Școală online doar pentru elevul din Dâmbovița, mutat până acum la 3 școli pe motiv că ar fi violent / Urmează încă o evaluare psihologică a elevului și consiliere psihologică, care acum este obligatorie, conform legii

7.293 de vizualizări
Foto: Pixabay.com
Cazul elevului din Dâmbovița, mutat la trei școli pe motiv că ar fi agresiv generează o nouă situație inedită: în următoarele 3 săptămâni doar el va învăța online, restul colegilor de clasă vor merge fizic la ore. Asta după ce săptămâna trecută toată clasa a făcut ore online, în urma ultimului incident în care elevul de 9 ani a lovit un coleg de clasă, ce a avut nevoie de îngrijiri medicale. Elevul se integrase foarte bine în colectiv, dar și-a schimbat comportamentul când părinții l-au retras de la consilierea școlară, spunea directoarea școlii recent. Acum urmează ca elevul să facă din nou consiliere psihologică și să fie supus unei evaluări, la recomandarea DGASPC Dâmbovița, spune pentru Edupedu.ro, Mihaela Ciobănoiu, purtător de cuvânt al instituției. Potrivit legii, consilierea este acum obligatorie.
  • Întregul caz a generat până acum decizii și situații extreme și nemaiîntâlnite: o perioadă, elevul a învățat singur în actula școală pentru că părinții refuzau să își aducă la școală copiii, de cazul său s-au ocupat doi consilieri școlari, iar în ultima săptămână întreaga clasă a învățat online.

Elevul care a lovit un coleg de clasă în urmă cu câteva săptămâni și care a fost mutat la mai multe școli pe motiv că ar fi agresiv, va învăța în următoarele 3 săptămâni în sistem online, doar el. Restul colegilor vor merge la ore în format fizic, în clasă, a decis conducerea școlii Gimnaziale Valea Voievozilor din județul Dâmbovița.

“Avem dotările necesare, avem camere de supraveghere în fiecare clasă, avem laptopuri, tot ce ne trebuie, copilul are de asemenea acasă. Părinții au solicitat, noi am aprobat, am înștiințat inspectoratul școlar, mai departe inspectoratul anunță ministerul. E pentru o perioadă scurtă, pentru 3 săptămâni până când o să punem în aplicare și noi protocolul pe care l-am realizat împreună”, spune directoarea școlii, Mariana Urucu, pentru Edupedu.ro.

“Există un articol regulamentul de organizare și funcționare al învățământului preuniversitar în care la solicitarea părintelui și la recomandarea medicului cu niște afecțiuni cuprinse în articolul respectiv, poate solicita învățământ online doar el”.

Regulamentul de organizare și funcționare al învățământului preuniversitar (ROFUIP) prevede doar situații medicale clar specificate:

Articolul 9, alin (4)

(4) Suspendarea cursurilor cu prezență fizică se poate face, după caz:

a) la nivel individual, la cererea părintelui, cu avizul și recomandările specifice ale medicului curant, în cazul în care elevul suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare, boli respiratorii cronice severe, boli cardiovasculare, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, tratament imunosupresiv, alte afecțiuni cronice, afecțiuni asociate cu imunodepresie moderată sau severă cum ar fi: transplant, afecțiuni oncologice în tratament imunosupresor, imunodeficiențe primare sau dobândite, alte tipuri de tratamente imunosupresoare. În această situație activitatea didactică se va desfășura în sistem hibrid;”

A doua recomandare a DGASPC

Pe 13 noiembrie a avut loc o discuție între instituțiile abilitate în acest caz, printre care și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Dâmbovița (DGASPC), la care au participat și părinții.

DGASPC le-a recomandat părinților ca elevul să fie evaluat psihologic și inclus într-un program de consiliere psihologică. “Părinții au primit recomandarea evaluării psihologice a copilului și includerii acestuia într-un program de consiliere psihologică în cadrul DGASPC Dâmbovița sau, dacă nu doresc în cadrul instituție să îl aducă la un cabinet autorizat, iar ulterior să transmită rezultatele către echipa multidisciplinară”, spune purtătoarea de cuvânt a DGASPC, Mihaela Ciobănoiu pentru Edupedu.ro.

Legal au posibilitatea să aleagă unde va fi evaluat psihologic copilul și unde va face consiliere psihologică de specialitate. Noi le-am oferit această posibilitate în cadrul DGASPC Dâmbovița. Este instituție de stat cu specialiști care pot ajuta copilul. La acest moment este opțiunea reprezentanților legali dacă vor să urmeze acest program, această evaluare și acest program în cadrul unei instituții de stat sau dacă vor să meargă în mediul privat unde vor suporta ei costurile aferente și au obligația ca ulterior să aducă rezultatele evaluării și către echipa multidisciplinară”, mai spune purtătoarea de cuvânt a DGASPC Dâmbovița.

Întrebată dacă elevul va reveni la școală doar în baza recomandării și dacă urmează consilierea, reprezentanta DGASPC spune că nu există un termen dar se încearcă aplicarea planului cât mai repede.

“Este o recomandare din partea specialiștilor. Părinții vor merge cu copilul la evaluare și vor începe probabil programul de consiliere psihologică. Nu este un termen anume, cât de repede se poate. Specialiștii care au elaborat acest plan de reabilitare și sau reintegrare socială vor insista ca aceste demersuri să fie făcute cât mai rapid. Un diagnostic nu ține departe copilul de comunitate. In general, dacă minorii au un anumit diagnostic dat de un specialist, sunt sprijiniți astfel încât să poată să se poată adapta în comunitate”, mai spune purtătoarea de cuvânt a DGASPC Dâmbovița.

Este a doua recomandare a instituției în acest caz, după ce în februarie 2023, înainte să ajungă la școala actuală, Valea Voievozilor, specialiștii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița au evaluat cazul. Atunci, specialiștii instituției au constatat că minorul respectă regulile din familie și participă la activități extrașcolare, dar având în vedere sesizările privind comportamentul copilului din mediul școlar, au recomandat consilierea psihologică a acestuiaPărinții au fost invitați la sediul instituției pentru includerea copilului într-un program de consiliere psihologică, însă au transmis olograf faptul că vor apela la serviciile unui psiholog privat.

Legea obligă părinții și elevul agresor să facă consiliere

Între timp, din februarie până în prezent legea îi obligă pe părinți ca elevul să urmeze consiliere școlară.

Potrivit legii nr. 291 din 24 octombrie 2023 pentru modificarea și completarea art. 84 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, părinții și elevul agresor sunt obligați să participe la programe speciale de consiliere psihologică.

“Minorul agresor şi părinţii săi sunt obligaţi să participe la programe speciale de consiliere psihologică, conform legii nr. 291 din 24 octombrie 2023.

Aceasta nouă lege pentru modifică și completează art. 84 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și completează art. 121 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal astfel: Alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

(3) Părinții copilului care săvârșește fapte penale și nu răspunde penal au obligația de a participa la programele speciale de consiliere psihologică organizate de direcția generală de asistență socială și protecția copilului sau de alte instituții de specialitate publice sau private.

După alineatul (3) se introduc două noi alineate, alin. (4) și (5), cu următorul cuprins:

(4) Copilul va participa la programele speciale de consiliere psihologică prevăzute la alin. (3), cu acordul părinților sau al altui reprezentant legal, dacă instanța judecătorească nu dispune altfel.
(5) În lipsa acordului părinților, măsura prevăzută la alin. (4) poate fi dispusă de către instanța judecătorească.

La articolul 121 alineatul (1) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările și completările ulterioare, după litera f) se introduce o nouă literă, lit. g), cu următorul cuprins:

g) să participe, singur sau, după caz, împreună cu părinții sau cu un alt reprezentant legal, la programele speciale de consiliere psihologică organizate de direcția generală de asistență socială și protecția copilului sau de alte instituții de specialitate publice sau private.

Ce prevede procedura de management în cazuri de violență școlară

Procedura privind managementul cazurilor de violență asupra antepreșcolarilor/ preșcolarilor/elevilor și personalului unității de învățământ, precum și al altor situații corelate în mediul școlar și al suspiciunii de violență asupra copiilor în afara mediului școlar a fost publicată pe 6 septembrie 2023.

Potrivit procedurii “planul de reabilitare și/sau reintegrare socială este un document întocmit de managerul de caz de la DGASPC pentru copiii victime ale violenței, precum și pentru copiii autori ai actelor de violență. Acesta este întocmit în colaborare cu echipa multidisciplinară, alți profesioniști colaboratori și cu participarea nemijlocită a familiei/reprezentantului legal și, după caz, a copilului.

În cazul în care părinții refuză consilierea, “DGASPC și ISJ pot solicita instanțelor de judecată să dispună obligarea, prin hotărâre judecătorească, a elevilor și/sau a părinților/tutorilor legali să participe la ședințe de consiliere școlară și/sau de intervenție psihologică și psihoterapeutică“.

Sursa: Procedura privind managementul cazurilor de violență in mediul scolar
Informații de context

Cazul elevului de 9 ani, în clasa a III-a, mutat deja la 3 școli diferite pe motiv că ar fi agresiv, a reapărut în atenția publică după ce, pe 9 noiembrie, elevul a lovit un coleg de clasă care a avut nevoie de îngrijiri medicale. Elevul a fost mutat în luna martie la școala din Valea Voievozilor. În următoarea săptămână s-a decis ca întreaga clasă să învețe online până când urma să aibă loc o discuție între părinți și alte instituții avizate (n. red întâlnirea din 13 noiembrie în urma căreia s-a decis ca elevul să fie evaluat psihologic).

“Beneficia de consiliere zilnică, și se integrase în colectiv, dar și-a schimbat comportamentul când mama a decis să îl retragă de la consiliere pe motiv că nu are nevoie”, a spus directoarea Școlii Gimnaziale din Valea Voievozilor, Mariana Urucu, pentru Edupedu.ro.

De altfel, și secretarul de stat Florian Lixandru, care s-a implicat în primăvară în aplanarea conflictului de atunci, a spus recent la TVR 1 că acest copil s-a adaptat foarte bine în noua clasă.

Amintim că părinții de la școala din Valea Voievozilor refuzau să își aducă la școală copiii de teama elevului considerat agresiv, iar elevul a învățat singur în toată școala o perioadă de timp.

Cronologia cazului

În martie anul acesta, elevul de clasa a III-a din județul Dâmbovița a fost mutat la a treia școală, cea din Valea Voievozilor, pe motiv că ar fi agresiv. Elevul fusese mutat de la Școala Gimnazială Coresi din Târgoviște unde și-ar fi agresat colegii. Cazul a fost intens mediatizat, după ce un grup de părinți din această școală a ieșit în stradă și a protestat în fața școlii, în data de 21 februarie, pe motiv că băiatul de clasa a III-a este violent cu colegii săi și au cerut măsuri. 

Directoarea școlii Gimnaziale Coresi, Georgeta Gogeanu, le-a transmis părinților prezenți la protest că a încercat să ia toate măsurile care să ofere acces liber la educație tuturor copiilor din această școală.

Am luat toate măsurile pe care legea ni le permite și în speță la nivelul lui de vârstă. Tot ce se poate aplica ca sancțiune este observația, mustrarea scrisă însoțită de scăderea notei la purtare. Cu fiecare sancțiune pe care am aplicat-o, comportamentul copilului a devenit și mai violent.

Deși copilul nu este certificat cu cerințe educaționale speciale, în permanență, minim un adult din instituția școlară se află în preajma sa. Din nefericire, uneori suntem 3, 4, 5, 6 și nu reușim să facem față”, a declarat directoarea școlii Gimnaziale Coresi, Georgeta Gogeanu.

Am făcut întâlniri cu părinții copilului, atâta vreme cât aceștia au venit. Am organizat activități de consiliere individuală a copilului cu consilierul școlar, nu-l confundați cu psihologul, are cu totul alte atribuții. La nivelul claselor, am organizat activități de consiliere de grup, nenumărate activități în colaborare cu poliția”.

Tot pe 21 februarie, D.G.A.S.P.C. Dâmbovița a transmis presei un punct de vedere referitor la cazul de la Școala Gimnazială Coresi.

Cazul copilului a fost evaluat de specialiștii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, la domiciliu, în prezența reprezentantului legal, constatându-se faptul că minorul nu se afla într-o situație de abuz, neglijare sau exploatare alături de părinți, astfel încât nu s-a impus instituirea unei măsuri de protecție specială, conform prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, în baza sesizărilor primite.

Specialiștii instituției au constatat că minorul respectă regulile din familie și participă la activități extrașcolare, dar având în vedere sesizările privind comportamentul copilului din mediul școlar, au recomandat consilierea psihologică a acestuia. Părinții au fost invitați la sediul instituției pentru includerea copilului într-un program de consiliere psihologică, însă au transmis olograf faptul că vor apela la serviciile unui psiholog privat.

Atunci, unii părinți de la școala Coresi au depus și plângeri penale la poliție în urma incidentelor de la școală în care a fost implicat băiatul, a confirmat pentru Edupedu.ro Inspectoratul județean de poliție Dâmbovița: “Sunt efectuate cercetări, sub supravegherea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgoviște, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, amenințare, distrugere și portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase”, a menționat purtătorul de cuvânt al IPJ Dâmbovița, Liță Ana Maria Georgiana. 

Pe 27 februarie, la solicitarea părinților, Inspectoratul școlar Dâmbovița a aprobat decizia de transfer a elevului, la solicitarea părinților, la școala Valea Voievozilor din comuna Răzvad.

Reacția Ministerului Educației atunci: Băiatul avea probleme de comportament încă de la grădiniță, își amintește secretarul de stat în ministerul Educației, Sorin Ion, care la vremea respectivă era inspector școlar general în județul Dâmbovița.

Citește și:
Elevul din Dâmbovița, mutat până acum la trei școli pe motiv că ar fi agresiv, a lovit un coleg / Elevul se integrase foarte bine în colectiv, dar și-a schimbat comportamentul când părinții l-au retras de la consilierea școlară, spune directoarea școlii
Un elev de clasa a III-a din județul Dâmbovița, mutat la trei școli pe motiv că ar fi agresiv, învață singur în actuala școală / Părinții elevilor protestează și refuză să își aducă la școală copiii de câteva zile
Copilul de clasa a III-a de la Școala Valea Voievozilor, din Dâmbovița, mutat în mai multe școli pe motiv că ar fi violent, „este un copil normal”, spune reprezentanta CJRAE, după evaluarea psiho-comportamentală a acestuia / Părinții celorlalți 150 de elevi din școală refuză de o săptămână să-și trimită copiii la cursuri de frica lui
Au început să revină la şcoală elevii care au absentat pentru că părinții se tem pentru siguranța lor, în urma transferului unui elev de clasa a III-a acuzat că ar fi agresiv, anunță Inspectoratul Școlar Dâmbovița

INFOGRAFICE Managementul cazurilor de violență școlară, de la sesizare la închiderea cazului, responsabilitățile profesorilor, directorilor și ale poliției

5 comments
    1. Acest copil este bătut extrem de bătut acasă. Lăsați copii în pace și căutați adulții/părinții care au probleme grave de comportamente ca de acolo el a învățat acest tipar de agresiune. Părinții sunt din aia comuniști cu siguranță care bagă doar bătaie în el și nu știu să comunice frumos o boabă. Mergeți la părinții lui să investigați acolo ce se întâmplă, cum i-a oferit educația până la 9 ani.

  1. Nu inteleg de ce se fac abateri de la lege si se chinuie profesorii sa se conecteze pe laptop, sa predea sub ochii parintilor pentru o semenea lepra. In lege nu figureaza ca el s-ar incadra pentru online. Este un exces de zel inutil si ilegal.

    1. Ar trebui sa fie făcut cu el ca și cu copii bolnavi care fac școală unde sunt ei dar e mai simplu așa:gratis și cu stres suplimentar pentru bieții profesori.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Roxana Pațurcă a fost dată afară din funcția de inspector școlar general al ISJ Călărași. Ministrul Educației: Când am aflat de afirmațiile denigratoare la adresa proiectului România educată mi-am revizuit decizia

Roxana Pațurcă, fostă senatoare PSD, acum membru PNL, a fost dată afară din funcția de inspector școlar general al Inspectoratului Școlat Județean Călărași, a declarat pentru Edupedu.ro ministrul Educației, Sorin…
Vezi articolul

Mărturia unei foste consumatoare de droguri, în fața câtorva mii de elevi din Sibiu: De la eleva eminentă, olimpică premiantă, am ajuns să dorm prin scări de bloc, pe cartoane. Am distrus totul în jurul meu / Georgiana Drăgan Moldoveanu este în prezent directoarea unui centru de fete care luptă cu dependența de droguri VIDEO

Directoarea Centrului de fete House de la Teen Challenge Romania, Georgiana Drăgan Moldoveanu, fostă consumatoare de droguri, le-a povestit joi, câtorva mii de elevi din municipiul Sibiu, strânşi în Sala…
Vezi articolul

Ministerul schimbă din nou datele olimpiadelor de Matematică, Fizică și Limba rromani, pentru a nu se suprapune cu Paștele Catolic. Singura menținută de sărbătoare: olimpiada la Religie cult Ortodox

Ministerul Educației modifică pentru a doua oară datele la care elevii vor susține olimpiadele naționale, după ce prima schimbare a plasat competițiile la Matematică, Fizică, Limba rromani și Religie cult…
Vezi articolul

Alexandru Rafila, ministrul Sănătății: Câteva mii de copii cu vârsta între 5 și 11 ani s-au vaccinat împotriva COVID. Important e să trecem de acest val care cred eu că va fi ultimul important din punct de vedere al sănătății publice

Ministrul Sănătății a anunțat sâmbătă dimineață că sunt “câteva mii de copii din toată țara” cu vârsta cuprinsă între 5 și 11 ani care s-au vaccinat deja, în primele zile…
Vezi articolul

BREAKING Instrucțiunea dată de ministerul Sănătății privind testarea elevilor „nu poate fi implementată real în școli”, anunță ministrul Educației, care cere o procedură care să nu blocheze procesul didactic

Instrucțiunea dată de ministerul Sănătății care prevede aplicarea testelor pe bază de salivă elevilor „nu poate fi implementată real în școli”, anunță ministrul Educației. Acesta a intervenit la Antena 3…
Vezi articolul