Manuale pentru o școală mai bună, făcute de profesori, pentru profesori, în lista celor câștigătoare la licitația Ministerului Educației (P)

2.324 de vizualizări
În urmă cu mai bine de 34 de ani, o echipă de profesori de matematică răsfoia un manuscris de sute de pagini – o culegere de probleme menite să dezvolte logica și gândirea – întrebându-se cum ar fi posibil ca toate acestea să ajungă la elevi. La acea vreme, publicarea unui astfel de manuscris la o editură de stat era însoțită de o birocrație complicată, plină de restricții, cu perioade lungi de așteptare. Atunci, a apărut o idee: ce-ar fi dacă, în loc să așteptăm decizii oficiale, însoțite de o posibilă cenzură asupra conținutului, am deschide propria noastră editură? Era elanul anilor ’90, când pragul dintre dorință și realitate părea ușor de trecut.  

Cum se putea numi acea editură? Cum altfel decât Sigma, Σ – suma tuturor lucrurilor! Sigma a pornit la drum prin lumea educației, extinzându-și treptat domeniul de explorare cu dorința de a oferi copiilor experiențe de învățare cât mai intense și reconfortante în același timp, iar profesorilor, modalități de a-i ajuta pe elevi să-și dezvolte gândirea și pasiunile. Istoria Editurii Sigma se împletește, inevitabil, cu istoria reformei educaționale din România.

Când visul devine dorință, iar dorința pasiune și totul se îndreaptă către o școală mai bună

Reforma postcomunistă în educație, materializată la nivel de conținuturi ale învățării prin apariția primului cadru de referință al curriculumului național, noi planuri-cadru și programe școlare, avea să ducă la apariția manualelor alternative, inclusiv la nivelul liceului. În locul unui manual unic decis de minister, școlile aveau posibilitatea de a alege dintr-o listă de trei sau mai multe manuale școlare. Demersul a fost unul anevoios, cu distorsionări și întreruperi, cu interferențe mai mult sau mai puțin oneste în competiția de pe piața cărții.

Manualul care a stârnit reacții violente în mediul academic și politic

În 1999 un manual de istorie avea să joace un rol deosebit. Pe baza unei programe revoluționare, manualul aducea, pentru prima dată, o privire critică asupra perioadei comuniste și un studiu al istoriei, bazat pe documente autentice care să-i pună pe elevi în fața dilemelor generate de text. Manualul a stârnit reacții violente în mediul academic și politic. Pentru prima oară, manualul de istorie nu mai reprezenta descrierea sacrosantă a trecutului glorios al poporului român, ci consta într-o culegere de documente pe care elevii din clasa a XII-a de atunci urmau să le citească și interpreteze. Trebuiau să rezolve probleme și să ia decizii, să înțeleagă greșelile trecutului, astfel încât cetățenii români ai mileniului 3 să nu le mai repete.

Manualul a generat discuții aprinse, inclusiv în Parlamentul României; a fost interzis, apoi s-a revenit asupra acestei decizii politice. Poate atunci era prea devreme pentru a aborda altfel istoria României, însă manualele de astăzi sunt construite tocmai în acea paradigmă revoluționară introdusă de Sigma în 1999, în care elevii sunt invitați să formuleze concluzii pe baza documentelor oferite în manual sau accesabile din alte surse.

Evaluarea pe competențe, cu descrieri pertinente și exemple clare, propusă de Sigma încă din 1999

Ne ducem acum într-un alt plan și o altă perspectivă, de data aceasta, orientată spre învățământul primar. La Editura Sigma apărea în 1999 seria „Competențe și calificative”. Acum este un loc comun conversația despre acești doi termeni, atunci însă a vorbi despre competențe, standarde, calificative și mai ales despre legătura dintre ele părea un vis prea îndepărtat. Și totuși, în fiecare carte din această serie erau propuse, pe baza programei școlare, standarde pentru fiecare nivel de clasă și se ofereau exemple multiple de aplicare a acestora pentru formarea competențelor elevilor, seria oferind un sistem de standarde coerent pentru cei patru ani de învățământ primar la limba română, matematică și educație civică. Așadar, evaluarea pe competențe, cu descrieri pertinente și exemple clare, era propusă de Sigma încă din 1999. Astăzi, constatăm tot mai frecvent că avem nevoie de standarde pentru a asigura condiții de acces echitabile la o educație de calitate.

După cum am văzut, statutul de deschizător de drumuri este adesea inconfortabil. Dar, totuși, urmărind misiunea sa de a aduce în educație: bucurie, valoare și performanță, Sigma a continuat să meargă pe calea inovării în materialele didactice publicate. Pe această linie se înscrie și colecția „Dileme contemporane”, în care au apărut cărțile vizând educația și învățarea ale psihologului Howard Gardner, creatorul teoriei inteligențelor multiple, dar și o propunere de reformă a învățământului universitar din România.

Copilul își modelează caracterul dacă se identifică cu personajul pozitiv al poveștii, participând în mod activ la acțiunile acestuia

Mai recent, colecţia „Comoara cu virtuţi” aduce laolaltă cărți de matematică dar și de lectură, cărţi interactive care stimulează dorința copiilor de a descoperi lucruri noi şi care îi familiarizează cu valori umane şi comportamente demne de urmat. Aici, implicarea cititorului într-o lectură de adâncime se face prin intermediul unor întrebări asupra textului; copiii sunt invitaţi să citească atent, să revină în vederea găsirii răspunsului adecvat la întrebări și să pornească într-o adevărată aventură a cunoaşterii pentru a colecţiona informaţii din cele mai diverse domenii. Acest tip de abordare îi ajută să învețe fără efort, în joacă, meşteşugul unei lecturi profunde. Seria „Și eu pot fi …” se înscrie în aceeași linie a construirii de valori și atitudini pozitive; fiecare carte a seriei ajută copilul să se identifice cu personajul pozitiv al poveștii participând în mod activ la acțiunile acestuia și modelându-și astfel caracterul.

Preocupată să ofere experiențe de învățare cât mai variate, echipa Sigma a inițiat dezvoltarea motivației pentru învățare prin participarea la competiții – diferite de olimpiadele școlare atât în conținut cât și în forma de manifestare. Dacă olimpiadele școlare vizează din start performanța înaltă, Concursurile Cangurul se adresează tuturor elevilor, stimulându-i să-și încerce forțele și să progreseze, pe măsura achizițiilor lor în învățare.

Jocul-concurs Cangurul organizat în România de Editura Sigma

În 1993, Serviciile Culturale ale Ambasadei Franței şi Asociaţia Internațională KANGOUROU SANS FRONTIÈRES au propus Editurii SIGMA să devină organizatorul jocului-concurs Cangurul. Astăzi, Concursurile Cangurul au loc la nivel global, iar Concursul Internațional de Matematică Aplicată Cangurul se desfășoară în peste 100 de țări. Ulterior, alături de asociația IDEE, Sigma a inițiat testări privind înțelegerea textului scris în limba română (Poveștile Cangurului), explorarea unor elemente de științe, educație civică și de cultură (Cangurașul Explorator), dar și verificarea nivelului de competență în limbile engleză, franceză, germană (Cangurul Lingvist). Cangurul se desfășoară în limbile română, maghiară și, în măsura solicitărilor, în germană. Pe plan internațional, o serie de țări aplică astăzi subiectele elaborate de echipele din România.

Revistele Cangurul au devenit un simbol recunoscut; de-a lungul celor peste 30 de ani „canguriștii” de odinioară sunt părinții unor elevi care participă astăzi la Cangurul.

Jocul-concurs Cangurul constă în rezolvarea unui test grilă, care conține întrebări bazate pe texte relevante și imagini, create cu scopul de a dezvolta imaginația, puterea de raționament, viteza de reacție, capacitatea de a lua decizii, bucuria de a rezolva situații-problemă.

Jocul-concurs Cangurul propune elevilor să se descurce în cotidian; o vizită într-un magazin de jucării, participarea la un miting aviatic, o vizită la un muzeu sau la Grădina Zoologică; peste tot se ascund probleme de matematică sau de comunicare. Astfel, rezolvarea exercițiilor devine mai curând o activitate recreativă, pe care elevii o recunosc în întâmplările lor din viața cotidiană.

Cei mai merituoși participanți la concursuri au fost recompensați cu premii pe măsură. Astfel, Sigma a contribuit la organizarea unor tabere pentru elevi în care aceștia aveau o varietate de opțiuni, exprimate în: concursuri de limbi moderne și matematică; ateliere de inițiere în programare, logică, dezbateri; teatru forum; ritm și muzică; ateliere de creație (pictură pe sticlă, origami, quilling, colaj, modelaj, ceramică, decorațiuni tradiționale etc); dans; competiții sportive (șah, fotbal, tenis de masă, baschet); drumeții și alte numeroase activități monitorizate de profesori și voluntari competenți.

De-a lungul celor peste 34 de ani de activitate, Editura SIGMA a participat la aproape toate licitațiile și evaluările de manuale școlare, obținând rezultate remarcabile privind calitatea conținuturilor prezentate. Au fost realizate sute de titluri cu profil educațional într-un tiraj total de peste 20.000.000 de exemplare, dintre care mai mult de 7.000.000 de manuale școlare avizate de ministerul educației. În acest proces, editura a fost și este susținută de specialiști remarcabili, de la catedră sau din cercetare, care și-au unit eforturile pentru a contribui la creșterea calității activității didactice.

Astfel, ajungem astăzi să prezentăm…

Recomandările Editurii Sigma pentru anul școlar 2024-2025: Manualele câștigătoare pentru clasa a VII-a

Profesorii din învățământul gimnazial sunt invitați să descopere manualele Editurii Sigma declarate câștigătoare de către Ministerul Educației. Aceste materiale sunt elaborate cu atenție și pasiune, sunt echipate cu resurse didactice moderne și bine structurate pentru a optimiza procesul didactic și a stimula capacitatea elevilor de a înțelege diverse domenii de cunoaștere.

Geografie pentru clasa a VII-a – O călătorie fascinantă în jurul lumii

Manualul Sigma de Geografie pentru clasa a VII-a oferă o experiență vizuală de excepție, cu hărți de mari dimensiuni și ilustrații deosebite. Recunoscut pentru bogăția materialului cartografic, manualul îi invită pe elevii clasei a VII-a într-o călătorie fascinantă prin continentele lumii, stimulându-le curiozitatea și gândirea critică. Lecțiile interactive și exercițiile sumative sunt concepute pentru a facilita înțelegerea profundă a geografiei și a mediului înconjurător.

Informatică și TIC pentru clasa a VII-a – Ghidul digital al viitorului

Manualul Sigma de Informatică și TIC este dedicat explorării continue a digitalului și inovației, furnizând informații actualizate și materiale practice. Autorii au structurat conținutul în patru capitole fundamentale, fiecare bogat în lecții interactive și proiecte care încurajează creativitatea și colaborarea. Secțiunile de autoevaluare permit elevilor să-și monitorizeze progresul și să-și dezvolte abilitățile digitale într-un mod practic și eficient, oferindu-le în același timp profesorilor satisfacția activității cu elevii lor. Manualul este un instrument valoros atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice. Informațiile actualizate, materialele practice, structura clară, accentul pe competențele digitale esențiale și suportul oferit cadrelor didactice fac din acest manual o alegere excelentă pentru predarea informaticii și TIC în școlile moderne.

Matematică pentru clasa a VII-a – Certitudinea unei învățări eficiente

Manualul Sigma de Matematică pentru clasa a VII-a conține lecții ancorate în situații practice, cu secvențe variate, care oferă profesorului instrumente de lucru frontal/individual/pe grupe ușor de gestionat; aceste secvențe rulate pe parcursul lecției mențin atenția și interesul elevilor și oferă un real ajutor profesorului în realizarea unei ore dinamice și atractive pentru noile generații de elevi. Fiecare lecție conține un set bogat de exerciții, ierarhizate în ordinea dificultății, fără a mai fi necesară utilizarea unei culegeri; exercițiile sunt suficiente atât pentru lucrul la clasa, cât și pentru tema pentru acasă, toate având răspunsuri sau indicații de rezolvare. Manualul are un conținut teoretic complet, însoțit de exemple numeroase, care pot constitui o bază foarte bună pentru studiul individual al elevilor. Cele 173 de elemente digitale interactive îi ajută pe elevi să descopere și să-și consolideze singuri informații specifice și strategii de gândire.

Manualul de Chimie pentru clasa a VII-a – Explorează fascinanta lume a chimiei!

Manualul Sigma de Chimie deschide porțile către universul fascinant al chimiei. Conținutul său este clar și accesibil, evitând formulările tehnice complexe. Autorii, profesori cu o bogată experiență didactică, oferă elevilor un parcurs educativ de excepție prin intermediul proiectelor care încurajează și antrenează spiritul de observație, gândirea critică și colaborarea. Manualul include propuneri de experimente, aplicații atractive și exerciții interactive, transformând studiul chimiei într-un parcurs educațional captivant.

Educație Socială pentru clasa a VII-a – Ghidul esențial al cetățeniei democratice

Manualul Sigma de Educație Socială este un instrument valoros pentru dezvoltarea și promovarea gândirii critice a elevilor în raport cu educația pentru cetățenie democratică. Cu un design concis și bine structurat, acest manual a obținut un punctaj remarcabil de 99,2 la evaluarea Ministerului Educației. Autorii aduc în prim-plan metode complementare de evaluare, precum portofoliul și investigația, transformând fiecare lecție într-o oportunitate de dezvoltare personală și socială.

Echipa Editurii Sigma este dedicată să ofere resurse educaționale de cea mai înaltă calitate, gândite pentru a inspira și sprijini învățarea continuă. Profesorii sunt invitați să viziteze website-ul https://editurasigma.ro/ pentru a descoperi manualele câștigătoare și o gamă variată de materiale didactice elaborate cu pasiune și profesionalism, menite să îmbogățească o experiență educațională de calitate.

Resursele gratuite de pe platforma https://eduscoala.ro/ completează oferta pe care Editura Sigma o pune la dispoziția școlii românești.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Profesoara Iuliana Șerban: Acolo unde părinții eșuează, ar trebui să intervină școala, dar ne așteptăm să vină superoameni care să trăiască doar din vocație. Ei bine, nu prea există superoameni / Op Ed

Sistemul de educație este atât de complex încât este aproape imposibil de făcut o analiză cuprinzătoare a interdependențelor din interiorul lui și a lanțului cauzal generator de disfuncționalități. Voi încerca…
Vezi articolul

Structura anului școlar 2019-2020 – Semestrul al II-lea să înceapă după vacanța de iarnă sau o vacanță mai scurtă – printre planurile ministrului Educației

Structura anului școlar 2019-2020 aduce modificări față de structura acestui an, a anunțat Ecaterina Andronescu. Semestrul al II-lea să înceapă imediat după vacanța de iarnă, iar examenele din vară –…
Vezi articolul