PROIECT Profesorii ar urma să declare în fiecare an meditațiile pe care le fac cu elevii și școlile de la care provin aceștia. Câte un responsabil numit de director cere puncte de vedere de la cei care refuză declarația și trece documentele în registrul școlii – prevede un proiect de ordin al ministrului Educației

20.656 de vizualizări
Foto: © Fizkes | Dreamstime.com
Profesorii din școli și licee ar urma să declare în fiecare an meditațiile pe care le fac cu elevii și școlile de la care provin aceștia, potrivit unui proiect de ordin de ministru al Educației de aprobare a procedurii de întocmire a unui registru de declarații de interese în învățământul preuniversitar. Documentul a fost pus în consultare publică de Ministerul Educației până pe 4 noiembrie 2023 și prevederile ar urma să se aplice de la 1 ianuarie 2024.
 • De precizat că legea educației limitează meditațiile cu propriii elevi doar în preuniversitar, profesorii din universități fiind în continuare liberi să facă meditații cu actualii și viitorii studenți.

Fiecare declarație ar urma să fie verificată de câte un responsabil numit de directorul școlii, iar dacă există probleme la modul de completare a acesteia ori întârzieri la predare sau refuzul unui profesor de a o completa, responsabilul îl notifică și cere punct de vedere, conform procedurii aflată în dezbatere.

„Punem în aplicare prevederile noii Legi a învățământului preuniversitar, act normativ care statuează explicit faptul că profesorii nu pot să desfășoare activități de pregătire suplimentară contra cost pentru elevii de la clasa/clasele la care sunt încadrați în anul școlar în curs, având obligația de diligență să depună eforturi pentru atingerea competențelor necesare de către fiecare elev, prin activitatea la clasă și prin programele de învățare remedială”, a scris Ministerul Educației în postarea de pe Facebook în care a anunțat punerea în consultare publică a ordinului care aprobă procedura de întocmire a registrului.

 • „Propunerile și sugestiile cu privire la proiectul supus consultării publice pot fi trimise (…) pe adresa de e-mail gabriela.toma@edu.gov.ro”, scrie Ministerul Educației în anunț.

Declarația de interese, potrivit ordinului în stadiu de draft, este o confirmare pe proprie răspundere de la profesori că „asigură echitate și obiectivitate în activitatea de predare – învățare – evaluare”, scrie în document, care poate fi descărcat de mai jos din articol.

„Până la data de 31 decembrie a fiecărui an, personalului didactic de predare îi revine
obligația să completeze declarația de interese”, conform proiectului de ordin de ministru (OME).

„Cadrul didactic încadrat în două sau mai multe unități de învățământ completează o
singură declarație de interese (…), într-un număr de exemplare egal cu numărul de unități de învățământ în care este încadrat și depune câte un exemplar completat”, mai prevede documentul draft.

Ce atribuții ar urma să aibă responsabilul din fiecare școală

Conform documentului, la nivelul Direcției Județene de Învățământ Preuniversitar (DJIP) / Direcției Municipiului București de Învățământ Preuniversitar (DMBIP), prin decizia directorului general, se desemnează coordonatorul, iar la nivelul fiecărei unități de învățământ, prin decizia directorului, se desemnează responsabilul pentru declarațiile de interese.

„Responsabilul pentru declarațiile de interese și directorul unității de învățământ au obligația verificării concordanței informațiilor specificate în declarațiile de interese, de către persoanele care au obligația de a le completa, cu informațiile transmise compartimentului resurse umane din cadrul DJIP/DMBIP prin proiectul și planul de încadrare”, scrie la articolul 6 din proiectul de ordin.

Profesorii vor fi infrormați printr-o notă de informare în ceea ce privește termenele și condițiile în care se completează declarațiile de interese și vor semna că au luat la cunoștință despre procedură, potrivit ordinului.

„Art. 9 (1) În momentul primirii declaraţiei de interese, din partea persoanelor care au obligația completării lor, responsabilul pentru declarațiile de interese înregistrează declarația de interese în Registrul declarațiilor de interese, atribuind câte un număr de ordine din registru, conform Anexei nr. 4 la procedură.
(2) Registrul declaraţiilor de interese se regăsește sub formă scrisă și electronică.
(3) La data înregistrării declaraţiei în Registrul declaraţiilor de interese, responsabilul pentru declarațiile de interese eliberează deponentului o dovadă de primire, întocmită conform Anexei nr. 5 la procedură.
(4) Responsabilul primește declarațiile, le scanează și le salvează în folderul „personaldidactic-de-predare/declarații-interese/an/lună_unitatea-de-învățământ”- cu denumirea „nume_prenume” pentru fiecare deponent.

Art. 10 (1) Ulterior înregistrării declaraţiei de interese şi eliberării dovezii de primire, responsabilul pentru declarațiile de interese are obligaţia de a verifica, în termen de 10 zile, corectitudinea completării acestora.
(2) Verificarea completării rubricilor specifice declaraţiei de interese de către responsabilul pentru declarațiile de interese presupune verificarea formei în care s-au completat aceste rubrici, respectiv verificarea modului de completare a datelor.
(3) Responsabilitatea referitoare la conținutul datelor completate şi a corespondenţei acestora cu realitatea aparţine persoanei care are obligaţia completării declaraţiei de interese şi nu responsabilului pentru declarațiile de interese.

Art. 11 (1) În urma primirii şi verificării modului de completare a declaraţiilor de interese, în cazul în care responsabilul pentru declarațiile de interese constată neconcordanţe între cerinţele legale de completare a declaraţiilor de interese şi completarea propriu-zisă a acestora, întocmește o adresă de rectificare a declaraţiilor de interese, potrivit Anexei nr. 6 la procedură, în termen de 10 zile de la primirea declaraţiilor.
(2) Adresa de rectificare a declaraţiilor de interese, semnată de către responsabilul pentru declarațiile de interese, se transmite personalului didactic de predare care trebuie să rectifice aceste documente, prin intermediul poștei electronice sau la domiciliul acestuia, pe bază de scrisoare recomandată.

Art. 12 (1) Rectificarea declaraţiilor de interese de către personalul didactic de predare căruia i s-a transmis adresă de rectificare conform art. 11 alin. (2) se face în termen de cel mult 30 de zile de la transmiterea adresei.
(2) Rectificarea presupune completarea unor noi declaraţii de interese, având în vedere aspectele semnalate în adresa de recomandare de rectificare.
(3) Personalul didactic de predare, care în urma adresei de rectificare completează o nouă declaraţie de interese, are obligaţia depunerii documentului/documentelor la responsabilul pentru declarațiile de interese.
(4) Declarațiile rectificate pot fi însoţite de documente justificative.
(5) Rectificarea declaraţiei de interese poate fi iniţiată şi de către personalul didactic de predare, în termen de 40 de zile de la depunerea iniţială”, conform documentului.

Ce se întâmplă în cazul depunerii declarației după termen:

 • „Art. 14 (1) După expirarea termenului de depunere a declaraţiilor de interese, responsabilul pentru declarațiile de interese întocmește o adresă conform Anexei nr. 8 la procedură şi o transmite pe e-mail sau în format letric personalului didactic de predare care avea obligaţia completării declaraţiei de interese, prin care se solicită transmiterea punctului de vedere, în scris, cu privire la motivul nedepunerii sau depunerii cu întârziere a acesteia.
  (2) Personalul didactic de predare care primește adresa menționată la alin. (1) are obligaţia transmiterii unui răspuns justificat în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii adresei.
 • Art. 15 (1) Responsabilul pentru declarațiile de interese întocmește, până la data de 1 februarie a anului în curs, lista cu personalul didactic de predare care nu a depus în termen şi/sau care a depus cu întârziere declaraţiile de interese, însoţită de punctele de vedere primite din partea acestuia.
  (2) Lista cu personalul didactic de predare care nu a depus în termen şi/sau care a depus cu întârziere declaraţiile de interese se transmite către DJIP/DMBIP cu o adresă de înaintare întocmită de responsabilul pentru declarațiile de interese, semnată de responsabil și directorul unității de învățământ, conform modelului din Anexa nr. 9 la procedură”, conform documentului aflat în dezbatere.
Nedepunerea actelor sau nedeclararea meditațiilor, abatere disciplinară pentru profesori. Sunt sancțiuni și pentru responsabili și directorii de școli

La articolul 22, alineatul 1, se precizează că „Nedepunerea declaraţiilor de interese în termenele prevăzute de prezenta Procedură, precum şi nedeclararea activităților de pregătire cu elevii – meditațiilor, sau declararea acestora cu trimitere la alte înscrisuri, constituie abatere disciplinară”.

Alineatul 2 de la același articol menționează că „nerespectarea obligaţiilor legale, prevăzute în prezenta Procedură, de către directorii unităților de învățământ și de către persoanele responsabile cu implementarea sau coordonarea implementării prevederilor prezentei Proceduri constituie abatere disciplinară”.

Ce ar urma să treacă profesorii în declarație

Potrivit documentului, profesorii trebuie să menționeze în tabel, pe de o parte, școlile la care își desfășoară activitatea de predare, disciplina predată și clasele. Apoi, au de completat numele școlilor de la care au elevi pe care îi pregătesc suplimentar contracost, clasa în care se află și data de la care au început meditațiile cu aceștia.

Un ultim câmp este dedicat „activităților didactice desfășuate în cadrul unor proiecte”, însă conform proiectului de ordin nu este clar de spre ce tip de activități este vorba.

FOTO DOCUMENT Cum arată declarația de interese – proiect

Foto: captură – document
Meditațiile contracost cu elevii de la clasă, abatere disciplinară în legea educației în învățământul preuniversitar

În noua lege a Educației, care a intrat în vigoare din 3 septembrie, apare mențiunea prin care se interzic meditațiile cu elevii de la clasă în două articole: articolul 209 care prevede că printre abaterile disciplinare ce pot fi sancționate se află și desfășurarea meditațiilor cu elevii de la propria clasă și articolul 169 care precizează că profesorul are “obligația de diligență să depună eforturi pentru atingerea competențelor necesare de către fiecare elev, prin activitatea la clasă și prin programele de învățare remedială“.

Edupedu.ro a scris încă din luna august că profesorii care fac meditații cu elevii de la clasă vor fi cercetați disciplinar, prevede noua lege a Educației în învățământul preuniversitar. Fiind încadrată ca abatere disciplinară, în acest caz „orice persoană poate sesiza în scris, cu privire la săvârșirea unei fapte ce poate constitui abatere disciplinară, prin înregistrarea sesizării la secretariatul unității de învățământ”, conform legii 198/2023.

Amintim că ordinul de ministru privind aprobarea modelului Registrului declarațiilor de interese și procedura de declarare a intereselor ar trebui să fie aprobat până pe 1 noiembrie, conform calendarului oficial cu termenele limită până la care trebuie aprobate actele normative pe noile legi ale educației.

Foto: captură – document
DOCUMENT DESCARCĂ Proiectul de ordin de ministru (OME) pentru înființarea registrului de declarații de interese de la profesori:

Foto: © Fizkes | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.

Citește și:
Profesorii care fac meditații cu elevii de la clasă vor fi cercetați disciplinar, potrivit noii legi a Educației. Oricine poate face sesizarea la secretariatul școlii / În decembrie ar trebui să fie deja înființat Registrul de interese în fiecare școală
Pentru profesorii care dau mediații, registrul declarațiilor de interese, introdus de proiectul legii educației, „este doar o problemă de birocrație, atâta tot”, “nu există niciun fel de rezolvare”, spune Marius Nistor, FSE Spiru Haret / „Există această piață a meditațiilor, pentru că avem o solicitare din partea părinților”
GHID Completarea declarației de venit pentru profesorii care dau meditații contra cost – sfaturi de la reprezentanții ANAF / Exemple pentru impozitarea pe normă de venit sau în sistem real
OFICIAL Termenele limită până la care trebuie aprobate actele normative pe noile legi ale educației, publicate în Monitorul Oficial – listă / Sunt aproape 400 de ordine de ministru și hotărâri de guvern

23 comments
 1. Axați-va pe cei care dau meditații dar nu au studii și diplome în domeniu, lăsați profesorii în pace, nu sunt ei cei care fac cea mai mare evaziune fiscală, luați-vă de cei care se folosesc de,, campanii de strângere de fonduri și sponsorizari,, acolo se duc cele mai multe fonduri de bani cash și evaziune fiscală!

 2. Nu înțeleg ce legătură au cu subiectul referirile la preoți sa Biserică? Ce, s-a dat ordin pe unitate la serviciile noastre neomarxiste și penetrate sa atacăm religia că ne stă mai bine atei? Pentru cine?
  Revenind la subiect, cum se va pune în practică masura? Reprezentantul directiunii va asculta pe la colțuri, va nota bârfele (na că e buna la ceva și bârfa!), va interoga cu lanterna de la brichetă pusa în ochi elevii școlii, părinții, poate profesorii? Și daca va primi o informatie în sensul dorit, cum va dovedi ca proful face meditație cu propriul elev? Îl va urmări 24 de ore din 24 pe elev ? Sau pe profesor? Unde sevduce, ce face, cât stă? Sau va notifica serviciile, Anaful, Politia sa facă investigații? Va dati seama că asta înseamnă posturi bugetare în plus? Tocmai acum când se dorește scaderea nr bugetarilor? Adică, cum se va priceda? E constitutional? Se poate face? Sau doar ne batem cu cărămida în piept ca facem și dregem?
  Drept e că industria meditațiilor a aparut masiv în comunism. Regimul stia, dar a tolerat situația, deși ce-i mai ardea buza lui Ceausescu dupa ceva bănuți in plus prin anii 80! Acum insă, in perioada asta nouă, suntem mai avansati daca mai furăm o libertate oamenilor, fie ca suntem profesori, fie ca suntem părinți! Și suntem mândri!
  De ,,meditat”!….

 3. Mari și mulți scrietori se exercită acum în instituția coordonatoare a educației, cu o abnegație demnă de o cauză mai bună, pentru a umfla la maximum, cu sute sau mii de pagini, o lege a învățământului preuniversitar ce ar trebui să fie simplă, clară, fără adăugiri (adăugări la lege) care să modifice și să complice sensul inițial al textului legislativ.
  Articolul 169 din Legea nr. 198/2023 este clar:
  „(3) Pentru a asigura echitatea și obiectivitatea în activitatea de predare-învățare-evaluare, personalului didactic de predare îi este interzis să desfășoare activități de pregătire suplimentară contra cost pentru elevii de la clasa/clasele la care este încadrat în anul școlar în curs, având obligația de diligență să depună eforturi pentru atingerea competențelor necesare de către fiecare elev, prin activitatea la clasă și prin programele de învățare remedială.
  (4) Pentru punerea în aplicare a dispozițiilor alin. (3), la nivelul unităților de învățământ se constituie Registrul declarațiilor de interese. Modelul Registrului declarațiilor de interese și procedura de declarare a intereselor se aprobă prin ordin al ministrului educației, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.”
  Două lucruri simple: a) profesorul nu are voie „să desfășoare activități de pregătire suplimentară contra cost pentru elevii de la clasă”; b) pentru aceasta, profesorul trebuie să depună o declarație de interese prin care să comunice acest lucru.
  În esență, să declare că nu desfășoară meditații contra cost cu elevii de la clasă. Dincolo de acest fapt, prevederea legală nu mai are câmp de aplicare. Unii profesori desfășoară activități de meditații cu alți elevi, de la alte clase sau de la alte unități de învățământ sau nu desfășoară deloc, fiind destul de numeroase și situațiile de acest fel.
  De aceea, proiectul respectiv, cu acest conținut, reprezintă un exces de reglementare: în școli se instituie un responsabil pentru declarații de interese; la nivel DJIP/DMBIP acțiunea se dă în sarcina unui coordonator; se adaugă 9 anexe: o comunicare a DJIP/DMBIP de transmitere a procedurii către unitățile de învățământ, o notă de informare a directorului școlii către cadrele didactice, cu luare la cunoștință; o dovadă de primire de către unitate a declarației de avere (?!) depusă de cadrul didactic; alte anexe de trimitere/predare/primire a întocmirii/ rectificării/listei cu profesorii care nu au dat în termen declarațiilor etc.
  În plus, textul este redundant, cu insistență excesivă pe sintagma „declarație de interese”:
  „Art. 9 (1) În momentul primirii declarației de interese, din partea persoanelor care au obligația completării lor, responsabilul pentru declarațiile de interese înregistrează declarația de interese în Registrul declarațiilor de interese, atribuind câte un număr de ordine din registru, conform Anexei nr. 4 la procedură.”
  Paradoxal este însă că, potrivit Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, coordonată de ANI (Agenția Națională pentru Integritate), „persoanele care au obligația completării” declarațiilor de interese, tocmai profesorii nu sunt cuprinși în această lege. La articolul 1 din Legea nr. 176/2010, la punctul 32, sunt cuprinse numai „persoanele cu funcții de conducere și de control din cadrul unităților din sistemul de învățământ”.
  Mai mult, Anexa 2 este un formular care iarăși adaugă la lege, prin mențiuni precise, care încalcă și Legea nr. 190/2018 privind măsuri de aplicare a Regulamentului UE 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal:
  „2. Activități de pregătire cu elevii- meditații: Unitatea de învățământ la care este înmatriculat elevul – Clasa Data de la care se realizează pregătirea/meditațiile 2.1. …”.
  Protecția datelor se practică totuși în învățământ. Sunt inspectorate școlare care codifică în special numele cadrelor didactice la concursul pentru gradații de merit ! Să nu se știe cine obține mărirea salariului cu 25%. Și se află cine știe când că au obținut gradații de merit și profesori cu rezultate ale elevilor de câteva procente sau la examenul de bacalaureat, care ei înșiși au obținut note sub 7, chiar foarte scăzute la concursurile repetate de titularizare.
  Cum însă burse „de merit” s-au obținut de către elevi chiar și cu note de 1,85 la examenul de evaluare, va merge în continuare tot așa. Totul este ca redactorii noilor ordine privind mobilitatea personalului didactic sau pentru gradațiile de merit să faciliteze în continuare aceleași proceduri și dosare încetățenite îndeosebi după apariția Legii nr. 1/2011 și a noianului de ordine și de proceduri care au bulversat evaluarea corectă a cadrelor didactice.
  Unde scrie în Legea nr. 198/2023 că trebuie să fie nominalizați elevii? Profesorul trebuie să demonstreze în acest fel că nu face meditații cu elevii de la clasă? El depune o declarație în acest scop. Nu este de ajuns? Nici nu poate declara că face meditație cu elevii de la clasă contra cost, fiindcă intră sub incidența legii.
  Altfel ce rost are „responsabilul pentru declarațiile de interese” (cu integritatea !) ? E o funcție importantă în școală. El (art. 19): „comunică persoanelor care au obligația să completeze declarațiile de interese”; „oferă consiliere şi sprijin personalului didactic de predare”; „preia declarațiile de interese”; „verifică declarațiile de interese”; „eliberează dovadă de primire angajatului care a depus declarația de interese”; „întocmește, verifică şi semnează adresele de solicitare cu privire la nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarațiilor de interese”. Etc. etc.
  Responsabilul pentru declarațiile de interese va avea în școală o funcție specială, nouă, foarte importantă, cu un punctaj consistent în fișa anuală de evaluare sau pentru gradația de merit ori pentru evitarea restrângerii de activitate. Este omul de încredere al conducerii, cercetează, observă, verifică, semnalează.
  Brusc, ne trezim parcă într-o altă epocă…

 4. De ce n_ar fi suficienta o declaratie de forma -Declar ca nu fac meditatie contra cost cu elevii de la clasele unde predau-,declaratie care ar fi conforma si cu asa-zisa lege a invatamantului?

 5. Caz concret: sora mea a terminat un liceu cu profil real si a studiat limba engleza doar o ora pe saptamana. Si-a dorit sa dea la facultate la spaniola-engleza si se da examen la engleza. Cu ce o fi gresit ca vrea sa faca meditatii pentru a intra la facultate cu profrsorul de la clasa, cu care este familiarizata si care are competentele necesare? Adica eu, ca profesor, am monopol pe munca in timpul liber, pe clientela? Hotaraste statul in locul meu? Statul ma plateste prost. Drept urmare, am un al doilea job, ca sa am ce manca. Am un PFA, meditez pe cine vreau. Cum adica daca e la clasa elevul nu am voie?

 6. Nu inteleg de ce lumea se ia imediat de biserica!? Mergi la frizer, 50 de lei un tuns “ieftin”, 10 minute. Nimeni nu rupe bon. La fel la coafura, la “mani-pedi”….sa nu mai vorbim despre industria turismului cu apartamente date in chirie. Din 10 apartamente la care am incercat ,doar unul a zis ca imi poate da factura. Si acela era sa ma prosteasca. Despre ce vorbim!??? Piata masinilor second-hand…si atatea altele…. Dar profesorii sunt de vina!!! Asa se intampla cand te c
  conduc niste frustrati care se chinuiau sa treaca clasa…..

  1. @Ovidiu Manuel Vancea :
   -Pt ca biserica e singura institutie bugetara care nu socoteala nimanui cum si se face cu banii primiti, dar in schimb e plin netul de poze cu masinile lor ultra-scumpe, chestie care oricum nu prea cadreaza cu umilinta propovaduita;
   Pt ca acei prestatori de servicii (frizer, horeca, etc) sunt impozitati de le sar ochii si este vina dvs ca nu le-ati cerut bon fiscal sau factura, dar si dvs ati fost complice si ati acceptat ca, deh, era mai ieftin;
   Pt ca, repet, desi cu bani de la buget, prostesc oamenii ca sunt saraci si cer de la obraz o asa-zisa “contributie” pentru orice serviciu bisericesc pt care nimeni nici macar nu indrazneste sa ceara, nu bon fiscal, dar macar o chitanta, iar aia care dau chitante e clar ca dau hartii goale neinregistrate in nicio contabilitate;
   Pt ca biserica a devenit “stat in stat” prin tot ceea ce face si impune de parca suntem un stat religios, nu laic !
   Mai vreti si altele…?

  2. Din ce neuron, vă vin aceste mizerii?? Guvernanții de 2 clase, vor să pună biruri profesorilor! Tot impozitarea este scopul final! Tăiați pensiile speciale parlamentarilor, generalii și coloneii din ministerele de forță mai mulți decât are SUA, care ies la pensie la 45-47 de ani, Agențiile guvernamentale unde toate rudele politicienilor sunt recompensate cu salarii nesimțite și unde la ora 13 au rupt ușa !!! După Stalin, bă la muncă, nu la cerșit
   de impozite și taxe!!

   1. În America un judecător iese la pensie la 70 de ani, unii sunt aleși pe viață. Trântorii noștri ies la 48 de ani cu pensii babane si se angajează pe anumite joburi sa compenseze pensia babană cu incă un salariu baban… Ai uneori impresia ca tâlhari sunt chiar cei puși sa judece tâlharii la noi în țară! Cât sa fii de ticălos? Cum te poți tu intelectual asocia cu scursurile societății?

 7. am cateva intrebari :
  1) daca fac meditatii gratis cu o parte dintre elevi ,le declar si pe acelea ?
  2)iar pe cei pe care ii meditez cu bani trebuie sa spun si tariful plus contabilitatea lunara ?
  3) daca o parte dintre elevi nu mai vor sau nu mai pot sa vina la meditatii fac o noua declaratie ?
  4) profesorii iesiti la pensie care dau cele mai multe meditatii cui declara ?
  5) cui foloseste sa stie care profesor pe cine mediteaza ?- aici doar la copiii cu performanta se justifica ,daca meditatorul are nevoie la CV sa aibe declaratia vreunui Olimpic pe care il pregateste…
  Cred ca singura problema este a ANAF-ului care ar trebui sa vina in ajutorul profesorilor meditatori sa le usureze birocratia declaratiilor cu firme,contabil platit,etc…

 8. Eu nu pot sa declar ca in fiecare zi in timpul liber imi insel directorul cu nevasta sa care e profesoara. Imi e rusine. Dar cu siguranta am sa ma duc sa ma spovedesc la preot ca numai de 2 ori pe saptamana o meditez, iar preotul conform meseriei nu il va anunta! Hahahahahah!

 9. Schimbati-va meseria daca faceti meditatii si nu mai fii profesor, cam asta e mesajul statului.

  Sunt o gramada de ingineri si studenti care dau meditatii.

  Centrele de excelenta judetene sunt tot o gramada de meditatii.

  E nevoie de meditatii tocmai ptr ca invatamantul romanesc nu raspunde cerintelor pietei muncii. La scoala se invata ce nu e nevoie. Elevii sunt aruncati aiurea de catre softul din calculator in clase de liceu facute la intamplare fara a se tine cont de piata muncii si cautare dupa o ierahie aiurea fara relevanta.

  Te obliga la liceu tehnic sa dai bacul la matematica dar ai doar 2-3 ore + alegere dintre fizica chimie si biologie desi nu ai profesori deloc la fizica si chimie si ai doar cate o ora si-ti cere materie de 6 ore saptamanale. In rest o arde cu istoria holocausului si comunismului perspective globale si nu se pot alege la bac. Pai ce invatamant e asta? batjocura

  Oricum treaba asta cu declaratiile alea e inca un motiv de invrajbire intre profesori.
  Declaratia aia inseamna automat impunerea impozitarii.

 10. Delațiunea la rang de lege.
  Vivat!
  Apoi se miră acești ipochimeni de ce cresc in sondaje exclusiv partidele populiste!

  P.S.
  ANAF știe in fiecare oraș cine sunt cei care prestează meditații pe bandă, fără nicio fiscalizare!

 11. E o gluma poate.
  Evident legi facute de aia care nu stiu sa citeasca si socoteasca si nici nu au predat lectii la elevi vreodata.

  Cum sa atingi la clasa competentele si performanta de admitere la medicina sau dat bacul de exemplu la chimie cu doar o ora pe saptamana cu 35 de insi in clasa in care trei sferturi au alte optiuni?
  Normal ca trebuie mediatii la greu.

  Tembelii compara pe aia din clasele de elita de la Sf Sava sau de la Liceul intergalactic de informatica din Bucuresti unde fac direct materia de olimpiada cu aia de la licee tehnice si scoli rurale unde nici nu au profesori calificati

  Si cum ramane cu studentii care dau meditatii??
  Profesori sunt tot mai putini care fac mediattii. Eu de exemplu nu fac mediattii, mi-am luat ore suplimentare PCO ca ies mai bine.

  Sa respecte intai ei legea europeana si sa avem 20 elevi in clase maxim asigurarea unei plaje orare adecvate asigurarea unei admiteri corecte si in functie de interesul elevului si apoi mai vorbim de atins competente.

 12. Pam pam! Hai sa vedem care declara! Vorba bunica-mii:,, Or fi prosti sa declare”. O sa dea foi albe.Si pe la spate, meditatii la greu. Nu condamn pe cei care mediteaza individual. Ci pe cei care fac in grupe si le curge banul. Sa nu imi spuna mie ce randament au in grupe. Si cei care bat obrazul parintilor sa fie meditati copiii cu colega, daca ei nu mai voie. Eu iti dau un elev, tu imi dai altul.

  1. Bai Ionica, incearca scoala din strainatate si examenele de acolo ca sa nu fi nevoie de meditatii

   Altfel cine te-a bagat la scoala de fitze?

   In rest sper ca intelegi ca conducatorii vor sa ne lase si fara medici si fara profesori ca sa nu mai cheltuie banii cu astea.

 13. incepe era abuzurilor?! ce treabă are directorul cu asta?! cum sa ți declare profesorul cu ce elevi face meditații și la ce școală sunt? nici în comunism nu era așa ceva …toate problemele din școli s au rezolvat și nu mai avem ce face?!
  daca e ceva in neregula la meditații,sa se bage Anaful. in rest, care e treaba directorului ce face cineva in timpul liber???

  1. mmam prins , anaful ia lista direct de la director și nu-și mai rupe papucii pe la administratorii de bloc 😁
   un soi de centralizare adicatelea.

    1. fiindca popii asigura o masă de vot infinita . popi îs un fel de birjari ai pensionarilor , nu faci cum zice el , nu te ingroapa cu onoruri.și asta e cea mai mare spaima a pensionarului. sa n-aiba el parte de slujba de înmormântare cu fală , cu trâmbițe și prapuri. ca la regi daca ma întelegi. in sacosa de la Lidl a fiecărui pensionar , zace un sceptru de rege.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

UPDATE Premierul Ciolacu anunță „cea mai mare investiție” în cercetare – investiții de 1,6 miliarde lei în 20 de centre de excelență / Este vorba despre un proiect anunțat inițial de Ministerul Cercetării în august 2023 / Agenda ședinței de guvern a inclus și un memorandum privind participarea României la un consorțiu european

„Lansăm azi cea mai mare investiție făcută vreodată în cercetarea românească. 1,6 miliarde de lei în 20 de centre de excelență în domenii de cercetare de vârf”, a spus miercuri…
Vezi articolul

Sorin Cîmpeanu a încercat să nuanțeze declarația prin care a calificat drept “grup de interese” pe cei 100 de intelectuali care cereau prelungirea dezbaterii legilor Educație și susține că „Nu este nimic rău să fie format un grup de interese”

„Nu este nimic rău să fie format un grup de interese. Interesele sunt multe și sunt majore atunci când este vorba despre educație, este normal să fie exprimate, este absolut…
Vezi articolul

CJRAE și CMBRAE nu se desființează. Centrele pentru resurse și asistență educațională trec de la inspectorate la noul Centru Național pentru Educație Incluzivă, potrivit proiectului Legii Educației preuniversitare – surse

Centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională (CJRAE) și Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CMBRAE), nu se desființează, însă vor trece din subordinea inspectoratelor școlare – care…
Vezi articolul