ADRESĂ trimisă de Primăria Sectorului 1 către școli. „Cuantumurile pentru bursele sociale sunt prezentate ca fiind 150 de lei, cu 50% mai puțin decât în anii precedenți” – Asociația Elevilor din București

12.626 de vizualizări
Foto: © Dreamstime.com
Direcția de Administrare a Unităților de Învățământ din Sectorul 1 a trimis joi o adresă către toți directorii din sector cu precizări legate de modul de acordare a burselor școlare, „conținând un criteriu adițional, care nu este regăsit nicăieri în OMECTS 5576/2011”, atrag atenția reprezentanții elevilor din București într-un comunicat de presă. Ei spun că „suplimentar, cuantumurile pentru bursele sociale sunt prezentate ca fiind  150 de lei, cu 50% mai puțin decât în anii precedenți”. „Ne aflăm la final de semestru și iată că bursele din sectorul 1 nu au fost acordate”, a adăugat Ana-Maria Groza, președintele Asociației elevilor din București și Ilfov (AEBI).

Astfel, Asociația elevilor din București solicită „Consiliului Local Sector 1 și primarului Clotilde Armand modificarea urgentă a modului de acordare a burselor de merit, astfel încât acestea să nu constituie un clasament, cât și majorarea burselor sociale.”

În cazul olimpiadelor școlare și concursurilor, amintim că toate au fost amânate pentru anul școlar viitor. Ordinul de ministru care prorogă pentru anul școlar 2021-2022 competițiile școlare, activitățile educative, școlare și extrașcolare a fost semnat de fostul ministru al Educației Monica Anisie pe 3 noiembrie 2020.

De asemenea, mai amintim că bursele de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social nu vor putea fi mai mici de 100 de lei, potrivit unei Hotărâri de Guvern aprobată în ședința Executivului din 4 decembrie 2020.

Ce prevede adresa trimisă de Primăria Sectorului 1 către directorii de școli:

„Bursele de performanță vor fi în cuantum de 450 de lei pe lunar și se vor acorda în condițiile prevăzute de OMECTS 5576/2011 Art.6, fără restricții privind veniturile reale ale familiei (principiul nediscriminării).

Bursele de merit se vor acorda în cuantum diferențiat în funcție de clasamentul elevului în cadrul unității de învățământ în care studiază (principiul echității) și de performanțele sale la concursurile și olimpiadele școlare, fără condiții privind veniturile familiei (principiul nediscriminării). Bursele de merit vor fi acordate elevilor care îndeplinesc condițiile prin OMECTS 5576/2011 Art.8 (au media generală cel puțin 8,50 și nota 10 la purtare, respectiv au obținut locurile I, II sau III la etapa județeană a concursurilor organizate de MECTS), după cum urmează:

a) 300 de lei lunar pentru elevii care au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale sau ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau tehnico-științific, de nivel național, organizate de MECTS;

b) 300 de lei lunar pentru elevii a căror medie generală se situează între primele 10% dintre mediile generale ale elevilor din același an de studiu în cadrul aceleiași unități de învățământ;

c) 250 lei lunar pentru elevii a căror medie generală se situează între 10% și 20b% dintre mediile generale ale elevilor din același an de studiu în cadrul aceleiași unități de învățământ;

d) 200 lei lunar pentru elevii a căror medie generală se situează între 20% și 30% dintre mediile generale ale elevilor din același an de studiu în cadrul aceleiași unități de învățământ;

e) 150 lei lunar pentru elevii a căror medie generalăse situează între 30% și 40% dintre mediile generale ale elevilor din același an de studiu în cadrul aceleiași unități de învățământ;

f) 100 lei lunar pentru elevii a căror medie generală se situează sub 40% din mediile generale ale elevilor din același an de studiu în cadrul aceleiași unități de învățământ.

Bursele de studiu vor fi în cuantum fix de 150 de lei lunar și se vor acorda elevilor care îndeplinesc condițiile prevăzute de OMECTS 5576/2011 Art. 9.

Bursele de ajutor social se vor acorda elevilor care cumulativ:

a) Îndeplinesc condițiile prevăzute de OMECTS 5576/2011 Art. 12 și

b) au nota 10 la purtare (principiul eticii și disciplinei școlare).

Bursa de ajutor social va fi în cuantum fix de 150 lei lunar, la fel ca bursa de studiu (principiul echității).”

Bursele pot fi acordate conform următoarelor criterii, potrivit OMECTS 5576/2011:

Bursele de performanţă se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul din cazurile următoare:

  • a) au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, denumit în continuare MECTS;
  • b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MECTS pentru competiţiile internaţionale;
  • c) au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale competiţiilor/concursurilor culturalartistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de MECTS.

(3) Bursele de performanţă obţinute în baza prevederilor alin. (1) se acordă pe perioada anului şcolar următor celui în care s-au obţinut rezultatele menţionate la alin. (1).

(4) În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare într-un semestru este mai mică de 10.

Bursele de merit se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul din cazurile următoare:

  • a) au rezultate deosebite la învăţătură: au obţinut media generală de cel puţin 8,50 şi nota 10 la purtare în anul şcolar anterior, respectiv în primul semestru al anului şcolar, pentru elevii aflaţi în clasele de început ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional;
  • b) au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de MECTS;
  • c) au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale competiţiilor/concursurilor culturalartistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de MECTS.

Bursele de merit obţinute în baza prevederilor alin. (1) lit. a) se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii aflaţi în clasele de început ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii aflaţi în celelalte clase ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional.

Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie şi care îndeplinesc simultan condiţiile: au media generală peste 7,00 şi nota 10 la purtare în semestrul anterior celui în care se acordă bursa.

Bursele de ajutor social se acordă la începutul anului şcolar şi sunt revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei. (2) Pot păstra bursa elevii promovaţi şi cu nota 10 sau, după caz, calificativul Foarte bine la purtare.

Comunicatul integral al Asociației Elevilor din București și Ilfov (AEBI)

Asociația Elevilor din București și Ilfov (AEBI), organizație reprezentativă a elevilor din capitală și județul Ilfov, condamnă tăierea burselor sociale și sistemul de tip clasament constituit de sectorul 1 cu scopul de a diferenția cuantumurile burselor de merit.

Joi, 21 ianuarie a.c. , Direcția de Administrare a Unităților de Învățământ din Sectorul 1 a trimis o adresă către toți directorii din sectorul respectiv cu precizări legate de modul de acordare a burselor școlare, conținând un criteriu adițional, care nu este regăsit nicăieri în OMECTS 5576/2011. Suplimentar, cuantumurile pentru bursele sociale sunt prezentate ca fiind  150 de lei, cu 50% mai puțin decât în anii precedenți.

Față de acestea, facem următoarele precizări:

 Art. 8 din OMECTS 5576/2011 aduce în vedere faptul că  “Bursele de merit se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul din cazurile următoare: a) au rezultate deosebite la învăţătură: au obţinut media generală de cel puţin 8,50 şi nota 10 la purtare în anul şcolar anterior, respectiv în primul semestru al anului şcolar, pentru elevii aflaţi în clasele de început ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional;.”

În adresa respectivă acest lucru, deși menționat, nu este luat în considerare, bursele de merit distribuindu-se “în funcție de locul ocupat de elev în clasamentul liceului”. Acest lucru nu denotă nicidecum echitate, precum afirmă primăria, ci din contră creează o situație în care aprecierea cuantumului va sta la baza comparării notelor cu cele ale colegilor, nu a mediei în sine.

Mai mult, se constată o tăiere substanțială a cuantumurilor pe anul acesta în comparație cu cele din anul precedent, deși a fost promisă de nenumărate ori păstrarea în formatul anului 2019-2020, fapt regăsit și în proiectul inițial de HCL. Aducem în vedere faptul că bursele sociale sunt imperioase pentru familiile cu o situație financiară precară,  iar acest ajutor nu ar trebui nicidecum înjumătățit.

Astfel, Primăria Sectorului 1, nu ar trebui să taie din bugetul alocat pentru burse pentru a ajunge la același nivel cu restul sectoarelor, ci ar trebui să dea un exemplu de bună practică prin păstrarea cuantumurilor precedente.

Pe această cale, solicităm Consiliului Local Sector 1 și primarului Clotilde Armand,  atât modificarea urgentă a modului de acordare a burselor de merit, astfel încât acestea să nu constituie un clasament, cât și majorarea burselor sociale.

“Elevii care nu au o situație financiară stabilă, și depind de această bursă, au așteptat și așteaptă primirea burselor de jumătate de an, iar atunci când în final se observa o dorință fadă de achitare, aflăm faptul că se dorește tăierea burselor sociale. De ce se ia banii din cea mai neajutorată categorie de elevi? Când oare o să învățăm faptul că bursele acestea sunt imperioase pentru ei? Mai mult, doresc să știu unde în ordinul de ministru pentru stabilirea criteriilor de acordare a burselor școlare, se regăsește constituirea unui clasament pe baza căruia să se facă discrepanțe în cuantum? Singurul mod în care cuantumurile pot fi diferențiate este în funcție de medie. Așadar, condamnăm ferm, ca și până acum, și amânarea aprobării proiectului. Ne aflăm la final de semestru și iată că bursele din sectorul 1 nu au fost acordate”, a spus Ana-Maria Groza, președinte AEBI.

Foto: © Tero VesalainenDreamstime.com

Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi, în contextul pandemiei Covid-19, oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil.

Citește și:
Olimpiadele să fie organizate online de societățile științifice – apelul lansat de Societatea de Științe Matematice din România: “Nu putem lăsa deoparte pregătirea de excelență a copiilor dotați”
Bogdan Teodorescu, olimpic la astronomie: Decizia ministerului de a nu mai organiza olimpiadele în acest an lovește în elevii de la XI-a și de a XII-a
Părinții elevilor olimpici îi cer președintelui Iohannis să intervină pentru revizuirea ordinului ce anulează olimpiadele școlare de anul acesta / Olimpiadele să aibă loc în două etape, în primăvara 2021
Mai multe asociații de elevi condamnă decizia Ministerului Educației de a anula olimpiadele școlare
Mai multe organizații ale societății civile cer ca bugetul pe 2021 să asigure fondurile necesare pentru bursele minime ale elevilor
Elevii din trei sectoare ale Bucureștiului nu au primit bursele de la începutul anului școlar, susține Consiliul Municipal al Elevilor

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

DOCUMENT Ghidul privind admiterea la liceu 2023 a fost publicat de Ministerul Educației / Părinții și elevii sunt sfătuiți să verifice ultimele medii de intrare din anii școlari trecuți și poziția în ierarhie

Ministerul Educației a publicat marți, pe site, Ghidul privind admiterea la liceu 2023. Potrivit calendarului, elevii de clasa a VIII-a vor completa opțiunile în fișele de înscriere la liceu, în…
Vezi articolul

O deputată social-democrată afirmă că „PSD susține solicitările elevilor” în problema transportului gratuit / Mirela Furtună dă vina pe „miniștrii PNL”, partenerii PSD în coaliția de guvernământ

„Elevii au dreptate” în criticile lor la adresa felului cum autoritățile abordează problemele privind transportul gratuit, iar „PSD susține solicitările elevilor”, se arată într-o declarație politică emisă, vineri, de o…
Vezi articolul

„Fetelor, dar cum vă suportă soții voștri acasă, că vorbiți cam mult“ – replica deplasată a unui secretar de stat de la Ministerul Educației către reprezentantele unei asociații care au mers în audiență să-i prezinte un proiect

La întâlnirea cu un secretar de stat din Ministerul Educației, când au vrut să își prezinte seria de podcasturi despre educația de mediu, reprezentantele unei asociații de educație digitală „au…
Vezi articolul