Trei organizații americane care furnizează servicii de tip “homeschooling” în România “sunt în afara cadrului legal”, spune Ministerul Educației

11.807 vizualizări
Foto © Volodymyr Tverdokhlib | Dreamstime.com

De precizat că, în cadrul unor verificări privind zeci de copii retrași de la școală pentru a face “homeschooling” în Suceava, în pandemie, atât Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ), cât și Direcția Generală de Asistență și Protecție a Copilului (DGASPC) citează o notă a Centrului Național de Recunoaștere și echivalare a Diplomelor (CNRED), prin care “absolvenții curriculum-ului pe sistemul educațional american trebuie să prezinte diplome care sunt acte oficiale ce aparțin sistemului american de educație și beneficiază de recunoaștere internațională”. CNRED evită să spună însă dacă a echivalat până acum diplome emise de aceste organizații americane. Răspunsurile Ministerului Educației și CNRED pe larg în articol.

“Entitățile HomeLife Academy, ChristianLife Academy și WestLife Academy nu sunt înregistrate și nici nu au solicitat înregistrarea la ARACIP ca organizații furnizoare de educație, astfel că activitățile pe care acestea le desfășoară pe teritoriul României sunt în afara cadrului legal“, spune Ministerul Educației într-un răspuns transmis la solicitarea Edupedu.ro. De precizat că organizațiile au sedii în România.

“În urma verificărilor efectuate de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar în evidențele pe care le deține, a rezultat că entitățile HomeLife Academy, ChristianLife Academy și WestLife Academy nu se regăsesc în Registrul special al organizațiilor furnizoare de educație care organizează și desfășoară, pe teritoriul României, activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară“.

Într-un răspuns pentru Edupedu.ro, Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) a evitat un răspuns dacă și câte diplome emise de aceste școli de tip umbrelă în România a echivalat în perioada 2018-2023 (răspunsul pe larg mai jos în articol).

Cazurile de copii retrași de la școală de părinți și care apoi ar fi înscriși la școli americane numite “umbrelă” cu sediul în România s-au înmulțit în perioada pandemiei, în special în unele județe: Suceava sau Bihor. La Suceava, fostul inspector școlar Ioan Puiu acuza faptul că părinții erau „racolați” să-și retragă copiii din școală în favoarea homeschooling, pe „filiera bisericilor neoprotestante”, iar Ministerul Educației nu a făcut nimic deși i-a fost semnalată situația încă din 2022.

Edupedu.ro a cerut informații următoarelor autorități: Inspectoratul Județean de Poliție, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava (DGASPC) și Consiliul Județean Suceava în subordinea căruia se află DGASPC.

Poliția a spus că nu a găsit nicio neregulă în cazurile a peste 70 de elevi retrași de părinți de la școală în pandemie, pentru a face homeschooling și a invocat o adresă a Centrului Național de Recunoaștere și echivalare a Diplomelor, prin care se menționează că „absolvenții instituțiilor care organizeazã și desfășoarã activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țarã, susțin examene prin care obțin diplome eliberate de instituții examinatoare din statele respective, care sunt echivalate ulterior de Ministerul Educației – Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, pentru continuarea studiilor în învățământul universitar din România”.

IPJ mai remarcă și faptul că „absolvenții curriculum-ului pe sistemul educațional american trebuie să prezinte High School Diploma sau, după caz, High School Equivalency Diploma, General Education Development (GED). Aceste acte de studii (diplome) sunt acte oficiale care aparțin sistemului american de educație și beneficiază de recunoaștere internațională”.

Același răspuns, identic, l-am primit și de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava și implicit Consiliul Județean, pentru că instituția se află în subordinea CJ.

Ce spune Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor

Edupedu.ro a cerut lămuriri de la Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), dacă diplomele de studiu eliberate de cele trei organizații americane de tip homeschooling, reclamate și numite de ISJ Suceava, pot fi recunoscute în România și echivalate pentru preuniversitar. Recunoașterea lor atestă practic studii “efectuate în străinătate”, și le permite elevilor să urmeze mai departe o facultate.

Este vorba despre diplome High School Diploma, High School Equivalency Diploma, General Education Development (GED) – echivalentul Bacalaureatului în sistemul românesc de învățământ.

Aceste organizații de tip umbrelă care au sedii și în România sunt identificate chiar de Inspectoratul școlar Suceava în 2022 în adresa transmisă Ministerului Educației: HomeLife Academy, ChristianLife Academy și WestLife Academy.

Am întrebat CNRED câte diplome emise de cele trei organizații a echivalat în perioada 2018-2023 și dacă aceste școli de tip “umbrelă” sunt acreditate în România. Nu am primit un răspuns concret la aceste întrebări. Mai mult, ni s-a spus doar că “echivalarea perioadelor de studii (clasele 0-XII/XIII) nefinalizate cu diplomă se realizează de către inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București“. Mai jos citiți întrebările Edupedu.ro și răspunsurile CNRED.

 1. Câte diplome au fost echivalate de CNRED în perioada 2018-2023 care să aparțină unor școli de tip umbrelă care funcționează în România: Christian Light Academy, West River Academy, Home Life Academy?
 1. Aceste școli au acreditare / autorizare în România? Cele menționate sau altele de tip “umbrelă” și homeschooling. Pot fi echivalate de CNRED diplome GED eliberate de aceste instituții?
 1. Am solicitat informații de la IJP Suceava unde au fost semnalate cazuri de retragere a copiilor de la școală pentru a învăța acasă, iar Inspectoratul de Politie Județean Suceava ne-a transmis că a făcut verificări în cazuri semnalate de copii retrași de la școală în sistem Homeschooling. Concluzia a fost luată în baza unei adrese nr. 74426/04.03.2022 de la CNRED, care informează: – citez – „conform adresei emise de Ministerul Educației – Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor, absolventii institutiilor care organizeazã si desfășoarã activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țarã, susțin examene prin care obțin diplome liberate de instituții examinatoare din statele respective, care sunt echivalate ulterior de Ministerul Educației – Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, pentru continuarea studiilor în învățământul universitar din România.  

“Absolvenții curriculum-ului pe sistemul educațional american trebuie să prezinte High School Diploma sau, după caz, High School Equivalency Diploma, General Education Development (GED). Aceste acte de studii (diplome) sunt acte oficiale care aparțin sistemului american de educație și beneficiază de recunoaștere internațională”, mai scrie în adresa CNRED. 

5. Pe grupuri și site-uri de părinți circulă informații potrivit cărora au reușit să echivaleze aceste diplome ale copiilor care au urmat școli de tip umbrelă la CNRED și care prin omisiune, nu spun că că ai lor copiii au urmat sistem de homeschooling, ci doar că au învățat în altă țară. Așadar în câte cazuri CNRED a echivalat studiile unor absolvenți ai acestor școli? 

6. CNRED verifică cine eliberează diplomele High School Diploma, High School Equivalency Diploma, General Education Development (GED)?”

Răspunsurile Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor:

I. Recunoașterea diplomelor de nivel bacalaureat din străinătate

Recunoașterea diplomelor de nivel bacalaureat se realizează în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educației naționale nr. 3.630/2018 privind aprobarea Metodologiei de recunoaștere și echivalare a actelor de studii de nivel preuniversitar obținute în străinătate, cu modificările și completările ulterioare, elaborat în concordanță cu normele și recomandările internaționale și europene în domeniu.

Conform alin. (1) al art. 7 din ordinul menționat, actele de studii se recunosc și/sau echivalează dacă sunt îndeplinite condițiile cumulative, printre care: „actul de studii aparține sistemului de învățământ preuniversitar din statul de origine, instituția de învățământ care a eliberat actul de studii este acreditată în statul de origine”.

În ceea ce privește diplomele specifice sistemului educațional american, menționate de dumneavoastră, respectiv: High School DiplomaHigh School Equivalency Diploma, General Educational Development (GED), care dau acces la instituțiile de învățământ superior în statul de origine, acestea sunt recunoscute cu diplomă de nivel bacalaureat dacă întrunesc condițiile menționate mai sus.

De asemenea, precizăm că diplomele emise de Christian Light Academy sau de oricare altă instituție nu se recunosc dacă nu sunt întrunite condițiile menționate mai sus.

II. Recunoașterea perioadelor de studii efectuate în străinătate

Echivalarea perioadelor de studii (clasele 0-XII/XIII) nefinalizate cu diplomă se realizează de către inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.638/2020 privind aprobarea metodologiei de echivalare de către inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București a perioadelor de studii efectuate în străinătate și la organizațiile furnizoare de educație, care organizează și desfășoară, pe teritoriul României, activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară, înscrise în Registrul special al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, și pentru aprobarea modelului atestatului de echivalare a studiilor efectuate în străinătate și în România.

În context, precizăm și faptul că instituțiile de învățământ care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară sunt obligate să urmeze procedura de înscriere în Registrul special al organizațiilor furnizoare de educație care organizează și desfășoară pe teritoriul României activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară. Pentru informații privind procedura de înscriere, vă rugăm să contactați ARACIP.

În ceea ce privește „poziția CNRED în privința fenomenului homeschooling din România”, menționăm că CNRED nu are competența de a emite un punct de vedere în acest sens, deoarece obiectul de activitate al instituției se axează pe echivalarea diplomelor obținute în străinătate”, se arată în răspunsurile CNRED.

Pe un blog care publică informații despre sistemul homeschooling în România, unii părinți povestesc cum au reușit să echivaleze online diplomele copiilor care au învățat acasă prin programele de tip umbrelă. Un părinte îi sfătuiește pe alții să nu precizeze că elevul a învățat în sistem homeschooling, ci să specifice doar “studii efectuate în străinătate”.

Sursa: Captura blog care încurajează Homeschooling-ul

Ministerul Educației confirmă că activitățile pe care cele trei organzații americane le desfășoară pe teritoriul României “sunt în afara cadrului legal”.  

“Entitățile HomeLife Academy, ChristianLife Academy și WestLife Academy nu sunt înregistrate și nici nu au solicitat înregistrarea la ARACIP ca organizații furnizoare de educație, astfel că activitățile pe care acestea le desfășoară pe teritoriul României sunt în afara cadrului legal, conform prevederilor art. 12, alin. (1), art. 13, alin. (1) și art. 14, alin. (1) din Legea nr. 198/2023 a învățământului preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare și anume:

 • Art. 12, alin (1) „Formele de organizare a învățământului preuniversitar (1) Sistemul național de învățământ preuniversitar este constituit din totalitatea unităților de învățământ de stat, particulare și confesionale, autorizate să funcționeze provizoriu/ acreditate;
 • Art. 13, alin. (1) „Învățământul obligatoriu cuprinde învățământul preșcolar, învățământul primar, învățământul gimnazial și învățământul liceal”;
 • Art. 14, alin. (1) „Părinții sau reprezentantul legal au obligația să asigure participarea la cursuri a beneficiarului primar minor pe întreaga perioadă a învățământului obligatoriu. Nerespectarea prezentei obligații constituie contravenție și se sancționează potrivit dispozițiilor art. 148 alin. (1) lit. a)”. Astfel, având în vedere prevederile legale, menționate anterior, rezultă faptul că în România nu există cadrul legal, inclusiv constituțional, care să permită  funcționarea școlii în sistem / forma de învățământ „homeschooling”.

În urma verificărilor efectuate de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar în evidențele pe care le deține, a rezultat că entitățile HomeLife Academy, ChristianLife Academy și WestLife Academy nu se regăsesc în Registrul special al organizațiilor furnizoare de educație care organizează și desfășoară, pe teritoriul României, activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară.

În conformitate cu prevederile art. 21 din Hotărârea Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, orice organizaţie furnizoare de educaţie poate organiza şi desfăşura, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, în următoarele situaţii:

a) pe bază de acord încheiat între autorităţile şi/sau instituţiile similare din România şi cele din statul al cărui sistem educaţional este/urmează a fi adoptat;

b) dacă dispun de acreditare în sistemul educaţional respectiv, fiind parte a acestuia.

Pentru a putea funcționa în condiții de legalitate, organizaţiile furnizoare de educaţie, trebuie să depună la ARACIP un dosar care să cuprindă următoarele documente:

a) acte care să ateste acreditarea în sistemul educaţional adoptat de unitatea de învăţământ, emise de Ministerul Educaţiei sau de autoritatea naţională ori federală competentă din statul al cărui sistem educaţional este adoptat sau de organizaţia educaţională care oferă programul de studiu;

b) elementele de identificare a organizaţiilor furnizoare de educaţie, după cum urmează:

– denumirea şi sediul unităţii de învăţământ respective;

– nivelurile de învăţământ, specializările, precum şi durata de şcolarizare, conform structurii din sistemul educaţional respectiv;

– date referitoare la personalul angajat;

– date referitoare la elevii şcolarizaţi: numărul de elevi/an de studiu, naţionalitatea;

– date referitoare la spaţiile de învăţământ şi baza materială, regimul de deţinere a acestora, precum şi informaţii despre securitatea elevilor, respectiv servicii sanitare, echipare contra incendiilor, servicii de pază, declarate şi asumate de directorul şcolii;

c) acte privind curriculumul utilizat în vederea analizei lui din perspectiva promovării valorilor şi principiilor europene: respect pentru demnitatea umană, libertatea, libertatea de expresie, democraţia, egalitatea, nondiscriminarea, toleranţa, dreptatea, solidaritatea şi egalitatea de gen;

d) certificatul de atestare fiscală”.

Homeschooling nu este recunoscut în România

Ministerul Educației a transmis pe 5 ianuarie inspectoratelor școlare să sesizeze organele de cercetare dacă părinții își retrag copiii de la școală, subliniind că învățământul la domiciliu nu este recunoscut în România.

Potrivit unui document obținut de Edupedu.ro, o altă măsură pe care ar trebui să o aplice inspectoratele școlare, conform sursei citate, este identificarea cazurilor de retragere a elevilor de la cursurile învățământului obligatoriu.

Ministerul amintește și că potrivit legii educației primesc amendă de la 1.000 de lei și până la 5.000 de lei părinții care își retrag copiii de la școală. Citește aici întreaga notă a Ministerului Educației.

Informații de context

Suceava se numără printre județele cu un număr ridicat de elevi retrași din sistemul de învățământ – peste 100. Ioan Puiu, fost inspector școlar adjunct, spune că Ministerul Educației și autoritățile locale au fost informate de aceste situații încă din 2022, dar nu au făcut nimic.

Ioan Puiu declară că a trimis o sesizare la Ministerul Educației în care atrăgea atenția că reprezentanții unor fundații și școli americane „racolează și păcălesc o anumită categorie de părinți”. Întrebat ce înseamnă racolat în acest context, Ioan Puiu explică: „adică fac promisiuni fără acoperire juridică”.

O inspecție tematică făcută de inspectoratul școlar în perioada 11-14 ianuarie 2022 arată că 71 de copii, de toate vârstele, fuseseră retrași în ultimii doi ani (n.r. 2020-2021) din școli în județul Suceava și precizează numele celor 3 școli de tip homeschooling.

Ca urmare, Inspectoratul a sesizat mai departe Ministerul Educației. Înștiințarea a fost trimisă și autorităților locale: Consiliul Județean, Protecția Copilului și Poliției, după cum reiese din document.

Direcția de control a Ministerului Educației a cerut apoi Inspectoratului școlar Suceava documente din care să reiasă că părinții și elevii au fost consiliați.

Opțiunea unor părinți de a-și retrage copiii de la școală pentru a-i include în sistemul de homeschooling a fost cauzată de faptul că „au fost sfătuiți că la un moment dat acești copii ar putea să dea bacalaureatul în limba engleză și ar putea să plece în Statele Unite ale Americii. Asta îi motiva extraordinar pe cei cu care am stat eu de vorbă”, spune, într-un interviu pentru RFI, jurnalista Oana Șlemco din Suceava, care a documentat subiectul în urmă cu doi ani.

Și în județul Bihor, în februarie 2022, Edupedu.ro a scris că șeful Inspectoratului Școlar Bihor semnala că mai multe familii și-au retras copiii de la școală, în „homeschooling” și că fenomenul e înafara legii. “Sunt preponderent copii ai căror părinți se regăsesc în zona cultelor neoprotestante”, spunea Horia Abrudan.

Recent, o instanță din județul Bihor a decis ca părinți a 4 copii pe care i-au retras de la școală pentru a învăța acasă, să primească 4 luni de închisoare cu suspendare. Cei doi soţi au fost obligaţi să presteze câte 40 zile de muncă în folosul comunităţii.

Decizia nu e definitivă. Cei patru copii “prezintă un nivel de dezvoltare al gândirii cu mari lacune în achiziţiile şcolare raportat la vârstă şi clasa de studiu, stimă de sine ridicată dar cu comportamente de retragere în mediile nefamiliare, imaturitate psiho-emoţională”. Este una dintre concluziile evaluării psihologice prezentate în cadrul hotărârii judecătoriei Aleșd, consultată de Edupedu.ro. Tot din document reiese că cei patru copii erau înscriși la un sistem de homeschooling din SUA, și că părinții cu 8, respectiv 12 clase, erau cei care le predau copiilor, după manuale românești.

Specialiștii au recomandat în raport înscrierea copiilor în sistemul de învățământ obligatoriu, iar instanța i-a obligat pe părinți să facă acest lucru. Copiii aveau la vremea respectivă 8, 10, 11 și 13 ani și erau în clasele primare, respectiv gimnaziu.

De asemenea, în martie 2022, poliția din Arad a trimis notificare de amendă pentru părinții care nu-și mai trimit copiii la școală.

Citește și:
Poliția nu a găsit nicio neregulă în cazurile a peste 70 de elevi retrași de părinți de la școală în pandemie, în Suceava, pentru a face homeschooling
Cei patru copii din județul Bihor retrași de părinți de la școală în pandemie pentru a face homeschooling au mari lacune în achiziţiile şcolare și imaturitate psiho-emoţională, arată o evaluare psihologică oficială / Copiii învățau acasă cu părinții care au 8, respectiv 12 clase terminate
Doi părinţi din Bihor, care au ales să-şi educe acasă toţi cei patru copii de vârstă şcolară, au primit câte 4 luni de închisoare cu amânarea aplicării pedepsei, pentru împiedicarea accesului la învățământul obligatoriu – Adevărul
Părinți din Suceava, atrași spre sistemul homeschooling cu iluzia bacalaureatului în engleză și a plecării copiilor în SUA – jurnalistă care a documentat subiectul
Notificare de amendă pentru părinții care nu-și mai trimit copiii la școală, emisă în Arad

13 comments
 1. M-am abținut să nu spun ceva până acum, dar nu mă pot stăpânii :))

  Îmi place cum acționează Ministerul Educației. Sincer, am tot meditat dacă pe acolo zac niște tăntălăi sau niște genii. Momentan nu am un răspuns, însă e cert că acționează ca niște profesioniști.
  Haideți să observăm, pe ziua de astăzi, finețea cu care Ministerul Educației răspunde la întrebările puse de EduPedu:
  „…sunt în afara cadrului legal”. Nu cred că se putea o expresie mai bună decât aceasta. Nici nu țin minte ca Ministerul Educației să fi transmis vreodată ideea că este ilegal homeschoolingul în România (poate îmi scapă, rog pe cineva cu informații mai multe să mă ajute).
  Dragilor, a fi ceva în afara cadrului legal înseamnă că ceva scapă reglementării, iar nu că este interzis! De exemplu, dacă eu pot să zbor, o să zbor, deoarece legea nu îmi interzice să fac acest lucru. Legea reglementează momentan zborul unor/cu dispozitive, iar nu zborurile de persoane simple. Concluzia: voi putea zbura printre avioane legal, nelegal sau ilegal? Sper că știți răspunsul. Din moment ce legea nu prevede posibilitatea asta (deoarece se crede că o fi imposibil) nici în sensul reglementării pozitive a ei (să spună cu câți km/h ai voi să zbori și unde etc. – legalitate), nici în sensul interzicerii ei (ilegalitate), înseamnă că „…sunt în afara cadrului legal”, adică acționez nelegal sau „scap reglementării”.

  Aud că unii elevi cer niște definiții, spunându-mi că Ministerul sugerează altceva, deoarece nelegal ar fi ceva „de rău”. Desigur, dacă este greu să căutăm în DEX, vă ajut, dragi elevi:

  „I. NELEGAL, -Ă, nelegali, -e, adj. Care nu se face în temeiul unei legi, care nu este prevăzut de lege.
  II. ILEGAL, -Ă, ilegali, -e, adj. 1. Care nu este în conformitate cu legea, care încalcă legea. 2. Care nu este recunoscut, admis de lege, aprobat de autoritățile unei țări, care desfășoară în ascuns o activitate (politică); p. ext. care servește acestei activități; conspirativ, clandestin. – Din fr. illégal.
  III. LEGAL, -Ă, legali, -e, adj. Care există sau se face în temeiul unei legi, care este prevăzut de o lege, conform cu legea; licit. – Din fr. légal, lat. legalis”.

  Cred că cei de la Minister se întreabă indignați ce o fi cu inspectoratele, școlile și cu românii în general de nu înțeleg ce spun. Îmi amintesc de săracu domn Sorin Ion: după ce le-a spus celor de la ProTV că cei care fac homeschooling nu mai pot reveni la școală prin transfer și ei au înțeles că de fapt nu se mai poate reveni la școală, le-a explicat mai cu de-amănuntul ce înseamnă „prin transfer”. Oricum, nici multe inspectorate (ce să mai spunem de școli) nu au înțeles limbajul „codificat” al Ministerului și i-au răstălmăcit cuvintele.

  O altă concluzie pe ziua de azi (și abia am început cu o expreise din titlu…) ar fi că ar trebui să lăsăm Ministerul Educației să spună ceea ce spune, și nu să îi înțelegem cuvintele într-un fel în care este contrar voinței sale.
  Oare am mai spus că îmi plac și cei de la CNRED și IPJ/DGASPC Suceava? :))

 2. Cu tot respectul, dar articolul este plin de inconsecvențe și neînțelegerea felului cum funcționează homeschooling-ul dpv al școlilor și dpv al legalității actelor școlare.

  În primul rând, comunitatea de homeschooleri din Romania este legată de mult mai multe școli, WLA, WRA și CLA fiind o minoritate. Foarte mulți alții sunt înscriși la alte școli-umbrelă care prestează servicii educaționale pentru elevi din România la fel ca WLA, WRA și CLA, de exemplu Christian Liberty Academy, Western Christian Academy, A Beka Academy, Bob Jones Academy, Calvert School și multe altele. Așa că ori le incriminați pe toate, ori – ideal – încercați să înțelegeți chestiunile ce țin de legalitate și rigurozitatea procesului educațional.

  În al doilea rând, faptul că unele dintre aceste școli au un reprezentant oficial în România nu înseamnă că au și o filială de facto în România, care să fie nevoită să se autorizeze, ca și cum serviciile educaționale ar fi prestate din România. În absolut toate cazurile, acești reprezentanți sunt doar persoane de legătură, care ajută și consiliază familiile care se înscriu în aspecte precum alegerea curriculei și a materialelor educaționale, ajustarea la trecerea de la sistemul din România la cel din America/UK, raportarea periodică a progresului educațional, evaluările standardizate periodice etc. Cea mai clară dovadă că așa stau lucrurile sunt actele școlare pe care elevii înscriși la aceste școli le primesc, care sunt emise în SUA/UK, după regulile și legislația din acele țări.

  În al treilea rând, legalitatea actelor de studii ține de legalitatea școlii și de recunoașterea studiilor în țările respective. Câtă vreme România este semnatară a convențiilor internaționale de recunoaștere reciprocă automată a studiilor din preuniversitar, statul român este obligat să recunoască actele școlare emise de țările respective, pentru că acele acte școlare sunt emise legal și recunoscute de țările în cauză, și pentru că exact același lucru se petrece cu elevii români care pleacă la studii în străinătate. Dacă România vrea să procedeze altfel, ar trebui să iasă din acele convenții, dar să le și comunice tuturor copiilor din România care aspiră să își continue studiile în străinătate că nu se vor putea aștepta ca alte țări să le recunoască studiile efectuate în România. Ne-am transforma, evident, într-o țară babanieră și ar suna mai mult decât ridicol. De aceea, CNRED procedează CORECT echivalând documente școlare emise de astfel de școli, pentru că ele sunt emise legal în țările respective.

  În al patrulea rând, ideea că aceste școli-umbrelă sau școli online cum li se zice ar trebui să se autorizeze în România ca să poată emite acte școlare pe care România să le recunoască este ineptă, ca să nu zic mai mult. Este ca și cum i-am cere unei universități din occident, să zicem Oxford, Sorbona, MIT sau ce vreți Dvs, să se autorizeze în România ca să poată permite înscrierea unor studenți români la programele lor de studii la distanță sau online și ca statul român să le recunoască actele de studii. Nici nu merită să aprofundez acest subiect, că pare de-a dreptul ridicol să îi ceri unei școli autorizate și care funcționează legal în SUA, UK sau orice țară civilizată, având programe de zi și programe la distanță, cum au și școli din România, să se autorizeze în România.

  În al cincilea rând, conform Legii 198/2023, elevii români cu domiciliul în străinătate sau elevii români recent repatriați pot solicita să facă școală la distanță prin Centrul Național Românesc pentru Învățământ la Distanță. Altfel spus, poți face școală online în limba română din SUA, și statul român să îți recunoască studiile. Poți face chiar școală online în limba română în România, dacă ești repatriat, și nu este nicio problemă de legalitate. Dar, bizar, statul român pretinde că nu poți face școală online și să fii înscris la o școală din SUA, pentru că școala respectivă nu este autorizată să funcționeze în România. Care este diferența între cele două? Vă spun eu care sunt singurele diferențe – limba și uniformitatea. În sistemul din România, toată lumea învață fix același lucru, după aceleași manuale, urmărind aceleași obiective educaționale în același timp. În sistemul din SUA, poți ajusta curricula, obiectivele educaționale, materialele etc, ținând cont de specifice ale fiecărui copil. Se cheamă învățământ individualizat. Dacă este supradotat, școala din SUA nu îl ține pe loc. Dacă are nevoi speciale, școala din SUA le recunoaște și îți permite să ajustezi totul în consecință. Dacă este elev sportiv, poate învăța și în cantonament. Așa că repet – dacă poți face școală la distanță de oriunde în limba română, de ce să nu poți face școală la distanță în orice limbă vrei?

  V-aș mai prezenta încă o mie de lucruri foarte convingătoare, dar mă tem că le înțelegeți tocmai pe dos. Și că veni vorba de înțelegere pe dos, ar trebui să ne fie clar că până azi nimeni n-a plătit pentru eșecul educației atâtor elevi. Părinții și elevii sunt cei care plătesc – pentru că majoritatea acestor copii ies din școală fără competențe de bază (cum s-a demonstrat deja la atâtea testări, naționale și internaționale), analfabeți funcțional, și nu a răspuns nimeni. Nu îl compensează nimeni pe un astfel de elev pentru oportunități de carieră ratate, pentru lipsa competențelor, pentru că ajung victime ale bullying-ului, pentru apucăturile din școală, pentru violență, pentru tutun, droguri și alcool, și pentru multe altele… Când statul își va asuma răspunderea pentru cei 60% elevi care nu trec testarea națională, atunci are dreptul să vină și să spună că elevii care fac homeschooling sunt pe drumul drept către analfabetism.

  Food for thought.

  1. În România homeschooling-ul este ilegal, indiferent ce pseudo-instituție nerecunoscută în țară vă alegeți ca scut. Punct.

   1. Dacă scrii și cuvântul “punct” după o minciuna, asta nu înseamnă că ea se transforma în adevăr.

    Dacă era ‘homeschoolingul” reglementat prin lege în România, atunci exista posibilitatea sa faci “homeschooling” înscris la o școală românească pe curicula romaneasca, dar momentan nu este reglementat.
    Asta nu înseamnă că este ilegal sa ai copilul înscris la o școală în străinătate, fie ea cu prezenta fizica sau de tip homeschooling. Se înțelege diferenta?

    1. Legea 198/2023

     Articolul 17
     (1) Formele de organizare a învățământului preuniversitar sunt: învățământ cu frecvență zi, învățământ cu frecvență seral și învățământ cu frecvență redusă. Frecvența se referă la prezența în spațiul școlar. (NB: SPAȚIUL ȘCOLAR. NU COSMIC, NU ACASĂ, NU ÎN VR.)

     (2) Învățământul obligatoriu este învățământ cu frecvență.
     (…)
     (4) În situații care țin de starea de sănătate a preșcolarului/elevului, învățământul cu frecvență se poate organiza la domiciliu sau, după caz, în spital, conform dispozițiilor capitolului V secțiunea a 3-a „Școala din spital“.

     (5) În situația persoanelor private de libertate, învățământul cu frecvență se realizează în penitenciare, centre educative și de detenție, conform dispozițiilor capitolului IV secțiunea a 11-a „Învățământul din penitenciare, centrele educative și de detenție“.

     Să vă traduc: dacă e sănătos, la școală. La spital sau acasă doar dacă e bolnav. La penitenciar, dacă se întâmplă să fie închis.

     În care situație se încadrează copiii sănătoși ”educați” în homeschooling? În nici una dintre ele. În România nu se recunoaște nicio instituție neacreditată de minister prin organizațiile corespunzătoare, așa că NU există homeschooling legal. Se înțelege diferența?

     1. Iancu, apreciez că nu ai lăsat discuția să moară și că ai dat un argument pentru a-ți susține poziția. Vreau să știi că ai dreptate în cele ce ai scris, însă doar dacă iei în considerare învățământul românesc. Dacă eu vreau să fac HS în română, după curriculumul românesc, fiind înscris la o școală română este ilegal, după cum bine ai prezentat. Totuși, HS despre care se vorbește este diferit.

      Să explic succint: am o școală în SUA care este acreditată acolo și care permite, pe lângă prezența fizică, și HS/învățământ la distanță sau hibrid.
      Eu sunt elev în România și vreau să mă înscriu acolo. Am un cadru legal? Da și nu.

      Pentru da, a se vedea Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar din 4 iulie 2022 (parte integrantă din Ordinul nr. 4183/2022), care prevede, la art. 162 alin. (8): „Părintele sau reprezentantul legal al elevului din învățământul primar, gimnazial și ciclul inferior al liceului are obligația de a solicita, în scris, retragerea elevului în vederea înscrierii acestuia într-o unitate de învățământ din străinătate”. Îmi spune legea că trebuie să părăsesc teritoriul României pentru a-mi înscrie copilul acolo? Nu, evident. Am voie să interpretez textul mai lax? Nu, evident. Orice jurist ar trebui să știe care sunt regulile de interpretare a unui text de lege.
      Așadar, legea îmi spune că pot să îl înscriu la o școală din străinătate.

      Pentru nu, a se vedea Legea nr. 198/2023, care nu precizează nimic pe această temă. Adevărul este că nici nu poate preciza, deoarece legea reglementează doar sistemul de învățământ românesc, iar nu și un sistem străin. Așadar, dacă Legea nr. 198/2023 stipulează că pot face școala acasă doar în situațiile x și y (după cum ai precizat și tu), asta înseamnă că eu trebuie să înțeleg textul ca referindu-se la situația în care sunt înscris la o școală acreditată de ARACIIP, școală care are un sediu pe teritoriul României, atat. Nu pot aplica textul de lege la școlile din străinătate.

      Dacă se dorea interzicerea HS, se preciza frumos: „Copiii care se află te teritoriul României nu pot să se înscrie la școli care se află în străinătate” sau ceva de genul. Atunci HS ar fi fost ilegal.

      Concluzia este că legea îți dă voie să ai copilul înscris la o școală din străinătate, chiar dacă stă pe teritoriul României, însă nu reglementează care ar fi condițiile concrete. Prin urmare, Legea nr. 198/2023 va fi aplicabilă doar atât cât permite situația: cum ar fi că trebuie să parcurgă învățământul obligatoriu.

      Fii binecuvântat!

     2. Sa-ti traduc mai pe înțelesul tău de personaj din sistemul putred, la a carui putreziciune contribui, personaj care vezi cu ochii tai ca ti se pierde obiectul veniturilor tale (platite de contribuabili):

      Orice copil din Romania, care FACE SCOALA oriunde in alta parte (fie homeschooling, la distanta, online, etc…), dar nu in sistemul de învățământ Romanesc, este in situația oricărui copil roman plecat intr-o alta tara, unde poate pleca liber si poate face acolo educatie de care vrea, si oricum, intr-o situație formidabil mai buna decat acel procent imens de copii care au abandonat scoala sau nu sunt inscrisi in nici o scoala, desi au trecut de vărsata când trebuiau înscriși, copii de care statul si tu nu te ocupi (nu are rost sa mai amintim de procentul imens de analfabeți funcționali produși de sistemul putred din care faci parte).

      Insa ai dreptate intr-o fraza ce ai scris-o:

      ”În care situație se încadrează copiii sănătoși ”educați” în homeschooling? În nici una dintre ele.”

      Da, ai dreptate, in nici una dintre ele. Deci nu este ilegal. Punct.

 3. Draga Alexa,
  Ma întreb de ce alegi sa scrii iarasi despre un subiect pe care sa vede ca nu îl stăpânești si probabil nici nu il intelegi…

 4. Nu exista homeschooling legal in Romania. Parintii sa fie avertizati cu ultimatum sa-si trimita copiii la scoala. Daca nu, exista lege, exista un precedent: amenda si/sau inchisoare. Fara prea multe explicatii. Asa trebuie procedat.

   1. Dacă scrii și cuvântul “punct” după o minciuna, asta nu înseamnă că ea se transforma în adevăr.

    Dacă era ‘homeschoolingul” reglementat prin lege în România, atunci exista posibilitatea sa faci “homeschooling” înscris la o școală românească pe curicula romaneasca, dar momentan nu este reglementat.
    Asta nu înseamnă că este ilegal sa ai copilul înscris la o școală în străinătate, fie ea cu prezenta fizica sau de tip homeschooling. Se înțelege diferenta?

  1. @Luca Predescu: ți-au dictat “tovarășii” ruși ce să scrii? Dacă este ilegal, cum zici mătăluță, de ce mulți părinți au ales acest sistem de educație pentru copiii lor? Îți spun eu: pentru că sistemul de învățământ de stat este praf, depășit, învechit și putred, de-aia. Nu îți oferă o perspectivă, nu te pregătește pentru viață. Copiii încă scriu după dictarea profesorilor, care atâta știu. Își predau lecția, ora următoare le dau lucrare de control și îi notează diferențiat, mai mult pe cei cu care fac meditații, în detrimentul celor care nu fac și care, probabil au rezolvat mult mai bine exercițiile. Majoritatea profesorilor habar nu au să predea, pentru ca elevii să înțeleagă materia și se predă pe repede înainte, fără ca elevii să aibă timp de asimilare a cunoștințelor. Așa că chestia cu “amendă și închisoare” să o promovezi la mama Rusia, nu aici, comunistule.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Consiliul Național de Etică decide că Lucian Bode nu a plagiat în cartea bazată pe teza sa de doctorat, deși teza era “profund viciată” de plagiat – surse / Iohannis ceruse lămurirea situației în cazul ministrului Bode, al doilea om în PNL, până la rotația guvernamentală

Consiliul Național de Etică, for-cheie în analiza eticii în cercetare, aflat în subordinea Ministerului Cercetării în guvernul Ciucă, a constatat, joia trecută, că Lucian Bode nu a plagiat în cartea…
Vezi articolul

BREAKING Studenții acuză Ministerul Educației că a ignorat “flagrant” propunerile ANOSR și cer extinderea până la finalul lunii septembrie a dezbaterilor pe Legea învățământului superior

Reprezentanții ANOSR acuză că în urma discuțiilor de luni pe proiectul legii Educației, ministerul, care anunța “rezultate fără precedent în istoria consultărilor între Ministerul Educației și studenți!”, nici măcar nu…
Vezi articolul