Informațiile pentru părinți din Ordonanța adoptată joi de Guvern: Concediul plătit pentru stat cu copilul și indemnizația de creștere, prelungite

1.486 de vizualizări
SURSA: pixabay.com
Acordarea de zile libere plătite pentru părinți pe perioada suspendării cursurilor a fost prelungită până la 12 iunie 2020, iar acordarea concediilor și indemnizației pentru creșterea copilului, pentru îngrijirea copilului cu handicap, pentru acomodare în cazul încredințării copilului spre adopție, au fost prelungite până la 31 mai 2020, potrivit Ordonanței de Urgență adoptate în această seară de Guvern.

Redăm textul ordonanței de urgență pentru aceste prevederi:

Indemnizația de creștere

”Art. 5 – (1) Pentru persoanele care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se află în concediu și plata indemnizației pentru creșterea copiilor prevăzută de art. 2 și a indemnizației pentru îngrijirea copilului cu handicap prevăzute de art. 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare sau în concediu și plata indemnizației de acomodare pentru copiii încredințați în vederea adopției, prevăzută de art. 50 din Legea nr.273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv în prelungirea prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.32/2020, cu modificările și completările ulterioare și de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.59/2020 pentru stabilirea unor măsuri suplimentare în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, se prelungește acordarea drepturilor până la data de 31 mai 2020.

(2) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1) care la data la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se află în concediu și plata indemnizației pentru creșterea copiilor prevăzută de art. 2 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2020, cu modificările și completările ulterioare, prin excepţie de la prevederile art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, acordarea stimulentului de inserţie se face de la data depunerii cererii, dacă acestea realizează venituri supuse impozitului pe venit, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap.

(3) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1) care la data la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se află în concediu și plata indemnizației pentru creșterea copiilor prevăzută de art. 2 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2020, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică în cazul în care între data de 31 mai 2020 și data la care copilului împlinește 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu dizabilitate sunt mai puțin de 3 luni. În această situație se aplică prevederile alin. (2).”

Concediul plătit pentru părinții care stau acasă cu copiii

”Art. 7 – (1) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin.(1) și alin. (11), precum și ale art. 4 din Legea 19/2020, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2020, numărul de zile libere plătite pentru unul dintre părinți se stabilește până la încheierea cursurilor anului școlar 2019-2020, în condițiile legii, cu aplicarea prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr.217/2020.

(2) Pe perioada prevăzută la alin.(1) prevederile Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare, nu se aplică angajaților sistemului național de apărare, angajaților din penitenciare, personalului din unitățile sanitare publice, personalului din serviciile sociale rezidențiale și altor categorii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, și al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, după caz.

(3) Până la încheierea cursurilor anului școlar 2019-2020, în condițiile legii, angajații prevăzuți la alin.(2) beneficiază de majorarea salarială în condițiile și cuantumul prevăzute de art. 31 din Legea nr. 19/2020 în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Prevederile art. 31 din Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică pe toată perioada stabilită potrivit alin.(1).

(5) Prevederile alin.(4) se aplică angajaților sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, angajaților din penitenciare, personalului din unitățile sanitare publice, personalului din serviciile sociale rezidențiale și altor categorii stabilite prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, și al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, după caz”

Menționăm că aceasta este varianta care a intrat în ședința de Guvern, iar textul poate suferi modificări până la publicarea în Monitorul Oficial.

FOTO: pixabay.com


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

You May Also Like

Clădirea nouă a liceului Tonitza, nefuncțională la 5 ani după finalizare. Părinții elevilor vor protesta joi în fața Primăriei Sectorului 1. Primăria: Vom întreprinde toate demersurile cu respectarea normelor ISU în cel mai scurt timp

Părinții elevilor de la Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza” din București au anunțat că vor protesta joi, de la ora 10:00, în fața primăriei Sectorului 1, față de situația…
Vezi articolul