diseminare și scalare;

Formularul standard va fi însoțit de următoarele documente:

 • solicitare scrisă din partea unității de învățământ pentru funcționare cu statut de școală-pilot;
 • declarație scrisă, asumată de către conducerea unității de învățământ, de exprimare a disponibilității și a capacității de aplicare a intervenției pilotate;
 • document care să evidenţieze acordul părinţilor, dat în urma consultării consiliului/asociaţiilor reprezentative ale părinţilor din cadrul unităţii de învăţământ şi, după caz, a consultării consiliului elevilor.
Informații de context

În acest moment, 34 de școli sunt înscrise în programul de școli-pilot: 28 din anul școlar 2022-2023 și 6 din anul școlar 2021-2022.

Ce prevede actuala lege a Educației la articolul 26: „Ministerul Educației poate stabili, prin hotărâre a Guvernului, funcționarea în sistemul de învățământ preuniversitar a unor unități-pilot, experimentale și de aplicație”.

Prin HG 559/2020 au fost stabilite posibilitățile de pilotare – „Scopul acestora este de a pune în aplicare şi de a evalua proiecte de cercetare educaţională, noi modele curriculare şi de carieră didactică, în vederea fundamentării de politici publice la nivel naţional”.

Începând cu anul școlar 2021-2022, 6 școli pilot funcționează, din care una este din mediul rural și una privată, după ce au fost depuse peste 20 de cereri. Acestea sunt:

 1. Colegiul Național Gheorghe Lazăr din București;
 2. Școala Gimnazială Dimitrie Cantemir din municipiul Baia Mare;
 3. Școala Gimnazială Nr. 1 din localitatea Curcani, județul Călărași;
 4. Școala Gimnazială Ion Neculce din municipiul Iași;
 5. Școala Gimnazială Româno-Finlandeză ERI din municipiul Sibiu;
 6. Școala Gimnazială Gheorghe Vernescu din municipiul Râmnicu Sărat, județul Buzău

Potrivit ordinului de ministru nr. 5.161 din 31 august 2021, au fost acordate următoarele derogări pentru școlile-pilot:

1. derogare de la prevederile art. 11 și 13 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât să poată fi asigurate adaptări curriculare pentru învățare în sistem blended learning, în conformitate cu art. 6 din Metodologia-cadru de înființare, organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.811/2020;

2. derogare de la prevederile art. 105 și art. 107 alin. (7) și (8) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât lucrările semestriale scrise (pentru disciplinele la care se susțin lucrări semestriale scrise – teze) să poată fi înlocuite cu portofoliu semestrial al elevului întocmit în baza criteriilor prezentate la începutul semestrului.

În vederea implementării programului-pilot se aprobă derogare de la prevederile Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3.590/2016 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial, cu modificările și completările ulterioare, și de la prevederile Ordinului ministrului educației naționale nr. 3.393/2017 privind aprobarea programelor școlare pentru învățământul gimnazial, astfel încât unitatea de învățământ să poată asigura planuri-cadru de învățământ noi și programe școlare noi, personalizate, cu respectarea obiectivelor curriculare de învățare specifice ciclului, în conformitate cu art. 13 din Metodologia-cadru de înființare, organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.811/2020.


1 comment
 1. Bani aruncati aiurea. Fara grup de control si fara rigorile unei cercetari de unde sa stie ce a mers si ce nu ?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Inspectoratele școlare ar trebui regionalizate până la 1 ianuarie 2024, conform celui mai recent draft al ordonanței Guvernului pentru reducerea cheltuielilor bugetare. Personalul din noile direcții ar trebui să fie redus cu 15%, la fel și costurile

Regionalizarea inspectoratelor școlare până la 1 ianuarie 2024 este prevăzută în varianta actualizată a proiectului de ordonanță de urgență pentru a reduce deficitul bugetar, document publicat de stiripesurse.ro. Nu este clar câte inspectorate…
Vezi articolul