OFICIAL Procedura de admitere la liceu pentru elevii olimpici, fără ca aceștia să mai susțină Evaluarea Națională, publicată

4.523 de vizualizări
https://www.dreamstime.com/three-students-talking-their-studies-campus-education-concept-friendship-group-people-image147648226
Foto: © Olha Romaniuk | Dreamstime.com
Elevii olimpici pot fi admiși la liceu fără să mai dea Evaluarea Națională de la finalul clasei a VIII-a, potrivit Ordonanței de Urgentă nr 69 din 26 mai 2022. Normele de aplicare au fost publicate în Monitorul Oficial vineri seara.

Este vorba despre elevii care au obținut premiul I la olimpiadele naționale și premiile I, II și III la olimpiadele internaționale.

Absolvenții clasei a VIII-a pot fi înscriși în clasa a IX-a, fără susținerea evaluării naționale și peste numărul maxim de elevi cuprins în acea formațiune/clasă, dacă au obținut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației sau au obținut premiile I, II sau III la competiții internaționale recunoscute de Ministerul Educației.

Elevii cu performanțe deosebite la olimpiadele naționale sau la competițiile internaționale, prevăzuți la alin. (3^2), vor putea fi înscriși la filiera/profilul/specializarea care corespunde specificului olimpiadei naționale/competiției internaționale. Lista privind corespondența specificului olimpiadei naționale/ competiției internaționale cu filiera/profilul/specializarea la care se face înscrierea se aprobă anual prin ordin al ministrului educației, prevede Ordonanța de Urgență nr 69 din 2022.

Elevii olimpici trebuie să depună un dosar de înscriere la inspectoratul școlar. Dosarul trebuie să conțină, potrivit procedurii publicate în Monitorul Oficial, următoarele documente: cererea de înscriere, cartea de identitate, documente doveditoare ale premiului obținut și foaia matricola cu media din gimnaziu.

Etapele înscrierii și repartizării în clasa a IX-a, în anul școlar 2022—2023, a absolvenților clasei a VIII-a, vizați de această prcedură, sunt următoarele:

 • depunerea dosarelor la inspectoratul școlar;
 • analizarea dosarelor de către comisia de admitere județeană/ a municipiului București;
 • comunicarea rezultatului repartizării absolvenților;
 • preluarea dosarelor absolvenților de la inspectoratul școlar și depunerea acestora la unitățile de învățământ la care au fost repartizați;
 • transmiterea de către unitățile de învățământ liceal a situației privind finalizarea înscrierii absolvenților;
 • completarea în SIIIR a datelor aferente absolvenților clasei a VIII-a înscriși în clasa a IX-a pe baza performanțelor:
  • premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare, respectiv
  • premiile I, II sau III, respectiv medalia de aur, argint sau bronz în numele României la etapa internațională a competițiilor școlare.
 • Înscrierea și repartizarea absolvenților conform prezentei proceduri se realizează până la data de 31 august 2022.

Absolvenții pot participa la procesul de înscriere în clasa a IX-a reglementat prin prezenta procedură într-un singur județ, fără susținerea evaluării naționale și fără susținerea probelor de aptitudini, respectiv a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și, respectiv, fără a li se calcula media de admitere, prevede norma citată.

Olimpicii pot participa, dacă vor, și la Evaluarea Națională, mai prevede documentul „Absolvenții pot participa la procesul de înscriere în clasa a IX-a reglementat prin prezenta procedură și în situația în care au susținut Evaluarea Națională sau au participat la etapele admiterii în învățământul liceal de stat”.

Înscrierea absolvenților menționați se realizează peste numărul maxim de elevi în formațiunile/clasele de elevi.

„Prevederile se pot aplica și pentru înscrierea în colegiile naționale militare ale Ministerului Apărării Naționale, pe filiera vocațională, profilul militar, cu condiția ca absolvenții să fi susținut toate probele de selecție cu caracter eliminatoriu prevăzute pentru profilul militar și au fost declarați „Admis”/„Apt” la acestea”, mai prevede actul normativ.

Acești elevi își vor exprima opțiunile în privința claselor la care vor să fie admiși la liceu conform unei liste de corespondență între olimpiadele la care au câștigat premii și profilele de liceu, listă făcută de Ministerul Educației, obținută de Edupedu.ro și pe care o găsiți publicată în documentul de mai jos.

Ordinul 3.961 apare cu doar câteva zile înainte de începerea probelor scrise de la Evaluarea Națională.

Evaluarea Națională începe marți, 14 iunie și are următorul calendar, pentru elevii care nu sunt olimpici:

14 iunie 2022 – Proba la Limba și literatura română— proba scrisă

16 iunie 2022 – Matematică — proba scrisă

17 iunie 2022 – Limba și literatura maternă — proba scrisă

23 iunie 2022 (până la ora 14.00) – Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor

23 iunie 2022 (ora 16,00—ora 19,00) și 24 iunie 2022 (ora 8,00—ora 12,00) – Depunerea contestațiilor

24 iunie – 29 iunie 2022 – Soluționarea contestatiilor

30 iunie 2022 – Afișarea rezultatelor finale la Evaluare Națională 2022 după soluționarea contestațiilor

După Evaluarea Națională, pe 14 iulie începe repartizarea computerizată la liceu.

Calendarul admiterii la liceu 2022, pentru toți elevii, cu excepția celor care optează pentru procedura elevilor olimpici:

4 – 11 iulie 2022: Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită. Completarea fișelor de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt județ și depunerea/transmiterea fișelor, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere.

Candidații nerepartizați pe locurile speciale pentru rromi și candidații nerepartizați pe locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă candidaților cu CES, precum și cei care au fost repartizați dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați, care doresc să participe la etapa de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022-2023, completează opțiunile în perioada 8 – 11 iulie 2022.

4 – 11 iulie 2022: Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fișele de înscriere.

4 – 11 iulie 2022: Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată.

12 iulie 2022: Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere județean/al municipiului București, precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată.

Predarea/transmiterea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de opțiuni originale la centrul de admitere județean/al municipiului București.

12 iulie 2022: Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al municipiului București la Centrul național de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operațiunilor specifice, în aplicația informatică centralizată.

13 iulie 2022: Verificarea și corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidați aflați în baza de date pentru admiterea computerizată și care au fost deja admiși la liceele la care se susțin probe de aptitudini etc., de către Comisia națională de admitere și comisiile de admitere județene/a municipiului București; transmiterea modificărilor la comisia națională.

13 iulie 2022: Corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informatică centralizată.

14 iulie 2022: Repartizarea computerizată în învățământul liceal a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022 – 2023.

14 iulie 2022: Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal.

Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal din județ/municipiul București.

15 – 20 iulie 2022: Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați.

20 iulie 2022: Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere.

21, 22 și 25 iulie 2022: Rezolvarea de către comisia de admitere județeană/ a municipiului București, a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată.

Foto: © Olha Romaniuk | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi, în contextul pandemiei Covid-19, oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil.


1 comment
 1. Învățământul de stat a devenit complet inutil. Produce slugi pt stăpânii de afara și bugetari. Privatizati în întregime invatamantul, lăsați în fiecare județ o instituție la fiecare nivel de studiu la stat, pt săraci e și plătiți va din propriul buzunar studiile progeniturile, nu sa vi le plătesc eu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like