LISTĂ 9 școli pilotează anul acesta modelul de la Colegiul “Lazăr” din București: elevii de a XII-a fac doar materiile de Bacalaureat în ultimele două module ale anului școlar / Ministerul anunță 28 de noi școli-pilot

19.383 de vizualizări
Foto: © Iakov Filimonov | Dreamstime.com
Lista celor 28 de școli-pilot în anul școlar 2022-2023 a fost publicată de Ministerul Educației. Acestea se adaugă celor 6 școli-pilot care funcționează din anul școlar 2021-2022 și care “au pilotat elemente inovative la nivel de organizare a planului-cadru, a structurii anului școlar sau a evaluării”, se mai arată în comunicatul instituției.

Aceste pilotări au stat la baza unor măsuri implementate deja la nivel de sistem începând cu noul an școlar 2022-2023, informează Ministerul, făcând referire la “perioade mai scurte de învățare în alternanță cu perioade de odihnă, înlocuirea tezelor cu alte tipuri de evaluări, eliminarea mediilor semestriale”.

“Una dintre pilotările începute în anul școlar precedent de către Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din București va fi extinsă în noul an școlar la 9 unități de învățământ liceal. În acest sens se realizează cadrul propice pentru o evaluare mai pertinentă a impactului asupra rezultatelor școlare a modelului propus, respectiv reorganizarea materiei din trunchiul comun la clasa a XII-a, astfel încât să permită elevilor să se concentreze, în ultimele două perioade de învățare, pe materiile de interes în raport cu examenele de bacalaureat și de admitere la facultate. În funcție de aceste rezultate, este posibilă extinderea modelului la nivel național din anul școlar următor“, potrivit comunicatului.

Amintim că aceste 28 de școli sunt cele care au aplicat în urma celui mai recent anunț pe tema școlilor-pilot al Ministerului Educației, anume cel din aprilie 2022. EduPedu.ro a scris pe 13 aprilie 2022 că se puteau înscrie grădinițele și școlile publice sau particulare. Sunt încurajate „aplicațiile depuse în parteneriat, inclusiv public-privat, care au capacitatea de a pilota aceleași practici în condiții relevante diferite și au potențial de a identifica și scala rezultatele pozitive”, după cum preciza instituția într-un comunicat de pe site-ul acesteia, edu.ro.

Conform listei publicate de Minister, sunt 15 școli și licee din mediul urban și 13 școli gimnaziale din mediul rural.

Iată cele 28 de unități de învățământ – pilot:
Mediul urban:
 1. Colegiul Economic „Ion Ghica” din Târgoviște
 2. Liceul Teoretic „Mihai Ionescu” din București
 3. Școala Gimnazială „Dr. Luca” din Brăila
 4. Școala Gimnazială Excelsis din Ploiești
 5. Colegiul National „Gheorghe Șincai” din București
 6. Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Petroșani
 7. Școala Superioară Comercială Kretzulescu din București
 8. Colegiul Național Decebal din Deva
 9. Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” din Sf. Gheorghe (jud. Covasna)
 10. Colegiul National „Gheorghe Murgoci” din Brăila
 11. Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” din Brăila
 12. Liceul Teoretic „Constantin Angelescu” din Brăila
 13. Liceul Tehnologic Independența din Sibiu
 14. Colegiul Național „Octavian Goga” din Sibiu
 15. Colegiul Național „Zinca Golescu” din Pitești
Mediul rural:
 1. Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Buhuși (jud. Bacău)
 2. Școala Gimnazială nr. 1 Văculești din Botoșani
 3. Școala Gimnazială „Gheorghe Popovici” din Lozna (jud. Botoșani)
 4. Școala Gimnazială „Ioan Murariu” din Cristinești (jud. Botoșani)
 5. Școala Gimnazială „Maria Enescu Cosmovici” din Mihăileni (jud. Botoșani)
 6. Școala Gimnaziala „Mihail Sadoveanu” din Dumbrăvița (jud. Botoșani)
 7. Școala Gimnazială Strejnicu din Târgșorul Vechi (jud. Prahova)
 8. Școala Gimnazială Gura Vitioarei din Prahova
 9. Școala Gimnazială Puchenii Mari din Prahova
 10. Școala Gimnazială Podenii Noi din Prahova
 11. Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” din Potigrafu (jud. Prahova)
 12. Școala Gimnazială „Laurențiu Fulga” din Fulga (jud. Prahova)
 13. Școala Gimnazială „C-tin Stere” din Bucov (jud. Prahova). 
Ce pilotează aceste școli în 2022-2023

Ministerul Educației nu precizează ce anume pilotează fiecare școală din cele 28 – o nouă arhitectură curriculară, un nou model de orar sau planuri-cadru inovative. În schimb, instituția informează în mod general ce testează unitățile de învățământ preuniversitar acceptate în program, anume:

 • “pilotarea modelului de predare-învățare în sistem blended learning, cu predare alternativă cu prezență fizică și online, fie la intervale periodice, fie în mod regulat, ca parte a orarului săptămânal. La pilotarea acestui model, început anul trecut pentru nivelul gimnazial, se adaugă nivelurile liceal, inclusiv forma de învățământ seral și postliceal. Scopul pilotării acestui model îl reprezintă atât optimizarea folosirii infrastructurii existente, cât mai ales reducerea abandonului școlar”
 • “cu sprijinul Societății pentru Excelență și Performanță în Educație, în 12 școli gimnaziale din mediul rural va fi pilotat un model de predare-învățare în sistem blended learning care să aducă la clasă, la disciplina Informatică și TIC, un specialist din domeniul informaticii, care va preda online, de la distanță, alături de profesorul titular de curs, conținuturile din programă care acoperă componenta de informatică (…)”.

N. Red.: “Societatea pentru Excelență și Performanță în Educație”, așa cum este menționată în comunicatul ME, nu există, după cum reiese din căutări pe Internet. Există, în schimb, “Societatea pentru Excelență și Performanță în Informatică” (SEPI), cea care se ocupă de pregătirea și coordonarea loturilor de elevi olimpici la Informatică.

Foto: captură edu.ro
 • “În ceea ce privește învățământul particular și confesional, se suplimentează pilotarea resurselor educaționale alternative, începute anul trecut, cu pilotarea în trei unități de învățământ particular a unor modificări curriculare care să respecte specificul confesiunii în cadrul căreia funcționează acestea
 • “Pe lângă aceste aspecte, în 13 unități de învățământ de nivel gimnazial și liceal se va pilota organizarea modulară a orarului, urmând principii pedagogice moderne, astfel încât numărul disciplinelor de studiu programate într-o perioadă de învățare să fie mai mic, cu respectarea numărului de ore din planul-cadru per total în anul școlar, nu pe săptămână. În acest context se pilotează un model de descentralizare a implementării planului-cadru național, model ce poate fi generalizat, în funcție de rezultatele obținute, odată cu intrarea în vigoare a noilor planuri-cadru începând cu anul școlar 2023 – 2024″
 • “(…) pilotarea în învățământul profesional dual a unui model curricular nou, în care învățarea la locul de muncă, la agenți economici, va reprezenta 50% din numărul total de ore de teorie și practică”
 • “(…) pilotarea înregistrării situației școlare exclusiv în format electronic, încurajând unitățile de învățământ să folosească platformele existente pe piață și să renunțe la folosirea documentelor în format fizic, aspect ce se înscrie în politica de dezvoltare sustenabilă și protejare a mediului pe care ministerul o promovează la toate nivelurile”

Amintim că ministerul Educației a mai lansat un apel pentru crearea unei rețele de minimum 60 de școli-pilot, la începutul lunii iunie:

EduPedu.ro scria că cel puțin 60 de școli vor putea primi câte maximum 200.000 de euro granturi dacă doresc să devină școli-pilot din anul școlar 2022-2023, după cum se arăta într-un comunicat al Ministerului Educației. Suma alocată se ridică la 12 milioane de euro acordate prin Planul Național de Redresare și Rezistență (PNRR). În acest sens, ministerul a și pus la dispoziție Ghidul solicitantului “Granturi pentru unitățile de învățământ pilot” care poate fi consultat mai jos, în format .pdf. Acest document este lansat în consultare publică, de altfel ca tot proiectul. – mai multe detalii aici

Ce înseamnă programul în care sunt incluse aceste școli-pilot

Potrivit articolului 26 din Legea Educației, „Ministerul Educației și Cercetării poate stabili, prin hotărâre a Guvernului, funcționarea în sistemul de învățământ preuniversitar a unor unități-pilot, experimentale și de aplicație”.

Începând cu anul școlar 2021-2022, 6 școli pilot funcționează, din care una este din mediul rural și una privată, după ce au fost depuse peste 20 de cereri. Acestea sunt:

 1. Colegiul Național Gheorghe Lazăr din București;
 2. Școala Gimnazială Dimitrie Cantemir din municipiul Baia Mare;
 3. Școala Gimnazială Nr. 1 din localitatea Curcani, județul Călărași;
 4. Școala Gimnazială Ion Neculce din municipiul Iași;
 5. Școala Gimnazială Româno-Finlandeză ERI din municipiul Sibiu;
 6. Școala Gimnazială Gheorghe Vernescu din municipiul Râmnicu Sărat, județul Buzău

Potrivit ordinului de ministru nr. 5.161 din 31 august 2021, au fost acordate următoarele derogări pentru școlile-pilot:

1. derogare de la prevederile art. 11 și 13 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât să poată fi asigurate adaptări curriculare pentru învățare în sistem blended learning, în conformitate cu art. 6 din Metodologia-cadru de înființare, organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.811/2020;

2. derogare de la prevederile art. 105 și art. 107 alin. (7) și (8) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât lucrările semestriale scrise (pentru disciplinele la care se susțin lucrări semestriale scrise – teze) să poată fi înlocuite cu portofoliu semestrial al elevului întocmit în baza criteriilor prezentate la începutul semestrului.

În vederea implementării programului-pilot se aprobă derogare de la prevederile Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3.590/2016 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial, cu modificările și completările ulterioare, și de la prevederile Ordinului ministrului educației naționale nr. 3.393/2017 privind aprobarea programelor școlare pentru învățământul gimnazial, astfel încât unitatea de învățământ să poată asigura planuri-cadru de învățământ noi și programe școlare noi, personalizate, cu respectarea obiectivelor curriculare de învățare specifice ciclului, în conformitate cu art. 13 din Metodologia-cadru de înființare, organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.811/2020.

Foto: © Iakov Filimonov | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi, în contextul pandemiei Covid-19, oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil.

Vezi și:
24 august – Școlile-pilot pot angaja profesori, dar aceștia vor fi doar titularii școlii, nu ai sistemului, potrivit secretarului de stat Sorin Ion
11 iulie – PROIECT 12 milioane de euro, granturi pentru școlile care vor să piloteze noi modele curriculare, de evaluare sau carieră didactică. Pot primi până la 200.000 de euro, prin PNRR, per proiect / Cererile pentru înscriere, fișa de evaluare și documentele esențiale
1 iulie – Școlile-pilot „care vor avea curajul să intre în program” vor fi susținute cu 12 milioane de euro din PNRR, a anunțat ministrul Educației
24 martie – Aproape 250 de elevi de la clasa a XII-a merg doar 3 zile pe săptămână fizic, la școală, pe un orar flexibil “de tip american“, în care mai fac doar materiile pentru Bac. Proiectul pilot de la Colegiul “Gheorghe Lazăr”, caracterizat de directoare după un semestru și jumătate de aplicare: Elevii vin cu plăcere la ore, nu mai sunt stresați

4 comments
 1. O gândire obtuză, care privează elevul de liceu teoretic de esența acestui ciclu de învățare: o instruire teoretică generală, enciclopedică. Dacă elevul de liceu teoretic ajunge să studieze doar 2-3 materii în ultimul an, e ca și când ar fi student și s-ar specializa doar intr-un domeniu, dar un student de fapt fără o bază solidă, cât se poate de fals. Aici se dovedește încă o dată Teoria formelor fără fond a lui Maiorescu. Se poate compara, ca nivel de cunoștințe un absolvent de liceu de acum cu unul de acum 100 de ani?

  1. Asta mă întrebam și eu aseară, ascultându-l pe domnul ministru. Testăm în 2023 un sistem care în 2027 va fi deja istorie.
   Oricum, e o mare ipocrizie să pretinzi că poți termina materia în primele 3 – 4 module, când toată lumea se plânge că programa e prea încărcată. Este, sau nu este încărcată? Sau, de fapt, nu contează cum e, că oricum nu mai învață în clasa a XII-a decât la materiile de bacalaureat?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Întoarcerea studenților din străinătate nu ține de un credit populist, ci de ce se întâmplă aici. Oamenii vor un sistem de sănătate solid, un sistem de educație echitabil și performant, servicii publice prompte – Mădălin Bunoiu, prorector al Universității de Vest din Timișoara

Mădălin Bunoiu, prorectorul Universității de Vest din Timișoara, critică dur inițiativa anunțată de consilierul de stat Mara Mareş ca studiile tinerilor români care vor să învețe în străinătate să fie…
Vezi articolul
Contestații depuse după afișarea rezultatelor la Evaluarea Națională

Teza să fie notată normal, fără să mai aibă ponderea de 25% din medie, este una dintre variantele discutate de Ministerul Educației. Tezele școlare sunt evaluare sumativă și “fiecare cadru didactic va aplica modalități de evaluare sumativă”

“Lucrările scrise, era vorba despre acele teze, reprezintă o formă de evaluare sumativă și – indiferent de varianta pentru care se va opta – fiecare cadru didactic va aplica modalități…
Vezi articolul

Drept la replică

Pentru corecta informare a opiniei publice, ca urmare a articolului de presă apărut în portalul Edupedu.ro, la data de 01.03.2022, intitulat „Președinta ARACIP a folosit o diplomă care „nu poate…
Vezi articolul

Admitere la liceu 2023. Luni și marți au loc înscrierile pentru probele de aptitudini sau pentru probele de limbi străine / Lista centrelor, publicată de Inspectoratul Școlar București, plus actele necesare / Calendar complet

Elevii de clasa a VIII-a încep luni procedurile premergătoare admiterii la liceu, dacă vor să opteze pentru licee vocaționale sau pentru licee cu clase cu program bilingv de predare a…
Vezi articolul

FOTO Mai mulți profesori din Gorj, înrolați în PSD de inspectoarea școlară generală, prezentați partidului ca „oameni care până acum nu au mai făcut parte din niciun partid politic și vor să se implice activ pentru realizarea obiectivelor”

Mai mulți profesori de la diverse școli și licee din județul Gorj s-au înrolat în PSD, în data de 6 iulie 2023, anunță chiar filiala județeană a partidului, într-o postare…
Vezi articolul