Definitivat 2021. Subiectele și baremele au fost publicate / Poezia „Plouă”, de George Bacovia, pentru profesorii de Limba română

37.362 de vizualizări
Foto: captură subiect
Subiectele și baremele de la Definitivat 2021 au fost publicate. La concursul pentru definitivare au fost așteptați 8.839 de candidați, cei mai mulți pentru specializările educator și învățător.

Descarcă subiectele și baremele de aici.

Pentru educatori:

Pentru învățători:

Pentru profesorii de Educație fizică și sport:

Pentru profesorii de Limba română:

Pentru profesorii de Matematică:

Subiecte și baremele pentru celelalte discipline sunt aici.

La fel ca în anii anteriori, disciplinele de examen cu cel mai mare număr de candidați înscriși sunt:

 • învățământ preșcolar în limba română (3.006),
 • învățământ primar în limba română (1378),
 • educație fizică și sport (977),
 • psihopedagogie specială (423),
 • limba și literatura engleză (376),
 • limba si literatura română (346).

Primele rezultate vor fi afișate în data de 21 iulie.

Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care, pentru promovarea examenului, trebuie să fie de cel puțin 8 (opt).

Concursul de definitivat reprezintă un examen de intrare și avansare în cariera didactică. Examenul poate fi susținut de cadrele didactice care au cel puțin un an vechime în învățământ și este obligatoriu pentru obținerea gradelor didactice. Procedura de acordare a definitivării și a titlului de profesor cu drept de practică în învățământul preuniversitar reprezintă recunoașterea competențelor necesare pentru exercitarea profesiei didactice.

Examenul naţional de definitivare în învăţământ cuprinde:

 • etapa I, eliminatorie – realizată de către inspectoratele şcolare în perioada stagiului practic cu durata de un an şcolar şi constând în evaluarea activităţii profesionale la nivelul unităţii de învăţământ, evaluarea portofoliului profesional personal şi în susţinerea a cel puţin două inspecţii la clasă;
 • etapa a II-a, finală – realizată la finalizarea stagiului practic cu durata de un an şcolar şi constând într-o examinare scrisă, pe baza unei tematici şi a unei bibliografii aprobate de Ministerul Educaţiei, pentru fiecare specialitate în parte

Cadrele didactice care promovează examenul de definitivat dobândesc titlul de profesor cu drept de practică în învăţământul preuniversitar.

Cadrelor didactice angajate cu contract de muncă pe o perioadă determinată, care au promovat examenul de definitivare în învăţământ, li se poate asigura continuitatea pe postul didactic/catedra ocupat(ă), prin hotărârea consiliului de administraţie din unitatea de învăţământ respectivă, în condiţiile legii.

Persoanele care nu promovează examenul de definitivare în învăţământ, în condiţiile prezentului articol, pot fi angajate în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar numai pe perioadă determinată, cu statut de profesor debutant.

Calendarul Definitivat 2021

Susținerea probei scrise – 14 iulie 2021

Afișarea rezultatelor – 21 iulie 2021

Înregistrarea contestațiilor – 21 – 22 iulie 2021

Soluționarea contestațiilor – 22 – 28 iulie 2021

Afișarea rezultatelor finale – 28 iulie 2021

Transmiterea tabelelor nominale cu rezultatele candidaților promovați către Ministerul Educației și Cercetării – 28 iulie – 2 august 2021

Validarea rezultatelor examenului prin ordin al ministrului Educației și Cercetării – 2 august – 9 august 2021

Foto: captură subiect


3 comentarii
 1. La consiliere subiectul II la fel cu alte discipline, diferența e că în barem formele de organizare ale activității sunt trecute unele general valabile pentru toate disciplinele, iar pentru consiliere sunt altele. Nimic din practică, un barem aberant cu răspuns exact, atât timp cât există mulți autori de cărţi……..

  1. Oricum ei nu cunosc programa, dau bareme cu răspuns exact cât timp există mai mulți autori……nu vor schimba nimic.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like