OFICIAL Părinții pot depune cererile pentru tichetele educaționale în valoare de 500 de lei pentru rechizite până în data de 26 noiembrie

10.026 de vizualizări
Sursa: Monitorul Oficial
Termenul până la care părinții pot depune cererile pentru tichetele educaționale în valoare de 500 de lei ce se acordă elevilor defavorizați a fost extins până la data de 26 noiembrie. Modificarea a apărut în Monitorul Oficial, în data de 20 octombrie, dar în altă ordonanță de urgență, în cea privind modificarea și completarea OUG nr. 58/2023 privind acordarea primelor de carieră didactică și profesională. Anunțul privind extinderea termenului a fost făcut tot pe 20 octombrie de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Mihai Constantin. Edupedu.ro a scris că în aceeași zi, a fost lansată și licitația pentru achiziția cardurilor.

Părinții pot depune cererile pentru obținerea tichetelor educaționale în valoare de 500 de lei până în data de 26 noiembrie (n. red ziua pică într-o duminică), potrivit modificării Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2023 privind unele măsuri pentru susținerea preșcolarilor și elevilor dezavantajați, după anunțul făcut de purtătorul de cuvânt al Guvernului, vineri 20 octombrie.

Modificarea a fost anunțată mai întâi de purtătorul de cuvânt al Guvernului, pe 20 octombrie, și apoi menționată oficial la finalul unei alte ordonanțe de urgență, cea pentru modificarea și completarea OUG nr.58/2023 privind acordarea primelor de carieră didactică și profesională.

“Reprezentantul legal sau reprezentanții legali, tutorele/tutorii potențialilor destinatari finali, care se încadrează în condițiile de eligibilitate prevăzute la art. 4, depun la unitatea de învățământ cererea prevăzută la alin. (1), în termen de 45 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și 25 de zile calendaristice de la începutul cursurilor pentru anii școlari aferenți perioadei 2024—2027”.

Sursa: Monitorul Oficial
Cine poate beneficia de tichete educaționale, potrivit unei note a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene

O notă de la Ministerul Fondurilor Europene obținută de Edupedu.ro, care prevede precizări privind criterii de acordare a tichetelor educaționale în valoare de 500 de lei, arată că veniturile luate în considerare pentru a primi tichetele de sprijin sunt diferite, în funcție de nivelul de clasă. 

Conform prevederilor Ordonanței de urgență, în anul școlar 2023-2024, pentru tichetele sociale pe suport electronic sunt eligibili:


a) preșcolarii înscriși în învățământul de stat, care îndeplinesc cumulativ, următoarele criterii:
au vârsta minimă de 3 ani, împlinită oricând pe parcursul anului școlar curent (copiii pot fi înscriși la grădinițã și înainte sã împlinească vârsta de 3 ani, dacã spațiul o permite, dar devin eligibili în luna în care împlinesc vârsta de 3 ani).
au vârsta maximă de 6 ani, împliniți după data de 1 septembrie a anului școlar curent;
-venitul lunar pe membru de familie este maximum 633 lei
;
b) elevii din învățământul de stat primar și gimnazial, înscriși la cursuri de zi și care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 1.500 lei.

OFICIAL Modelul de cerere pentru acordarea tichetelor educaționale de 500 de lei, în 2023, aprobat prin Ordin de ministru

Prevederi privind modalitatea de acordare a tichetelor educaționale din Ordonanța de urgență publicată în Monitorul Oficial pe 13 octombrie

Datele și informațiile din cererea depusa de parinte sunt introduse de unitățile de învățământ din care provin potențialii destinatari finali în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România — denumit în continuare S.I.I.I.R, în termen de 5 zile calendaristice de la expirarea termenului pentru depunerea cererilor.

În vederea întocmirii listelor cu destinatarii finali se utilizează aplicația informatică dezvoltată în acest sens de către Serviciul de Telecomunicații Speciale.

Pentru potențialii destinatari finali pentru care s-a solicitat măsura de sprijin prin cerere, Ministerul Educației, prin instituțiile aflate în subordinea/sub autoritatea sa, asigură și transmite, printr-un canal securizat prin intermediul S.I.I.I.R, către aplicația informatică dezvoltată în acest sens de către Serviciul de Telecomunicații Speciale, pentru anul școlar 2023—2024 până la data de 1 noiembrie 2023.

Pentru anii școlari aferenți perioadei 2024—2027 informațiile se transmit în termen de 30 de zile calendaristice de la data începerii cursurilor anului școlar pentru care se acordă sprijinul, baza de date cu preșcolarii și elevii din învățământul de stat primar și gimnazial care conține numele și prenumele, adresa de domiciliu, codul numeric personal ale acestora, unitatea de învățământ din care provin, nivelul de școlarizare și datele de identificare ale reprezentantului legal sau reprezentanților legali, tutorelui/tutorilor, după caz, numele și prenumele și datele de identificare ale fraților și surorilor minori. 

Lista destinatarilor finali va fi transmisă de către Serviciul de Telecomunicații Speciale la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și poate fi accesată de către beneficiar, prin intermediul aplicației informatice speciale, în termen de 10 zile lucrătoare de la data prelucrării și structurării bazei de date..

Lista destinatarilor finali se actualizează, în cursul anului școlar în care se acordă sprijinul, ori de câte ori situația o impune.

Inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București distribuie tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional către unitățile de învățământ din care provin destinatarii finali împreună cu informațiile necesare privind lista unităților afiliate.

Unitățile de învățământ din care provin destinatarii finali transmit reprezentantului legal/tutorelui destinatarului final tichetul social pe suport electronic pentru sprijin educațional împreună cu informațiile necesare privind lista unităților afiliate de pe raza teritorială unde aceștia își au domiciliul sau reședința.

Pentru destinatarii finali nedeplasabili, unitățile școlare au obligația de a asigura serviciul de livrare a tichetului electronic la domiciliul sau reședința acestora.

Unitățile de învățământ actualizează săptămânal stadiul repartizării tichetelor sociale pentru sprijin educațional către destinatarii finali în interfața web din aplicația informatică dezvoltată în acest sens de către Serviciul de Telecomunicații Speciale.

Informații de context

Vineri, pe 20 octombrie, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Mihai Constantin a aunțat că se extinde termenul de depunere al cererilor până pe 26 noiembrie. Edupedu.ro a scris că în aceeași zi, a fost lansată și licitația pentru achiziția cardurilor.

De precizat, nu există un calendar oficial care să indice când vor primi cei 410 mii de elevi cardurile în valoare de 500 de lei în acest an școlar. Cu aceste carduri părinții pot cumpăra rechizite și îmbrăcăminte pentru elevii defavorizați.

“Beneficiarii acestei măsuri vor primi carduri noi, având în vedere că acordarea acestor ajutoare este reglementată de un nou act normativ, OUG nr. 83/2023”, scrie într-un răspuns cerut de Edupedu.ro, Ministerul Proiectelor și Investițiilor Europene.

Citește și:
Părinții pot depune cererile pentru tichetele educaționale de 500 de lei până pe 26 noiembrie, după ce termenul a fost prelungit, anunță purtătorul de cuvânt al Guvernului

Toți beneficiarii tichetelor educaționale în valoare de 500 de lei vor primi carduri noi – precizează Ministerul Fondurilor Europene / Nu se știe când vor fi livrate, pentru că licitația pentru carduri a fost lansată abia vineri, după ce Guvernul a extins termenul până la care părinții pot depune cererile

OFICIAL Modelul de cerere pentru acordarea tichetelor educaționale de 500 de lei, în 2023, aprobat prin Ordin de ministru / Cererile se depun până pe 26 noiembrie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Inspecții de specialitate în școlile din județul Buzău. Pregătirea elevilor pentru examenele naționale și aplicarea reperelor metodologice pentru clasele a IX-a, a X-a și a XI-a, printre aspectele vizate

În perioada 13-19 noiembrie se vor face inspecții de specialitate în școlile din județul Buzău, potrivit unei informări a Inspectoratului Școlar Județean Buzău. Respectarea graficului de pregătire suplimentară pentru elevii…
Vezi articolul