Titularizare 2022. A început proba scrisă. Sunt așteptați peste 33 de mii de candidați

5.159 de vizualizări
Foto: © Igor Mojzes | Dreamstime.com
Proba scrisă din cadrul concursului de Titularizare a început la ora 9, iar candidații au 4 ore la dispoziție să rezolve subiectele, potrivit calendarului oficial. Proba se desfășoară în 104 centre de concurs. Candidații au fost prezenți în sala de concurs, cel mai devreme la orele 7.00 și cel mai târziu la orele 8.00. Cei care nu erau prezenți în sală înainte de a fi deschis plicul cu subiecte nu au mai putut susține proba scrisă.
  • Nota la proba scrisă are o pondere de 75% din media de repartizare, iar nota la inspecția specială la clasă sau la proba practică are o pondere de 25% din media de repartizare.
  • Amintim că Sorin Cîmpeanu califică „extrem de îngrijorător” numărul redus de posturi titularizabile la disciplinele la care se susțin probe scrise la examenele naționale. – detalii aici

„În perioada de înscriere au fost înregistrate 33.088 de fişe de înscriere, dintre care 5.655 de fişe de înscriere ale absolvenţilor promoţiei curente”, conform unui comunicat al Ministerului Educației.

„Au dreptul să participe candidaţii care au obţinut cel puţin nota 5 la inspecţia specială la clasă sau la proba practică, inclusiv absolvenţii promoţiei din acest an”, se arată în comunicat.

În procedură se arată că „pe foaia tipizatăcandidații completează, cu majuscule, denumirea disciplinei de concurs, copiind formularea din subiectul primit”.

Candidații nu pot avea asupra lor, în sala de concurs, obiecte sau materiale din următoarele categorii: genţi, poşete, ziare, reviste, cărți, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau orice alte dispozitive/mijloace care intermediază/facilitează comunicarea la distanță, precum şi alte obiecte/materiale a căror utilizare afectează desfăşurarea concursului în condiții de legalitate, echitate şi obiectivitate.

Materialele și/sau obiectele nepermise vor fi depuse în sala de depozitare a obiectelor personale, înainte de intrarea în sala de examen, conform metodologiei.

Candidații pot avea dicționare pentru disciplinele latină sau greacă veche și planurile de conturi pentru disciplina “economic, administrativ, poștă”.

După primirea subiectelor de concurs de către candidați, durata de redactare a lucrărilor este de 4 ore, timp ce poate fi depășit cu 1-2 ore numai de către candidații cu deficiențe grave.

Conform procedurii trimise inspectoratelor școlare, candidaţii au obligaţia de a redacta lucrarea scrisă cu cerneală sau pix de culoare albastrăDesenele/graficele se pot realiza şi cu creion negru. Este interzisă utilizarea instrumentelor de scris (stilou, pix) a căror cerneală se poate șterge.

Tot în procedura amintită mai sus apare că, din momentul deschiderii plicului cu subiecteniciun candidat nu mai poate intra sau părăsi sala decât dacă predă lucrarea, subiectul primit, ciornele şi semnează de predare. 

Candidații care renunţă din proprie inițiativă la concurs pot solicita anularea lucrării, pe baza unei declarații şi pot părăsi sala după cel puțin două ore de la deschiderea plicului cu subiecte.

Cum se corectează o greșeală

Candidații care doresc să corecteze o greşeală taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală, iar schemele/desenele cu o linie oblică.

Când poate fi anulată o lucrare

Anularea unei lucrări este determinată de înscrierea numelui candidaţilor sau a altor nume proprii (inclusiv denumiri de unități de învăţământ) care nu au legătură cu cerințele subiectului în afara spațiului care se sigilează, precum şi orice alte semne distinctive pe foile tipizate, destinate lucrărilor scrise, potrivit procedurii.

Preşedintele comisiei din centrul de concurs anulează lucrările scrise în situația în care:

  • pe lucrarea scrisă nu este completată, cu majuscule, denumirea disciplinei de concurs, identică cu cea înscrisă pe subiectul primit;
  • redactarea lucrării scrise nu respectă prevederile din procedură;
  • numerotarea paginilor lucrării scrise nu respectă prevederile din procedură;
  • pe lucrările scrise se regăsesc semne distinctive vizibile constatate la preluarea lucrării.
Ce se întâmplă cu cei care copiază

Candidații care în timpul desfăşurării probei scrise sunt surprinşi copiind, transmițând soluții cu privire la subiecte sau având asupra lor materiale nepermise sunt eliminați din examen pentru tentativă de fraudă. Aceștia nu sunt repartizați pe posturi didactice/catedre în anul şcolar 2022-2023.

Ce urmează după proba scrisă de la Titularizare 2022 – calendar

Primele rezultate la proba scrisă vor fi afișate în data de 19 iulie, la sediile inspectoratelor şcolare şi pe http://titularizare.edu.ro. Contestaţiile se depun la sediile inspectoratelor şcolare judeţene sau prin mijloace electronice în data de 19 iulie, după afişarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv în data de  20 iulie, până la ora 12:00. Rezultatele finale se afişează la sediile inspectoratelor şcolare judeţene şi pe site-ul anterior menționat în data de 27 iulie.

Repartizarea candidaţilor pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, va fi realizată în ședințele de repartizare organizate de inspectoratele şcolare în zilele de 29 iulie şi 1 august.

Foto: © Igor Mojzes | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi, în contextul pandemiei Covid-19, oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil.

Citește și:
Titularizare 2022: Puțin peste 5 mii de posturi titularizabile, potrivit unui comunicat / Ministrul Educației califică „extrem de îngrijorător” numărul redus de posturi titularizabile la disciplinele la care se susțin probe scrise la examenele naționale
Datele din ultimii 10 ani pentru concursul de titularizare
Profesoara Nina Vasile, despre repetarea nejustificată pe termen nelimitat a concursului de Titularizare: Ce-ar fi să se dea în fiecare profesie mereu examenul de intrare?

2 comments
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Profesorul de Limba și literatura română Horia Corcheș, scriitor: Pentru învățători, anii de practică din liceu sunt, efectiv, o avere inestimabilă pe care nu ne permitem să o pierdem, dacă ne pasă de viitorul copiilor noștri și al națiunii, în fond

Eliminarea specializării de învățător-educator de la liceele pedagogice “la prima vedere, ar putea părea un lucru bun“, scrie profesorul de Limba și literatura română Horia Corcheș, într-un articol de opinie…
Vezi articolul

Mircea Miclea: Am propus Ministerului Educației, fără să dea niciun ban, să intervenim ca să reducem burnoutul profesorilor prin tehnici pe care le pot învăța și aplica. De un an așteptăm aprobarea care ar presupune doar interes din partea ministerului pentru starea de sănătate a cadrelor didactice cu efect asupra copilului

Mircea Miclea, fondatorul școlii cognitive în psihologia românească, spune că, împreună cu mai mulți colaboratori, a propus Ministerului Educației de peste un an un proiect cu tehnici pentru a reduce…
Vezi articolul

Ligia Deca, în contradicție cu ea însăși. A scos salariile profesorilor din proiectul legii Educației, la 20 de zile după ce a anunțat public că salarizarea profesorilor va fi în legea Educației – video

Misiunea de a aproba cu orice preț și cât mai repede legile Educației aduce ministrei Educației, Ligia Deca, una dintre cele mai vizibile serii de contradicții ministeriale din mandatul acesteia…
Vezi articolul