DOCUMENT Noul coronavirus SARS-Cov-2 nu a fost eradicat – așa justifică Ministerul Educației un proiect de ordonanță de urgență pentru decontarea de tablete și laptopuri pentru elevi, studenți și profesori din fonduri europene, în condițiile din starea de alertă / „Neadoptarea de urgență ar duce la nerambursarea cheltuielilor”

511 vizualizări
Foto: © Lightfieldstudiosprod | Dreamstime.com
Fundamentarea unui proiect de ordonanță de urgență care vrea să modifice o altă ordonanță de urgență este construită de specialiștii din Ministerul Educației în jurul expresiei „noul coronavirus nu a fost eradicat”. Proiectul a fost pus în dezbatere marți, și este impresionantă pledoaria din preambulul documentului, cea care fundamentează nevoia măsurilor din proiect și mai ales urgența.

În esență, proiectul vrea să prelungească, pentru autorități, posibilitatea de a cumpăra sau deduce din fonduri europene echipamente electronice de uz școlar – tablete, laptopuri etc. În plină pandemie a fost dată o ordonanță de urgență pentru asta, „OUG nr. 144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfăşurării în condiţiile de prevenţie a activităţilor didactice aferente anului şcolar/universitar 2020/2021 în contextul riscului de infecţie cu coronavirus SARS-CoV-2”. Nici titlul actului normativ și nici păsurile cuprinse în acea ordonanță nu ar mai putea ajuta în acest moment autoritățile, așa că Ministerul Educației și-a propus să modifice și titlul și conținutul. Iar asta ar trebui făcută „de urgență”.

„Aceste măsuri vizează interesul strategic național acela de a asigura în bune condiții desfășurarea activităților didactice în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-CoV-2 care nu a fost încă eradicat”, se arată în proiect.

  • Se amintește de 3 ori în proiect că virusul SARS-CoV-2 nu a fost eradicat: „pandemia și efectele acesteia nu a fost eradicate”, „noul coronavirus SARS-Cov-2 care nu a fost eradicat”, „coronavirusul SARS-CoV-2 care nu a fost încă eradicat”.

Titlul ordonanței amintite anterior se va schimba și va avea următoarea denumire: „Ordonanță de urgență a Guvernului privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării activităților didactice, implementate în perioada pandemiei cu coronavirus SARS-CoV-2”.

Proiectul urmărește să modifice mai multe articole, astfel încât elevii și studenții să poată beneficia în continuare de echipamente IT, tablete sau laptopuri cu acces la internet în timpul activităților online, dar și la cursurile cu prezență fizică.

„Sunt necesare modificările legislative propuse prin prezenta, pentru a se putea justifica achiziționarea de echipamente IT mobile de tip tabletă/laptop pentru uz şcolar necesare pentru desfășurarea activităților didactice la nivelul unităților de învatământ preuniversitar și instituțiilor de învățământ superior de stat”, potrivit notei de fundamentare.

În descrierea situației actuale din nota de fundamentare sunt enumerate mai multe situații care au făcut imposibilă distribuirea echipamentelor mobile IT, respectiv tablete sau laptopuri pentru uz școlar. „Tutorii legali ai copiilor refuză primirea de echipamente mobile IT pentru copiii lor”, pe lângă alte motive administrative, conform documentului.

  • Amintim că, la sfârșitul lunii martie, Sorin Cîmpeanu declara că în școli erau stocuri de tablete nedistribuite: „Sunt tablete, care există în școli, stocuri suplimentare, care nu au fost distribuite, pentru că s-au dublat cantitățile de tablete achiziționate de guvern, tablete achiziționate de primării, tablete obținute din alte surse, precum donații. Deci, există stocuri suplimentare”. 
  • Mai amintim că, în luna februarie, ministrul Educației spunea că statul a împărțit un milion de tablete cu internet elevilor, lucru criticat de Cîmpeanu, care a subliniat că aceste dispozitive „nu sunt folosite doar în scop educațional”. 
  • Sorin Cîmpeanu menționa pe 2 noiembrie 2021 motivele pentru care predarea online va fi evitată. Atunci ministrul declara că nu toți elevii au echipamente adecvate: „Totuși, tocmai ce am primit un mesaj din partea unui profesor din județul Timiș care are 4 copii și are nevoie de 5 echipamente și de o conexiune la internet capabilă să susțină atâtea conexiuni simultan. Răspuns: nu toți elevii din România au echipamente adecvate, înțelegând că, pentru ciclul superior al liceului, tableta, în opinia mea și de data aceasta este o opinie personală, este un instrument neadecvat, este nevoie de un laptop”.

Nota de fundamentare:

După ce nu a mai fost prelungită starea de alertă, cursurile se desfășoară cu prezență fizică. Acest lucru conduce la „necesitatea modificării contractelor de finanțare aflate în derulare astfel încât aceste echipamente să poată fi justificate și pentru aceste tipuri de activități didactice” desfășurate în școlile și universitățile de stat.

În nota de fundamentare mai apare că este necesară actualizarea cadrului legal și implicit a cererilor de finanțare pentru utilizarea în continuare a dispozitivelor atât pentru cursurile online, cât și pentru cele față în față.

La articolul 1 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins, potrivit documentului : ,,(1) Se aprobă achiziţionarea de către beneficiarii prevăzuţi la art. 2 alin. (1), în condiţiile legii, de echipamente din domeniul tehnologiei informaţiei – IT mobile, respectiv tablete/laptopuri pentru uz şcolar cu acces la internet, precum şi a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii didactice în mediu on-line și/sau a activităților didactice cu prezență fizică, în limita a 150.000.000 euro, echivalentul în lei la cursul de schimb InforEuro din luna august 2020, din care contribuţia Uniunii Europene – UE este de 131.250.000 euro, iar contribuţia naţională este de 18.750.000 euro.”

La articolul 2, după alineatul (4) se introduce un alineat nou, alineatul (4^1) cu următorul cuprins: ,,(4^1) Prin excepție de la prevederile alin.(4), în cazul în care dispozitivele/echipamentele electronice mobile nu pot fi distribuite către elevii și studenții care îndeplinesc criteriile pentru a beneficia de burse sociale și burse sociale ocazionale, unităților de învățământ preuniversitar de stat respectiv instituțiilor de învățământ superior de stat le revine responsabilitatea de a utiliza aceste echipamente în activitatea didactică viitoare”. 

Proiectul de modificare a ordonanței de urgență poate fi consultat mai jos:

În justificarea urgenței se arată că neadoptarea unor modificări legislative ar conduce blocarea unor fonduri și la o execuție bugetară deficitară la nivelul Programului Operațional Competitivitate, la pierderea unor sume considerabile din fondurile europene alocate României.

Foto: © Lightfieldstudiosprod | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi, în contextul pandemiei Covid-19, oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Ministrul Sănătății îl provoacă pe Sorin Cîmpeanu la „o acțiune de sprijin” pentru introducerea educației pentru sănătate cât mai repede în școli: „Orele de educație pentru sănătate trebuie făcute de oameni care sunt pregătiți pentru acest lucru”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, l-a provocat de ministrul Educației pentru declanșarea unei acțiuni „de sprijin la nivel național pentru introducerea educație pentru sănătate în școli cât mai repede”, iar aceste…
Vezi articolul

UPDATE Tichetele sociale pentru sprijin educațional, de 500 de lei, acordate pe baza unei proceduri de secol 19 prin care fiecare învățător sau diriginte întreabă părinții ce salariu au primit luna aceasta. Ministrul Educației dă vina pe lipsa interconectării sistemelor publice

Prevederea din ordonanța de urgență 133 din 2020, conform căreia tichetele educaționale de 500 de lei sunt acordate „familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat…
Vezi articolul