OFICIAL Profesorii din palatele și cluburile copiilor beneficiază de concediu de odihnă, anual, cu plată, inclusiv în perioada cursurilor din învățământul formal

2.468 de vizualizări
Foto: Pexels.com
Profesorii din palatele și cluburile copiilor beneficiază de concediu de odihnă, anual, cu plată, potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial. Este vorba despre ordinul ministrului educației nr. 6.224/2023 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea palatelor și cluburilor copiilor și a Regulamentului de organizare și funcționare a cluburilor sportive școlare. Vezi mai jos, în articol, ce noutăți sunt pentru profesori și elevi.

În document se arată că, printre altele, o atribuție a palatelor și cluburilor copiilor este de a sprijini desfășurarea programelor de tip Școala altfel sau Săptămâna verde.

Art. 6 – „(1) Activitatea din palatele și cluburile copiilor debutează odată cu începerea anului școlar;

(2) Structura anului școlar în palatele și cluburile copiilor conține același număr de săptămâni de activitate didactică ca și în unitățile de învățământ de tip formal.

(3) Cadrele didactice din palatele și cluburile copiilor beneficiază de concediu de odihnă, anual, cu plată, conform prevederilor contractului colectiv de muncă aplicabil la nivel de sector de activitate.

(4) Pe durata vacanțelor școlare, în palatele și cluburile copiilor se desfășoară activități de educație extrașcolară, prevăzute în Calendarul activităților de vacanță, stabilit de fiecare palat și club al copiilor, în parte”, prevede ordinul de mai sus.

Edupedu.ro a scris că profesorii sunt obligați să participe cel puțin o dată la doi ani la un program de formare continuă acreditat.

Art. 43 – „(1) Personalul didactic are obligația de a participa la activități de formare continuă, în condițiile legii.

(2) Personalul didactic, precum și personalul de conducere din palatele și cluburile copiilor este obligat să participe cel puțin o dată la doi ani la cel puțin un program de formare continuă acreditat, conform unui plan stabilit la nivelul unității, pe baza analizei nevoilor de formare.”

Ce sunt palatele și cluburile copiilor

Art. 1 – „(1) Palatele și cluburile copiilor sunt unități de educație extrașcolară, cu personalitate juridică, în cadrul cărora se desfășoară activități instructiv-educative specifice, prin care se formează, se dezvoltă și se exersează competențe potrivit vocației și opțiunii copiilor și se valorifică timpul liber al copiilor prin implicarea lor în proiecte educative.

(2) Activitățile din palate și cluburi au rol complementar activităților educaționale formale și se centrează pe dezvoltarea în ansamblu a personalității preșcolarilor și a elevilor, contribuind la dezvoltarea lor fizică, cognitivă, emoțională și socială, pentru atingerea potențialului individual și participarea activă în societate.

(3) Palatul/clubul copiilor cu personalitate juridică are cod fiscal, buget propriu, conturi în trezorerie, întocmește situații financiare și deține denumire, firmă, ștampilă, sigiliu și alte însemne proprii.

(4) La nivel județean funcționează un singur palat al copiilor, ca unitate cu personalitate juridică.

(5) La nivel județean, pot funcționa și structuri fără personalitate juridică arondate palatelor/cluburilor copiilor.”

Scade numărul de copii pentru un club cu personalitate juridică

Conform regulamentului citat mai sus, un club al copiilor se poate constitui ca unitate cu personalitate juridică cu cel puțin 600 de copii înscriși. În regulamentul din 2011 erau necesari cel puțin 800 de copii înscriși.

Articolul 1 – „(6) Un club al copiilor se constituie ca unitate cu personalitate juridică cu minimum 600 de copii înscriși și cu respectarea prevederilor alin. (3) din prezenta anexă.”

Atribuțiile palatelor și cluburilor copiilor

O atribuție nouă a palatelor și cluburilor copiilor este de a sprijini desfășurarea programelor de tip Școala altfel sau Săptămâna verde.

Art. 5 – „(1) Palatul Național al Copiilor din București, palatele și cluburile copiilor au următoarele atribuții:

a) furnizează activități de educație extrașcolară preșcolarilor și elevilor;

b) atestă competențele de comunicare, lingvistice, artistice, tehnice, sportive, digitale, civice, antreprenoriale, dobândite de copiii care au frecventat cercurile de profil din cadrul acestor unități de învățământ, în baza reglementărilor prevăzute la art. 13, din prezentul regulament;

c) organizează activități extrașcolare la nivel local, județean, interjudețean, regional, național și internațional;

d) pot sprijini programe tip Școală după școală organizate în unități de învățământ, în calitate de furnizori de activități extrașcolare/ activitate educativă non-formală;

e) oferă consultanță, consiliere și asistență în domeniul activității educative non-formale/ educației extrașcolare;

f) desfășoară activități de mentorat în domeniul educației extrașcolare/ activități educative nonformale;

g) organizează cursuri de formare, simpozioane, ateliere de lucru în diverse domenii ale educației extrașcolare/activități educative non-formale;

h) elaborează suporturi de cursuri de formare, materiale didactice auxiliare, ghiduri metodologice, studii de cercetare, programe școlare etc. în domeniul educației extrașcolare/ activități educative nonformale;

i) colaborează cu instituții guvernamentale și nonguvernamentale acreditate în furnizarea programelor de formare continuă cu credite transferabile, în diverse domenii ale educației extrașcolare/ activități educative non-formale;

j) modifică profilul și denumirea cercurilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

k) sprijină desfășurarea programelor de tip Școala altfel sau Săptămâna verde.

(2) Palatul copiilor coordonează activitatea cluburilor copiilor la nivel județean.”

Despre rezultatele elevilor

Art. 13 – „(1) Rezultatele învățării dobândite de preșcolari/ elevi, prin participarea la activități educaționale extrașcolare, sunt recunoscute prin adeverințe eliberate anual. Acestea sunt parte integrantă și din portofoliul educațional al elevului.

(2) Palatele și cluburile copiilor eliberează, la cerere, certificate de absolvire elevilor și copiilor care au frecventat activitatea unui cerc, cel puțin patru ani consecutiv.

(3) Certificatul de absolvire, în original, împreună cu documentele care stau la baza emiterii acestuia, fac parte integrantă din portofoliul elevului, existent la unitatea de învățământ la care acesta este școlarizat. O copie a certificatului se păstrează de către unitatea emitentă.”

Anul școlar 2023—2024 este structurat astfel:

Modulul 1 – de luni, 11 septembrie 2023, până vineri, 27 octombrie 2023;

  • Vacanță de toamnă: 28 octombrie 2023 – 5 noiembrie 2023

Modulul 2 – de luni, 6 noiembrie 2023, până vineri, 22 decembrie 2023;

  • Vacanță de iarnă: 23 decembrie 2023 – 7 ianuarie 2024

Modulul 3 – de luni, 8 ianuarie 2024, până vineri, 9 februarie 2024, respectiv vineri, 16 februarie 2024, sau vineri, 23 februarie 2024, după caz, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educației, cu părinții/reprezentanții legali ai acestora și cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităților de învățământ;

  • Vacanță de schi: o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 12 februarie – 3 martie 2024

Modulul 4 – de luni, 19 februarie 2024, respectiv luni, 26 februarie 2024, sau luni, 4 martie 2024, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până vineri, 26 aprilie 2024;

  • Vacanță de primăvară: 27 aprilie 2024 – 7 mai 2024

Modulul 5 – de miercuri, 8 mai 2024, până vineri, 21 iunie 2024;

  • Vacanța de vară: 22 iunie 2024 – 8 septembrie 2024.

Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 7 iunie 2024;

Pentru clasa a VIII-a, anul școlar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 14 iunie 2024;

Pentru clasele din învățământul liceal — filiera tehnologică, cu excepția claselor terminale, și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 28 iunie 2024;

Pentru clasele din învățământul postliceal, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învățământ în vigoare.

Ordinul ministrului Educației poate fi consultat mai jos:

Citește și:
Profesorii din palatele și cluburile copiilor sunt obligați să participe cel puțin o dată la doi ani la un program de formare continuă acreditat – proiect / Aceștia beneficiază de concediu de odihnă inclusiv în perioada cursurilor din învățământul formal
Zilele libere din contractul colectiv de muncă al profesorilor și cele libere legale din timpul cursurilor, din anul școlar 2023-2024 – calendar

2 comments
  1. Casa Corpului didactic,Cluburile copiilor,Inspectoratele Școlare,Centrele județene de resurse ai asistenta educaționale,instituții publice capusate de politicieni,cu salariați plătiți degeaba .Acum o să începeți toți să vă apărați că munciți mult,nu se muncește în școli .Stau profesorii în cea mai mare parte degeaba fiind doar supraveghetorii elevilor,dar voi care nu aveți nici elevi stați de pomană de ani de zile.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Președintele Federației părinților, despre introducerea exmatriculării în Legea Educației din Parlament: Decizia nu e rea, însă este nevoie de mare atenție. Un copil care ar putea fi reabilitat poate deveni, peste noapte, un infractor

Deciziile de exmatriculare și suspendare nu sunt rele, ci sunt bune, însă există o mare obligație: cea a reabilitării și reînscrierii în sistem, spune Iulian Cristache, președintele Federației Naționale a…
Vezi articolul

Ce se întâmplă dacă părintele nu vrea să își lase copilul la școală? „Nu putem lăsa la liberul arbitru al părintelui decizia de a ține copilul acasă, școala ar deveni facultativă” – Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației / Elevii care locuiesc cu persoane la risc pot sta acasă dacă părinții depun o declarație

„Nu putem lăsa la liberul arbitru al părintelui decizia de a ține copilul acasă. În cazul acesta, școala devine facultativă”, a declarat astăzi Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul…
Vezi articolul

UPDATE Câștig de cauză, în primă instanță, pentru Universitatea Babeș-Bolyai, în cazul plagiatului lui Lucian Bode: Tribunalul din Sălaj a respins cererea ministrului de suspendare a hotărârii pe baza căreia Comisia de etică i-a analizat teza de doctorat a doua oară / Bode anunță că cere desființarea hotărârii în integralitatea ei

Tribunalul din Sălaj a respins, marți, ca nefondată cererea prin care ministrul de Interne, Lucian Bode, a încercat să blocheze a doua verificare a tezei sale de doctorat în cadrul…
Vezi articolul