Este “inadmisibilă” posibilitatea renunțării la titlul de doctor, anunță peste 60 de profesori emeriți, profesori universitari și cercetători: Efectul poate fi devastator, reprezentând soluția “ideală pentru orice doctorand sau doctorandă care optează pentru un comportament fraudulos”

2.209 vizualizări
Foto: Pixabay.com
Peste 60 de cercetători, profesori universitari și profesori emeriți au luat poziție cu privire la “aspectele de etică și integritate abordate în proiectele Legilor învățământului supuse dezbaterii publice”. Aceștia au avertizat că există trei prevederi problematice în proiectul Cîmpeanu: prescrierea plagiatului, posibilitatea ca orice plagiator să renunțe la titlul de doctor înainte de a-i fi verificată teza și desființarea CNATDCU. “Este inadmisibilă prevederea potrivit căreia ‘Titularul titlului ştiinţific de doctor poate renunța la titlul obținut prin act unilateral de voință'”, spun semnatarii.

Printre personalitățile care semnează apelul public se numără profesorii emeriți Alexandru Călinescu – de la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza”, Iași (UAIC), decorat Les Palmes Académiques și cavaler al Ordinului Național de Merit, Franța, Mariana Nicolae – ASE, Dumitru Sandu – Universitatea din București, Lazăr Vlăsceanu – Universitatea din București. Alături de aceștia se află Dacian Dragoș, Mircea Dumitru, Virgil Iordache, Radu Vancu, Liviu Papadima. Autorii apelului sunt profesori, conferențiari, lectori, membri ai comisiilor de etică din universități, directori ai unor centre academice și de școli doctorale. Lista completă – la finalul articolului.

În ceea ce privește renunțarea la titlul de doctor, “prin act unilateral de voință”, profesorii și cercetătorii spun că “o atare reglementare, strict conjuncturală, a mai fost propusă anterior și retrasă în urma protestelor publice. Pe lângă caracterul dubios al unei astfel de inițiative, ce nu-și găsește echivalent în nicio altă situație similară de absolvire a unui program de învățământ, efectul acesteia pe viitor poate fi devastator, reprezentând, practic, o soluție ideală pentru orice doctorand sau doctorandă care optează pentru un comportament fraudulos”.

Referitor la desființarea CNATDCU, instituția-cheie de soluționare a plagiatelor, semnatarii afirmă că “formula propusă de actualul proiect de Lege a învățământului superior în loc să consolideze, șubrezește și mai mult pârghiile necesare pentru a întări probitatea instituțională a Comisiilor de Etică, a Instituțiilor Organizatoare de Studii Universitare Doctorale (IOSUD), a Școlilor doctorale, a cadrelor didactice universitare în general și a conducătorilor de doctorate în special”.

Apelul vine cu o zi înaintea dezbaterii publice finale organizate de Ministerul Educației pe tema proiectului de Lege privind învățământul superior.

Comunicatul integral remis de cei peste 60 de cercetători și profesori universitari:

“Comunicat privind aspectele de etică și integritate abordate în proiectele Legilor învățământului supuse dezbaterii publice

Subsemnații, cadre didactice universitare cu expertiză și implicare în domeniul eticii și al integrității academice, solicităm imperios prelungirea termenului acordat pentru încheierea dezbaterii publice a proiectelor de Legi ale învățământului până cel puțin pe data de 31 octombrie a.c. 

Este inadmisibil și ridică serioase îndoieli privind buna intenție a demersului ca unor texte normative de asemenea anvergură și importanță să le fie rezervat pentru dezbatere un interval foarte scurt, 12 iulie – 24 august, în care școlile și universitățile sunt în vacanță și majoritatea cadrelor didactice în concediu.

Salutăm importanța acordată problemelor de etică și integritate în actualele proiecte legislative. Considerăm însă totodată că:

  • Abordarea acestora este dezechilibrată, fiind orientată prioritar asupra studiilor universitare și, din cadrul acestora, asupra ciclului doctoral. Chiar dacă abaterile de la conduita corectă pe parcursul studiilor doctorale au un răsunet sporit în opinia publică este clar pentru orice persoană avizată că formarea atitudinilor și a comportamentelor favorabile fraudei intelectuale se realizează încă dinainte de intrarea în facultate, în învățământul preuniversitar. De fapt, disponibilitatea pentru astfel de atitudini și comportamente blamabile nu crește, ci se diminuează pe parcursul ciclurilor de învățământ superior, de la licență la studiile postdoctorale.
  • Este inadmisibilă prevederea potrivit căreia ”Titularul titlului ştiinţific de doctor poate renunța la titlul obținut prin act unilateral de voință.” (Titlul I, Art. 73 (7)) O atare reglementare, strict conjuncturală, a mai fost propusă anterior și retrasă în urma protestelor publice. Pe lângă caracterul dubios al unei astfel de inițiative, ce nu-și găsește echivalent în nicio altă situație similară de absolvire a unui program de învățământ, efectul acesteia pe viitor poate fi devastator, reprezentând, practic, o soluție ideală pentru orice doctorand sau doctorandă care optează pentru un comportament fraudulos.
  • Ridică de asemenea serioase semne de întrebare prevederea de la Art 154 (1) potrivit căreia ”Răspunderea civilă sau administrativă, disciplinară, pentru faptele care determină existența abaterilor prevăzute la art. 153 alin. (1), alin (2) și alin (3) ale persoanelor care au avut sau au calitatea de membru al comunității universitare este înlăturată, nemaiputând fi angajată în condițiile depășirii termenului general de prescripție de 3 ani de la data săvârșirii lor, în conformitate cu art. 2.517 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.” Fiind vorba despre abateri de ordin etic, e îndoielnic faptul că acestea pot fi considerate vreodată prescriptibile, așa cum lasă să se înțeleagă textul citat. Raporturile dintre etic și juridic în instituțiile de învățământ necesită, cu siguranță, o dezbatere aprofundată.
  • Modalitatea de soluționare a eventualelor fraude constatate în elaborarea tezelor de doctorat are și ea nevoie de o dezbatere aprofundată, iscând, altminteri, justificate îngrijorări. E surprinzătoare propunerea de desființare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU), urmând ca atribuțiile acestuia să fie preluate, parțial, de alte două organisme ce urmează a fi înființate, Comisia Naţională de Standardizare a Titlurilor și Gradelor Universitare (CNSTGU) și Comisia Națională de Etică a Titlurilor Universitare (CNETU). CNATDCU a acumulat o experiență considerabilă în gestiunea doctoratelor și a abilitărilor și a devenit, cu toate deficiențele lui, cel mai prestigios for de expertiză academică multidisciplinară din România. Considerăm că înaintea proiectelor de reorganizare structurală ar trebui să stea analiza funcțională. Din acest punct de vedere, constatăm că formula propusă de actualul proiect de Lege a învățământului superior în loc să consolideze, șubrezește și mai mult pârghiile necesare pentru a întări probitatea instituțională a Comisiilor de Etică, a Instituțiilor Organizatoare de Studii Universitare Doctorale (IOSUD), a Școlilor doctorale, a cadrelor didactice universitare în general și a conducătorilor de doctorate în special.

În speranța că atenționările formulate mai sus se vor dovedi eficiente,

Dr. Raluca Andone, Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI), Institutul de Chimie Macromoleculară “Petru Poni” Iași
Prof. dr. Nicolae Octavian Bâlc, CNECSDTI,  Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Prof. dr. Marina Cap-Bun, director Școală doctorală și membru în Comisia de Etică a Universității ”Ovidius” din Constanța
Dr. Constantin C. Brîncuș, Biroul Analiză și Formare în Domeniul Integrității Academice, membru CARFIA, Universitatea din București (UB)
Prof. emerit Alexandru Călinescu, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza”, Iași (UAIC), decorat Les Palmes Académiques și cavaler al Ordinului Național de Merit, Franța.
Prof. dr. Adina Ciugureanu, decan al Facultății de Litere (2004-2012), Universitatea ”Ovidius”, Constanța
Lect. dr. Daniela Cârstea, titulară curs Etică și integritate academică, UB
Prof. dr. Mircea Comșa, Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca (UBB)
Prof. dr. Călin Cormoș, Comisia de Etică, UBB
Conf. dr. Csaba Dégi, OMBUDSMAN, vicepreședinte al Comisiei de Etică, UBB
Prof. dr. Codrin Liviu Cuțitaru, decan al Facultății de Litere (2012-2016), UAIC, expert al Grupului ”Coimbra” (2009-2016)
Conf. dr. Laura Carmen Cuțitaru, UAIC
Prof. dr. Dacian Dragoș, președintele Comisiei de Etică, UBB, președinte CNECSDTI
Prof. dr. Mircea Dumitru, rector UB (2012-2020), profesor la Facultatea de Filosofie
Lect. dr. Oana Fodor, Comisia de Etică, UBB
Prof. dr. Ovidiu Gavrilovici, președintele Comisiei de Etică, UAIC (2016-2020)
Conf. dr. Luciana Alexandra Ghica, UB
Asist. dr. Toni Gibea, Etică și integritate academică, UB
Vlad Giurgea, student, Comisia de Etică, UBB
Lector dr. Alex Goldiș, UBB
Conf. dr. Marius Harosa, Comisia de Etică, UBB
Prof. dr. Otilia Hedeșan, Universitatea de Vest din Timișoara (UVT)
Conf. dr. Imre Balázs, Comisia de Etică, UBB
Prof. dr. Virgil Iordache, CNECSDTI, UB
Conf. dr. Dragoș Ivana, Etică și integritate academică, UB
Prof. dr. Leonte Ivanov, UAIC
Conf. dr. Adrian Lăcătuș, decan Facultatea de Litere, Universitatea Transilvania, Brașov
Prof. dr. Nicolae Lupu, președintele Comisiei de Etică și Deontologie Universitară, Academia de Studii Economice din București
Prof. dr. Vlad Manea, CNECSDTI, Universidad National Autonoma de Mexico
Prof. dr. Roxana Marinescu, Academia de Studii Economice (ASE), București, coordonatoare Plan pentru egalitate de gen și Strategie pentru egalitate de gen, echitate, diversitate și incluziune, ASE 2022-2030
Conf. dr. Nicoleta Marțian, Comisia de Etică, UBB
Prof. dr. Andrei Mărcuș, Comisia de Etică, UBB
Conf. dr. Emilian Mihailov, director al Centrului de Cercetare în Etică Aplicată, UB
Prof. dr. Ileana Mihăilă, Etică și integritate academică, UB
Conf. dr. Doris Mironescu, UAIC
Prof. dr. Simona Modreanu, UAIC
Conf. dr. Rareș Moldovan, UBB
Prof. dr. Valentin Partenie Munteanu, UVT 
Prof. dr. Gabriel Mursa, UAIC
Prof. emerit Mariana Nicolae, ASE
Lect. dr. Brândușa Nicolaescu, Etică și integritate academică, UB
Prof. dr. Antonio Patraș, prodecan al Facultății de Litere (2012-2016), UAIC
Conf. dr. Cristina Petraș, UAIC
Prof. dr. Alexandru Florin Platon, decan al Facultății de Istorie (2004-2012), UAIC
Prof. dr. Liviu Papadima, prorector UB (2012-2020)
Lect. dr. Andreea Paris-Popa, Etică și integritate academică, UB
Prof. dr. Dana Percec, UVT
Prof. dr. Marian Popescu, Director onorific al Centrului de Acțiune, Resurse, Formare pentru Integritate Academică al Universității din București
Prof. dr. Cristian Preda, decan al Facultății de Științe Politice, UB
Lect. dr. Voichița Radu, Comisia de Etică, UBB
Conf. dr. Mihai Rusu, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS)
Prof. emerit Dumitru Sandu, UB, membru CNATDCU (2000-2010), membru CNECSDTI (2016-2021)
Conf. dr. Călin Săplăcan, Comisia de Etică, UBB
Conf. dr. Emanuel Socaciu, Etică și integritate academică, UB
Prof. dr. Eugen Stamate, vicepreședinte CNECSDTI, Universitatea Tehnică a Danemarcei
Prof. dr. Ștefan Szedlacsek, vicepreședinte CNECSDTI, Institutul de Biochimie al Academiei Române, 
Lect. dr. Emilia Șercan, UB
Prof. dr. Bogdan Ștefănescu, Etică și integritate academică, UB
Prof. dr. Andrei Terian, ULBS
Conf. dr. Claudiu Tufiș, UB
Conf. dr. Claudiu Turcuș, UBB
Conf. dr. Mihaela Ursa, UBB
Conf. dr. Radu Vancu, ULBS
Prof. dr. Dragoș Varga, ULBS
Prof. emerit Lazăr Vlăsceanu, UB
Conf. dr. Dragoș Zetu, UAIC”

Comunicatul în format .pdf:
Citește și:
BREAKING Instituția-cheie în analizarea plagiatelor este desființată în proiectul Legii educației, în plin scandal de plagiat la adresa premierului. Nicolae Ciucă “a validat“ proiectul de lege și va scăpa de analiza CNATDCU dacă legea intră în vigoare
BREAKING Prescrierea plagiatului în 3 ani de la săvârșirea faptei – o nouă metodă de amnistiere a plagiatorilor inclusă în proiectul de lege a Educației
BREAKING Amnistierea plagiatorilor prin noua lege a educației: orice plagiator va putea să renunțe, gratis, la doctoratul făcut pe banii statului, dacă legea este promovată. Premierul Ciucă, protagonist al celui mai mare scandal de plagiat din prezent, “a validat total“ legea și va putea renunța unilateral la titlu
Cei care vor să renunțe la titlul de doctor să acopere plata costurilor de școlarizare – “o propunere pe care eu o susțin”, spune ministrul Cîmpeanu / “Ne vom gândi serios să extindem răspunderea” pentru doctoratele plagiate la conducătorii de doctorat și alte instituții
Desființarea CNATDCU “este o tentativă de mușamalizare a oricărei încercări de fraudă”. Este aberant mecanismul care trimite o decizie de plagiat dată de experții Consiliului la decizia justiției – declară matematicianul Vasile Brînzănescu, membru în conducerea instituției-cheie în soluționarea plagiatelor
Sorin Cîmpeanu, replică după ce a propus în lege desființarea CNATDCU și analizarea plagiatelor de către universități: Acordarea titlului de doctor trebuie să fie o prerogativă a universității. Legislația actuală disipează asumarea răspunderii putând genera situații grave
Abuzurile de putere ale premierului Ciucă. Generalul distruge instituții întregi ca să scape de acuzația de plagiat
Desființarea CNATDCU este o tentativă de mușamalizare a oricărei fraude. Este aberant mecanismul care trimite o decizie de plagiat dată de experții Consiliului la decizia justiției – declară matematicianul Vasile Brînzănescu, membru în conducerea instituției-cheie în soluționarea plagiatelor
Voi sesiza Consiliul Europei privind propunerea de desființare a CNATDCU, anunță deputatul USR Iulian Bulai
Cătălin Drulă, președintele USR, reacție virulentă la propunerea de desființare a CNATDCU: Să-ți fie rușine, Sorin Cîmpeanu! USR îi cere lui Iohannis să intervină pentru schimbarea proiectului de lege astfel încât Consiliul să își facă treaba în continuare
Jurnalist Hotnews către purtătorul de cuvânt al guvernului: Premierul Ciucă e spălat efectiv de acuzația de plagiat, nu vă e rușine cu un astfel de premier? Nu vă simțiți puțin rușinați?
EXCLUSIV Profesorul Lazăr Vlăsceanu, unul dintre cei mai proeminenți sociologi români: Proiectul Legii învățământului superior – compilare, centralizare, uniformizare
Reprezentanții ANOSR reacționează la propunerile din legea învățământului superior: Respingem ferm prelungirea mandatelor rectorilor de la 4 la 5 ani și, mai ales, eliminarea limitării la 2 mandate / Dezacord pentru eliminarea atribuțiilor CNATDCU în acordarea titlurilor de doctor și a atestatelor de abilitare

2 comments
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

You May Also Like

Studenții din Iași îi cer „demisia urgentă” lui Toader din funcția de rector. Fostul ministru ar urmări „instituirea unui regim de cenzură și de cosmetizare a imaginii sale”

Liga Studenților din Iași îi solicită lui Tudorel Toader „demisia urgentă” din funcția de rector al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, „având în vedere prejudiciile imense de imagine aduse…
Vezi articolul

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca anunță că implementează prin politici proprii mecanisme din planul consorțiului european pentru care nu a primit finanțare europeană

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca anunță că va implementa “prin politici proprii mecanisme ale proiectului european InclusU”. După ce proiectul de consorțiu european condus de Universitatea din Lille, în care se…
Vezi articolul

Conducerea CNATDCU a respins propunerile Ministerului Educației de modificare a metodologiei de soluționare a sesizărilor de plagiat. Mircea Dumitru: Verificarea integrală a unei teze de doctorat la fiecare sesizare nouă care apare nu poate fi pusă în practică. Cîmpeanu ne-a invitat să venim cu propunerile noastre

Consiliul General al CNATDCU a respins astăzi, cu 15 voturi din 18 membri prezenți, propunerile de modificare a metodologiei de soluționare a sesizărilor de plagiat și a regulamentului de funcționare…
Vezi articolul
Remus Pricopie / Foto: Agerpres

Remus Pricopie, rectorul SNSPA: Dezechilibrul de gen afectează calitatea guvernării. Partidele refuză să promoveze femeile pe listele electorale și în funcții publice executive. În Guvernul României vedem 20 de bărbați și o singură femeie

“În România, reprezentarea femeilor pe plan politic este una deficitară. Partidele politice refuză, pur și simplu, să promoveze femeile pe listele electorale și în funcții publice executive. Ne uităm din…
Vezi articolul

Recomandări pentru “turnurile de fildeș”: Micro-creditele să devină instrumente centrale pentru universități, dacă vor să se adapteze la tendințele europene și să ofere flexibilitate studenților – experți ai Universității din București

Micro-creditele ar trebui să devină puncte centrale pentru “macro-politici educaționale”, dacă universitățile românești doresc să țină pasul cu tendințele europene, afirmă un grup de experți ai Universității din București într-o…
Vezi articolul