OFICIAL Ghidul de finanțare din programul Microbuze electrice pentru transportul elevilor al Ministerului Mediului, publicat în Monitorul Oficial. Consiliile Județene pot depune proiecte începând cu 8 septembrie

594 de vizualizări
Foto: Ovidiu Micsik / INQUAM Photos
Ghidul de finanţare pentru Programul Microbuze electrice pentru transportul elevilor cu un buget de 300 de milioane de lei, finanţat de Ministerul Mediului prin Administraţia Fondului pentru Mediu, a fost publicat în Monitorul Oficial. 

„Programul va începe la data de 8 septembrie. Până atunci, consiliile judeţene, împreună cu autorităţile publice locale ar trebui să pregătească documentaţiile de finanţare. Va fi deschis timp de două luni, între 8 septembrie şi 8 noiembrie”, au declarat pentru Edupedu.ro, reprezentanţii ministerului.

La acest program pot să aplice consiliile judeţene şi subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti.

„Nu vom finanţa doar microbuze electrice, ci vom finanţa şi infrastructura aferentă acestora, mă refer la infrastructura de încărcare. Practic, pentru fiecare microbuz achiziţionat vom putea finanţa şi o staţie de încărcare electrică”, a subliniat ministrul Mediului, Mircea Fechet, la conferinţa de presă din 24 august.

Prin acest program se finanţează achiziţionarea microbuzelor electrice, hibride şi a celor alimentate GNC, achiziţionarea staţiilor de reîncărcare a microbuzelor, cheltuielile cu consultanţa pentru implementarea proiectului, în limita a 1% din totalul sumei aferente achiziţiei microbuzelor şi staţiilor solicitate, TVA aferentă proiectului, în condiţiile în care aceasta a fost solicitată şi nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale. Achiziţionarea staţiilor de reîncărcare este permisă în limita unei staţii de reîncărcare/microbuz achiziţionat.

Cuantumul finanțării

„Finanțarea se acordă în procent de maximum 100% din cheltuielile eligibile, în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanți, așa cum sunt prevăzute la alin. (2).

(2) Finanțarea se acordă în funcție de categoria unității administrativ-teritoriale din care face parte solicitantul, după cum urmează:

  • pentru UAT cu un număr de elevi pe raza UAT < 40.000 — maximum 7.000.000 lei;
  • pentru UAT cu un număr de elevi pe raza UAT între 40.000 și 60.000 — maximum 15.000.000 lei;
  • pentru UAT cu un număr de elevi pe raza UAT > 60.000 — maximum 25.000.000 lei.

Numărul de elevi se stabilește luând în considerare statisticile județene publicate în Cartografia școlară de la linkul: https://www.siiir.edu.ro/carto/#/statistici.”

Etapele programului Microbuze electrice pentru transportul elevilor

Etapele programului sunt următoarele:

a) „publicarea pe pagina de internet a AFM a ghidului de finanțare, a anunțului de deschidere a sesiunii de înscriere și a sumei alocate;

b) depunerea dosarelor de finanțare;

c) analiza conformității administrative și a eligibilității solicitantului, evaluarea și selectarea proiectelor propuse pentru finanțare;

d) avizarea și aprobarea proiectelor selectate pentru finanțare;

e) comunicarea rezultatelor sesiunii de înscriere;

f) depunerea contestațiilor de către solicitanți și soluționarea acestora de către AFM;

g) încheierea contractelor de finanțare;

h) implementarea proiectelor;

i) monitorizarea proiectului;

j) raportarea către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului a modului de utilizare a sumelor din veniturile obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră și a cantității de CO2 diminuate prin implementarea proiectelor.”

Categorii de solicitanți eligibili

„Sunt eligibile pentru a participa în cadrul programului:

a) consiliile județene;

b) subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului București.”

Criterii de eligibilitate a proiectului

„Este eligibil proiectul care cuprinde autovehicule mai puțin poluante de tipul microbuzelor electrice, hibride și al celor alimentate cu gaz natural comprimat, ce îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate:

a) aparțin categoriei M2—M3 — respectiv microbuze electrice, microbuze hibride, microbuze alimentate cu GNC;

b) microbuzele electrice au autonomie de minimum 200 km, iar microbuzele hibrid plug-in au o autonomie de minimum 50 km exclusiv pe putere electrică;

c) dețin omologarea CE de tip (de exemplu, microbuzele care dețin o omologare CE de tip a întregului vehicul emisă de orice stat membru al Uniunii Europene nu mai necesită omologare în România) și cartea de identitate a vehiculului (CIV) eliberată de Registrul Auto Român, în conformitate cu procedurile administrative specifice;

d) întrunesc cerințele legate de accesibilitate pentru persoanele cu mobilitate redusă;

e) microbuzele achiziționate sunt noi.

Microbuzele/Stațiile de reîncărcare achiziționate prin program pot fi cedate în vederea folosinței cu titlu gratuit către UAT din cadrul consiliului județean beneficiar, la solicitarea scrisă și motivată a acestora.”

Conținutul dosarului de finanțare

Dosarul de finanțare va cuprinde următoarele documente:

a) „cererea de finanțare, semnată de către reprezentantul legal al solicitantului sau de către împuternicitul acestuia cu semnătura electronică calificată bazată pe un certificat calificat emis de un prestator de servicii de încredere conform Regulamentului (UE) 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE;

b) actul administrativ prin care solicitantul desemnează o persoană împuternicită în relația cu AFM, însoțit de cartea de identitate a acesteia;

c) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finanțare;

d) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finanțare;

e) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului de către AFM, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finanțare, sau declarația pe propria răspundere de unde să rezulte că solicitantul și-a îndeplinit toate obligațiile la Fondul pentru mediu, respectiv a depus toate declarațiile privind obligațiile la Fondul pentru mediu și nu are sume datorate la data depunerii dosarului de finanțare; declarația va fi dată sub sancțiunea prevederilor penale privind falsul în declarații și va fi asumată de către reprezentantul legal al solicitantului sau împuternicitul acestuia prin semnătură electronic calificată bazată pe un certificat calificat emis de un prestator de servicii de încredere conform Regulamentului (UE) 910/2014;

f) hotărârea autorităților deliberative ale solicitantului privind participarea la program/hotărârea consiliului județean privind participarea la program, care va conține:

(i) acordul de participare în cadrul programului;
(ii) acordul privind asigurarea și susținerea, din surse proprii, a cheltuielilor care nu sunt acoperite prin finanțarea acordată de AFM și a cheltuielilor neeligibile;

g) documentul doveditor al deschiderii de către solicitantul aprobat la Trezoreria Statului a contului de venituri încasate de la Fondul pentru mediu, în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, și reprezentând finanțare a proiectelor pentru protecția mediului. Contul va avea cod/indicator bugetar 43.02.44/43.44.00;

h) declarația pe propria răspundere, asumată prin semnătură de reprezentantul legal al fiecărei UAT din cadrul solicitantului, pentru consiliul județean, sau al fiecărei subdiviziuni administrativ-teritoriale a municipiului București, în care este evidențiat numărul de microbuze și stații de reîncărcare necesare la nivelul acestora.

Certificatele de atestare fiscală emise în format electronic vor fi încărcate în aplicație în forma autentică, cu semnătura digitală a instituției emitente, așa cum au fost emise și transmise solicitantului.

Depunerea dosarului de finanțare

„Înscrierea în cadrul programului se realizează prin intermediul aplicației informatice puse la dispoziție de AFM.

Înscrierile în aplicație se realizează în limita a 200% din bugetul alocat programului.”

Acordarea de avansuri

„AFM poate acorda o plată reprezentând avans, dar nu mai mult de 30% din valoarea contractului de finanțare.”

DOCUMENT Ghid de finanțare Programul Microbuze electrice pentru transportul elevilor

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like
colegiile universitare la care se intră fără BAC

INTERVIU Sorin Cîmpeanu, despre colegiile universitare la care se intră fără BAC: Dacă vă referiți la scăderea standardelor și la ipocrizia că toate universitățile trebuie să formeze la nivel de doctorat, atunci este o coborâre a profesorilor universitari care predau în preuniversitar

Noul proiect “România Educată”, care va fi aprobat de Guvern prin memorandum săptămâna viitoare, conține o rută de învățământ pentru elevii care au picat sau nu au dat Bacalaureatul, rută…
Vezi articolul

Rata obezității și a fumătorilor în rândul adolescenților din România, printre cele mai ridicate din UE, în creștere constantă de două decenii – raport european privind situația sănătății în România

Rata persoanelor supraponderale, a celor care suferă de obezitate și cea a fumătorilor în rândul adolescenților din România sunt ridicate și au crescut constant în ultimele două decenii, potrivit raportului…
Vezi articolul