Educația dosarului cu șină sau de ce unele inspectoratele școlare expun profesorii la COVID-19 cu trei săptămâni înainte de examenul de titularizare. Birocratizarea învățământului revine în forță

12.466 de vizualizări
Birocratizarea învățământului
Foto: © Oleg Dudko | Dreamstime.com
Înscrierile pentru Titularizarea în învățământ, considerat concursul de angajare în sistemul de educație de la noi, sunt programate în perioada 9-16 iulie și, potrivit medotologiei aprobate, acestea pot să se desfășoare și online. Majoritatea inspectoratelor școlare județene cheamă însă profesorii și viitorii profesori la sediul lor pentru depunerea fizică a dosarelor de înscriere, opțiunea de depunere online fiind doar pentru candidații bolnavi, în carantină sau izolare, iar documentele trebuie depuse într-un dosar cu șină. Asta se întâmplă în condițiile în care autoritățile anunță o creștere a numărului de cazuri de COVID-19 și în condițiile în care examenul are loc peste trei săptămâni, pe 29 iulie.

Toate acestea vin în contextul în care unul dintre principalele demersuri anunțate de la începutul mandatului de actualul ministru este debirocratizarea învățământului.

Birocratizarea învățământului

Documentele solicitate sunt, în cele mai multe cazuri, tot documentele eliberate de Ministerul Educației sau care pot fi solicitate de instituții între ele, fără să mai fie puși oamenii pe drumuri, expuși riscului de îmbolnăvire în această perioadă.

Profesorii care participă la Titularizare sunt în primul rând cei care sunt deja în sistem, dar nu au prins/nu există pentru ei post titularizabil și debutanții, cei care acum intra în învățământ.

Metodologia de examen prevede la Art. 110 indice 1, alineatul (1) că „înscrierile la etapele de mobilitate, transmiterea și preluarea contestațiilor conform prezentei Metodologii se pot realiza și electronic în sistem online”. Vezi aici Ordinul 4.302 /2020.

Cum se fac de fapt înscrierile: la sediu, în dosar cu șină

La Inspectoratul Școlar Județean Iași înscrierea are loc offline, potrivit unui anunț publicat pe 7 iulie, fără opțiunea depunerii online. Adică la două școli din orașul Iași sunt chemați toți profesorii din județ care vor să participe la concursul de Titularizare. La fața locului sunt anunțate măsuri de siguranță sanitară și distanțare fizică, însă profesorii sau viitorii profesori vor fi nevoiți să ajungă cu dosarele din toate colțurile județului, cu mijloace de transport în comun, în condițiile reaprinderii cazurilor de îmbolnăvire cu COVID-19.

La Inspectoralul Școlar Ialomița documentele depuse fizic de către candidați trebuie să fie „perforate și îndosariate într-un dosar de plastic cu șină”, potrivit anuțului publicat pe 7 iulie. Doar candidații care nu pot depune fizic dosarele cu șină din motive de sănătate sau pentru că sunt în izolare la domiciliu, ori carantină, pot depune online documentele, se arată în documentul citat.

Și la ISJ Dâmbovița dosarele se depun tot offline, la comisia de înscriere, între orele 9 și 17, potrivit anunțului instituției.

Înscrierile pentru profesorii din județul Hunedoara sunt tot la sediul Inspectoratului – la centrul de înscriere – și doar cei bolnavi sau în carantină, „dovediți de autoritate”, au dreptul să depună online: „candidaţii care din motive obiective nu se pot deplasa la centrul de înscriere în perioada 9-16 iulie 2020 ca urmare a izolării epidemiologice la domiciliu sau a carantinei epidemiologice, dovedite de autoritate, se pot înscrie online”.

Tot depunere fizică a dosarelor se organizează și la ISJ Argeș, cu opțiunea pentru depunere online doar pentru cei care nu pot veni din motive medicale și/sau de carantină, izolare, potrivit anunțului ISJ Argeș.

Înscrierea la Titularizare în județul Suceava va fi făcută tot la sediul centrului de înscriere, potrivit anunțului ISJ Suceava, fără opțiunea de a transmite online documentele.

În Vaslui înscrierile sunt total offline, în sala de ședințe a CJRAE, fără posibilitatea de depunere online a documentelor, iar depunerea dosarelor se va face pe zile alocate fiecărei discipline, conform unei programări publicate.

Depunerea dosarelor, posibilă și online

Inspectoratul Școlar Județean Caraș Severin anunță că depunerea dosarelor pentru Titularizare va avea loc doar online, la fel și Inspectoratul Școlar Brașov. Opțiunea pentru online se regăsește și la Inspectoratul Sectorului 3 din București, precum și la ISMB.

Sunt doar câteva exemple de bună practică în acest moment.

Un demers interesant, care limitează expunerea cadrelor didactice, poate fi considerat cel al ISJ Maramureș, care pentru candidații care au mai participat la concursul de titularizare în ultimii 3 ani face înscrierea la școala la care sunt ei profesori, prin depunerea doar a documentelor de completare la secretariat. Deci oamenii nu se mai deplasează la județ și nu mai depun documente care au fost deja depuse și/sau sunt deja în posesia școlii/sistemului de învățământ.

Birocratizarea învățământului: Ce documente trebuie să depună candidații la Titularizare 2020 și de ce angajatorul le are deja

Pentru un candidat nou, unele documente cerute în dosarul de înscriere la Titularizare sunt justificate. Pentru toți angajații existenți sau viitorii angajați fișele de înscriere și cererile de înscriere sunt necesare și trebuie completate. Ce se întâmplă însă cu celelalte documente sau dovezi care se află oricum în posesia sistemului administrativ al statului, dar pe care profesorii sau cei care vor să devină profesori sunt obligați să le ceară de la diverse autorități.

Să le luăm pe rând:

 • Copia şi originalul adeverinţei de la instituţia de învăţământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susţinut examenul de licenţă/absolvire/bacalaureat, media de absolvire a facultăţii/şcolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii şi faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat şi promovat modulul pedagogic;

Ministerul Educației deține deja aceste date pentru că Ministerul Educației este cel care eliberează aceste documente. În plus, adeverințele sunt eliberate conform situației din Registrul Matricol Unic al sistemului de învățământ superios și SIIIR al sistemului de învățământ preuniversitar – o simplă conectare a acestora (amintim că universitățile au primit în urmă cu două luni acces în SIIIR) ar rezolva problema.

 • Copii de pe certificatele de obţinere a gradelor didactice;

Aceste documente sunt eliberate tot de Ministerul Educației prin inspectoratele școlare și școli, asta înseamnă că documentele sunt în posesia autorităților, în posesia sistemului de învățământ chiar.

 • Copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele);

Direcția Evidența Populației din cadrul Ministerului Afacerilor Interne are o serie de protocoale încheiate cu diverse instituții prin care datele despre persoane pot fi validate printr-o simplă aplicație, fără să mai fie nevoie de aceste copii de documente, doar pe baza Codului Numeric Personal. Procedura durează câteva secunde. Copia respectivă oricum nu este folosită, ea doar ajunge în dosar și apoi nimeni nu se mai uită pe acea copie de document.

 • Copie de pe actul de titularizare/repartizare pe perioada viabilității postului în învăţământul preuniversitar (dacă este cazul);

Documentul este în posesia Ministerului Educației pentru că această instituție l-a eliberat.

 • Copie a acordului MEC, deciziei inspectoratului şcolar sau a întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul);

Justificat este doar acordul societății comerciale sau alte instituții, dacă e vorba tot de un document MEC, atunci nu este cazul să fie cerut și candidatului.

 • Copie de pe fila din buletinul de identitate sau cartea de identitate cu domiciliul;

Aceste date pot fi obținute printr-un protocol încheiat de Ministerul Educației cu Ministerul Afacerilor Interne, la fel ca în cazul copiilor după actele de stare civilă sau de naștere.

 • Adeverinţa din care să rezulte vechimea efectivă în învăţământ (dacă este cazul), în original;

Ministerul Educației cunoaște cel mai bine vechimea efectivă în învățământ a fiecărui angajat sau fost angajat, așadar documentul sau datele despre acest lucru pot fi obținute din datele instituției. 

 • Copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor sau copie de pe carnetul de muncă dacă a mai fost angajat(ă) anterior anului 2012 și ulterior nu a mai avut calitatea de angajat(ă) (dacă este cazul);

Un protocol cu Ministerul Muncii de acces al școlilor în REVISAL rezolvă și acest lucru. Școlile au oricum acces în REVISAL pentru completarea datelor privind angajații, acest acces poate fi extins și la interogarea REVISAL.

 • Copii ale avizelor şi a atestatelor necesare ocupării postului didactic/catedrei, inclusiv avizul unității de învăţământ particular (dacă este cazul);

Avizele și atestatele sunt necesare, dar ele pot fi depuse doar online, urmând a fi verificate de minister în baza de date a companiilor/organizațiilor autorizate, care acordă aceste avize.

 • Avizul/adeverinţa medical(ă) din care să rezulte ca sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ, în original;

Documentul, precedat de un control riguros, trebuie să existe, dar să poată fi depus online și verificabil într-o bază de date pentru medicina școlară.

 • Adeverință/adeverinţe din care să rezulte că nu am fost sancţionat(ă) disciplinar în ultimii 2 ani şcolari încheiaţi şi nici pe parcursul anului școlar în curscu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă;

Documentele sunt deținute de școli și inspectorate, deci de instituții ale sistemului de învățământ. Sistemul are evidența tuturor cadrelor didactice cu probleme.

 • Declaraţie pe proprie răspundere că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice, că nu am fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală şi nu mi s-a interzis dreptul de a fi încadrat într-o funcţie didactică printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;

Documentul poate fi inclus in cererea de înscriere.

 • Cazier judiciar, în original, din care reiese faptul că nu am antecedente penale;
 • Certificatul/adeverinţa de integritate comportamentală;

Ambele documente pot fi obținute direct de inspectorate sau școli printr-un protocol între ministerele Educației și Afacerilor Interne.

Foto: © Oleg Dudko | Dreamstime.com

Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi, în contextul pandemiei Covid-19, oferă gratuit imagini stock prin care site-ul Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil.


19 comments
 1. Revisal in original!!!si tu dai concurs pt.anul viitor scolar!ce rost are revisalul?
  Pandemie dar in invatamant nebunie!sa aduni hartii ca esti curat la scoala!nu va este rusine!!pai ce,prof.ce sunt…oare cum ne mai numiti..!!??
  Scoateti titularizarea! Eliberati posturile pensionarilor,dati paine profesorilor!
  Rusine,mizerie sistem incompetent!

 2. PUTORILE

  Pute locul sub birocratii nesimtiti din Inspectoratele Scolare Judetene, care nu sunt in stare sa creeze o adresa de email, la care profesorii sa trimita „caruta” cu documentele necesare inscrierii la concursul național de ocupare a posturilor didactice.
  Desi in urma cu cateva luni promitea ca se va lupta cu „balaurul” birocratiei infioratoare din invatamantul romanesc, actualul minstru al Educatiei si Cercetarii nu s-a putut abtine si a mai adaugat doua documente ce trebuie anexate la dosarul de inscriere.
  De fapt, ni se cer patru acte care sa dovedeasca acelasi lucru, adica faptul ca nu suntem infractori periculosi : cazierul judiciar din care reiese faptul că nu am antecedente penale, certificatul de integritate comportamentală, adeverință/adeverinţe din care să rezulte că nu am fost sancţionat disciplinar în ultimii 2 ani şcolari încheiaţi si declaraţie pe proprie răspundere că nu am fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală. Nu mai vorbesc, desigur, de adeverinta medicala din care să rezulte ca sunt apt pentru a preda în învăţământ.
  Am scapat de „sinistra” pesedista si am dat peste „sinistra” (pseudo)liberala, tot cu mentalitate fanarioto-securista. ( Va amintiti de episodul din judetul Ialomita de la inceputul acestui an, cand spiona pe la usi si dadea buzna peste o biata invatatoare. )
  Vai de mama noastra!
  Si de a lor, fiindca virusul nu iarta pe nimeni, fie genii ori NEGHIOBI.
  Sau poate ca ar trebui sa-i „virusam” noi, cum vad ca se intampla prin alte parti.

 3. Titularizarea o prostie ar trebui scoasa demult …managerul scolii ar trebui sa aleaga o echipa cu care sa poata lucra ..nu spagarii de la Mru al isj-urilor sa hotarasca posturile ….titularizarea leaga cd de glie si pana la pensie nu ai ce face chiar daca el nu are vocatie…In alte zone europene nu exista titularul…pe viata

 4. Doar pentru cei noi și cei care vor note mai bune se justifică acest concurs. În rest este fără sens. Evident că rămân și apar în fiecare an ore sau la distanțe de ani, posturi întregi, și atunci ar fi ca în fiecare alt domeniu public: cine caută, găsește câte ceva, după circumstanțe.

 5. 10.542 de oameni au citit acest articol, dar (i)responsabilii din Minister si din Inspectorate refuza in continuare sa permita depunerea dosarelor online.
  Astazi 9 iulie s-au anuntat 614 cazuri noi de covid-19.
  E strigator la cer acest cinism cu care ne trateaza acesti CRIMINALI.
  Si mai au tupeul sa certe populatia ca nu respecta regulile de distantare fizica, cand de fapt ei obliga zeci de mii de profesori din toata tara sa se expuna contaminarii.
  E uluitor ca asa ceva se mai poate intampla dupa 30 de ani de la caderea comunismului.

 6. Locuri la titularizare ? 60 de ani varsta de pensionare fara penalitati pentru cadrele didactice CARE DORESC si care au cotizat 35 de ani la fondul de pensii !

 7. Nici in Dolj candidatii nu pot transmite dosarele de înscriere in format electronic, desi in comunicatul de luni 5 iulie 2020 de pe site-ul Ministerului Educatiei si Cercetarii se precizeaza ca „ în perioada 9-16 iulie 2020, candidații la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar își vor depune dosarele de înscriere la inspectoratele școlare (sau le pot transmite și electronic) ”.
  Una spunem si alta facem. Cata ipocrizie si bataie de joc.
  Avand in vedere cresterea dramatica a numarului de cazuri de covid-19, consider ca OBLIGATIA de a depune personal actele este o incalcare flagranta a dreptului la viata si la sanatate al tuturor celor ce vor sa se inscrie la concurs.
  Sunt pur si simplu stupefiat de aceasta masura barbara, care exprima un dispret fara margini fata de viata a mii si mii de profesori din tara asta.
  Ce este mai usor pe lumea asta decat a trimite un email ? Cu toate acestea, birocratia infioratoare din Romania obliga mii de profesori sa depuna personal dosarul.
  Nu numai coruptia ucide, ci si birocratia.
  Ce-i de facut?
  Sa fim obedienti si sa ne supunem riscului de a ne imbolnavi chiar inainte de concurs ?
  Sau sa ne unim fortele pentru a face posibila depunerea dosarelor online ?

 8. Apropo de Ismb, pentru Sectorul 5 are cineva linkul de pe site unde pot fi încărcate documentele din dosarul de Titularizare? M-am uitat destul de atent însă nu l-am găsit. Am încercat sa și sun la Inspectorat însă nu mi-a răspuns nimeni deocamdată. Mulțumesc anticipat!

 9. Dacă s-ar dori cu adevărat protejarea cetățenilor acestei țări și implicit a cadrelor didactice, in esenta, acest examen -titularizarea- nici nu trebuie sa se mai organizeze, deoarece peste 90% dintre profesori, au deja note din anii precedenți, putând participa cu ele la ședințele publice pentru ocuparea unui post. Acest examen, nu este acelasi lucru cu examenul national sau bacalaureatul, dat fiind faptul că, exista risc maxim de infectare, mai ales a exista profesori care prezintă si comorbiditati sau care având copii acasa, sunt supuși riscului, aducând virusul in sanul familiei. De asemenea, ministerul ar fi putut veni cu o soluție foarte simplă, prelungirea cu încă un an a viabilitatii notelor obtinute de cadrele didactice care au participat in anii anteriori la acest concurs.

  1. Examenul de titularizare e un mod de viață în zilele noastre… Suntem noi vinovați că nu există posturi titularizabile ca să fim puși, an de an, să susținem acest examen?!… Întrebare retorică, evident… Spor la “tocit”, că asta se cere!

  2. Si cei care sunt proaspeti absolventi, ori nu au participat anterior, ori au participat si vor sa obtina o nota mai buna?

   1. Să susțină examen! Dar să nu fie obligați și cei care obțin note bune an de an să susțină acest examen în condițiile în care nu există posturi titularizabile! Oricum, nu fac eu nicio lege, era o opinie personală în ideea în care mă simt nedreptățiță cu privire la acest examen de care, efectiv, m-am săturat!

 10. Aceeași situație este și în București: prezența fizică, cu dosar cu șină, cu mulțimea de documente deja date în anii anteriori pentru majoritatea, și cu informații pe care oricum le au în sistem inspectoratele. Până anul ăsta profesorii aduceau cazier; și nu este nici acesta pe deplin justificat sau, în orice caz, el poate înlocui alte două hârtii care tocmai s-au adăugat recent. Una este adeverința de integritate (de la Poliție) ca și cum profesorii nu dețin prezumția de nevinovăție ci invers, sunt vinovați înainte de a fi; dar până și orice acuzat are parte de prezumția de nevinovăție până la condamnarea reală. Apoi, de la școală, încă are de adus adeverință cum că nu a fost sancționat disciplinar… Se vorbea despre debirocratizare, dar exact invers se întâmplă.

  1. În continuare se cere ȘI cazier, pe lângă celelalte acte doveditoare… Ore întregi de stat la cozi interminabile, timp pierdut în defavoarea studiului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like
Ordinul privind organizarea cursurilor pe timp de pandemie

„Procedura de sancţionare a profesorilor ar trebui eficientizată, pentru a putea fi aplicate în mod real sancţiunile atunci când acest lucru se impune” – Rareș Voicu, președintele Consiliului Național al Elevilor, despre cazul de hărțuire sexuală din Neamț, prezentat de RISE Project

Consiliul Naţional al Elevilor condamnă cu fermitate comportamentul cadrului didactic din județul Neamț care i-a făcut avansuri sexuale unei eleve şi solicită intervenţia Ministerului Educaţiei şi sesizarea organelor competente, pentru…
Vezi articolul

INTERVIU Vor exista 5 niveluri de intervenție pentru copiii cu cerințe educaționale speciale, iar cei între 1 și 4 vor învăța în școlile de masă, potrivit proiectului de lege a Educației / VIDEO Ioana Lazăr: Costul standard per elev este mărit cu 75% pentru nivelurile 1 și 2 și cu 100% pentru nivelurile 3-4

Vor exista 5 niveluri de intervenție pentru copiii cu cerințe educaționale speciale (CES), dintre care primele 4 cu aplicare în învățământul de masă, potrivit proiectului de noua lege a învățământului…
Vezi articolul