Sistem de monitorizare a prezenței la școală a elevilor și asistență la orele profesorilor, printre cele 13 măsuri trimise de Ligia Deca, după ce în premieră au fost făcute rapoartele de cercetare cu neparticiparea copiilor la Evaluarea Națională și BAC

29.576 de vizualizări
Foto: © Monkey Business Images | Dreamstime.com
Ministrul Educației, Ligia Deca, a transmis inspectoratelor școlare, printr-o scrisoare, 13 măsuri pentru susținerea școlilor și liceelor cu rate mari de neparticipare la Evaluarea Națională și la examenul național de Bacalaureat, potrivit unui document obținut de Edupedu.ro. Scrisoarea Ligiei Deca vine în contextul în care, în premieră, au fost făcute rapoarte de cercetare despre neparticiparea elevilor la examenele naționale. O măsură se referă la monitorizarea prezenței elevilor și luarea măsurilor pentru prevenirea şi diminuarea absenteismului, inclusiv prin introducerea unui sistem de monitorizare a prezenței la şcoală a elevilor şi de informare permanentă a familiilor acestora.

O altă măsură presupune „realizarea de activități metodice la nivelul catedrelor/comisiilor metodice din unităţile de învăţământ preuniversitar și al cercurilor pedagogice, inclusiv activititi de interasistență la orele de curs. Este necesar ca activitățile metodice şi cele de consiliere didactică să se focalizeze pe:

 • a. modalitățile de dezvoltare a competentelor de lectură și matematică la toate
  disciplinele din planurile cadru;
 • b. predarea diferențiată, prin adaptarea strategiilor didactice la nevoile elevilor;
 • c. modalităţile de dezvoltare a unor relații de încredere între cadrele didactice şi elevi, precum și dezvoltarea coeziunii colectivelor de elevi şi a unui climat de susținere a elevilor în clasă;”

Ligia Deca transmite organizarea și desfăşurarea unui program adaptat și intensiv de „Învățare remedială”, cu o frecvență săptămânală, pentru elevii din anii terminali, care în anul școlar precedent au avut media generală mai mică de 7, în vederea pregătirii pentru evaluarea naţională, respectiv examenul de bacalaureat.

De asemenea, în textul ministrului Educației apare și desfăşurarea unui program adaptat de „Învățare remedială” pentru elevii din clasele V-VII, respectiv IX-XI, care, la matematică, precum şi la limba și literatura română au avut media anuală mai mică de 6, pentru prevenirea acumulării de lacune în învățare.

Conform documentului trimis de Ligia Deca, peste 8% dintre elevii înscrişi în clasa a VIII-a în 2022-2023 nu au finalizat anul şcolar în sesiunea din iunie şi nu au fost înscrişi la evaluare. Dintre elevii înscriși la evaluare, aproximativ 4% au absentat. 

Totodată, potrivit sursei citate, o treime (33%) din totalul elevilor înmatriculați la liceu în an terminal nu s-au înscris în această sesiune a examenului de bacalaureat. 2,3% din totalul elevilor din promotia curentă (anul şcolar 2022-2023) înscrişi în sesiunea iunie-iulie 2023 au absentat de la examen. 

Textul integral al scrisorii trimise către școli:

„La solicitarea Ministerului Educației, Unitatea de Cercetare în Educație din cadrul Centrului National de Politici şi Evaluare în Educație a realizat un studiu cu privire la factorii determinanți ai neparticipării la examenele naționale, pentru fundamentarea deciziilor de politici educaționale și proiectarea unor intervenții adecvate, bazate pe date de cercetare.

Plecând de la aceste rezultate, luând în considerare și diagnoza procesului educațional realizată pentru anul şcolar 2022 — 2023, Ministerul Educației propune ca, la nivelul fiecărui inspectorat școlar, să fie stabilite, ca obiective prioritare, creşterea calității activităților educaționale, în scopul ameliorării rezultatelor şcolare şi a celor obținute la examenele naționale şi monitorizarea participării școlare, reducerea absenteismului, prevenirea și combaterea abandonului şcolar.

Astfel, vă solicităm să analizați, la nivelul inspectoratului şcolar, participarea și rezultatele elevilor la examenele naționale şi să aplicați măsuri de sustinere a unităţilor de învăţământ cu rate mari de neparticipare la examenele naționale, în vederea îmbunătățirii participării şi a rezultatelor în anul şcolar 2023-2024.

În scopul ameliorării rezultatelor școlare ale elevilor, atât la nivelul inspectoratelor școlare, cât şi la nivelul unităților de învăţământ se recomandă următoarele măsuri:

 1. Realizarea de către persoanele abilitate legal, la nivelul unității de învăţământ preuniversitar (director/director adjunct, responsabilul comisiei pentru curriculum) de asistențe la ore şi activităţi de consiliere pedagogică a cadrelor didactice.
 2. Realizarea de activități metodice la nivelul catedrelor/comisiilor metodice din unităţile
  de învăţământ preuniversitar și al cercurilor pedagogice, inclusiv activititi de interasistență la orele de curs. Este necesar ca activitățile metodice şi cele de consiliere didactică să se focalizeze pe:
  • a. modalitățile de dezvoltare a competentelor de lectură și matematică la toate
   disciplinele din planurile cadru;
  • b. predarea diferențiată, prin adaptarea strategiilor didactice la nevoile elevilor;
  • c. modalităţile de dezvoltare a unor relații de încredere între cadrele didactice şi elevi, precum și dezvoltarea coeziunii colectivelor de elevi şi a unui climat de susținere a elevilor în clasă;
 3. Identificarea nevoilor de formare a cadrelor didactice și susținerea participării cadrelor
  didactice la programe de formare continuă în domeniul specialităţii şi al didacticii
  disciplinei, inclusiv privind evaluarea competențelor elevilor, predarca diferențiată,
  organizarea activităților de educatie remedială, strategii didactice şi de managementul
  clasei eficiente în lucrul cu copiii din categorii dezavantajate social, cultural şi/sau
  economic;
 4. Prioritizarea de către CJRAE, CMBRAE a activităților de consiliere psihopedagogică
  a elevilor din anii terminali pentru: creșterea motivației pentru participare şi pregătire pentru examenele naționale, eliminarea stigmei şi a discriminării elevilor cu rezultate şcolare scăzute, precum şi a celor care dezvoltă suferință emoțională ca urmare a bullyingului (inclusiv pe criterii de apartenență etnică), gestionarea neîncrederii în propriile abilități, încurajarea progresului personal, a perseverenței și a rezilienței (inclusiv în relatie cu rezultatele obținute la simulările examenelor naționale).
 5. Organizarea și desfăşurarea unui program adaptat și intensiv de „Învățare
  remedială”, cu o frecvență săptămânală, pentru elevii din anii terminali, care în anul școlar precedent au avut media generală mai mică de 7, în vederea pregătirii pentru evaluarea naţională, respectiv examenul de bacalaureat.
 6. Organizarea și desfăşurarea unui program adaptat de „Învățare remedială” pentru elevii din clasele V-VII, respectiv IX-XI, care, la matematică, precum şi la limba și literatura română au avut media anuală mai mică de 6, pentru prevenirea acumulării de lacune în învățare.
 7. Sustinerea de către ISJ/ISMB a unităților de învățământ în implementarea proiectelor
  cu finanțare externă (PNRAS, ROSE) în vederea valorificării activitatilor și a
  resurselor acestora pentru prevenirea abandonului scolar şi pentru îmbunătăţirea
  rezultatelor la examenele naționale.
 8. Ghidarea unitatilor de învăţământ în organizarea unor activități si programe de
  orientare şcolară și consiliere în carieră, cu implicarea părinților/reprezentanților
  legali, a angajatorilor locali, cu accent pe prezentarea rutelor şcolare, a
  profesiilor/meseriilor/ocupațiilor actuale şi a rolului pe care il poate avea educația în
  creşterea sanselor de succes în viață;
 9. Monitorizarea prezenței elevilor și luarea măsurilor pentru prevenirea şi diminuarea
  absenteismului, inclusiv prin introducerea unui sistem de monitorizare a prezenței la
  şcoală a elevilor şi de informare permanentă a familiilor acestora. Sesizarea cazurilor
  de absenteism ridicat către serviciile publice de asistență socială şi colaborarea cu
  acestea în vederea reintegrării elevilor la cursuri;
 10. Implicarea parintilor in activități de informare, susținere și responsabilizare privind participarea şcolară a elevilor şi continuarea studiilor; organizarea de activititi de informare, susținere și consiliere a familiei elevilor, în parteneriat cu serviciile publice de asistenţă socială;
 11. Organizarea unor campanii de informare şi întâlniri cu părintii/tutorii de etnie romă
  cu privire la importanta şcolii/participării copiilor la examenele naționale, vizând și impactul pe care îl are educația asupra viitorului unui elev în centre de zi, cămine cultural si alte spatii populare din comunitate, cu implicarea mediatorilor școlari și/sau a resurselor umane de etnie romă de la nivelul unității de învățământ sau a mediului asociativ;
 12. Inițierea la nivelul unităților de învățământ a unor programe de mentorat intensiv,
  asigurat de tineri romi, studenți sau elevi de liceu, pentru elevii din anii terminali de
  liceu și de gimnaziu, după caz, pentru o mai bună retenție a acestora; informarea,
  consilierea și orientarea educațională și vocațională a elevilor, oferită de către tineri care sunt în următorul ciclu educațional, cu accent pe familiarizarea, din timp, a elevilor cu mediul din următorul ciclu educațional;
 13. Încurajarea elevilor să participe la examenele naționale, în mod special la evaluarea
  națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, informarea corectă a acestora cu privire la
  rolul examenelor și al evaluărilor naționale.

În elaborarea analizei, a planului de intervenție şi a raportului cu privire la rezultatele înregistrate de unitățile de învățământ în ceea ce priveşte participarea şi rezultatele şcolare obținute de elevi la examenele nțtionale (conform modelului prevăzut în anexa nr.1), vă rugăm să utilizați şi să valorificați informatiile pe care le-ați colectat deja de la unitățile de învățământ (de exemplu, informațiile disponibile în SIIIR, informațiile cuprinse în rapoartele unitatilor de învățământ, respectiv ale inspectoratului şcolar privind starea învățământului în anul 2023, rapoartele cu privire la organizarea și desfăşurarea examenelor naționale, rapoartele de inspecție şcolară etc.), pentru a evita birocratizarea activităţii.

Totodată, vă recomandăm ca, în procesul de monitorizare a activităților implementate în unitățile de învățământ, să planificați mai multe vizite la aceste unități, pentru consilierea acestora, precum şi pentru colectarea datelor necesare analizei, evitând birocratizarea intervenției.

Menționăm că în Anexa nr. 2 este prevăzută o sinteza a studiilor realizate de UCE. Cu deosebită considerație, Ligia Deca, Ministrul Educației”.

Foto: © Monkey Business Images | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.


4 comments
 1. Lasand la o parte ca habarnista Deca nu a scris nici macar o virgula din scrisoarea de mai sus, doar a semnat ca primaru’ …

  Este tragic sa vina scrisori de la minister via inspectorat care sa le spuna directorilor ce au de facut. Ar trebui sa existe directori competenti in scoli, cu studii universitare de management, care sa nu astepte sa le pice o para malaiata de la Deca & Co cu concursul politrucilor din inspectoratele care trebuiau desfiintate.

 2. Ne plateste cineva pentru remediale?
  Examenul de bacalaureat trebuie modificat de la zero. Elevul trebuie sa aiba materie de examen din toate disciplinele studiate(ex Italia). Trebuie responsabilizat si un profesor care castiga cat un profesor de romana si matematica .
  Cand intelegem ca matematica nu este pentru toata lumea?

  1. Luând în calcul cazul în care profesorul își îndeplinește sarcinile cu respect fata de elev,elevul care prin orice mijloace obstrucționează procesul de învățământ, are și un drept în plus de a “participa” la activități remediale.
   Elevii care chiar au nevoie de sprijin apelează la profesorii lor.Cei dezinteresați nu fac decât sa ocupe locul și timpul.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Eliminarea Limbii latine din planurile-cadru pentru liceu, criticată de Societatea de Studii Clasice din România: Propunerea semnalează o gravă lipsă de experți în educație în structurile Ministerului Educației

Toate țările Uniunii Europene „cu un sistem de învățământ solid oferă, în diverse formule, posibilitatea studierii limbilor clasice”, argumentează Societatea de Studii Clasice din România (SSCR) într-un comunicat în care…
Vezi articolul

Volumul publicat postum al lui Gabriel Garcia Marquez, „Ne vedem în august”, lansat în librăriile din lume. Ediția a fost deja tradusă în limba română, cea în engleză apare marți, 12 martie

Un roman nepublicat până acum de Gabriel Garcia Marquez, autorul care a popularizat genul literar al „realismului magic” latino-american, a ajuns de miercuri în librării, parţial împotriva dorinţelor scriitorului decedat…
Vezi articolul
identitatea de gen

“Primul caz în care o instanță din România acordă despăgubiri pentru discriminare lingvistică”: Ministerul Educației și Inspectoratul din Cluj trebuie să plătească 60.000 de lei pentru un grup de elevi maghiari, în urma desființării unei clase de liceu

Ministerul Educației și Inspectoratul Județean Cluj trebuie să plătească despăgubiri în valoare totală de 60.000 de lei pentru un grup de zece elevi discriminați, în urma unei decizii din 2019…
Vezi articolul