Regulamentul pentru „Săptămâna verde” a fost publicat în Monitorul Oficial. Ce activități pot organiza școlile după 27 februarie

16.013 vizualizări
Foto: Captură ordin
Metodologia de organizare a Programului „Săptămâna verde” a fost publicată în Monitorul Oficial. Programul „Săptămâna verde” și Programul „Școala altfel” se desfășoară în perioada 27 februarie— 16 iunie 2023, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ. Cele două programe nu se planifică în același modul de învățare.

În metodologie se arată că, în perioada alocată Programului „Săptămâna verde”, cadrele didactice proiectează, desfășoară și evaluează activități educaționale având una sau mai multe dintre următoarele caracteristici:

  • „a) sunt inter- și transdisciplinare;
  • b) implică antepreșcolarii/preșcolarii/elevii în explorarea/ investigarea mediului natural;
  • c) presupun colaborarea dintre antepreșcolari/preșcolari/ elevi și familiile lor;
  • d) contribuie la rezolvarea unor probleme locale de mediu și la informarea/sensibilizarea membrilor comunității locale privind schimbările climatice și protecția mediului;
  • e) sunt desfășurate în parteneriat cu alte unități de învățământ, instituții, organizații nonguvernamentale și/sau operatori economici;
  • f) sunt inovatoare și/sau relevante pentru contextul în care sunt derulate;
  • g) sunt bazate pe constatările unor cercetări și pe bune practici recente din domeniul educației privind schimbările climatice și de mediu.”

Activitățile care se pot organiza în „Săptămâna verde” sunt următoarele: „lecții în natură, dezbateri, jocuri de rol, fotografie vorbită, exerciții de construcție participativă a unor scenarii de viitor, vizionări de documentare, experimente, biblioteci vii, teatru forum, teatru legislativ, proiecte de servicii în folosul comunității, voluntariat, expediții și excursii în parcuri naturale și arii protejate, fără a se limita la acestea.”

Amintim că nu se vor organiza cursuri după orarul obișnuit al unităților de învățământ, ci va fi un program special, în fiecare dintre cele 5 zile.

„Art. 8. — (1) În perioada alocată Programului „Săptămâna verde” nu se organizează cursuri conform orarului obișnuit al unității de învățământ. Programul se desfășoară în conformitate cu un orar special, în fiecare dintre cele 5 zile. 

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), la clasele din învățământul liceal — filiera tehnologică, din învățământul profesional și din învățământul postliceal, în perioada dedicată Programului „Săptămâna verde” se organizează activități de instruire practică.”

Școlile și grădinițele vor comunica inspectoratului școlar orarul programului cu cel puțin o săptămână înainte de perioada pentru care s-a planificat desfășurarea lui.

„Orarul Programului „Săptămâna verde” și repartizarea antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor pe activități sunt afișate în unitatea de învățământ și comunicate elevilor și părinților/reprezentaților legali cu cel puțin o săptămână înainte de perioada pentru care s-a planificat desfășurarea programului”, potrivit art. 18 alin. (7).

Art. 9 stabilește că „participarea la Programul „Săptămâna verde” este obligatorie atât pentru antepreșcolari/preșcolari/elevi, cât și pentru toate cadrele didactice din unitatea de învățământ.”

Metodologia de organizare a Programului „Săptămâna verde”:

Citește și:
DOCUMENT Regulamentul pentru “Săptămâna verde” în școli a fost aprobat. Ce trebuie să facă profesorii și elevii în perioada pe care școala o alege
SURSE Regulile pentru „Săptămâna verde”, discutate la Minister cu 3 săptămâni înaintea începerii programului / Orar special, în fiecare dintre cele 5 zile, obligatoriu pentru elevi și profesori
Școlile au obligația să desemneze un profesor responsabil de mediu, potrivit Ministerului Educației / Programul „Săptămâna verde” se va desfășura după o metodologie specifică
LISTA Disciplinelor legate de mediu din învățământul preuniversitar – proiect Strategia națională privind educația pentru mediu și schimbări climatice 2023 – 2030
OFICIAL Școlile pot aplica pentru statutul de „școală verde”. Care sunt comportamentele pe care trebuie să le dezvolte elevii unei „școli verzi”

1 comment
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like