Elevii navetiști din mai multe județe nu au asigurat transportul gratuit spre școală. Șeful ISJ Teleorman: Acum circulă niște mașini prin județ, dar nimeni nu vrea să le dea copiilor un abonament / La 3 luni de la începerea școlii, Ministerul Educației pregătește un proiect de hotărâre de Guvern prin care să le acorde sume forfetare acestor elevi

2.172 de vizualizări
Foto: © Vadreams | Dreamstime.com
La 3 luni de când a început școala, elevii navetiști din mai multe județe nu au asigurat transportul gratuit la școală, așa cum prevede legea Educației. Ca să ajungă la școală, elevii plătesc abonamentele din banii lor sau ai părinților pentru că în anumite județe, Consiliile Județene nu au încheiate contracte cu operatorii de transport. Edupedu.ro a confirmat că această situație se întâmplă în județele Timiș și Teleorman, dar potrivit Ministerului Educației sunt 13 județe care nu au transport public local, motiv pentru care nu pot acorda gratuitate la transport, elevilor, nici măcar sume forfetare pentru că situația nu a fost prevăzută în metodologie.
Acum, un proiect de Hotărâre de Guvern, pus în dezbatere publică de ministerul Educației, joi, 17 noiembrie, îi include pe elevii care se află în această situație și care vor primi sume forfetare, dar procedura va mai dura pentru că trebuie să treacă prin hotărâre de Consiliul Județean, după ce proiectul va fi scos din dezbatere. Amintim, proiectul a fost abia pus în dezbatere publică, deși ministra Educației Ligia Deca, a anunțat în urmă cu o lună, pe 19 octombrie, că elevii navetiști din județele unde Consiliile județene nu au încheiate contracte, vor primi sume forfetare.

La 3 luni de când a început anul școlar, nu toți elevii navetiști ajung la școală cu transport gratuit, așa cum prevede legea Educației. Mai exact, elevii din doar 28 de județe care învață în altă localitate decât cea de domiciliu au asigurat transportul. Asta pentru că, în aceste județe, Consiliile Județene au atribuite contracte cu operatorii de transport și se poate face decontul la Ministerul Educației, prin inspectoratele județene, potrivit Notei de fundamentare a proiectului de HG pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport pentru elevi.

Același document menționează că în 13 județe nu se asigură servicii publice de transport rutier județean, pe bază de contracte de delegare atribuite în condițiile Regulamentului CE nr. 1370/2007 și a legislației în domeniul achizițiilor publice, respectiv în județele: Argeș, Botoșani, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Harghita, Iași, Mehedinți, Neamț, Prahova, Suceava, Teleorman, Timiș, din care:

-în județele Giurgiu, Teleorman și Timiș nu se asigură sub nicio formă serviciul public de transport rutier județean;
în județele Argeș, Botoșani, Dâmbovița, Dolj, Harghita, Iași, Mehedinți, Neamț, Prahova și Suceava serviciul se efectuează prin licențe de traseu emise de consiliul județean, dar nu întrunește condițiile legale de serviciu public de transport rutier.

Concret, acest lucru înseamnă că acele firme de transport de persoane, deși au autorizație de transport rutier, nu au contract cu Consiliile județene, motiv pentru care operatorii de transport nu pot deconta banii prin bugetul Ministerului Educației. Situație care nu se regăsește în legea educației sau în metodologie.

Legea Educației nu prevede modul de acordare a sumelor forfetare în cazul în care există transport rutier în zonă dar nu este încheiat contract cu Consiliile județene.

Edupedu.ro a stat de vorbă cu reprezentanți ai inspectoratelor școlare din județele Teleorman și Timiș, care au confirmat că nici un elev care învață în altă localitate decât cea de domiciliu nu are asigurat transportul gratuit, dacă în zona în care locuiește nu există transport public cu care CJ să fi încheiat contract.

În județul Teleorman, de exemplu, unii operatori așteaptă rezultatele unor contestații pentru a putea încheia contracte. Sorin Ilie, șeful ISJ Teleorman spune pentru Edupdu.ro că “acum circulă niște mașini prin județ. Dar nimeni nu vrea să le dea copiilor un abonament. Nici măcar cei care sunt pe național nu vor să dea abonamente copiilor. Nici cu bani în mână. Nu avem în județ nici o situație de elev navetist în care Ministerul să plătească transportul elevilor. Și am tot felul de intervenții la nivelul părinților din județ care solicită. am un cetățean care măsură de trei 4h/săptămână ce s-a mai rezolvat și eu nu știu ce să-i mai spun cât. Am un cetățean care mă sună de 3-4 ori pe săptămână să mă întrebe dacă s-a mai rezolvat ceva și eu nu știu ce să-i mai spun. Are și pensie medicală și plătește 550 de lei abonamentul pentru fiul lui. Așa că dacă această sumă forfetară reușește să modifice un pic din lege, să vină cu o modificare în așa la fel încât să putem da suma asta forfetară, pentru că în momentul acesta conform legii nu putem da, ar fi minunat”, spune șeful ISJ Teleorman.

Și în județul Timiș, situația este la fel: de trei luni de zile nici un elev care învață în altă localitate decât cea de domiciliu și nu are asigurat transport public din cauza faptului că operatorii de transport nu au contract cu Consiliul Județean, nu primește bani pentru abonamentul gratuit.

“Nu există nici o firmă care să fie licențiată de Consiliul Județean să facă acest transport public”, spune inspectorul școlar adjunct Francisc Halasz. “Tot de la Consiliul Județean ar trebui să primim tariful per km pentru a putea calcula suma forfetară în cazul în care discutăm despre rute care nu au transport public. În aceste condiții, nu se eliberează abonamente și elevii plătesc din banii lor abonamentele și pe lunile care au trecut nu știm dacă își vor recupera banii. Să sperăm că din ianuarie se va reglementa această situație”. spune reprezentantul inspectoratului școlar județean Timiș.

Primesc abonament gratuit doar elevii navetiști care folosesc transportul metropolitan. Se întâmplă asta în zonele limitrofe ale orașului Alexandria din Teleorman și în zonele limitrofe ale Timișoarei.

În județul Giurgiu, șeful ISJ Ion Ghimpețeanu, spune că elevii navetiști se confruntă cu această problemă doar parțial. “Noi nu putem să spunem că nu avem deloc transport sau decont. Sunt doar doi transportatori mari care sunt asimilați ca transport local metropolitan și atunci decontul îl face elevul din zona UAT-ului din care face parte domiciliul. Aceasta este obstrucția pe care o întâmpinăm la Giurgiu, la momentul de față. Însă, dacă la nivel de Minister se va lua hotărârea cu sumele forfetare, probabil că aceasta va fi varianta. Repet, sunt doar doi transportatori. Zona de nord a județului este zonă decontată, doar în zona de sud se pune această problemă”, spune șeful ISJ Giurgiu.

Ce prevede legea Educație și HG-ul privind asigurarea transportului gratuit pentru elevi

Procedura prin care elevii navetiști ar trebui să beneficieze de transport gratuit, potrivit legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023 este una birocratică.

Anul acesta nu se mai decontează transportul elevilor, ci legea prevede că se asigură gratuitatea în diverse situații:

Articolul 83 – (1) Elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, inclusiv cei înmatriculați în cadrul unităților de învățământ preuniversitar înscrise în Registrul special al unităților de învățământ preuniversitar care funcționează după un curriculum străin, prevăzut la art. 117 alin. (10) lit. r) pct. (iv), beneficiază de gratuitate, în condițiile legii, la serviciile publice de transport public local, inclusiv metropolitan și județean, rutier, naval, cu metroul, precum și feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului școlar, în scopul asigurării dreptului la educație, în conformitate cu prevederile unei hotărâri de Guvern inițiate de Ministerul Educației și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, cu consultarea structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale.

Hotărârea de Guvern privind normele metodologice privind transportul elevilor din 8 septembrie 2023 prevede pentru transportul public local și metropolitan, județean și interjudețean:

 • Părintele/Reprezentantul legal/Elevul major solicită unității de învățământ, în scris, letric sau online, în primele 5 zile lucrătoare de la începutul anului școlar, traseul și operatorul de transport folosit. Solicitarea trebuie să cuprindă următoarele date:
  a) numele și prenumele elevului;
  b) CNP;
  c) adresa de domiciliu de la care se deplasează zilnic către unitatea de învățământ, adresă care trebuie să coincidă cu adresa cu care elevul este înregistrat în Sistemul informatic integrat al învățământului din România;
  d) traseul pe care circulă de la domiciliu la unitatea de învățământ și de la unitatea de învățământ către domiciliu;
  e) distanța în kilometri dintre localitatea de domiciliu și localitatea în care se află unitatea de învățământ;
  f) operatorul de transport folosit și tipul transportului executat, respectiv local, metropolitan, județean, interjudețean.

Elevii care nu se regăsesc în situațiile de transport gratuit, primesc o sumă forfetară. Aceștia ar trebui să îndeplinească două condiții: să nu poată fi școlarizați în satul, comuna, orașul sau municipiul de domiciliu și să nu beneficieze de existența serviciilor de transport public. 

Sumele forfetare vor fi unice la nivelul fiecărui județ. Consiliile județene sunt cele care stabilesc cuantumul sumei forfetare. „Suma forfetară este unică la nivelul județului și stabilește tariful mediu lei/kilometru de care beneficiază elevii din unitățile de învățământ preuniversitar din județul respectiv”, potrivit legii.

Ministerul Educației propune acum un proiect de hotărâre de guvern prin care acești elevi să poată primi sume forfetare

Pe 17 noiembrie, Ministerul Educației a pus în dezbatere publică un proiect de HG prin care elevii care se află în situația în care învață în altă localitate față de cea de domiciliu, și nu pot ajunge la școală decât cu transport rutier, dar Consiliul Județean nu are contract cu operatorii rutieri să poată primi sume forfetare.

“Având în vedere situația diferențiată între județe în asigurarea serviciilor publice de transport rutier județean, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice propune modificarea și completarea H.G. 810/2023 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport pentru elevi, în vederea acordării avizului conform hotărârii consiliului județean, pentru stabilirea valorii unitare lei/km aferentă sumei forfetare ce se acordă elevilor, astfel:


– în județele în care au fost atribuite contracte de delegare a gestiunii, ca medie a tarifelor medii lei/km/loc, inclusiv TVA, prevăzute în contractele atribuite;
– în județele care nu au finalizat nicio procedură de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii, la nivelul valorii unitare medii la nivel național lei/km, stabilită de către ANRSC.
Având în vedere faptul că sumele forfetare se finanțează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, și pentru acordarea facilităților de transport elevilor care nu beneficiază de servicii publice de transport, e necesar ca proiectul de hotărâre de guvern pentru modificarea și completarea normelor metodologice să fie adoptat, astfel încât să fie asigurat cadrul legal pentru acordarea avizului conform al ANRSC pentru hotărârile consiliilor județene și plata sumelor cuvenite elevilor în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărârii consiliului județean, prin care sa stabilit valoarea unitară lei/km.
De asemenea, se propune modificarea textului inițial al HG 810/2023, în vederea armonizării cu noul format al documentelor școlare, respectiv înlocuirea sintagmei „Nr. și seria carnetului de elev” cu sintagma „Nr. matricol”, scrie în Nota de fundamentare.

Proiectul de HG prevede și modificarea Titlului Capitolului II al Hotărârii de Guvern inițiale, astfel: “Asigurarea sumei forfetare pentru elevii care nu sunt școlarizați în satul, comuna, orașul sau municipiul de domiciliu și nu beneficiază de existența serviciilor de transport public”.

În plus, ca soluție se mai propune și elevii din județele Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița și Prahova să poată face naveta prin transportul public interjudețean, iar aceste județe să fie considerate limitrofe Capitalei.

Articolul 2, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

f) transportul public rutier interjudețean de persoane – se consideră, în cazul navetei elevilor,
transportul între județe învecinate, în situația în care elevul se înscrie la o unitate de învățământ în județul vecin. În cazul municipiului București, județe vecine se consideră județul Ilfov și județele limitrofe acestuia, respectiv județele Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița și Prahova.

Articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) În cazul în care elevii nu sunt școlarizați în satul, comuna, orașul sau municipiul de domiciliu și nu beneficiază de existența serviciilor de transport public, transport de tip curse școlare, organizat în condițiile prevăzute la art. 83 alin. (11) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, și nici de transport cu mijloacele de transport aparținând unităților de învățământ sau consiliilor locale, în vederea asigurării dreptului la educație aceștia beneficiază, pe durata cursurilor școlare, de o sumă forfetară lunară.

Articolul 4, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în anul 2023, consiliile județene adoptă hotărâri prin care stabilesc valoarea unitară lei/kilometru aferentă sumei forfetare, cu avizul conform al ANRSC, până la 15 decembrie.

Articolul 4, după alineatul (5) se introduc 8 noi alineate, alineatele (5^1) – (5^8) cu
următorul cuprins:

(5^1) Valoarea unitară lei/km aferentă sumei forfetare se stabilește anual de către consiliul județean ca medie a tarifelor medii lei/km/loc, inclusiv TVA, prevăzute în fișele de fundamentare ale tarifelor în vigoare, aferente tuturor traseelor și/sau grupelor de trasee din toate contractele de servicii publice de transport rutier județean de persoane atribuite de către consiliul județean.


(5^2) Concomitent cu stabilirea valorii unitare lei/km consiliile județene stabilesc și suma forfetară pe zi aferentă fiecărei tranșe de 1 kilometru pe o distanță de la 1 la 50 de kilometri, prin înmulțirea valorii unitare lei/km cu distanța dus-întors între domiciliul/reședința elevului și unitatea de învățământ.


(5^3) Consiliile județene care nu au finalizat nicio procedură de atribuire a contractelor de servicii publice de transport rutier județean de persoane adoptă hotărâri prin care aprobă valoarea unitară lei/km aferentă sumei forfetare la nivelul valorii unitare medii la nivel național lei/km stabilită de către ANRSC.


(5^4) Valoarea unitară medie la nivel național lei/km se calculează de către ANRSC ca medie a valorilor unitare lei/km stabilite de către consiliile județene conform prevederilor alin. (5^1) și se publică pe site-ul instituției, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de expirarea termenului prevăzut la alin. (2) sau la alin. (3), după caz.


(5^5) Consiliile județene solicită avizul conform al ANRSC atât pentru valoarea unitară lei/km
aferentă sumei forfetare lunare cât și pentru suma forfetară pe zi, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de expirarea termenului prevăzut la alin. (2) sau la alin. (3), după caz.


(5^6) ANRSC emite avizul conform în termen de 2 zile lucrătoare de la solicitarea consiliului
județean, însoțită de o documentație care cuprinde următoarele documente:


a) tabel centralizator cu toate tarifele medii lei/km/loc aferente tuturor traseelor/grupelor de
trasee atribuite, în cazul în care consiliul județean are încheiate contracte de servicii publice
de transport rutier județean;
b) tabel centralizator cu suma forfetară pe zi calculată pe distanța dus-întors de la 1 la 50
kilometri dintre domiciliul/reședința elevului și unitatea de învățământ.


(5^7) Consiliile județene iau toate măsurile administrative necesare pentru adoptarea hotărârii de aprobare a valorii unitare lei/km și a sumei forfetare pe zi în termenul prevăzut la alin. (2) sau la alin. (3), după caz.


(5^8) La orice atribuire a unui contract de servicii publice de transport rutier județean de persoane survenită după adoptarea hotărârii prin care a fost aprobată valoarea unitară lei/km și suma forfetară pe zi aferentă sumei forfetare lunare, consiliile județene transmit către inspectoratele școlare, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data începerii contractului, lista actualizată a rutelor pentru care se asigură transport public.

La articolul 4, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:


(11) Plata sumelor forfetare de care nu au beneficiat elevii, prevăzută la art. 83 alin.(8) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, se face în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărârii consiliului județean, prin care s-a aprobat valoarea unitară lei/km.

Proiectul de Hotărâre de Guvern
Nota de fundamentare
Informații de context

Ligia Deca spunea în urmă cu o lună, pe 19 octombrie, într-un interviu pentru Europa Liberă România că elevii navetiști din județele unde nu există transport public sau transport școlar asigurat de către autoritatea publică locală vor primi sume forfetare.

Pe 9 noiembrie, secretarul de stat în Ministerul Educației Zoltan Kallos a spus că “în acest moment este pe circuitul de avizare o Hotărâre de Guvern care practic updatează și îmbunătățește acel HG tocmai pentru a asigura gratuitatea elevilor”. În cadrul ședinței comisiei de învățământ din Camera Deputaților, unde se discuta despre raportul privind starea învățământului românesc pe 2021-2022, secretarul de stat din Ministerul Educației i-a răspuns deputatei PSD Ana-Lorena Predescu care a reproșat Ministerului faptul că “principala cauză a abandonului școlar o reprezintă transportul elevilor către școală”.

Zoltan Kallos a spus că se lucrează la reglementări pentru că atunci când a fost scris actul normativ privind acordarea transportului gratuit, “situații punctuale din județe nu putea fi prevăzute“.

La dezbaterea publică din luna august, privind metodologia de acordare a transportului gratuit pentru elevi, secretarul de stat în Ministerul Educației, Sorin Ion, spunea că nu estimează că vor fi multe situații în care să nu existe transport public asigurat:

“Sume forfetare primesc doar acei elevi, și îndrăznesc să cred că ei sunt foarte puțini la număr, care locuiesc într-o localitate unde nu există linie de transport de niciun fel, nu există nici tren, nici autobuz, nici microbuz, nici barcă, doar în această situație acordăm sume forfetare. În toate celelalte situații avem gratuitatea pe mijloacele de transport existente. Deci este anormal să facem o comparație între elevii care primeau sume forfetare anul trecut și cei care vor primi anul acesta și care vor fi doar ca excepții, pentru că în mare, localitățile sunt acoperite de linii de transport”, spunea Sorin Ion, secretarul de stat, la dezbaterea publică online privind acordarea gratuității la transport dinainte să înceapă școala. 

Au fost probleme de la bun început, în prima lună mulți elevi au plătit din banii lor abonamente de peste 400 de lei pentru că nu era pusă la punct procedura.

În unele județe, din cauza lipsei de coordonare între școală (n.red școala nu are nici o relație contractuală sau instituțională cu operatorii de transport), operatorii de transport, inspectorate școlare și consilii județene. Asta pentru că nici HG-ul și nici metodologia privind acordarea transportului gratuit nu prevede clar cine este responsabil de procedură.

Edupedu.ro a scris că în județul Constanța de exemplu, elevii au plătit cel puțin în prima lună transportul pentru că școlile nu găseau transportatorii din lista trimisă de Consiliul județean.

Cu câteva zile înainte, șeful ISJ susținea că majoritatea elevilor navetiști din Constanța vor putea beneficia de transportul gratuit.

Foto: © Vadreams | Dreamstime.com /  Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.

Citește și:

Ligia Deca: Se acordă sume forfetare elevilor navetiști din județele în care Consiliile Județene nu au încheiat contracte cu transportatorii
Transportul “gratuit” al elevilor încă are sincope la 3 luni de când a început școala. Secretarul de stat Zoltan Kallos anunță că se lucrează la o hotărâre de guvern “tocmai pentru a asigura gratuitatea elevilor”

“Transportul gratuit” al elevilor navetiști, în aer. Cazul Constanța: Școlile nu găsesc transportatorii din lista trimisă de Consiliul județean, dar au trimis tabelele cu numele elevilor pe o adresă de e-mail, spune șeful ISJ care anunța că de azi aproape toți elevii vor merge gratuit la școală

De luni, 2 octombrie, majoritatea elevilor navetiști din Constanța vor putea beneficia de transportul gratuit, susține șeful ISJ. Acesta spune că peste 90 % dintre școlile și liceele din județ au transmis listele cu numele elevilor și stațiile unde urcă și coboară

Transportatorii din județul Constanța nu fost informați de inspectoratul școlar despre procedura prin care trebuie să acorde gratuit transportul elevilor navetiști. Reprezentantul unei firme: Am primit pe mail niște liste cu numele elevilor, dar nu știm ce să facem mai departe, cum ne recuperăm banii?

Transportul gratuit pentru elevii navetiști din legea educației Deca-Iohannis înseamnă abonamente și de 400 de lei pe lună plătite din banii elevilor și ai părinților, în prima lună de școală / Elevă în clasa a XII-a: Nu știu dacă voi recupera vreodată acești bani

7 comments
 1. In judetul Vâlcea orașul Drăgășani nu s-au plătit nici acum banii pe suma forfetară de ce li s-au tăiat din banii din bursa monoparentală cînd de la guvern s-a spus că nu se taie din bani copilul meu nu m-ai poate merge la școală pentru că nu m-ai pot plăti abonamentul ce facem pierd copii școala

 2. In județul Argeș,pe perioada 18.10.2023- implicit până pe data de 29.11.2023 firma TRANS MERIDIAN EXCLUSIVE RAL, a executat transportul gratuit al elevilor ,dar in data de 23.11.2023 am primit adresă de la ISJ ARGEȘ că nu se va deconta transportul elevilor pentru luna OCTOMBRIE. CONSIDERATI CĂ PUTEM RESPECTA H.G. 810/ 2023 ,din moment ce suntem pasați de la CJ ARGES LA SJ ARGES FARA NICI UN RASPUNS?

 3. In județul Olt am plătit pentru abonament in septembrie și octombrie! Pentru transportatori s-au găsit bani pentru noiembrie… pentru părinți..nu…noi mai atde așteptat…daca o să-i primim vreodată inapoi!Ar fi cazul să se gândească de pe acum că și la anul in septembrie o să înceapă din nou școală!!!

 4. Aceasta este România educată! Nici în județul Hunedoara, transportul gratuit, nu exista, pe distanta de 11 km până la școală ,plătim 400 lei pe abonament, vi se pare că elevul merge gratuit?

 5. nici în Maramureș,langa Baia Mare,cu elev la liceu în Baia Mare nu primește nimic…deoarece transportatorul nu are ceva autorizație….așa că abonamentul de 280 lei este platit tot din buzunarul părinților…..

 6. Dacă elevul stă în județ la cămin și vine acasă doar la sfârșitul săptămânii gen vine vineri și pleacă duminică, i se poate deconta biletele de către școală făcând o cerere?

 7. Reforma din învățământ se va termina în pixul ministrului de finanțe… Cu cât trec zilele mai repede, devine mai clară reforma-campanie electorală…

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like
Postlicealele Ministerului de Interne

De la 1 ianuarie 2025, inspectoratele școlare trec la autoritățile județene, dar sunt coordonate de Ministerul Educației, potrivit unei noi variante a proiectului de OUG pentru reducerea deficitului bugetar / Până atunci, trebuie să îndeplinească două condiții pentru a nu fi desființate

Inspectoratele școlare trec la autoritățile județene, dar sunt coordonate de Ministerul Educației, potrivit unei variante actualizate a proiectului de ordonanță de urgență pentru a reduce deficitul bugetar, document publicat de…
Vezi articolul

Ligia Deca în decembrie, când accepta cel mai mic buget din PIB pentru Ministerul Educație din istoria recentă a României: Este acoperitor pentru funcționarea normală a sistemului de învățământ / 5 luni mai târziu, peste 200.000 de profesori și angajați din școli sunt în prima grevă generală din ultimii 18 ani

Ligia Deca a obținut pentru Ministerul Educației bugetul de 2,1% din PIB pentru anul 2023, cel mai mic buget raportat la produsul intern brut din istoria recentă a României. Bugetul…
Vezi articolul

G4Media.ro: Ministrul Muncii Simona Bucura-Oprescu este nașa fiului fostului rector de la Academia SRI, Gheorghe-Teodoru Ștefan, trecut în rezervă după scandalul plagiatelor / A fost și coordonatorul ei de doctorat

Simona Bucura-Oprescu, noul ministru al Muncii și Solidarității Sociale, a confirmat pentru G4Media că este nașa de cununie a lui Alexandru Ștefan, fiul fostului rector al Academiei Naționale de Informații…
Vezi articolul