VIDEO O singură școală din România a solicitat să fie școală-pilot pe articolul 26 din Legea Educației și este o școală privată, anunță secretarul de stat Radu Szekely

26.729 de vizualizări
Foto: Doria Drăguşin/MERITO
O singură școală din România, o școală privată este singura unitate de învățământ care a solicitat să fie școală pilot potrivit articolului 26 din Legea Educației Națională, a declarat secretarul de stat din Ministerul Educației Radu Szekely la conferința SuperTeach „Revoluția mentalității în educație – Management educațional”.

Radu Szekely a mai precizat că este vorba despre o școală privată și că această opțiune pe care o au școlile, de a se înscrie în programul de școli pilot, este în vigoare de aproape un an.

Oficialul a încurajat școlile să se înscrie în acest program și a spus că „este, aparent, ceea ce se dorește la nivel național”.

„Vreau să reamintesc tuturor celor care ne privesc că de aproape un an există posibilitatea, potrivit articolului 26 din Legea Educației Naționale, ca o școală să aplice pentru statutul de școală pilot. Asta înseamnă că orice școală din România, inclusiv de stat, poate aplica pentru acest statut și poate implementa pentru o perioadă de timp un nou curriculum, cu o proporție mare decisă la nivel local sau la nivelul școlii și, dacă funcționează bine, poate fi scalat la nivel național sau modelul poate fi permis să funcționeze pentru totdeauna. Dar din păcate, spre dezamăgirea mea, până acum avem doar o singură cerere de acest fel și este o școală privată. Așa că încurajez școlile din toată țara să se uite la această opțiune și să aplice pentru ea, pentru că înseamnă să iei destinele propriei școli în propriile mâini și acest lucru este, aparent, ceea ce se dorește la nivel național”, a spus Szekely.

Declarația poate fi ascultată la minutul 1:51:20 în video de mai jos:

Secretarul de stat, Radu Szekely, a revenit apoi cu explicații suplimentare, explicând că există acum un ordin de ministru în proces de avizare, la minister, prin care se va stabili comisia care va evalua propunerile școlilor de a deveni școli-pilot.

„În momentul de față metodologia pentru școlile-pilot, așa cum a fost ea aprobată acum aproape un an de zile, permite școlilor să aplice pentru statutul de școli-pilot în baza unui plan de pilotare a unui aspect al școlii – fie management, fie curriculum, fie relația cu ONG-urile, cu mediul de afaceri, ceva ce vreți să faceți altfel.

În momentul de față este pe circuit un ordin de ministru care să stabilească comisia care va analiza aceste propuneri de școli-pilot și este posibil ca, chiar din septembrie să începeți pilotarea unei anumite forme de curriculum.

Acum nu vreau să vă imaginați că toate propunerile de școli-pilot care vor veni – și sper să vină cat mai multe – vor fi aprobate. Pentru că trebuie să vedem o anumită corelare între ceea ce vrea să se piloteze și profilurile de absolvire, profilele elevilor, programele naționale care nu pot fi oricum ignorate, plus trebuie văzut și modul în care propunerile de școli-pilot, proiectele, se corelează între ele. Pentru că ideea este: se pilotează anumite lucruri la nivel local, într-o comunitate, care ulterior ar putea fi scalate sau nu.

Pentru că, apropo de a greși, un pilot nu înseamnă că trebuie să reușească, pilotul înseamnă că încercăm să facem ceva nou, dacă demonstrăm că merge mai bine decât ce avem acum, putem fie să găsim o metodă de a-l împământeni acolo unde a fost făcut pilotul, prin descentralizare, fie poate îl vom scala la nivel național prin diverse măsuri, sau la nivel regional, în funcție de tipul de pilotare făcută.

În momentul de față este la decizia Consiliului de Administrație al școlii respective dacă vrea să implementeze o pilotare sau nu și este o simplă scrisoare, o simplă cerere către minister, adresată ministrului educației, prin care se solicită acordarea statutului de școală pilot pe o anumită componentă și ulterior, comisia de evaluare a propunerilor solicită documente suplimentare, sau vine în vizită să vadă cum (într-o discuție pe ZOOM, dacă situația epidemiologică nu permite), să vedem cum ar urma să fie pilotat. Deci este un proces foarte simplu care a fost pus la dispoziție tocmai pentru a încuraja pilotarea și asumarea acestui responsabilități de a face ceva în comunitatea locală, cum scria cineva făcând referire la afirmațiile domnului profesor Miclea”, a declarat Radu Szekely la conferința SuperTeach.

Context: Pe 21 februarie 2021, un alt secretar de stat din Ministerul Educației, Sorin Ion, le transmitea directorilor de școli care doresc să transforme unitățile de învățământ pe care le conduc în școli-pilot că, până acum, deși metodologia de înființare „este în vigoare de aproape un an”, nu a primit la minister nicio cerere de înființare a unei școli pilot.

Sorin Ion declara următoarele: „Cereți și vi se va da, sau nu, vom vedea. Dar deocamdată să se ceară. Pentru că astfel de discuții sunt interesante, sunt productive, însă doar dacă o finalitate.

Și pentru școlile-pilot unde, scrie aici, că sunt selectate în contextul unor intervenții sistemice, trebuie să fim foarte atenți când definim sintagma intervenție sistemică pentru că intervenții sistemice avem în fiecare an în sistemul de educație și atunci puteți să profitați de fiecare an pe care-l parcurgem. Cu alte cuvinte, în concluzie, așteptăm propuneri. Ca să putem să avem ce analiză, trebuie să le vedem, înainte de toate. Cadru legal există, am înțeles din speech-ul domnului Staș că este și foarte bun, mă bucur să aud că în sfârșit un regulament emis de Ministerul Educației e atât de bun, prin urmare asta să fie deschiderea dialogului nostru”.

Reamintim că înființarea de școli pilot este posibilă încă din septembrie 2020, în aceste școli-pilot fiind posibilă testarea unor noi metode de predare și noi arhitecturi curriculare, precum și a altui tip de salarizare și de carieră didactică. Concret, actul normativ care punere în aplicare articolul 26 din Legea Educației 1/2011, este Hotărârea de Guvern nr 559/2020.

Ce anume pot pilota școlile-pilot
 1. elemente inovative la nivel de curriculum (noi modele/tipuri de teste/subiecte/itemi din structura examenelor/evaluărilor naționale, modalități de organizare/predare-învățare a unor discipline de studiu din trunchiul comun, o nouă disciplină în oferta de curriculum la decizia școlii, o nouă disciplină de studiu care propune abordări transversale, alte documente curriculare care necesită calibrare)
 2. variante de organizare a programului școlar de predare-învățare
 3. modalități de dezvoltare profesională a cadrelor didactice sau de evoluție în carieră;
 4. strategii didactice, resurse educaționale, inclusiv din domeniul învățării de tip blended learning/online;
 5. intervenții inovative în domeniul managementului școlar și al dezvoltării culturii organizaționale
 6. modalități de evaluare a rezultatelor școlare; intervenții inovative bazate pe date de cercetare psihosocială, pentru integrarea optimă în comunitate, pe piața muncii și în societate, în general
 7. abordări inovative și tendințe de dezvoltare a științelor educației.

În ultima parte a documentului este prevăzut și că:

“În cazul aplicării unor inovații cu grad mare de complexitate la nivelul curriculumului național (de exemplu, planuri-cadru de învățământ noi, programe școlare noi etc.) este necesară o planificare a implementării intervenției educaționale pilotate pentru un întreg ciclu de învățământ.

Propunerea de pilotare a intervenției educaționale/proiectului de cercetare educațională va include o analiză a impactului demersului propus asupra profilului de formare al absolventului programului, precum și o analiză a elementelor comune pentru unitățile-pilot și unitățile din învățământul de masă, astfel încât să se asigure șanse egale tuturor elevilor la examene/evaluări naționale și să se asigure condițiile minime care ar putea permite transferul de la o unitate-pilot către o unitate de învățământ de masă pe parcursul derulării proiectului sau la finalul acestuia”

Ce trebuie să facă școlile care vor să devină unități-pilot

Pentru a intra în program școlile vor depune la Ministerul Educației solicitarea de includere în programul de pilotare.

Criteriile de selecție pentru școlile-pilot sunt:

 • solicitare scrisă din partea unității de învățământ pentru funcționare cu statut de școală-pilot
 • declarație scrisă, asumată de conducerea unității de învățământ, de exprimare a disponibilității și a capacității de aplicare a intervenției pilotate, inclusiv un document care să evidențieze acordul părinților, dat în urma consultării consiliului/asociațiilor reprezentative ale părinților din cadrul unității de învățământ și, după caz, a consultării consiliului elevilor
 • structură instituțională adecvată aplicării tipului de intervenție stabilit de Ministerul Educației și Cercetării
 • resurse umane calificate/specializate în raport cu intervenția pilotată
 • proiect de strategie de pilotare și plan de acțiune care să reflecte:
  • viziunea unității de învățământ cu privire la intervenția care urmează a fi pilotată
  • analiza de nevoi la nivelul unității de învățământ, care va evidenția motivația acesteia de a se implica în intervenția pilotată, inclusiv punctele tari, oportunitățile și beneficiile pentru elevi etc.
  • analiza implicațiilor etice și modalitățile prin care se asigură respectarea drepturilor copilului, conform legislației în vigoare, în acord cu codul de etică și conduită al unității
  • modalitățile de evaluare a calității educației (internă și/sau externă)
  • analiza riscurilor de implementare și a planului de management al riscurilor.
Cum vor fi plătite cadrele didactice de la școlile-pilot

Încadrarea sau selecția personalului didactic implicat în școlile-pilot se realizează potrivit reglementărilor legale în vigoare pentru ocuparea unei funcții didactice și unor reglementări specifice contextului de desfășurare a activității – proiect de cercetare educațională finanțat din alte surse decât bugetul de stat, grant de cercetare, realizare sau conducere de activități de practică pedagogică.

Pentru școlile-pilot cadrele didactice selectate vor beneficia de un program de instruire/ formare cu privire la aplicarea elementelor incluse în intervenția educațională/ proiectul de cercetare educațională, anterior debutului acestuia la nivelul activităților cu elevii, prevede metodologia.

Salariile pot varia, în funcție de timpul necesar activităților, se arată în metodologie.

Cadrele didactice implicate în activități specifice vor fi remunerate potrivit timpului de muncă efectiv lucrat pentru aplicarea intervenției educaționale/proiectului de cercetare educațională sau pentru organizarea și desfășurarea practicii pedagogice, în funcție de contractul individual de muncă (structura încadrării)/de anexele la contractul individual de muncă.

Propunerea de pilotare a intervenției educaționale/proiectului de cercetare educațională va include o analiză a impactului demersului propus asupra profilului de formare al absolventului programului, precum și o analiză a elementelor comune pentru unitățile-pilot și unitățile din învățământul de masă, astfel încât să se asigure șanse egale tuturor elevilor la examene/evaluări naționale și să se asigure condițiile minime care ar putea permite transferul de la o unitate-pilot către o unitate de învățământ de masă pe parcursul derulării proiectului sau la finalul acestuia, se mai arată în document.

Puteți consulta aici Metodologia-cadru din 30 iulie 2020 de înființare, organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație

Foto: Doria Drăguşin/MERITO


12 comments
 1. Totusi,directorii sunt cei care analizeaza,gandesc(si recomanda consiliului de administratie,fala si varful decizional )asumarea ca scoala pilot….Acum este vanzoleala trecerii de examenul de confirmare ca viitor directori,si ei sunt oameni care simt:in caz de esec au muncit degeaba,mai bine nu ne implicam….lasa inspectorii si ministerul sa isi bata gura…
  Deci:la proba examenului nou gandit cu toti cei interesati de posturile scoase la concurs,viitorii directori si directori adjuncti,succes le doresc!

 2. Draga minister al educației mai coboară în scoli, pe teren ca să vezi de ce nu vor scoli pilot… Acolo vedeți problemele multe care sunt nu din birourile voastre luxoase sau din statistici primite de inspectorate și ajunse la voi,, altfel,,… Nu ați schimbat NIMIC… normativul de încadrare personal auxiliar a rămas la fel de pe timpul lui pazvante sar sarcini în plus ați pus… Un contabil și un administrator la 4 scoli e ok după mintea voastră… Ingrijitorilor li se cere sa facă curățenie după ore de 2 ori ca e școala după școala.. Bani se iau dar DOAR CADRELE… ați lăsat la acceptul lor, a cadrelor, dacă vor sa facă ceva ce de fapt ar trebui sa fie în fisa postului lor.. Ii rugați, deși este locul lor de munca și asta TREBUIE SA FACĂ… restul personalului este OBLIGAT.. EI NU SUNT.. AU AJUNS CA NABABII… DOAR pupați, lăudați, PLĂTIȚI.. ÎȘI FAC SERVICIUL.. iar daca greșesc.. DOAMNE FEREȘTE SA LE FACĂ CINEVA CEVA…. IA FOC TOATĂ LUMEA… veniți prin scoli și luați pulsul ADEVĂRULUI DACĂ VREȚI SA ȘTIȚI CE ȘI CUM… ȘI OBLIGATORIU SA RESPECTE CE AU DE Făcut.. Care nu vrea e liber sa plece.. Asa cum este atenționat MEREU personalul auxiliar… Și terminați cu plata cu ora… Nu se fac decât pe hârtie… Nu se vad DELOC REZULTATE….

 3. O mare tâmpenie și o manipulare ordinară! Nu ai nevoie de nici un program proiect de școală- pilot că sa introduci noi metode de predare învățare și restul inovațiilor tehnice și informatice în învățământ! Implementarea acestui proiect are alte conotații mult mai meschine. Școală, această instituție de învățământ trebuie respectata ,atât de elev cât și de cadrul didactic ,dar mai ales de cei de Sus! Se pare că cei de Sus încearcă să ducă în derizoriu acel respect pentru cadrele didactice! Când mai multe beneficii și drepturi pentru elevii și obligații doar pentru profesori! Invers ,nu se vorbește deloc,de ce???!

 4. Radu : veșnic logodnica, never mireasa. A se citi: veșnic consilier, niciodată ministru.

  Au mai aplicat și alte scoli… De ce dezinformați?

 5. Cineva e foarte gresit informat: sunt convinsa ca mai multe scoli din Romania au aplicat pentru statutul de scoli-pilot dar domnii de la minister nu cunosc situatia sau undeva aceste dosare s-au pierdut pe drum. Eu lucrez intr-o scoala privata din Bucuresti care a depus dosarul, avem numar de inregistrare si totul in regula, incă de cand s-a lansat aceasta idee. Nu am primit nici un raspuns. Acum citim ca doar o scoala a depus si ca ministrul asteapta propuneri…

 6. Szekely iar ai venit?
  Ce mai face d-na Andronescu pe care o consiliai?
  Ascundeți informații, nu se înscrie nimeni si apoi va vaicariti.
  Faceti totul clar, explicați avantajele dar si dezavantajele si apoi va puteti lamenta.
  La asta sunteti cu adevărat experți.

 7. In Romania invatamantul are in centru profesorii,de aceea elevii au multe discipline,programe complicate si incarcate,manuale de calitate slaba etc.Scolile si profesorii nu vor sa accepte acest program pilot niciodata,ei nu vor schimbari ,ei sunt avantajati acum de sistem.Schimbari in interesul elevilor nu au sa fie.Profesorii nu doresc transparenta,vor titularizare pentru eternitate.S a ajuns ca elevii si parintii sa doreasca modificarea structurii anului si incredibil cei care nu doresc schimbarea sunt profesorii.Cunosc scoli unde administratia locala s a implicat si a achizitionat materiale didactice,au sali de sport ,dar nu sunt utilizate de profesori.Nu fac orele de ed.fizica ,materialele didactice ,,zac” in magazii nefolosite.

  1. Victoria, “Cunoști” ce vor profesorii,”cunosti scoli care..”
   Vorbești gresit și din imaginație.
   Ai frustrări proprii și te descarci pe cine ai ciuda.

 8. Folosiți termeni românești și expresii românești, ați învățat una și bună, pentru a ameți și bulibăși toate și totul, folosiți expresii englezești, mă întreb, englezii folosesc expresii românești în vorbirea curentă, chiar ne-am zăpăcit la cap, ne-am dat “în tun”, vrem să părem ce de fapt nu suntem, nu suntem englezi, suntem români, atunci să vorbim românește, treziți-vă din nebunia nebunilor care vor să pară sănătoși și care vor să impună românilor sănătatea cu forța !

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

După 12 ani de școală, elevii au probleme cu lexicul, cu localizarea informației, spune Bogdan Rațiu, profesor de limba română, despre rezultatele simulării la BAC: La liceu se simte că stagnăm de foarte mulți ani, iar standardele s-au diminuat – în anii 2000 se cereau 3-4 pagini de eseu, acum 400 de cuvinte

Bogdan Rațiu, profesor de limba și literatura română la Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” din Târgu Mureș, spune că “rezultatele simulării de la BAC 2024 nu sunt foarte bune per ansamblu”,…
Vezi articolul

Textul moțiunii simple împotriva ministrului Cîmpeanu, depus de USR la Parlament. Criticile principale: bugetul Educației, salarizarea profesorilor, transportul elevilor, abandonul școlar, masa caldă, politizarea inspectoratelor, educația remedială și plagiatele / Moțiunea va fi dezbătută pe 20 iunie

Grupul parlamentar al USR a depus miercuri, în plenul Camerei Deputaţilor, o moţiune simplă împotriva ministrului Educaţiei, Sorin Cîmpeanu. În text autorii susțin că ministrul „este singurul responsabil pentru dezastrul…
Vezi articolul

UPDATE: Nu există o înregistrare de creșteri de radiații pe teritoriul României – anunță ministrul sănătății. Nu e cazul să ne îngrijorăm / Parlamentul ucrainean anunțase că radiațiile emise de centrala de la Cernobîl au depășit nivelul de siguranță după ce rușii au cucerit zona

UPDATE: Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila: “Nu avem nicio informație potrivit căreia pe teritoriul României ar fi un nivel de radiații crescut de la Cernobîl. Sigur, dacă se ajunge la o…
Vezi articolul