Orientarea școlară a copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES) în funcție de 4 niveluri de sprijin, CJRAE și unitățile de învățământ special ar urma să asigure educația acestora în toate grădinițele, școlile și liceele, de masă sau speciale – proiectul legii Deca

13.005 vizualizări
meditații în perioada în care școlile au fost închise
Foto: Pexels.com
Există mai multe modificări care privesc copiii cu CES (cerințe educaționale speciale) în proiectul legii învățământului preuniversitar: 4 niveluri de sprijin, adaptarea curriculumului și servicii complementare în funcție de cele 4 niveluri, suplimentarea cu 75% a costului standard per ante preșcolar/ școlar/ elev cu CES, „vouchere educaționale și servicii conexe de asistență socială”, fiecare unitate de învățământ va avea cel puțin o cameră-resursă pentru suport educațional și psihopedagogic. Aceste măsuri au fost anunțate de ministra Ligia Deca în conferința de presă în care a prezentat proiectul legii învățământului preuniversitar.

Încadrarea într-un nivel de sprijin ar urma să se facă la începutul învățământului obligatoriu sau ori de câte ori este necesar, în baza unei evaluări de specialitate, prin teste standardizate, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației, de către o comisie, potrivit proiectului de lege.

CNEI, prin intermediul CJRAE/CMBRAE și DJIP/DMBIP, nominalizează, prin decizie, comisiile responsabile la nivel județean pentru stabilirea nivelului de sprijin necesar.

 • Pentru copiii cu CES încadrați în primele două niveluri de sprijin educația se realizează în  învățământul de masă.
 • Pentru copiii cu CES încadrați în nivelul 3 de sprijin, cel mult 70% din activitățile de învățare se desfășoară în spații speciale din cadrul unităților de învățământ preuniversitar, în grupuri reduse, sau în unități de învățământ special, inclusiv în centre școlare de educație incluzivă.
 • Pentru copiii cu CES încadrați în nivelul 4 de sprijin, educația se realizează în unități de învățământ special (adică în grădinițele, școlile și liceele speciale). 
Cele 4 niveluri de sprijin pentru copiii cu CES

„În învățământul preuniversitar obligatoriu, începând cu grupa mică din învățământul preșcolar, educația specială se va realiza în baza unui sistem de sprijin pe patru niveluri, potrivit proiectului legii învățământului preuniversitar:

 1. Sprijin special de nivel I – Bazal;
 2. Sprijin special de nivel II – Suplimentar;
 3. Sprijin special de nivel III – Intensiv;
 4. Sprijin special de nivel IV- Special.

1. Sprijinul special de nivel I – Bazal este o formă de educație specială, de care beneficiază preșcolarii/elevii identificați cu cerințe educaționale speciale, în urma evaluării complexe, care urmează curriculumul învățământului de masă, și al învățământului liceal special, în sala de clasă, prin flexibilizarea predării la clasă, în unitatea de învățământ, prin acces la instrumente compensatorii/de dispensare și/sau utilizare de tehnologii asistive.

Elevii cu nivel de sprijin I beneficiază de asistență psihopedagogică și de intervenții de specialitate din partea echipei multidisciplinare, cu profesori – logopezi, profesori psihopedagogi, profesori kinetoterapeuți, profesori-consilieri școlari, profesor – psihologi școlari, după caz, precum și de activități pentru sprijin educațional oferite de către cadre didactice de sprijin și itinerante, în raport cu nevoile acestora, în spații dedicate, inclusiv din centrele școlare de educație incluzivă, din CJRAE/CMBRAE sau de unități de învățământ liceal special.

2. Sprijinul special de nivel II – Suplimentar reprezintă o formă de educație specială de care beneficiază preșcolarii/elevii identificați cu cerințe educaționale speciale CES, inclusiv cei aflați anterior în nivelul de sprijin Bazal care necesită adaptări curriculare parțiale, activități de suport educațional individualizat sau în grupuri de lucru mici, asigurat de cadre didactice de sprijin, în timpul și în afara orelor de curs, în sala de clasă și/sau în camerele-resursă pentru suport educațional și psihopedagogic, inclusiv din centrele de educație incluzivă, CJRAE/CMBRAE sau de unități de învățământ special.

Preșcolarii și elevii cu nivel de sprijin II beneficiază de o reducere a componentei curriculare cu cel mult 20%, flexibilizând programul/orarul școlar, pentru a permite activități terapeutice cu specialiștii din partea echipei multidisciplinare, profesori-consilieri școlari, profesori logopezi, profesori psihopedagogi, profesori kinetoterapeuți, profesori psihologi școlari, după caz, precum și de activități pentru sprijin educațional oferite de către cadre didactice de sprijin și itinerante după caz, în spații dedicate, inclusiv din centrele de educație incluzivă CJRAE/CMBRAE sau de unități de învățământ special. 

La acest nivel, în funcție de nevoi, preșcolarii/elevii pot beneficia de serviciile unui asistent personal, ale unui facilitator, ale unui interpret mimico-gestual.

3. Sprijinul special de nivel III – Intensiv reprezintă o formă de educație specială de care beneficiază preșcolarii/elevii identificați cu cerințe educaționale speciale care urmează:

 • curriculumul pentru învățământul de masă, adaptat pentru toate ariile curriculare, activități de sprijin sporit între 2-4 ore/săptămână, realizate de cadrul didactic de sprijin, și intervenții individualizate specifice, precum și de intervenții din partea echipei multidisciplinare de profesori consilieri școlari, profesori logopezi, profesori psihopedagogi, profesori kinetoterapeuți, profesori-psihologi școlari, după caz, precum și de activități pentru sprijin educațional oferite de către cadre didactice de sprijin și itinerante după caz, în spații dedicate etc.;
 • un curriculum modificat și programe speciale, precum și intervenții individualizate complexe și integrate.

Preșcolarii și elevii cu nivel de sprijin III:

 • desfășoară cel mult 70% din activitățile de învățare în spații speciale din cadrul unităților de învățământ preuniversitar, în grupuri reduse, sau în unități de învățământ special, inclusiv în centre școlare de educație incluzivă;
 • participă la activități limitate de educație generală, în funcție de propriul profil.

4. Sprijinul special de nivel IV – Special reprezintă o formă de educație specială, care se desfășoară în unități de învățământ special. Preșcolarii/elevii desfășoară activități de învățare, terapii educaționale complexe și integrate și terapii specifice din partea echipei multidisciplinare de profesori logopezi, profesori psihopedagogi și profesori kinetoterapeuți implementate de către cadre didactice în unitățile de învățământ special, pentru preșcolarii/elevii cu cerințe educaționale speciale, ale căror obiective de creștere, dezvoltare sau învățare nu pot fi atinse prin alte măsuri de sprijin educațional incluziv”.

Evaluarea și orientarea școlară, încadrarea copilului într-un anumit nivel de sprijin 

Va exista o comisie la nivel județean responsabilă cu orientarea școlară și profesională a copiilor și tinerilor cu CES, la nivel județean, pentru stabilirea nivelului de sprijin și a serviciilor de intervenție necesare

„CNEI, prin intermediul CJRAE/CMBRAE și DJIP/DMBIP, nominalizează, prin decizie, comisiile responsabile la nivel județean pentru stabilirea nivelului de sprijin necesar, la începutul învățământului obligatoriu sau ori de câte ori este necesar, în baza unei evaluări de specialitate, prin teste standardizate, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației.

Componența comisiei responsabile cu orientarea școlară și profesională a copiilor și tinerilor cu CES, la nivel județean, pentru stabilirea nivelului de sprijin și a serviciilor de intervenție necesare, este făcută publică de DJIP/DMBIP anual.

Evaluarea se realizează corespunzător nivelului de vârstă și de școlarizare. În funcție de evoluția preșcolarului/elevului, cadrul didactic care a lucrat cu preșcolarul/elevul în cauză poate transmite comisiei din cadrul CJRAE/CMBRAE propunerea pentru analizarea oportunității emiterii deciziei de orientare sau reorientare între niveluri. Decizia de orientare sau reorientare poate fi reevaluată ori de câte ori este necesar”.

Copiii cu CES vor avea Plan educațional personalizat

„Copiilor cu cerințe educaționale speciale li se va elabora de către comisia din cadrul centrului județean de asistență psihopedagogică „Planul educațional personalizat”, care va include și servicii familiale, servicii psihologice și servicii de asistență psihopedagogică, servicii de sprijin în învățare, terapii specifice, kinetoterapie, facilitare etc. 

Planul educațional personalizat este un instrument, care face parte din portofoliul educațional al elevului. Modelul „Planului educațional personalizat”, modul de întocmire și de monitorizare al acestuia vor fi reglementate prin ordin al ministrului educației.

Pentru elevii cu cerințe educaționale speciale se asigură condiții de egalizare de șanse, în funcție de tipul de tulburare/afecțiune/dizabilitate, atât pe parcursul procesului de învățare, cât și la susținerea evaluării naționale, a examenului național de bacalaureat și a examenelor de certificare a competențelor profesionale/calificării în conformitate cu metodologia adoptată prin ordin al ministrului educației”.

Serviciile de sprijin vor fi asigurate de către specialiștii din CJRAE/CMBRAE și din unitățile de învățământ special

CJRAE/CMBRAE și unitățile de învățământ special devin centre-resursă pentru educația specială din toate unitățile de învățământ, potrivit proiectului de lege.

„Serviciile de sprijin sunt asigurate de către specialiștii din cadrul CJRAE/CMBRAE și din cadrul unităților de învățământ special, care reprezintă centre-resursă pentru educația specială din toate unitățile de învățământ.

În lipsa personalului necesar, directorul unității de învățământ, cu acordul consiliului de administrație, poate achiziționa serviciile necesare îndeplinirii obligațiilor legale, costurile fiind acoperite din finanțarea de bază conform art. 134 alin. 2, lit. c).

Toate activitățile și serviciile de educație specială, indiferent de nivelul de sprijin, sunt gratuite”.

Drepturile financiare ale copiilor cu CES

Ministra Ligia Deca a declarat că toți copiii cu CES vor beneficia de vouchere educaționale și servicii conexe de asistență socială, în conferința de presă în care a prezentat proiectul legii învățământului preuniversitar. Textul din proiectul de lege prevede că aceștia beneficiază de una dintre următoarele forme de sprijin: de vouchere educaționale; de asistență socială completă. Aceeași formulare se regăsea și în draftul obținut pe surse de Edupedu.ro.

„Antepreșcolarii/preșcolarii/elevii cu cerințe educaționale speciale, școlarizați în unitățile de învățământ de masă sau în unități de învățământ special, de stat și particulare, inclusiv cei școlarizați în alt județ decât cel de domiciliu, beneficiază de una dintre următoarele forme de sprijin:

 • de vouchere educaționale în cuantum fix, pentru servicii de sprijin, intervenții psihopedagogice și materiale suport;
 • de asistență socială completă, constând în asigurarea alocației zilnice de hrană, a rechizitelor școlare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei și a încălțămintei, în cuantum egal cu cel pentru copiii aflați în sistemul de protecție a copilului, precum și de găzduire gratuită în internate sau în centrele de asistare pentru copiii cu cerințe educaționale speciale, din cadrul direcțiilor generale județene/direcția municipiului București de asistență socială și protecția copilului.

Procedura de acordare a voucherelor educaționale pentru servicii de sprijin, intervenții psihopedagogice și materiale de suport se aprobă prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Educației”.

Adaptarea curriculumului pentru copiii cu CES

Educația specială realizată în cadrul învățământului special și special integrat dispune de planuri de învățământ, de programe școlare, de programe de asistență psihopedagogică, de manuale și de metodologii didactice alternative, precum și de metode de evaluare adaptate tipului și nivelului de severitate a dizabilității și aprobate prin ordin al ministrului educației, potrivit proiectului de lege.

Educația specială vizează:

 • „Copii cu CES integrați în învățământul de masă, care urmează curriculumul învățământului de masă;
 • Copii cu CES integrați în clase/grupe speciale organizate în învățământul de masă, care urmează curriculumul învățământului de masă sau special;
 • Copii cu CES din învățământul special, care urmează curriculumul învățământului special;
 • Copii cu CES care necesită perioade de spitalizare mai mari de 4 săptămâni pentru care se organizează „Școala din spital”;
 • Copii cu CES care, din motive medicale sau din cauza unei dizabilități, sunt nedeplasabili, pentru care se organizează școlarizare la domiciliu, pe o perioadă determinată”.
Educația specială în învățământul antepreșcolar

În învățământul antepreșcolar, educația specială se organizează sub forma grupelor de intervenție timpurie, pentru copiii cu surdocecitate/dizabilități senzoriale multiple, întârziere în dezvoltare și alte tulburări de neurodezvoltare cu diverse nivele de severitate susceptibile de apariția unor dizabilități, asigurându-se terapii specifice de recuperare și compensare, precum și servicii specializate de asistență socială, medicală, psihologică, consiliere psihopedagogică, audiometrie, ortofonie, corelate și potrivite nevoilor educaționale specifice, potrivit proiectului de lege. 

Modul de organizare, terapiile și serviciile de intervenție timpurie sunt reglementate prin metodologie aprobată prin ordin comun al ministerelor de resort.

Cum se realizează educația și orientarea școlară a copiilor cu CES în prezent

În Legea educației naționale nr. 1 din 2011 există două forme de învățământ pentru elevii cu CES:  

 • „Învățământul special, care se organizează în unități de învățământ special.
 • Învățământul special integrat, care se organizează în învățământul de masă, potrivit Art.49”.
Evaluarea și orientarea școlară a copiilor cu CES se realizează de către CJRAE/CMBRAE 

Evaluarea, asistența psihoeducațională, orientarea școlară și orientarea profesională a copiilor, a elevilor și a tinerilor cu cerințe educaționale speciale se realizează de către centrele județene de resurse și de asistență educațională, CJRAE, respectiv de Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, CMBRAE, prin serviciile de evaluare și de orientare școlară și profesională, pe baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educației și Cercetării, acordându-se prioritate integrării în învățământul de masă. CJRAE cuprind și centrele logopedice interșcolare, potrivit Legii educației naționale nr.1.

„Stabilirea gradului de deficiență al elevilor cu cerințe educaționale speciale se realizează de către comisiile din cadrul CJRAE/CMBRAE, în colaborare cu comisiile pentru protecția copilului din cadrul direcțiilor generale județene/a municipiului București de asistență socială și protecția copilului”.

Sprijinul educațional este realizat de către CJRAE/CMBRAE 

Copiii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de masă, beneficiază de suport educațional prin cadre didactice de sprijin și itinerante, de la caz la caz. Organizarea serviciilor de sprijin educațional se face de către CJRAE/CMBRAE și se reglementează prin metodologii specifice elaborate de Ministerul Educației și Cercetării, conform Legii educației naționale nr.1.

Planurile educaționale ale unui copil cu CES din legislația în vigoare, conform CMBRAE
Planuri educaționale pentru copiii cu CES/ Foto: CMBRAE
Drepturile financiare ale copiilor cu CES 

Copiii și tinerii cu cerințe educaționale speciale, școlarizați în unitățile de învățământ special sau de masă, inclusiv cei școlarizați în alt județ decât cel de domiciliu, beneficiază de asistență socială constând în asigurarea alocației zilnice de hrană, a rechizitelor școlare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei și a încălțămintei în cuantum egal cu cel pentru copiii aflați în sistemul de protecție a copilului, precum și de găzduire gratuită în internate sau centrele de asistare pentru copiii cu cerințe educaționale speciale din cadrul direcțiilor generale județene/a municipiului București de asistență socială și protecția copilului, conform legii educației naționale.

Orientarea și reorientarea școlară

În funcție de evoluția copilului se pot face propuneri de reorientare dinspre școala specială spre școala de masă și invers, potrivit Art. 54 din legea actuală a Educației, Legea nr. 1. Propunerea de reorientare se face de către cadrul didactic care a lucrat cu copilul în cauză sau de către părinții copilului/tutorele legal instituit și de către psihologul școlar. Decizia de reorientare se ia de către comisia de expertiză din cadrul CJRAE/CMBRAE, cu acordul familiei sau al susținătorului legal.

Educația și orientarea şcolară şi profesională a copiilor cu CES sunt reglementate în prezent de următoarele ordine de ministru:

Metodologia privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integrați în învățământul de masă – Ordinul 5.574 din 2011.

Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului special şi special integrat – Ordin 5.573 din 2011.

Metodologia pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale – Ordin nr. 1.985 din 2016.


2 comments
 1. Dar când un elev cu CES, are un comportament violent cu alții colegi, se adresează cu un limbaj trivial profesorilor, se fac zeci de plângeri împotriva lui către conducere școlii, amenință, înjură pe cei din jurul lui, cere bani la alți elevi, are plângere penală pentru lovire și totuși conducerea școlii nu i-a nici o măsură…de ce să sufere cei din jur pentru un așa comportament????

 2. Pe hartie unele lucruri arata bine. Altele sunt scrise de unii care nu au habar despre ce au scris.

  E bine ca se aduc mai multi copii cu CES in invatamantul de masa.

  Serviciile ar trebui oferite in scoala: servicii pentru copii cu TSA, TSI, ADHD cel putin.

  Se mentin unitatile CJRAE/CMBRAE generatoare de haos in loc sa se ofere servicii in scoala sau foarte aproape de scoala.

  Unele scoli nu au nici acum un cabinet pentru copii cu CES. Unde o sa fie spatiile de care se vorbeste in lege?

  >>Copiii cu CES vor avea Plan educațional personalizat
  Au si acum, nu e nimic nou sub soare. Au si curriculum adaptat.

  >>li se va elabora de către comisia din cadrul centrului județean de asistență psihopedagogică „Planul educațional personalizat
  Asta mai lipseste. Sa se apuce niste incompetenti numiti politic sa faca planuri educationale, lol. Nu m-ar mira insa.

  Probabil ca este vorba de planul de servicii, nu planul de educatie. Serviciile astea trebuie sa existe, sa fie aproape de scoala sau IN SCOALA si sa fie gratuite pentru toti copiii cu CES care au nevoie de ele.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Doar 2 universități românești apar în top 1000 și încă zece în top 2000 al ranking-ului “web” al universităților, Webometrics. Ultima astfel de instituție din România – pe locul 27.000+ la nivel global

Universitatea Babeș Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca se află în fruntea instituțiilor românești de învățământ superior, incluse într-un clasament internațional al universităților în funcție de prezența lor “pe web”, Webometrics. Doar…
Vezi articolul
Noi condiții de angajare în UE

Pachet legislativ privind Serviciile Digitale, care interzice publicitatea care-i vizează pe minori și practici înșelătoare de publicitate online, aprobat de o comisie-cheie a Parlamentului European

Comisia pentru Piață Internă și Protecția Consumatorului din cadrul Parlamentului European a aprobat, marți, poziția sa pe seama Actului legislativ privind Serviciile Digitale, ce interzice o serie de practici înșelătoare…
Vezi articolul