Titularizare 2022. A rămas mai puțin de o lună până la proba scrisă din 13 iulie / Care sunt regulile  

8.426 de vizualizări
Modificările pentru Bacalaureat -Când au loc detașarea la cerere și detașarea în interesul învățământului
Foto: Moose Photos – Pexels.com
Proba scrisă a examenului de Titularizare 2022 are loc pe 13 iulie, potrivit calendarului oficial. Probele practice și inspecțiile speciale la clasă, precum și soluționarea contestațiilor au loc până pe 30 iunie. Precizăm că în timpul stării de alertă, acestea nu au mai fost susținute. După doi ani, ele au fost reluate.

Titularizarea este angajarea într-o școală, pe o perioadă nedeterminată. Pentru a se titulariza – deci pentru a se angaja pe o perioadă nedeterminată – profesorii trebuie să obțină minimum nota 7 atât la examenul scris, cât și la inspecția la clasă în profilul postului. Pentru a deveni suplinitor – deci pentru angajarea pe perioadă determinată – candidații trebuie să obțină minimum nota 5 atât la proba scrisă, cât și la inspecție.

  • Lista finală a posturilor didactice a fost publicată de Ministerul Educației pe 6 mai. De menționat este că Ministerul Educației a mutat afișarea posturilor pe site-ul propriu, nu mai folosește platforma gestionată de fosta SIVECO.
  • Amintim că dosarele pentru concursul de Titularizare au putut fi trimise sau depuse în perioada 9-17 mai, potrivit calendarului oficial.

La data de 4 iulie 2022 se vor afișa la avizierul și pe pagina web a inspectoratelor școlare rezultatele la probele practice / orale și la inspecțiile speciale la clasă.

  • Programele valabile pentru concursul din 2022 sunt publicate aici.
  • Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializarile, precum şi probele de concurs valabil pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2022 este disponibil aici.
  • Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022 – 2023 este publicată aici.
Informații despre desfășurarea probei scrise

Potrivit metodologiei concursului, proba scrisă începe la ora 9:00. „Candidații vor fi prezenți în sala de concurs, cel mai devreme la orele 7.00 și cel mai târziu la orele 8.00. Candidații care nu sunt prezenți în sală înainte de a fi deschis plicul cu subiecte nu mai pot susține proba scrisă.”

După primirea subiectelor de concurs de către candidați, durata de redactare a lucrărilor este de 4 ore, timp ce poate fi depășit cu 1-2 ore numai de către candidații cu deficiențe grave.

Pentru redactarea lucrărilor se folosește cerneală de culoare albastră sau pix cu pastă de culoare albastră. Desenele/graficele se pot executa și cu creionul negru, după cum se arată în metodologie.

În toate sălile de concurs vor fi instalate camere audio-video de supraveghere.

Candidații și asistenții supraveghetori nu pot avea asupra lor, în sala de examen, obiecte sau materiale din următoarele categorii: genți, poșete, ziare, reviste, cărți, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau orice alte mijloace care intermediază/facilitează comunicarea la distanță, precum și alte obiecte/materiale a căror utilizare afectează desfășurarea examenului în condiții de legalitate, echitate și obiectivitate. (…) Materialele și/sau obiectele nepermise vor fi depuse în sala de depozitare a obiectelor personale, înainte de intrarea în sala de examen.”, conform metodologiei.

Cei care introduc în sala de examen materiale nepermise, din categoria acelora menționate mai sus sau compatibile cu acelea, chiar dacă nu le utilizează în momentul în care sunt depistați, sunt eliminați din examen pentru tentativă de fraudă. Candidații eliminați din concurs pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu sunt repartizați pe posturi didactice/catedre în anul școlar 2022-2023.

Candidații pot avea dicționare pentru disciplinele latină sau greacă veche și planurile de conturi pentru disciplina “economic, administrativ, poștă”.

„Procedura specifică de desfășurare a probei scrise și de sigilare și securizare a lucrărilor scrise se stabilește de Ministerul Educației și se comunică inspectoratelor școlare.”, conform documentului amintit.

Informații de context

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat în luna mai că „titularizarea nu cred că este un lucru pe care trebuie să-l schimbăm”, cu toate că în luna februarie a acestui an spunea că „e clar că e nevoie de o schimbare și la nivelul acestui sistem de titularizare”. Mai multe detalii aici.

Sorin Cîmpeanu a precizat luna trecută că salariul unui profesor debutant ar trebui să fie cât un salariu mediu net pe economie. „Propunerea mea este să avem un debut de salariu mediu pe economie pentru toți profesorii la început de carieră. Să înceapă cu salariul mediu pe economie pentru că altfel școala fără profesori nu se poate, iar absolvenții cei mai buni ai universităților nu vor fi atrași spre cariera didactică, dacă vor avea oferte cu salarii duble sau triple. Salarizarea pentru profesori debutanți este total nemotivantă, după care ne plângem că nu avem profesori pregătiți. Voi propune inclusiv la nivel de lege,” a declarat ministrul Educației.”

Într-un alt interviu, difuzat la Digi24, ministrul Cîmpeanu a menționat și sume. Acesta a spus că ar fi vorba despre 3.650 de lei – 3.750 de lei, valoarea salariului mediu net pe economie pentru anul 2021.

Calendarul concursului este următorul:

h) organizarea și desfășurarea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă şi soluţionarea contestaţiilor la aceste probe*.

Perioada: 24 mai – 30 iunie 2022

Notă: (1) În perioada 24 mai-30 iunie 2022 pot participa la probele practice/orale şi inspecţiile la clasă şi cadrele didactice titulare rămase cu reducerea de activitate nesoluţionată sau a căror reducere de activitate a apărut în perioada martie-mai 2022.
(2) Cadrele didactice titulare solicitate pentru detaşare în interesul învăţământului pot participa la probele practice/orale în perioada
 24 mai – 3 iunie 2022.

i) afişarea rezultatelor la probele practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă – termen: 4 iulie 2022

j)  desfășurarea probei scrise – termen: 13 iulie 2022

k) comunicarea rezultatelor iniţiale – termen: 19 iulie 2022

l) înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora la centrele de evaluare;

m) soluţionarea contestațiilor;

n) comunicarea rezultatelor finale;

o) repartizarea candidaţilor conform prevederilor art.74 alin. (3), lit.a) sau 80 alin.(9) din Metodologie, după caz;

p) ședință de repartizare, în ordine, a:

(i) cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art.74 alin. (3), lit. b) din Metodologie;
(ii) cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. c) din Metodologie;
(iii) cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămase cu norma didactică de predare incompletă, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. d) din Metodologie;
(iv) cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. e) sau 80 alin. (9) din Metodologie, după caz;
(v) repartizarea cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au participat la concursul naţional, sesiunea 2022, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. f) sau 80 alin. (9) din Metodologie, după caz;

Termen: 1 august 2022

q) reactualizarea listei posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate – termen: 2 august 2022

r) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră – perioada: 2-22 august 2022

Citește și:
Angajarea profesorilor, între digitalizare și dosar cu șină. Cum arată înscrierea la Titularizare 2022, cel mai mare concurs de recrutare din România
Sorin Cîmpeanu, mai 2022: Titularizarea nu cred că este un lucru pe care trebuie să-l schimbăm / Sorin Cîmpeanu, februarie 2022: E clar că e nevoie de o schimbare și la nivelul acestui sistem de titularizare
Cîmpeanu: Ar trebui ca salariul unui profesor debutant să fie cât salariul mediu net pe economie, care este undeva la 3.750 de lei

1 comment
  1. Buna ziua se stie cumva unde vor daca cei din judetul Ilfov examenul de titularizare?Va multumesc frumos

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

SURSE Examenul de definitivat, în forma actuală, se organizează până în 2027 inclusiv, prevede proiectul Legii învățământului preuniversitar. Acesta va fi înlocuit cu examenul național de licențiere în cariera didactică / Sunt scose inspecțiile la clasă

Examenul de definitivat se va mai organiza până în anul 2027 inclusiv, în condițiile stabilite de Legea 1/2011, potrivit proiectului de Lege a învățământului preuniversitar, document obținut pe surse de…
Vezi articolul