Copy-paste masiv al Direcției România Educată din Ministerul Educației, prezentat profesorilor drept un „manual” – document

6.260 de vizualizări
Foto: © Miszaqq | Dreamstime.com
Un manual în care au fost copiate informațiile dintr-un ordin de ministru a fost trimis școlilor care au clase primare și gimnaziale de către Ministerul Educației, potrivit unor documente obținute de Edupedu.ro. Manualul cuprinde informații despre utilizarea modulului informatic MATE pentru prevenirea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, dar formularea și imaginile au fost copiate din ordinul 6.447 din 22 decembrie 2022. Adresa pe care au primit-o școlile a fost asumată de Direcția Generală pentru Implementarea Proiectului România Educată. Manualul poate fi descărcat mai jos.

Este vorba despre adresa Ministerului Educației – Direcția Generală pentru Implementarea Proiectului România Educată nr. 624/DGIPRE/28.03.2023. Documentul este semnat de trei persoane din Ministerul Educației: Andreea Nadolu – director; Alexandru Avram – director general; Claudia Teodorescu – șef serviciu.

Așa-zisul manual are 25 de pagini. Dintre acestea, 15 au fost luate din anexele ordinului 6.447 din 22 decembrie 2022. De fapt, singurele modificări aduselor celor 15 pagini au fost schimbarea dimensiunii fontului și culorii tabelelor.

Iată ce prevede adresa obținută de Edupedu.ro: „În vederea operaționalizării utilizării acestui modul, dezvoltat în SIIIR, vă transmitem în atașament manualul: „Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educație (MATE) – Utilizarea Modulului Informatic MATE pentru prevenirea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii”, cu rugămintea de a fi diseminat, cu celeritate, atât la nivelul Inspectoratului Școlar Județean/Inspectoratului Școlar al Municipiului București, cât și la nivelul tuturor unităților de învățământ preuniversitar care au nivelurile primar și gimnazial”.

FOTO – Manual:

Foto: Captură manual MATE

FOTO – Anexă ordin:

Foto: Captură – Anexa ordin 6.447 din 22 decembrie 2022

Imaginea de mai sus a fost preluată din ordinul nr. 6.447 din 22 decembrie, cu mențiunea că au fost colorate chenarele.

În nota citată anterior este menționat că pilotarea instrumentului MATE a arătat că fenomenul abandonului școlar este declanșat de mai mulți factori: „Rezultatele pilotării instrumentului MATE, în perioada anului școlar 2020-2021 în zece județe, au arătat că Părăsirea Timpurie a Școlii (PTȘ) este un fenomen complex declanșat de un cumul de cauze asociate unor factori de risc diferiți: personali, sociali, economici, culturali și care din acest motiv trebuie abordat integral”, se arată în informarea Ministerului Educației, document trimis săptămâna aceasta.

FOTO DOCUMENT Adresa trimisă de Direcția Generală pentru Implementarea Proiectului România Educată – Manualul MATE

Ordinul 6.447 din 22 decembrie 2022 a completat și modificat Ordinul ministrului educației nr. 6.000/2021 privind aprobarea Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educație (MATE) și a Metodologiei de implementare și utilizare a modulului informatic MATE pentru prevenirea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii. Astfel, a fost adăugată prevederea că nu doar școlile care au clase gimnaziale vor utiliza modulul MATE, și și unitățile de învățământ care au clase primare.

În manual se arată că „implementarea MATE Primar începe cu identificarea și evaluarea elevilor aflați în situații de risc, utilizând instrumentele și modulul de date MATE existent deja în SIIIR (și care va fi extins pentru nivelul primar), adaptate specificului MATE Primar și este urmată de planificarea și de implementarea măsurilor adecvate la nivel de școală, clasă și elevi.”

Foto: Captură Manual MATE – martie 2023
Foto: Captură – Anexa ordin 6.447 din 22 decembrie 2022
Alte exemple de copy-paste

FOTO – Manual

Foto: Captură Manual MATE – martie 2023

FOTO – Anexă ordin

Foto: Captură – Anexa ordin 6.447 din 22 decembrie 2022

Conform manualului citat mai sus, planul de acțiune se adresează direct direcțiilor relevante ale ME și inspectoratelor școlare județene responsabile de îndrumarea, sprijinirea, monitorizarea și evaluarea implementării MATE (și, implicit, MATE Primar) și a personalului de conducere a școlii responsabil de implementarea MATE.

Punerea în aplicare a planului de acțiune privind MATE (și, implicit, MATE Primar) urmează o serie de patru etape, conform datelor preluate din ordin:

Etapa 1: Identificarea elevilor în situație de risc de părăsire timpurie a școlii și evaluarea pe baza instrumentelor MATE Primar. Datele și informațiile colectate prin intermediul fișelor de observare și de evaluare sunt introduse în modulul de date MATE din SIIIR.

Etapa 2: Planificarea măsurilor de prevenire (nivelul 1) și de intervenție (nivelurile 2, 3 și 4) pe baza datelor colectate cu privire la elevii aflați în situații de risc la începutul anului școlar. Profesorii pentru învățământul primar/învățătorii evaluează riscurile pe baza acestei liste și apoi încep planificarea intervențiilor.

Etapa 3: Implementarea activităților de prevenire prin intermediul intervențiilor la nivelul clasei și al școlii, prevăzute în planurile educaționale de intervenție specifice pentru învățământul primar.

Etapa 4: Monitorizarea progresului pe baza datelor înregistrate în modulul MATE din SIIIR și efectuarea unor modificări ale intervențiilor în timp util.

FOTO – Manual

Foto: Captură Manual MATE – martie 2023

FOTO – Anexă ordin

Foto: Captură – Anexa ordin 6.447 din 22 decembrie 2022
Etapele și instrumentele MATE Primar

Instrumentele MATE pentru elevii din clasele primare sunt, spre exemplu, fișa de observare, fișa de evaluare, dar și alte recomandări specifice.

Foto: Captură Manual MATE
Foto: Captură – Anexa ordin 6.447 din 22 decembrie 2022

Modulul MATE permite înregistrarea datelor legate de identificarea inițială în timp real a elevilor aflați în situație de risc și va permite acest lucru inclusiv pentru elevii claselor primare, pe baza indicatorilor legați de calificative, absenteism, repetenție și comportament școlar inadecvat. 

Fișa de observare MATE este utilizată de profesori și învățători pentru a identifica elevii din ciclul primar aflați în situație de risc pe baza datelor legate de prezență, calificative, repetenție și comportament.

Foto: Captură – Fișa de observare MATE Primar
Foto: Captură – Anexa ordin 6.447 din 22 decembrie 2022

„Elevii care sunt evaluați cu “da” la unul dintre indicatorii relevanți sunt înregistrați în Observatorul școlar și evaluați pe baza unui set indicatori de risc care se referă la familie, elev, comunitate și școală, rezultând un scor general. Pentru acești elevi se deschide un dosar unde sunt monitorizați individual și primesc planuri de intervenție stabilite de către profesorii pentru învățământul primar/învățători în comun acord cu directorii.”

Observatorul școlii reprezintă lista elevilor de învățământ primar în risc de abandon sau părăsire timpurie a școlii (PTȘ), care este validată de directorul școlii împreună cu profesorii pentru învățământul primar/învățători;

Dosarul de caz este un fișier generat automat în Modulul MATE, după validarea Observatorului Școlii, pentru fiecare elev identificat ca fiind în situație de risc; 

Fișa de evaluare MATE Primar este un formular completat de profesorii pentru învățământul primar/învățători cu cele mai recente date și informații despre situația familială a elevului, condițiile de locuire, nivelul de educație al părinților, relația cu colegii și profesorii/personalul din școală, dificultăți de învățare/dizabilitate, etc.”

Fișa de evaluare MATE Primar:

Planul activităților pentru extinderea implementării MATE la nivelul primar:

Foto: Captură – Planul activităților pentru extinderea implementării MATE la nivelul primar
Foto: Captură – Planul activităților pentru extinderea implementării MATE la nivelul primar
Foto: Captură – Planul activităților pentru extinderea implementării MATE la nivelul primar
Foto: Captură – Planul activităților pentru extinderea implementării MATE la nivelul primar

DOCUMENT Manualul poate fi consultat mai jos:

DOCUMENT Ordinul 6.447 din 22 decembrie 2022

Informații de context

Edupedu.ro a scris că, la începutul lunii, Ministerul Educației a transmis inspectoratelor școlare să asigure participarea profesorilor din învățământul primar și gimnazial la cursul online MATE, până la data de 31 martie. O noutate este reprezentată de faptul că Ministerul acordă credite profesionale transferabile celor care finalizează aceste cursuri cu durata de 20 de ore. Până acum, 35.116 de persoane au absolvit cursul, conform mate.edu.ro. Ținta este de 45.000 de absolvenți ai cursului.

Foto: Captură PNRR

Potrivit unui document consultat de Economedia și G4Media, România este pe cale să piardă la Educație 38,5 milioane de euro din PNRR. Unul dintre puncte se referă la cursurile de formare a utilizatorilor Sistemului Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR) și ai instrumentului informatic al mecanismului de avertizare timpurie (MATE) și intervenții sistemice pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii – suma alocată era de 43 milioane de euro.

Manualul este finanțat de către Uniunea Europeană. De menționat este că persoanele care sunt implicate în implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență beneficiază de majorări salariale de până la 50%, potrivit unei ordonanțe de urgență, după cum a scris Economedia.ro în noiembrie 2022. Este vorba despre ordonanța de urgență nr. 152 din 11 noiembrie 2022.

Ministerul Educației a alocat 276.000 de lei fiecărui inspectorat școlar/ISMB pentru plata a cel mult 7 persoane desemnate în gestionarea investițiilor și/sau reformelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), potrivit unei instrucțiuni trimise către inspectoratele școlare. Cu toate acestea, echipa de management de proiect din cadrul școlilor nu este remunerată, după cum a semnalat Edupedu.ro încă din luna martie 2022.

Între timp, despre programul național pentru reducerea abandonului școlar nu se mai vorbește în spațiul public.

Despre MATE

MATE (Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educație) face parte din Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS) care este primul proiect finanțat din PNRR, și care are o valoare de 543 milioane euro, nerambursabilă. MATE este un instrument dezvoltat și pilotat de Ministerul Educației cu sprijinul Băncii Mondiale și cu finanțare prin Instrumentul de asistență tehnică DG REFORM al Comisiei Europene.

Ordinul nr. 6.000 din 30 decembrie 2021 a aprobat Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educație (MATE) și Metodologia de implementare și utilizare a modulului informatic MATE pentru prevenirea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii.

„Art. 3. — Toate unitățile de învățământ care au nivelurile de învățământ primar și/sau gimnazial vor utiliza modulul informatic MATE în scopul colectării datelor privind identificarea riscurilor de părăsire timpurie a școlii”.

Ce este abandonul școlar?

Rata abandonului școlar este diferența dintre numărul elevilor înscriși la începutul anului școlar și cel al elevilor aflați în evidență la sfârșitul aceluiași an școlar, exprimată ca raport procentual fata de numărul elevilor înscriși la începutul anului, potrivit Institutului Național de Statistică (INS).

Rata de părăsire timpurie a școlii este definită ca procentul tinerilor cu vârste cuprinse între 18-24 de ani care au terminat cel mult clasa a VIII-a și care au abandonat școala în acel moment, nu au mai urmat nicio altă formă de școlarizare sau formare profesională. Se mai numește abandon școlar timpuriu.

Foto: © Miszaqq | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.

Citește și:
„Mobilizarea cadrelor didactice”, cerută de ISJ Sibiu pentru realizarea planului la hectar în formarea pe modulul MATE / Eforturi și la nivelul Ministerului Educației, prin acordarea de credite profesionale pentru operarea unui software organizațional
OFICIAL După cele gimnaziale, și toate școlile care au clase primare vor utiliza modulul informatic MATE pentru identificare copiilor în risc de abandon școlar / Ce responsabilități au învățătorii
Școlile cu clase gimnaziale sunt atenționate să folosească modulul informatic obligatoriu MATE pentru identificarea copiilor în risc de abandon școlar – document. Reducerea părăsirii timpurii a școlii, „cea mai importantă” prioritate pentru Ministerul Educației, potrivit ISJ Mureș
Diriginții claselor gimnaziale trebuie să parcurgă mai multe etape pentru identificarea copiilor în risc de abandon școlar, potrivit unui ordin oficial. La ce întrebări răspund elevii – documente
Cea mai mare problemă a proiectelor naționale de abandon școlar este că nu ajung „tocmai la elevii care au cea mai mare nevoie”, spune președinta consiliului elevilor din Hunedoara
DOCUMENT Șapte persoane din fiecare inspectorat școlar vor primi majorări de salarii de 276.000 de lei pe an, pentru că au fost desemnate să gestioneze și proiecte din PNRR, potrivit Ministerului Educației / Personalul din școli nu este plătit pentru managementul de proiect

3 comments
  1. Prostii,hoții,impostorii,trădătorii………care sunt marionetele securiștilor ,au pus labele pe Romania și au confiscat Romania .

  2. De ce sunteți răi? Bieții șefi și funcționari de prin ministere sunt și ei obosiți… … din cauză că au făcut razii prin cluburi selecte că nu cumva să intre pe-acolo vreun profesor îmbogățit din meditații (model Iohannis)… Nici măcar nu este etic, un profesor adevărat nu are ce căuta într-un club… De ce!? Nu are… cu ce!…

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Condițiile de școală din Ucraina, unde profesorii încearcă să ajute copiii să învețe, în pofida războiului / “Un elev a desenat o casă și apoi a spus: oh, cred că eu nu mai am casă, pentru că au bombardat-o”

Câteva milioane de elevi din Ucraina au reluat, într-o formă sau alta, învățarea încă de la începutul acestei luni, în pofida războiului care macină țara, potrivit The Guardian, care face…
Vezi articolul

Primul modul de școală s-a încheiat și nici acum proiectul de finanțare cu 100 de milioane de euro a activităților din Săptămâna verde, anunțat în urmă cu trei luni de ministra Educației Ligia Deca și ministrul Mediului Mircea Fechet, nu este gata

După 7 săptămâni de școală și 92 de zile de la anunțul miniștrilor Educației și Mediului, încă nu este gata proiectul privind finanțarea activităților din „Săptămâna verde”, potrivit declarației unui…
Vezi articolul

EXCLUSIV Coincidență sau licitație cu dedicație? Specificațiile cadru pentru viitoarea platformă de evaluare standardizată a Ministerului Educației, similare cu cele ale unei platforme private

Ministerul Educației a lansat acum două zile specificațiile-cadru pentru viitoarea platformă de evaluare standardizată pentru examenele școlare și pentru evaluările de la clasă ale elevilor. Mai multe pasaje din descrierile…
Vezi articolul