Plagiatul va fi definit în textul propunerii de lege pentru învățământul superior

750 de vizualizări
Foto: captură schemă
Propunerea de lege pentru învățământul superior va conține și definirea plagiatului, precum și a altor termeni care încalcă etica universitară, potrivit propunerilor consultate de Edupedu.ro, trimise în urmă cu puțin timp jurnaliștilor acreditați la Ministerul Educației.

Concret, plagiatul va fi definit în textul propunerii de lege ca „prezentarea drept creație sau contribuție științifică pretins personale într-o operă scrisă, inclusiv în format electronic, a unor texte, idei, demonstrații, date, teorii, rezultate sau metode științifice preluate din opere scrise, inclusiv în format electronic, ale altor autori, fără a menționa acest lucru și fără a face trimitere la sursele originale”.

Un alt termen definit este cel de „confecţionare de rezultate sau date” – „raportarea de rezultate sau date fictive, care nu sunt rezultatul real al unei activităţi de cercetare-dezvoltare”.

De asemnea „falsificarea de rezultate sau date” va fi definită ca „raportarea selectivă sau respingerea datelor ori a rezultatelor nedorite, manipularea reprezentărilor sau a ilustraţiilor, alterarea aparatului experimental ori numeric pentru a obţine datele dorite fără a raporta alterările efectuate, în scopul denaturării adevărului științific”.

 Normele de etică universitară și deontologie profesională sunt:

  1. norme de etică în activitatea didactică și de cercetare universitară:

 Abaterile includ: 

-confecţionarea de rezultate sau date şi prezentarea lor ;

-falsificarea de date experimentale;

-îngreunarea deliberată, împiedicarea sau sabotarea activităţii didactice sau de cercetare a altor persoane;

-încălcarea regimului juridic al conflictului de interese și incompatibilităților;

-nerespectarea confidenţialităţii în evaluare;

-discriminarea; 

-fraudarea evaluării.

2. norme de etică în activitatea de comunicare, publicare, diseminare şi popularizare ştiinţifică:

Abaterile includ: 

-plagiatul;

-includerea în lista de autori a unei publicaţii ştiinţifice a unei persoane fără acordul acesteia;

-publicarea sau diseminarea neautorizată de către autori a unor rezultate, ipoteze, teorii ori metode ştiinţifice nepublicate;

-introducerea de informaţii false în solicitările de granturi sau de finanţare, în dosarele de candidatură pentru abilitare, pentru posturi didactice sau de cercetare

3.  norme de etică  în exercitarea atribuțiilor aferente funcţiilor de conducere:

Abaterile includ: 

-încălcarea regimului răspunderii publice;                                                             

-abuzul de autoritate pentru a obţine calitatea de autor sau coautor al publicațiilor subordonaților sau salarizare, remunerare sau alte beneficii materiale din proiectele de cercetare-dezvoltare conduse ori coordonate de subordinați, inclusiv pentru soţi, afini ori rude până la gradul al II-lea ;                                                                     

-obstrucţionarea activităţii unei comisii de etică, a unei comisii de analiză în cursul analizei unor abateri de la bună conduită, etică și deontologie

-nerespectarea prevederilor şi procedurilor legale care privesc aplicarea normelor de bună conduită, etică și deontologie profesională prevăzute în lege, în codurile de etică și deontologie profesională din Cartă, după caz, inclusiv nepunerea în aplicare a sancţiunilor stabilite de comisiile de etică, CNETU sau CNEMU

4.  norme de etică privind respectarea fiinţei şi demnităţii umane:

Abaterile includ:                     

-ocrotirea drepturilor beneficiarilor direcți ai dreptului la educație;          

-apărarea demnităţii beneficiarilor direcți ai dreptului la educație şi a prestigiului profesiei;

-recunoaşterea profesiei, a responsabilităţii şi încrederii conferite de societate, precum şi a obligaţiilor interne ce derivă din această încredere.

În actuala Lege 1/2011 nu există o definiție a plagiatului.

Reamintim că ministrul Sorin Cîmpeanu a declarat în februarie 2022 „ați văzut pe undeva o definiție a plagiatului validă juridic? Eu n-am văzut”. Declarația era atunci făcută în contextul în care Sorin Cîmpeanu a cerut în luna august 2021 să-i fie analizată teza de doctorat de către Universitatea de Științe Agronomice. Până acum, instituția de învățământ nu a emis niciun fel de decizie.

În prezent legea 206 din 27 mai 2004 definește plagiatul la art. 4 alin (1) punctul (d) astfel: „expunerea într-o operă scrisă sau o comunicare orală, inclusiv în format electronic, a unor texte, expresii, idei, demonstraţii, date, ipoteze, teorii, rezultate ori metode ştiinţifice extrase din opere scrise, inclusiv în format electronic, ale altor autori, fără a menţiona acest lucru şi fără a face trimitere la sursele originale”.

Articol în curs de actualizare


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like
CIVIS Open Lab

Universitatea din București, dată drept exemplu pe platforma Națiunilor Unite dedicată mediului academic, pentru modul cum s-a implicat în sprijinul refugiaților ucraineni

Universitatea din București a reacționat în fața crizei refugiaților din Ucraina printr-un sprijin necondiționat oferit acestora, arată platforma Academic Impact a Națiunilor Unite (UNAI), ce reunește instituțiile de învățământ superior…
Vezi articolul