OFICIAL Este interzis ca elevii și profesorii să strângă fonduri pentru activități din „Săptămâna verde”, dar părinții o pot face printr-o asociație cu personalitate juridică. Fiecare școală stabilește o echipă de coordonare a programului și un profesor responsabil de mediu / Model de raportare a activităților pentru școli

6.715 vizualizări
Metodologia de organizare a programului „Săptămâna verde”
Metodologia de organizare a programului „Săptămâna verde” a fost publicată în Monitorul Oficial. Părinții pot contribui financiar prin asociația de părinți, dar este interzis ca elevii și profesorii să strângă fonduri pentru activități. Fiecare școală stabilește o echipa de coordonare a programului „Săptămâna verde” și un profesor responsabil de mediu, conform documentului.
 • Ministrul Educației, Ligia Deca și ministrul Mediului, Mircea Fechet, au anunțat pe parcursul acestui an că școlile vor primi bani pentru finanțarea programului Săptămâna Verde, însă în metodologie nu este specificat acest lucru. 
 • „A fost creat cadrul legal prin care Ministerul Mediului va acorda bani pentru ca școlile să poată desfășura activități în Săptămâna Verde. Urmează o hotărâre de Guvern care să detalieze cum vor fi alocați banii”, a declarat Mircea Fechet, pe 2 noiembrie. Până atunci, părinților li s-a permis prin metodologie să plătească activități, dacă școala nu are bani.
Părinții pot contribui financiar prin asociația de părinți și este interzis ca elevii și profesorii să strângă fonduri 

Pentru activitățile care implică costuri, școala se asigură că există resursele necesare pentru ca toți copiii unei grupe/clase care au optat pentru acestea să poată participa la ele

Părinții pot decide să susțină, financiar, activitățile desfășurate în cadrul programului „Săptămâna verde”, prin asociația de părinți cu personalitate juridică, însă este interzisă și constituie abatere disciplinară implicarea elevilor sau a personalului din unitatea de învățământ în strângerea de fonduri de la părinți și/sau gestionarea fondurilor „Asociației de părinți” utilizate în derularea programului „Săptămâna verde”, conform art. 8.

Sancțiuni pentru profesori

Nerespectarea prezentei metodologii atrage aplicarea sancțiunilor prevăzute atât în Legea Învățământului Preuniversitar nr. 198/2023, cât și în Regulamentul – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, în vigoare, conform art. 14.

Absenţele elevilor se înscriu la rubrica „Purtare” în catalog

Directorul unităţii de învăţământ în colaborare cu echipa coordonatoare monitorizează prezenţa preșcolarilor/elevilor şi a cadrelor didactice la activităţile programului „Săptămâna verde”. Activităţile educative aprobate se înscriu în condica de prezenţă a cadrelor didactice, absenţele elevilor se înscriu la rubrica „Purtare” în catalog.

Fiecare școală stabilește o echipa de coordonare a programului „Săptămâna verde și un profesor responsabil de mediu 

În vederea planificării activităţilor din cadrul programului „Săptămâna verde”, fiecare unitate de învățământ stabilește următoarele:

(1)  echipa de coordonare a programului „Săptămâna verde”, alcătuită din:

 • director/director adjunct;
 • 4-5 membri ai consiliului profesoral – 1 membru având calitatea de responsabil de mediu, cel puţin 1 membru din comisia pentru întocmirea orarului;
 • 1-2 reprezentanţi ai consiliului elevilor, pentru unitățile de învățământ în care funcționează aceste structuri;
 • 1-2 reprezentanţi ai comitetului de părinţi;
 • consilierul educativ şi/sau coordonatorul de proiecte;
 • consilierul şcolar/mediatorul şcolar, după caz.

(2)  calendarul de derulare a programului „Săptămâna verde”, care cuprinde:

 • perioada de identificare a nevoilor, intereselor și preocupărilor preşcolarilor/elevilor;
 • perioada de alcătuire a ofertei de activități pentru „Săptămâna verde”,
 • perioada de desfăşurare a programului;
 • perioada de reflecţie/analiză a rezultatelor.

Componenţa echipei de coordonare şi calendarul programului „Săptămâna verde” sunt propuse şi analizate în cadrul consiliului profesoral şi aprobate de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ. La şedinţa consiliului profesoral vor fi invitaţi reprezentanţi ai elevilor şi reprezentanţi ai comitetului de părinţi, conform Art. 16.

Atribuţiile profesorului responsabil de mediu:

 • promovarea principiilor dezvoltării durabile, care să contribuie și la deschiderea școlii spre comunitate pe teme de mediu, schimbări climatice;
 • gestionarea poștei electronice a adresei dedicate de e-mail a unității de învățământ pentru desfășurarea programului „Săptămâna verde”;
 • asigurarea comunicării pe platforma dedicată pentru desfășurarea programului
  „Săptămâna verde”.

Alte prevederi din metodologia de organizare a programului „Săptămâna verde”

Programul „Săptămâna verde” are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului şcolar și nu se derulează simultan cu Programul „Școala altfel”.

Unitățile de învățământ primar, gimnazial și liceal din cadrul sistemului național de învățământ preuniversitar planifică și organizează obligatoriu programul „Săptămâna verde”, conform prezentei metodologii.

Exemple de activități educaționale care se pot desfășura în „Săptămâna verde”

În perioada alocată programului „Săptămâna verde” se pot desfășura activități educaționale precum: lecții în natură, dezbateri, jocuri de rol, fotografie vorbită, exerciții de construcție participativă a unor scenarii de viitor, vizionări de documentare, experimente, biblioteci vii, teatru forum, teatru legislativ, proiecte de servicii în folosul comunității, ateliere, voluntariat, expediții și excursii în parcuri naturale și arii protejate, fără a se limita la acestea.

Participarea la programul „Săptămâna verde” este obligatorie atât pentru elevi, cât şi pentru toate cadrele didactice din unitatea de învăţământ.

Unitatea de învățământ are obligația de a stabili oferta de activități din cadrul programului „Săptămâna verde” astfel încât să poată asigura, prin oferte alternative, participarea la aceste activități, a tuturor elevilor și cadrelor didactice.

În situația în care pe întreaga perioadă a programului sau doar în anumite zile, din motive obiective, nu se pot organiza activități conform orarului stabilit pentru programul „Săptămâna verde”, se desfășoară alte activități educative care contribuie la formarea și dezvoltarea competențelor din curriculumul național.

Deplasările elevilor

Orice deplasare în afara unității de învățământ trebuie să aibă un caracter educativ. Nu sunt permise deplasări ale preșcolarilor/elevilor pe durata întregului program (5 zile sau mai mult).

Sunt interzise deplasările în afara localității care presupun costuri pentru care unitatea de învățământ nu a identificat surse de finanțare, conform Art.12.

Competiția „Săptămâna verde” desfășurată la nivel județean/al municipiului București

În baza instrumentelor şi criteriilor de evaluare agreate, fiecare unitate de învățământ selectează o activitate dintre cele desfășurate, cu care să participe la Competiția „Săptămâna verde” desfășurată la nivel județean/al municipiului București, în baza unui regulament elaborat de inspectoratul școlar.

În cadrul competiției se selectează și se promovează 5 activități, ca modele de bună practică, care s-au desfășurat în cadrul programului „Săptămâna verde” şi s-au dovedit eficiente în dezvoltarea competențelor privind investigarea inter- şi transdisciplinară a realităţii înconjurătoare şi formarea unui comportament responsabil faţă de mediul înconjurător.

Criteriile şi modul de evaluare sunt stabilite de fiecare inspectorat și comunicate unităților de învățământ din subordine şi publicului larg în timp util, dar nu mai târziu de data de 30 mai. 

Termenul-limită de trimitere a dosarelor activităților selectate de fiecare școală este 10 iunie.

În baza instrumentelor şi criteriilor de evaluare stabilite la nivelul inspectoratelor școlare, activitățile desfășurate pot fi premiate la nivelul județului/al municipiului București, cu sprijinul autorităților administrației publice locale, al partenerilor educaționali, din resurse proprii etc.

Cele mai bune 5 activități desfășurate în cadrul programului „Săptămâna verde” şi selectate la nivelul fiecărui județ şi al municipiului București, până la sfârșitul anului școlar în curs, vor fi încărcate pe platforma dedicată.

Raportarea activităților din “Săptămâna verde”

„La cel târziu trei săptămâni după încheierea Programului “Săptămâna verde”, în fiecare unitate de învăţământ, în cadrul primului consiliu profesoral, se analizează:

a) gradul de apreciere al cadrelor didactice privind activităţile realizate şi rezultatele observate;

b) aşteptările, motivaţia şi atitudinile manifestate de către antepreşcolari/preşcolari/elevi în cadrul acţiunilor/activităţilor realizate;

c) nevoile şi dificultăţile identificate în rândul antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor şi măsurile de prevenire, sprijin sau remediere necesare pentru buna desfăşurare a activităţii didactice;

d) soluţii de adaptare a activităţilor experimentate în cadrul Programului “Săptămâna verde”, pentru a putea fi folosite pe tot parcursul anului şcolar, în cadrul proceselor educaţionale organizate pe discipline şcolare;

e) soluţii de îmbunătăţire a modului de organizare a Programului “Săptămâna verde” în următorul an şcolar, identificând acţiuni la nivelul unităţii de învăţământ orientate spre ecologie şi protecţia mediului, eventual cu relevanţă în oferta asociată curriculumului la decizia şcolii, cu parteneriate la nivelul comunităţii locale.

Şedinţa de analiză este condusă de directorul unităţii de învăţământ, care asigură colectarea informaţiilor relevante pentru elaborarea raportului de evaluare a Programului “Săptămâna verde”. 

Raportul fiecărei unităţi de învăţământ cuprinde numărul, denumirea şi tipul de activităţi desfăşurate în cadrul programului – conform anexei la prezenta metodologie, număr de participanţi: antepreşcolari/preşcolari/elevi/părinţi/reprezentanţi legali şi cadre didactice. Fiecare unitate de învăţământ încarcă în platforma dedicată informaţiile cuprinse în anexa la prezenta metodologie. 

La sfârșitul anului școlar, inspectoratele școlare includ în raportul privind starea învățământului un capitol referitor la programul „Săptămâna verde”.

Inspectoratele școlare elaborează un raport sintetic, pe baza informațiilor furnizate de toate unitățile de învățământ, conform modelului din anexa la prezenta metodologie. Raportul se transmite la Ministerul Educației, în termen de o lună de la încheierea anului școlar”, conform documentului.

DOCUMENT Model de raport pentru școli „Săptămâna verde” 
DOCUMENT Metodologia de organizare a programului „Săptămâna verde”
 

4 comments
 1. Le vom explica in săptămâna verde cum susține din vorbe statul român energia regenerabilă… respectiv prin:

  – tăierea subvențiilor pt programul RABLA

  -taierea subvențiilor pt panouri fotovoltaice.

  Chiar ne credeți pe toți prosti, politicilor aciuați prin minister si ISJ uri?

 2. Foarte rău!! Tocmai ni s-au returnat banii pentru mult dorita excursie, sunt puse la punct toate hârtiile, comisiile, respinsabilii, in consecință…. copiii nu vor face nimic. Profesorii nu sunt nici animatori nici specialiști în activități extrașcolare.

 3. Lasă-mă, minister și ministreasă, am plătit deja din buzunarul propriu 350 de lei pentru activitățile pe care mi le-am propus în Școala Altfel, bani pe care nu mi-i decontează nimeni și nici statuie nu se apucă nimeni să-mi ridice. Și nu e nici măcar primul an în care fac asta, și nu sunt singurul care o face.

  De ce? Pentru că e frumos să propunem activități interesante și după aia să stăm să ne uităm la pereți o săptămână, din lipsa fondurilor necesare. Așa măcar nu tâmpesc de plictiseală privind al 100-lea documentar sau videoclip de pe YT, în loc să-mi fac meseria pentru care m-am pregătit.

  ”Mulțumim” din inimă partidului/partidelor! Sictir!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Monica Anisie, în ședință la Inspectoratul Școlar București: Astăzi vor decide dacă este nevoie să revizuiască unele scenarii / Am avut o discuție și cu prefectul, cu inspectorul școlar și cu directoarea de la DSP, i-am rugat să verifice toate scenariile

Ministrul Educației participă la o ședință pe care a convocat-o la Inspectoratul Școlar București, la care sunt prezenți inspectorii școlari generali adjuncți, inspectorul general și inspectori de sector. Tot în…
Vezi articolul