Olimpiade școlare 2022. Regulamentele actualizate pentru olimpiadele naționale, precum cele de Limba și literatura Română, Informatică, Coregrafie și Pregătire Sportivă Teoretică au fost publicate de Ministerul Educației – DOCUMENTE

34.159 de vizualizări
Foto: Pexels.com
Au fost publicate regulamentele specifice pentru olimpiadele școlare naționale din anul școlar 2021-2022, de către Ministerul Educației, pe edu.ro. Acestea cuprind informații despre probele de concurs, participarea elevilor, calificarea acestora, organizarea etapelor pe școală, locale, județene, dar și despre subiecte, corectarea lucrărilor și departajarea elevilor, după caz.

Momentan, pe edu.ro nu sunt disponibile toate regulamentele, dar EduPedu.ro va publica știri la apariția altor documente.

Regulamentele din acest articol, publicate azi, 2 martie și ieri, 1 martie 2022, vizează olimpiadele naționale de Limba și literatura română (gimnaziu și liceu), Pregătire Sportivă Teoretică, Informatică, Arte vizuale, arhitectură și istoria artei, Arta Actorului, Coregrafie, Limba și literatura polonă (maternă), Matematică pentru secțiile cu predare în limba maghiară și olimpiadele din aria curriculară Tehnologii. Documentele pot fi consultate mai jos.

  • Pe 26 februarie 2022, EduPedu.ro a scris despre documentele cu precizări pentru olimpiadele naționale de Astronomie și astrofizică, Științele Pământului, Religie, Limba rusă modernă, Concursul Național de Matematică pentru clasele a IV-a – a VIII-a „Olimpiada Satelor din România” și Olimpiada Națională de Interpretare Vocală, Instrumentală și Studii Teoretice Muzicale (cu anexele).
Regulament specific de organizare și desfășurare a Olimpiadei Naționale de Limba și literatura română, clasele V-VIII în anul școlar 2021-2022:

Documentul de mai jos conține precizări despre structura subiectelor, elaborarea lor, desfășurarea probei, dar și despre conținuturile din programa școlară exceptate, în cazul etapei naționale.

Regulament specific de organizare și desfășurare a Olimpiadei Naționale de Limba și literatura română, clasele IX-XII, în anul școlar 2021-2022:
Regulament specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de Pregătire sportivă teoretică, în anul școlar 2021-2022:
Regulament specific privind organizarea și desfășurarea olimpiadei naționale de Informatică în anul școlar 2021-2022:

Redăm câteva fragmente din documentul de mai sus privitoare la înscrierea elevilor și desfășurarea probelor:

Înscrierea elevilor pentru etapa județeană/a sectoarelor Municipiului București
ART. 11
(1) Înscrierea elevilor care îndeplinesc criteriile de participare pentru etapa județeană/a sectoarelor Municipiului București a Olimpiadei Naționale de Informatică se face prin intermediul platformei web accesibilă la adresa concursuri.viitoriolimpici.ro. Activitățile specifice procesului de înscriere sunt precizate mai jos și sunt detaliate în tutorialele din Anexa 3 (n. red. anexele, și ele mai jos) la prezentul regulament.

(2) La nivelul fiecărui inspectorat școlar județean/al Municipiului București, inspectorul școlar cu atribuții pentru disciplina informatică sau persoana/persoanele desemnate de acesta își vor crea, pe platforma precizată mai sus, câte un cont individual, cu rol de administrator, pentru gestionarea înscrierilor. Pentru activarea conturilor cu rol de administrator ale județului/Municipiului București, inspectorul cu atribuții pentru disciplina informatică va transmite datele despre conturile create către Subcomisia tehnică din cadrul Comisiei centrale a olimpiadei naționale, într-un format comunicat.

(3) La nivelul fiecărei unități școlare în care sunt elevi ce îndeplinesc criteriile de calificare la etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Informatică, cadre didactice care predau la clasele din care fac parte acești elevi sau persoane desemnate de conducerea unității gestionează înscrierea elevilor; fiecare astfel de cadru didactic își va crea câte un cont individual pe platforma precizată mai sus, iar aceste conturi vor fi validate de către administratorii din județul respectiv.

(4) Elevii care vor participa la etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Informatică își vor crea câte un cont individual pe platforma precizată mai sus, iar aceste conturi vor fi validate de către cadrele didactice care gestionează înscrierea lor, prin intermediul conturilor proprii create pe platformă. Doar după activarea contului validat al unui elev acesta este considerat înscris la
olimpiadă și va primi, în contul său, credențialele (nume de utilizator și parolă) care îi permit conectarea la serverul olimpiadei.

Sesiune de antrenament
ART. 12
În perioada care precede proba, se organizează o sesiune de antrenament la care elevii sunt încurajați să participe, în vederea familiarizării cu operația de conectare/deconectare și cu activitățile specifice desfășurate pe platforma de concurs. Participarea la sesiunea de antrenament este opțională.

Proba
ART. 13
(1) La gimnaziu, durata de desfășurare a probei este de trei ore. Subiectele primite spre rezolvare în cadrul probei constau în două probleme de natură algoritmică. Punctajul maxim este de 200 de puncte. Nu se acordă puncte din oficiu.

(2) La liceu, durata de desfășurare a probei este de patru ore. Subiectele primite spre rezolvare în cadrul probei constau în trei probleme de natură algoritmică. Punctajul maxim este de 300 de puncte. Nu se acordă puncte din oficiu.

Desfășurarea etapei județene/a sectoarelor Municipiului București
ART. 14
(1) Desfășurarea probei atât pentru secțiunea de gimnaziu, cât și pentru secțiunea de liceu, va avea loc în scenariul on-line.

(2) În fiecare zi în care se desfășoară o probă, aceasta va începe conform orarului comunicat de
Comisia centrală a Olimpiadei Naționale de Informatică pe site-ul web al olimpiadei.

(3) Subiectele, în formă electronică, devin accesibile concurenților în urma conectării pe platforma de concurs, din momentul începerii probei.

ART. 15
(1) Comisia de organizare județeană / a municipiului București va stabili centre de concurs la nivelul fiecărui județ/sector. În cadrul centrelor de concurs, se asigură pentru fiecare concurent un calculator cu conexiune la Internet, pe care sunt instalate și configurate aplicațiile software
necesare pentru desfășurarea probei de concurs, aplicații specificate în Anexa 4 a prezentului
regulament.

(2) Supravegherea concurenților în centrele de concurs va fi realizată de minimum doi profesori pentru fiecare laborator/sală de concurs, având în vedere prevederile Metodologiei-cadru. Profesorul supraveghetor într-o anumită sală nu poate fi rudă sau afin până la gradul al III-lea inclusiv, cu niciun concurent din această sală și, de asemenea, nu poate fi profesor la clasă sau profesor pregătitor al niciunuia dintre concurenții din această sală.

(3) Activitatea din fiecare sală de concurs va fi monitorizată audio-video prin una sau mai
multe filmări ambientale, care să permită urmărirea activității tuturor concurenților din sala sau laboratorul respectiv. Filmarea ambientală trebuie să fie audio-video și trebuie să surprindă toți
concurenții din sală, precum și profesorii supraveghetori. De asemenea, activitatea fiecărui concurent pe ecranul calculatorului de concurs va fi urmărită, pe parcursul întregii probe, printr-o filmare captură de ecran. În Anexa 5 la prezentul regulament este inclus un link către un tutorial pentru realizarea monitorizării audio-video.

(4) La încheierea activității înainte de expirarea timpului alocat probei, concurenții se vor deconecta de pe platforma de concurs, și doar după aceea vor opri înregistrările audio-video. În Anexa 5 la prezentul regulament este inclus un link către un tutorial pentru realizarea
monitorizării audio-video.

ART. 16
Înregistrările audio-video distincte specificate la ART. 15 (3) vor fi denumite conform Anexei 6
și transmise apoi către Comisia centrală, conform procedurii descrise în Anexa 6 la prezentul
regulament”, se arată în regulament.

Olimpiada de Informatică are și o anexă indicată de minister, anexă care poate fi consultată mai jos. Conține precizări despre programele olimpiadei la gimnaziu și liceu, un ghid de conectare la platforma olimpiadei și precizări despre filmările de la supravegherea audio-video:

Regulament specific de organizare și desfăşurare a olimpiadei naţionale de Arte vizuale, arhitectură și istoria artei pentru anul școlar 2021 – 2022:
Regulament specific de organizare şi desfăşurare a olimpiadei naţionale de Arta actorului pentru anul școlar 2021 – 2022:
Regulament specific de organizare și desfăşurare a olimpiadei naţionale de Coregrafie pentru anul școlar 2021 – 2022:
Regulament specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de Limbă și literatură polonă maternă, în anul şcolar 2021-2022:
Regulament specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei naționale de Matematică pentru școlile/secțiile cu predare în limba maghiară (clasele a V-a – a XII-a) în anul școlar 2021-2022:
Regulament specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor din aria curriculară „Tehnologii”, în anul școlar 2021 – 2022:

Pentru aceste olimpiade din aria curriculară “Tehnologii”, ministerul pune la dispoziție și anexe care pot fi descărcate de aici. Anexele sunt arhivate sub formă .zip și conțin documente cu precizări tehnice despre redactarea subiectelor și a baremelor.

Citește și:
Olimpiade școlare 2022. Regulamentele actualizate pentru olimpiadele naționale, precum cele de Astronomie și astrofizică, Științele Pământului, Religie și Limba rusă, au fost publicate de Ministerul Educației – DOCUMENTE
Olimpiade școlare 2022. Regulamentele actualizate pentru olimpiadele naționale de Istorie, Geografie, Limbi romanice, Engleză și Franceză, publicate de Ministerul Educației – DOCUMENTE
Regulamentele actualizate pentru olimpiadele și competițiile școlare în anul școlar 2021-2022, publicate de Ministerul Educației – DOCUMENTE
Calendarele olimpiadelor și concursurilor școlare din anul școlar 2021-2022, publicate de Ministerul Educației. Când sunt fazele județene, unde se țin fazele naționale în 2022

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Aproape 20 modificări la calendarul olimpiadelor școlare 2024, făcute de Ministerul Educației: etapa județeană de Fizică a fost devansată cu o săptămână, faza națională la Limba română a fost mutată

Calendarele olimpiadelor și concursurilor școlare au fost modificate de Ministerul Educației printr-o erată publicată pe 9 februarie, la aproape două săptămâni de când planificările au fost anunțată inițial. Printre schimbări…
Vezi articolul