OFICIAL Copiii din Ucraina vor avea la școală statut de audienți și vor fi trecuți în cataloage provizorii

2.920 de vizualizări
Foto: © Katarzyna Bialasiewicz | Dreamstime.com
Copiii de grădiniță și elevii din Ucraina vor avea statut de audienți în instituțiile de învățământ romanesc și vor fi trecuți în cataloage provizorii, până la echivalarea studiilor și susținerea eventualelor diferențe, potrivit unei ordonanțe de urgență privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de sprijin și asistență umanitară, publicată în Monitorul Oficial.

„În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin audient se înțelege elevul școlarizat într-un alt sistem de învățământ din altă țară, care își continuă, la cererea părintelui sau a reprezentantului legal al elevului minor, a elevului major sau a autorității competente, parcursul școlar într-o unitate de învățământ din sistemul de învățământ românesc și este înscris în cataloage provizorii, până la echivalarea studiilor și susținerea eventualelor diferențe”, se arată în document.

Conform ordonanței de urgență, minorii din Ucraina înscriși ca audienți pot dobândi „calitatea de elev în România după recunoașterea sau echivalarea de către inspectoratele școlare județene, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, respectiv de către minister a studiilor urmate în străinătate și, după caz, după susținerea examenelor de diferență stabilite în cadrul procedurii de echivalare, în conformitate cu prevederile ordinului ministrului educației”.

De menționat este că procedura de înscriere a acestor copii în școlile și grădinițele din România va fi stabilită prin ordin al ministrului educației. Inițial, într-o adresă trimisă săptămâna trecută către inspectoratele școlare, Ministerul Educației anunța că elevii din Ucraina vor fi înscriși la școală la cererea părintelui sau reprezentantului legal: „elevii ucraineni vor fi înscriși ca audienți la cursurile unităților de învățământ, la cererea părintelui sau reprezentantului legal, respectiv a persoanei desemnate de către DGASPC pentru copiii cetățeni străini ucraineni neînsoțiți”.

Acum, situația va fi reglementată printr-un ordin de ministru care va viza întreaga procedură de înscriere a acestora.

După dobândirea dobândirii statutului de audienți, copiii au următoarele drepturi, potrivit sursei citate: 

  1. „dreptul de a participa la activitățile educative din cadrul unităților de învățământ preuniversitar și la activitățile extracurriculare din cadrul cercurilor constituite la nivelul palatelor și cluburilor copiilor. Participarea la activitățile extracurriculare nu este condiționată de calitatea de audient;
  2. dreptul de școlarizare în unități complexe de asistență medicală, de tip spital, în conformitate cu prevederile legale, pentru elevii care sunt nedeplasabili din cauza unei dizabilități, respectiv pentru elevii care suferă de boli cronice sau care au afecțiuni pentru care sunt spitalizați pe o perioadă mai mare de 4 săptămâni;
  3. dreptul de a beneficia de facilitățile pentru transport local în comun, de suprafață, naval și subteran, precum și la transportul intern auto, feroviar, naval și fluvial, pe tot parcursul anului calendaristic similar cu elevii înmatriculați în unitățile de învățământ preuniversitar din România;
  4. dreptul de a beneficia de gratuitate pentru toate categoriile de transport prevăzute la lit. c), pentru elevii orfani, elevii cu cerințe educaționale speciale, precum și cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială, în condițiile legii, sau tutelă, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  5. dreptul la alocarea unor alimente de bază tuturor copiilor din învățământul primar și gimnazial acordate prin programele sociale aflate în derulare”.

Pentru minorii care vin din Ucraina, Ministerul Educației, prin inspectoratele școlare, va asigura atât cuprindere lor în sistemul de educație, cât și cadrele didactice necesare: „În vederea respectării drepturilor prevăzute la art. 10, Ministerul Educației, prin inspectoratele școlare, va asigura cuprinderea tuturor minorilor menționați la art. 10 în sistemul de învățământ românesc, prin asigurarea resursei umane necesare desfășurării activităților didactice”.

Dacă nu sunt suficienți profesori, activitatea didactică și activitatea de consiliere școlară va putea fi realizată de studenții din universitățile de stat/particulare din România sau de cadre didactice pensionare, prin derogare de la 4 articole din Legea Educației. Cele 4 articole fac referire la angajările prin concurs, pe baza formării normelor didactice și durata contractelor de angajare:

„În situația în care resursa umană este insuficientă, prin derogare de la prevederile art. 247, 248, 254, 262 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, activitatea didactică și activitatea de consiliere școlară va putea fi realizată de studenții din universitățile de stat/particulare din România sau de cadre didactice pensionare”.

Amintim că Edupedu.ro a scris că numărul maxim de elevi într-o clasă va putea fi majorat dacă cei înscriși peste limită sunt ucraineni: „(3) Prin derogare de la prevederile art. 63 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, minorii prevăzuți la art. 10 vor fi integrați în formațiuni de studiu/grupe/clase indiferent de numărul de elevi cuprins în acestea”.

În ordonanța de urgență este precizat că „procedura de cooperare între autorități privind intrarea, înregistrarea, tranzitul, șederea, precum și asigurarea protecției drepturilor minorilor neînsoțiți se aprobă prin ordin comun al ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse, al ministrului afacerilor interne, al ministrului educației naționale și al ministrului sănătății și al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației”.

  • Mai amintim că studenții din Ucraina se pot înscrie în orice moment la universitățile din România, chiar dacă nu au diplome și acte de studii, și vor beneficia de finanțare de la bugetul de stat pentru anii universitari 2021-2022 și 2022-2023, potrivit ministrului Educației. Ordinul a fost publicat săptămâna trecută în Monitorul Oficial.

Ordonanța de urgență privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de sprijin și asistență umanitară

Foto © Katarzyna Bialasiewicz | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi, în contextul pandemiei Covid-19, oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil.

Citește și:
Copiii refugiați din Ucraina beneficiază de cazare gratuită în internatele școlare. Vor avea alocație de hrană și rechizite asigurate / Se suplimentează locurile în universitățile românești pentru studenții ucraineni
Numărul maxim de elevi într-o clasă va putea fi majorat dacă cei înscriși peste limită sunt ucraineni, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență anunțat de Ministerul Educației / Măsurile „pentru cuprinderea tuturor copiilor, cetățeni ucraineni, în sistemul de învățământ preuniversitar românesc”
Angajări de profesori fără concurs, dintre studenți sau cadre didactice pensionare, în școlile în care se înscriu elevi ucraineni, anunțate de Ministerul Educației

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like