OFICIAL Bursele de reziliență au fost introduse în Legea Învățământului preuniversitar nr. 198/2023, prin OUG nr. 95/2024. Școlile pot să instaleze sisteme de supraveghere audio-video, cu acordul majorității simple a părinților, elevilor majori, dar și a angajaților

1.681 de vizualizări
Foto: © Rimma Zaytseva | Dreamstime.com
Introducerea burselor de rezilență, limitarea burselor de merit la medii doar până la 9.50, introducerea supravegherii audio-video în școli și posibilitatea transferului între filierele, profilurile și specializările din învățământul liceal și în timpul anului școlar sunt prevăzute în OUG nr. 95 din 28 iunie 2024, document publicat în Monitorul Oficial. Concret, ordonanța de urgență modifică și completează Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023 și a Legii învățământului superior nr. 199/2023.

Printre cele mai importante modificări aduse sunt cele privitoare la bursele școlare pentru anul școlar 2024-2025, care începe la 1 septembrie 2024. Documentul introduce bursa de reziliență, pentru note peste 7.00, bursă egală cu 300 de lei pe lună, și limitează bursele de merit la medii doar până la 9.50. Pragul care până acum era fixat la 30% din efectivul fiecărei clase a devenit „minimum 30%”. Reamintim că Avocatul Poporului a solicitat elimiarea acestui prag, astfel că Ministerul a schimbat formularea lăsând cel puțin 30% dintre elevi.

La articolul 108, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:

„(1^1) Bursele care se acordă elevilor din sistemul de învățământ preuniversitar sunt:

a) bursă de excelență olimpică I și II;

b) bursă de merit;

c) bursă de reziliență;

d) bursă socială;

e) bursă tehnologică.”

13. La articolul 108, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins: „(3^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru anul școlar 2024—2025, cuantumul minim al burselor este stabilit după cum urmează:

a) bursă de merit — 450 lei/lună;

b) bursă de reziliență — 300 lei/lună;

c) bursă socială — 300 lei/lună;

d) bursă tehnologică — 300 lei/lună.”

„Bursele elevilor din învățământul preuniversitar sunt alocate din bugetul Ministerului Educației, după cum urmează:

a) numărul burselor de merit cumulate cu numărul burselor de reziliență se acordă pentru minimum 30% din elevii din fiecare clasă de gimnaziu și liceu dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, cu respectarea criteriilor și condițiilor stabilite prin metodologia-cadru;

b) bursele de reziliență se acordă și pentru elevii cu afecțiuni oncologice și/sau cronice școlarizați, pentru o perioadă mai mare de 4 săptămâni, în cadrul «Școlii din Spital» sau la domiciliu, în anul școlar următor revenirii în unitatea de învățământ la care au fost înmatriculați anterior;

c) bursele sociale pentru toți elevii care se încadrează în criteriile și condițiile stabilite prin metodologia-cadru;

d) bursele tehnologice pentru elevii care frecventează învățământul tehnologic și care se încadrează în condițiile stabilite prin metodologia-cadru;

e) bursele de excelență olimpică I și II pentru toți elevii care au obținut distincțiile prevăzute la alin. (11) lit. a) și b), cu respectarea prevederilor metodologiei-cadru.”

Bursa de reziliență ar urma să fie acordată pentru media 7.00 sau mai mare, iar bursa de merit pentru media 9.50 sau mai mare – acest lucru nu apare în OUG, ci în proiectul de metodologie cu criteriile de acordare a burselor, pus în dezbatere și el pe 25 martie, care ar urma să rafineze regulile din lege.

Despre supravegherea audio-video din școli, potrivit OUG nr. 95 din 28 iunie 2024

Documentul prevede că unitățile de învățământ preuniversitar vor avea nevoie de acordul majorității simple a părinților, elevilor majori, dar și a salariaților pentru a instala sisteme de supraveghere audio-video, pentru a asigura paza și protecția și pentru a preveni acte de violență.

În termen de 90 de zile de la data intrării ei în vigoare, Ministerul Educației elaborează instrucțiuni aprobate prin ordin al ministrului privind monitorizarea audio-video în școli.

Articolul 66 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 66. — (1) Unitatea de învățământ preuniversitar poate decide, cu acordul majorității simple a părinților sau reprezentanților legali ai elevilor minori și a elevilor majori și salariaților unității de învățământ, cu privire la instalarea unui sistem de supraveghere audio-video în vederea asigurării pazei și protecției persoanelor, bunurilor și valorilor, precum și în scopul prevenirii actelor de violență fizică și/sau psihică care pot apărea în spațiul școlar.

(2) În situații excepționale, atunci când există un risc crescut de violență în spațiul școlar, fiind înregistrat un număr semnificativ de sesizări privind săvârșirea unor acte de violență fizică și/sau psihică, în vederea asigurării pazei și protecției persoanelor, bunurilor și valorilor, precum și în scopul prevenirii actelor de violență fizică și/sau psihică, decizia privind instalarea unui sistem de supraveghere poate fi efectuată doar cu informarea persoanelor vizate, prevăzute la alin. (1).

(3) Hotărârea de instalare și/sau de punere în funcțiune a sistemelor de supraveghere audio-video, în cazurile prevăzute la alin. (1) și (2), se ia de către consiliul de administrație prin decizie, avizată de director, pentru o perioadă de maximum 1 an calendaristic. Perioada de 1 an calendaristic poate fi prelungită, prin decizie a consiliului de administrație, avizată de director, în situația în care circumstanțele care au stat la baza luării acesteia se mențin, cu aplicarea alin (2). Decizia de supraveghere audio-video și decizia de prelungire a supravegherii audio-video se iau în baza consultării prealabile a personalului didactic, a personalului didactic auxiliar, precum și a personalului administrativ și cu informarea persoanelor vizate, cu respectarea dispozițiilor alin. (1).

(4) Sistemele de supraveghere audio-video pot fi instalate în spațiul școlar, după cum urmează: în sălile de clasă, în exteriorul clădirilor, pe holuri, în sălile de festivități, pe holurile căminelor sau internatelor, precum și în sălile de sport, cu excepția vestiarelor și a grupurilor sanitare.

(5) Unitatea de învățământ preuniversitar își asumă răspunderea cu privire la respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare, și în acest sens instituie garanții care se referă la:

a) respectarea modului de prelucrare a datelor cu caracter personal și a perioadei de stocare, precum și ștergerea acestora după expirarea perioadei de stocare;

b) asigurarea securității și confidențialității înregistrărilor audio-video;

c) stabilirea condițiilor tehnice, astfel încât datele cu caracter personal să nu fie diseminate în spațiul public;

d) respectarea condițiilor în care se realizează accesul la înregistrări;

e) informarea persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

(6) Unitățile de învățământ preuniversitar au următoarele obligații:

a) de a folosi înregistrările audio-video numai în scopul cercetării cazurilor de violență, fizică sau psihică, respectiv a cazurilor ce vizează protecția bunurilor și valorilor, care se produc în spațiul școlar;

b) de a utiliza numai camere sau dispozitive de supraveghere configurate cu circuit închis, care nu permit configurarea sau accesul din afara unității de învățământ;

c) de a desemna o persoană cu atribuții de monitorizare a funcționării sistemului de supraveghere audio-video, de regulă un cadru didactic, precum și un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal, de regulă directorul adjunct sau un membru al consiliului de administrație, după caz;

d) de a asigura stocarea și păstrarea, în condiții de siguranță și confidențialitate, a înregistrărilor audio-video pentru o perioadă de 30 de zile, cu excepția cazurilor temeinic justificate când această perioadă se prelungește până la finalizarea cercetărilor privind sesizările formulate, după care aceste informații se șterg automat;

e) de a nu folosi înregistrările audio-video în vederea evaluării profesionale a cadrelor didactice sau în soluționarea contestațiilor privind evaluarea elevilor la orele de curs;

f) de a asigura funcționarea corespunzătoare a sistemelor de supraveghere audio-video;

g) de a pune la dispoziția organelor de urmărire penală înregistrările audio-video, dacă există o solicitare în acest sens.

(7) Unitățile de învățământ cu sistem de supraveghere audio-video garantează caracterul confidențial și privat al înregistrărilor audio-video. (…)

Despre transferurile elevilor

Transferurile între filierele, profilurile și specializările din învățământul liceal se vor putea face și în timpul anului școlar, potrivit unui ordonanței de urgență.

La art. 33, alin. (7), (9) și alin. (12) se modifică și vor avea următorul cuprins: „(7) Transferul între filierele, profilurile și specializările din învățământul liceal se face, de regulă, începând cu anul școlar următor, în baza unor evaluări, în funcție de numărul de locuri existente, înainte de atingerea capacității maxime de școlarizare, în conformitate cu prevederile metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

Până acum, aceste transferuri se făceau începând cu anul școlar următor. În proiectul de OUG a fost introdusă structura „de regulă”, ceea ce înseamnă că vor fi permise și transferurile în timpul anului școlar.

Ordonanța de Urgență poate fi consultată mai jos:

Foto: © Rimma Zaytseva | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.

Citește și:
UPDATE: Proiectul de OUG care permite și în timpul anului școlar transferurile între filierele, profilurile și specializările din învățământul liceal, adoptat de Guvern
UPDATE Reguli noi pentru burse 2024-2025: Proiectul de OUG care introduce bursa de reziliență și taie bursele de merit pentru note sub 9.50 a fost aprobat de Guvern
UPDATE Școlile pot decide cu acordul majorității simple a părinților, elevilor majori, dar și a angajaților să instaleze sisteme de supraveghere audio-video / Acestea pot fi instalate „doar cu informarea persoanelor vizate”, în situații excepționale / Dispare mențiunea că încălcarea normelor privind datele personale este o abatere disciplinară – ordonanță actualizată, aprobată de Guvern

2 comments
  1. Deci practic, chiar dacă mă repet, vor avea burse peste 80% dintre elevi.
    În afara celor sociale si tehnologice care practic cumulate cu cele de ,, reziliență ” le vor depăși in cuantum pe cele de merit.

    Asta nu mai e școală, e comunism cu fața umană girat de Deca și ciracii ei.

    1. Poate până în decembrie. După alegeri intră bugetul pe anul viitor, să vedeți atunci tăieri, inclusiv de la burse. Va fi veselie totală, dar numai după ce găinile votează pentru cuțitul preferat.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Burse școlare 2024-2025. Ligia Deca anunță prag de medie de 9.50 pentru bursa de merit și o bursă de reziliență, condiționată de medie, absențe și nota la purtare / Surse: pragul pentru bursa de reziliență va fi media 7, în limita de 30% din clasă bursieri de merit și reziliență

Ministrul Educației, Ligia Deca, anunță prag de medie de 9.50 pentru bursa de merit, care va fi condiționată și de numărul de absențe, nu doar de nota la purtare și…
Vezi articolul

Apel pentru retragerea lucrărilor științifice semnate de Elena Ceaușescu, disponibile încă la marile edituri internaționale / The Guardian: Fraudele ei au avut impact pe termen lung în politică și știință – a se vedea cazul Florin Roman

Numele Elenei Ceaușescu persistă pe lucrări și volume de cercetare încă disponibile pe platformele unor mari edituri academice internaționale, fapt pentru care un grup de cercetători au lansat un apel…
Vezi articolul

120 de localități vor primi bani pentru echipamente IT necesare școlii online, printr-un proiect european. Universitățile nu au accesat 38 de milioane de euro pe care le-au avut la dispoziție, anunță Ministerul proiectelor europene

120 de comune şi oraşe vor primi fonduri nerambursabile pentru tablete şi echipamente IT necesare învăţământului online, destinate elevilor şi cadrelor didactice din preuniversitar, potrivit Agerpres, care citează un anunț…
Vezi articolul