Pretransferul personalului didactic 2021 – calendarul etapelor (draft)

22.054 de vizualizări
Foto: Pixabay.com
Calendarul etapelor de pretransfer a fost finalizat de Ministerul Educației, potrivit documentului de lucru obținut de Edupedu.ro. Etapele pentru această procedură de mobilitate a personalului încep pe 8 aprilie 2021 și se termină până la finalul lunii aprilie. În luna mai are loc comunicarea deciziilor finale.

Redăm calendarul de pretransfer (documentul este unul de lucru și poate suferi modificări până la apariția în Monitorul Oficial):

Pretransferul personalului didactic. Modificarea repartizării cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare-învăţare-evaluare completă conform deciziilor de repartizare pe post/catedră:

 • a) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete;
 • b) afișarea la sediile unităţilor de învăţământ a condiţiilor specifice şi a grilelor de evaluare aferente acestora (dacă este cazul) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, avizate de inspectoratele şcolare (pentru unitățile de învăţământ care nu au avut condiții specifice pentru etapa de transfer); 

Termen: 8 aprilie 2021

 • c) depunerea, la inspectoratele şcolare, a cererilor, însoțite de documentele menţionate în acestea, de către:
  • (i) cadrele didactice care solicită pretransfer, respectiv pretransfer prin schimb de posturi/catedre în baza consimţământului scris;
  • (ii) cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare-învăţare-evaluare completă, conform deciziilor de repartizare pe post/catedră şi solicită modificarea repartizării;
 • d) verificarea dosarelor depuse și avizarea acestora de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate;

Perioada: 9-14 aprilie 2021

 • e) afișarea, la avizierul şi pe pagina web a inspectoratului şcolar, a:
  • (i) listei cu punctajele cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, cu precizarea localităţii de domiciliu şi a unităţilor de învăţământ la care sunt titulare cadrele didactice care au depus cereri;
  • (ii) listei cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au solicitat modificarea repartizării, cu precizarea următoarelor informaţii: studiile, postul/didactic/catedra pe care sunt angajate, localitatea de domiciliul, rezultatele obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la care a participat, gradul didactic, nota/media obţinută la gradul didactic, media de departajare calculată conform anexei nr. 15, media obţinută la examenul de licenţă/absolvire a studiilor, respectiv media obţinută la examenul de bacalaureat pentru absolvenţii liceelor pedagogice, avizele şi atestatele dobândite, calificativele obţinute în ultimii 2 ani școlari încheiați și calificativul parțial în anul școlar în curs şi sancţiunile disciplinare în ultimii 2 ani școlari încheiați sau pe parcursul anului școlar în curs.

Termen: 15 aprilie 2021

 • f) înregistrarea contestațiilor cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ la punctajele acordate;

Perioada: 15-16 aprilie 2021

 • g) soluționarea contestațiilor la punctajele acordate în consiliul de administrație al inspectoratului școlar, afișarea punctajelor finale la sediul inspectoratului școlar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar;

Termen: 19 aprilie 2021

 • h) desfășurarea inspecţiilor speciale la clasă/probelor practice/orale de profil, afișarea rezultatelor la sediul inspectoratului școlar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar*;

Perioada: 14-20 aprilie 2021

 • i) depunerea, la unităţile de învăţământ, a cererilor, însoțite de documentele precizate în acestea, de către:
  • (i) cadrele didactice care solicită pretransfer la unitățile de învățământ care au publicat posturi didactice/catedre vacante pentru obținerea acordului de principiu pentru pretransfer, precum şi la unităţile de învăţământ la care sunt titulare cadre didactice care au depus cereri de pretransfer, pentru obținerea acordului de principiu pentru pretransfer;
  • (ii) cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare-învăţare-evaluare completă, conform deciziilor de repartizare pe post/catedră şi solicită modificarea repartizării;

Perioada: 14-20 aprilie 2021

 • j) analiza, în consiliile de administrație ale unităților de învățământ, a solicitărilor depuse de cadrele didactice și comunicarea hotărârii cu privire la:
  • (i) emiterea acordului de principiu pentru pretransfer cadrelor didactice în vederea schimbării locului de muncă ori a felului muncii determinată de starea de sănătate a acestora, la propunerea medicului de medicină a muncii;
  • (ii) emiterea acordului de principiu pentru pretransfer cadrelor didactice cu precizarea locului stabilit în ierarhie, ca urmare a aplicării criteriilor de ierarhizare, respectiv neemiterea acordului de principiu pentru pretransfer cadrelor didactice pentru neîndeplinirea condiţiilor specifice;
  • (iii) emiterea acordului de principiu pentru modificarea repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei cu precizarea locului stabilit în ierarhie, ca urmare a aplicării criteriilor de ierarhizare specifice, respectiv neemiterea acordului de principiu pentru modificarea repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului pentru neîndeplinirea condiţiilor specifice;
 • k) transmiterea la  Ministerul Educației și Cercetării, Direcția Generală Învățământ Preuniversitar, a situaţiilor de pretransfer în vederea schimbării locului de muncă ori a felului muncii, determinată de starea de sănătate a acestora, la propunerea medicului de medicină a muncii, pentru emiterea avizului;

Termen: 21 aprilie 2021

 • l) depunerea contestațiilor privind acordurile de principiu emise de unitățile de învățământ, de către personalul didactic care solicită pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, la comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate;
 • m) depunerea contestațiilor privind acordurile de principiu emise de unitățile de învățământ, de către cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei care solicită modificarea repartizării, la consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ;

Perioada: 21-22 aprilie 2021

 • n) soluționarea contestațiilor privind acordurile de principiu emise de unitățile de învățământ;

Perioada: 21-23 aprilie 2021

 • o) soluționarea în ședință de repartizare, în ordine, a:
  • (i) cererilor cadrelor didactice titulare, respectiv a cererilor cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6) din Metodologie, rămase cu norma didactică incompletă, pentru completarea normei didactice, conform prevederilor Metodologiei;
  • (ii) cererilor cadrelor didactice rămase cu restrângerea de activitate nesoluţionată, prin transfer sau detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată;
  • (iii) cererilor de pretransfer şi prin schimb de posturi;
  • (iiii) cererilor privind modificarea repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei şi prin schimb de posturi;

Termen: 26 aprilie 2021

 • p) înregistrarea contestațiilor la inspectoratul școlar cu privire la modul de soluționare a cererilor de pretransfer/modificarea repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei ;

Perioada: 26-27 aprilie 2021

 • q) soluționarea contestațiilor în consiliul de administrație al inspectoratului școlar şi reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate şi afişarea acesteia la sediile inspectoratelor şcolare;

Termen: 28 aprilie 2021

 • r) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare, cu respectarea prevederilor art. 5 alin (5) din Metodologie.

Perioada: 6-14 mai 2021

Notă: Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, se suspendă organizarea şi desfăşurarea activităţilor prevăzute la lit. b), lit. i) (i), lit. j) (i) şi (ii) şi lit. l) .

Puteți vedea aici calendarul examenului național de titularizare 2021

Foto: pixabay.com


8 comments
 1. Posturile in dreptul carora apare mentiunea :
  Contine ore solicitate la intregirea normei
  Pot fi ocupate in etapa de pretransfer?

 2. Buna ziua. As avea si eu niste nelamuriri legate de pretransfer daca ma puteti ajuta va rog. Sunt titulara, am definitivatul si as vrea sa solicit pretransfer pentru un post cu viabilitate 1 an, vacant, 16 ore in specializarea mea si sa il asociez cu inca un post viabilitate 1 an, vacant 4 ore aceeasi specializare. Am inteles initial ca as aveam nevoie de un minim de 18 ore in aceeasi specializare dar nu inteleg exact daca e problema daca sunt 20. Va Multumesc frumos!

 3. Bună seara! Aceeași problemă am și eu. Sunt titulara la una din școli la o distanță de casă de 70 de km. Am toate gradele didactice și 20 de ani activitate. La școala unde doresc să mă transfer din câte am înțeles d-na director ar vrea să de-a acordul altui coleg deși suntem în aceeași situație amândoi. Nici unul din noi nu am mai lucrat în acea unitate. Ce pot face dacă nu voi primi acordul directorului?

 4. Bună ziua,
  În 2009 m-am titularizat pe un post de invatător-educator invatamant primar ,codul nu se gasește pe decizie,dar a fost post de 16 ore si am lucrat dimineața{gradele didactice le a obținut pe invațător},disciplina de concurs a fost Terapie Educațională Complexă si Integrată,conform studiilor la acea vreme.În anul 2010 am terminat facultatea de Psihologie .În anul 2012 m-am transferat la o alta scoala unde am domiciliul-decizia este pe invator /institutor/profesor-educator invățământ primar si am si codul postului.
  Din 2012 până în prezent am lucrat pe un post de 16 ore,dimineața.
  Anul acesta conform noilor planuri cadru din invatamantul scecial si special integrat eu am clasa a V a,se merge pe verticală până la clasa aVIII a.
  Vă rog frumos să-mi spuneti cum pot schimba decizia în profesor educație specială?Mulțumesc!

 5. Mă poate lămuri cineva ,vă rog?Eu sunt titulară la50 km distanță de domiciliu și în ultimii 5 ani m-am detașat aproape de casă. Nu mai am voie să mă detașez ,dar în unitatea unde am fost detașată se eliberează un post(titulara se pensionează) .Eu voi depune dosar pt PRETRANSFER sau pentru TRANSFER. Și dacă nu am lucrat niciodată în unitatea unde am fost titulară, documentele privind calificativele și recomandările mi le dau unitatea unde am lucrat ,nu?

  1. Eu pot sa va raspund doar la ce ma pricep. Pretransfer inseamna transfer la cerere pentru apropiere de domiciliu. Daca aveti domiciliul in localitatea unde este scoala unde vreti sa va pretransferati aveti prioritate in fata altor candidati pe motivul apropierii de domiciliu. Daca nu ati lucrat in ultimii ani la scoala unde sunteti titulara , calificativele le luati de unde ati lucrat efectiv, dar dovada de vechime nu poate sa v-o dea decat scoala unde sunteti titulara.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Banii de cărți și cursuri, pentru profesori, reintroduși prin amendamente la legea Educației. Titularizarea în mediul rural, premiată cu 3 salarii minime brute – propuneri PSD / Cadrele didactice fără locuință proprie ar putea primi chirie de 400 de euro pe lună

Profesorii ar putea să beneficieze anual de două salarii minime brute pentru dezvoltarea profesională și pentru achiziționarea de materiale didactice, potrivit unor amendamente depuse de Partidul Social Democrat (PSD). Alte…
Vezi articolul

VIDEO Iohannis: Cererile profesorilor pentru creșterea salariilor sunt îndreptățite. Trebuie să avem grijă de profesori, să aibă condițiile pentru a-și face treaba cum trebuie / La Ministerul Muncii să se lucreze un pic mai repede pe noul proiect de lege a salarizării

Cererile profesorilor pentru creșterea salariilor sunt îndreptățite, dacă vrem un sistem foarte performant, trebuie să plătim profesorii, a spus miercuri președintele Klaus Iohannis când a fost întrebat de ziariști despre…
Vezi articolul

DOCUMENT „Prorogarea” începerii școlii până pe 10 ianuarie 2022, a încheierii mediilor pe semestrul I și intrarea în grevă generală din aceeași dată – propunerile sindicatelor către profesori, după prorogarea creșterilor salariale de către Guvern

Angajații din sistemul de educație sunt întrebați, printr-un chestionar online pus în circulație de cele trei mari sindicate, FSLI, FSE și Alma Mater, dacă sunt de acord cu “prorogarea” cu…
Vezi articolul

BREAKING Salariile profesorilor nu vor creşte anul acesta, „deoarece sunt o serie de alte priorităţi”, anunță Cîmpeanu / Legea prevede majorarea cu 16% de la 1 septembrie, creștere amânată și anul trecut

Salariile profesorilor nu vor putea creşte după rectificarea bugetară, deoarece sunt o serie de alte priorităţi în sistemul de învăţământ care necesită finanţare, a anunțat ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, după…
Vezi articolul

Matematica online. Cum predă digital profesorul Bogdan Enescu, chiar din prima zi în care s-au închis școlile / Plus: cum să folosești cu elevii aplicația Zoom, pas cu pas

“Am început cursurile online chiar de miercuri”, prima zi în care școlile din România au fost închise pentru limitarea răspândirii coronavirusului. “Folosesc Zoom pentru lecții, pentru transmiterea imaginilor și audio,…
Vezi articolul