EXCLUSIV Schimbări majore la gimnaziu, în noile planuri-cadru pregătite de Ministerul Educației: fără note din toamnă la Religie, Muzică, Desen și Sport, eliminarea materiilor Educație tehnologică și Dezvoltare personală / Varianta 2: Dispare Limba latină, sunt tăiate ore de la Limba modernă, Fizică, Chimie, Biologie, Geografie și Istorie

221.515 vizualizări
Tăieri de ore și eliminări de materii pentru clasele V-VIII sunt pregătite în prezent de Ministerul Educației, care este obligat ca din 14 septembrie să pună în aplicare legea care prevede tăierea cu până la 5 a numărului de ore pe săptămână în gimnaziu. Potrivit surselor Edupedu.ro, grupul de lucru al Ministerului Educației care lucrează la revizuirea planului cadru pentru învățământul gimnazial a realizat până acum 4 variante de plan-cadru pentru clasele V-VIII.

Edupedu.ro a obținut toate cele 4 variante de planuri-cadru în lucru în acest moment la Ministerul Educației.

În prima variantă, marile noutăți sunt eliminarea notelor la materiile Religie, Muzică și Desen și Educație fizică și sport, dispariția Muzicii sau a Desenului dintre orele obligatorii (copiii vor alege ce materie din cele 2 studiază în fiecare an), eliminarea cu totul a materiilor “Consilierea și dezvoltarea personală” (care intră în dirigenție) și “Educația tehnologică”.

În Varianta 2 de plan-cadru aflată în lucru la Minister și obținută de Edupedu.ro dispare materia “Limba latină”, sunt tăiate ore de la Limba modernă numărul 2, de la Fizică, Chimie, Biologie, Geografie și Istorie. Dispar materiile Educație tehnologică și Consiliere și dezvoltare personală.

Planul-cadru pentru gimnaziu – Varianta 1
Proiect de plan-cadru pentru gimnaziu Varianta 1

Marea noutate o reprezintă eliminarea notelor la materiile Religie, Muzică și Desen și Educație fizică și sport. Copiii nu vor mai primi note la aceste discpline, ci calificative. “Aceste discipline se bazează pe predispoziții native, aptitudini, înclinații, având un caracter vocațional explicit”, spun autorii curriculumului. Amintim că au mai existat solicitări din partea părinților ca la aceste materii să nu mai existe note, critica principală fiind distorsionarea evaluării având în vedere că notele contează în prezent la admiterea la liceu (20% din media de admitere la liceu o reprezintă media cu care elevul încheie clasele V-VIII).   

De remarcat că Religia se păstrează ca disciplină obligatorie fără să piardă nici o oră începând din clasa pregătitoare.

O altă noutate este dispariția Muzicii sau a Desenului dintre orele obligatorii. În prezent, elevii fac ambele materii, câte 1 oră pe săptămână. Proiectul prevede că de acum înainte fiecare elev va alege dacă face Educație muzicală sau Educație plastică anul acela. “Educația artistică se studiază pe grupe (educație muzicală sau educație plastică). În acest sens, elevii, îndrumați de cadrul didactic, pot alege, la cerere, în anul școlar anterior, una dintre cele două discipline. Cererea este contrasemnată de părinte/reprezentant legal”, spun autorii curriculumului.

Dispare cu totul și materia “Consilierea și dezvoltarea personală” – care în prezent are 1 oră pe săptămână obligatoriu din a V-a până în a VIII-a. “Consilierea și dezvoltarea personală se organizează de către profesorul diriginte, în funcție de nevoile elevului/elevilor/părinților, în cadrul orei de dirigenție”, se arată în proiectul de plan-cadru.

O altă materie tăiată din tot gimnaziul este Educația tehnologică, ce în prezent are 1 oră pe săptămână obligatoriu din clasa a V-a până în a VIII-a.

În această variantă, autorii propun rearanjarea materiilor în 4 arii curriculare, față de 7 câte sunt în prezent. Astfel Informatica și TIC intră cu tot cu aria curriculară în noua Matematică, științe și tehnologii. Aria Om și societate se transformă în Societate și civism și pierde materia Religie, care migrează către noua arie Dezvoltare personală și sensibilizare culturală. Aici regăsim Educația artistică (plastică și muzicală), Religia și Educația fizică.

La clasa a V-a:

– dispare cu totul materia Educația tehnologică, ce până acum avea alocată 1 oră pe săptămână

– copiii nu vor mai avea discipline separate Muzică și Desen, ci le vor face într-o singură oră pe săptămână, sub numele Educație artistică. De altfel, aria Arte se desființează, iar materiile sale se regăsesc în aria intitulată Dezvoltare personală și sensibilizare culturală. Autorii planului-cadru precizează că “Educația artistică se studiază pe grupe (educație muzicală sau educație plastică). În acest sens, elevii, îndrumați de cadrul didactic, pot alege, la cerere, în anul școlar anterior, una dintre cele două discipline. Cererea este contrasemnată de părinte/reprezentant legal”.

– dispare materia Consiliere și dezvoltare personală, care în prezent are 1 oră pe săptămână

Elevii vor avea în total 22 de ore obligatorii pe săptămână, la clasa a V-a, față de 25 în prezent. La acestea se pot adăuga maximum 2 opționale.

La clasa a VI-a:

– continuă studierea Educației muzicale sau a Educației plastice, deci elevii nu fac și Muzică, și Desen. Dispare 1 oră pe săptămână.

– dispare Educația tehnologică, materie care până acum avea o alocare de 1 oră pe săptămână

– dispare Consiliere și dezvoltare personală, care avea 1 oră pe săptămână

În total, elevii de clasa a VI-a vor avea 24 de ore obligatorii pe săptămână, față de 27 câte sunt în prezent.

La clasa a VII-a:

– 1 oră pe săptămână dispare, prin studierea pe grupe a Muzicii și a Desenului, pe modelul descris mai sus

– Materia Educația tehnologică este eliminată cu totul =» dispare iar 1 oră pe săptămână

– Consiliere și dezvoltare personală este o altă disciplină care este eliminată cu totul =» dispare 1 oră pe săptămână

În total, elevii de clasa a VII-a vor avea 27 de ore obligatorii pe săptămână, față de 30 câte sunt în prezent.

La clasa a VIII-a:

– 1 oră pe săptămână dispare, prin studierea pe grupe a Muzicii și a Desenului, pe modelul descris mai sus

– Materia Educația tehnologică este eliminată cu totul =» dispare 1 oră pe săptămână

– Consiliere și dezvoltare personală este o altă disciplină care este eliminată cu totul =» dispare 1 oră pe săptămână

În total, elevii de clasa a VIII-a vor avea 27 de ore obligatorii pe săptămână, față de 30 câte sunt în prezent.

Planul-cadru pentru gimnaziu – Varianta 2
Proiect plan-cadru pentru gimnaziu Varianta 2

Această propunere prevede organizarea materiilor în 6 arii curriculare, față de 7 arii câte sunt în prezent. La nivel de arii, modificarea o reprezintă eliminarea cu totul a ariei Consiliere și orientare.

Dispare materia Limba latină, care în prezent este studiată la clasa a VII-a timp de 1 oră obligatoriu pe săptămână.

Sunt tăiate ore de la Limba modernă numărul 2, de la Fizică, Chimie, Biologie, Geografie și Istorie. Rămân, în schimb, fără nicio tăiere Religia, Educația socială, Muzica, Desenul, Informatica, Educația fizică, Limba modernă 1, Matematica și Româna.   

Dispare materia Educație tehnologică, în prezent disciplină cu 1 oră obligatorie din a V-a până în a VIII-a inclusiv.

Este eliminată și disciplina Consiliere și dezvoltarea personală, studiată în prezent 1 oră pe săptămână în fiecare clasă de gimnaziu. Consilierea și dezvoltarea personală devine parte a activității de dirigenție “și este reglementată prin ordin al ministrului educației și cercetării. Se organizează de către profesorul diriginte în cadrul orei de dirigenție”, prevede proiectul de curriculum.

La clasa a V-a:

– se elimină o oră de la Istorie, astfel că elevii ar urma să facă 1 oră obligatoriu pe săptămână, față de 2 în prezent

– Educația plastică și Educația muzicală rămân materii separate, cu câte 1 oră pe săptămână, la fel ca în prezent

– dispare Educația tehnologică – ce avea 1 oră pe săptămână

– este eliminată și Consilierea și dezvoltarea personală, tot cu 1 oră pe săptămână până acum

În total, elevii de clasa a V-a ar urma să aibă 22 de ore obligatoriu pe săptămână (față de 25 câte sunt în prezent).

La clasa a VI-a:

– taie o oră de Fizică, astfel încât elevii ar urma să studieze 1 oră pe săptămână, față de 2 în prezent

– taie o oră și de la Biologie, astfel încât elevii să studieze această disciplină doar 1 oră pe săptămână, față de 2 câte ore sunt săptămânal în prezent

– dispare Educația tehnologică – ce avea 1 oră pe săptămână

– este eliminată și Consilierea și dezvoltarea personală, tot cu 1 oră pe săptămână până acum

În total, elevii de clasa a VI-a ar urma să aibă 23 de ore obligatoriu pe săptămână (față de 27 câte sunt în prezent).

La clasa a VII-a:

– taie o oră de Limbă modernă 2, ajungând la un total de 1 oră pe săptămână față de 2 câte se fac în prezent

– taie Limba latină, care în prezent se studiază 1 oră pe săptămână doar la clasa a VII-a

– taie o oră de Chimie, astfel încât elevii să facă doar 1 oră pe săptămână, față de 2 câte se studiază în prezent

– dispare Educația tehnologică, ce avea 1 oră pe săptămână

– este eliminată Consilierea și dezvoltarea personală, care avea 1 oră pe săptămână alocată până acum

În total, elevii de clasa a VII-a ar urma să aibă 25 de ore obligatoriu pe săptămână (față de 30 câte sunt în prezent).

La clasa a VIII-a:

– taie o oră de Limbă modernă 2, ajungând la un total de 1 oră pe săptămână față de 2 câte se fac în prezent

– taie o oră de la Geografie, ajungând la 1 oră pe săptămână, față de 2 câte se studiază acum

– dispare Educația tehnologică, ce avea 1 oră pe săptămână

– este eliminată Consilierea și dezvoltarea personală, care avea 1 oră pe săptămână alocată până acum

În total, elevii de clasa a VIII-a ar urma să aibă 26 de ore obligatoriu pe săptămână (față de 30 câte sunt în prezent).

Planul-cadru pentru gimnaziu – Varianta 3
Proiect plan-cadru pentru gimnaziu Varianta 3

Această variantă este construită pe baza chestionarelor lansate de Ministerul Educației către părinți și profesori.

De remarcat că și în aceste variante realizate pe baza răspunsurilor societății, Religia rămâne ca materie obligatorie cu 1 oră pe săptămână din clasa a V-a până în clasa a VIII-a. Asta în timp ce alte materii apar inclusiv cu jumătăți de oră în planul-cadru.

Planul-cadru pentru gimnaziu – Varianta 4

Vechiul plan-cadru pentru învățământul gimnazial, în vigoare din 2016 când actualul ministru al Educației era secretar de stat pe preuniversitar:
Planul-cadru de gimnaziu în vigoare în prezent
Informații de background

Amintim că planurile Ministerului Educației de a modifica, începând din această toamnă, numărul de ore alocat fiecărei materii în parte, pentru clasele de început de ciclu apare într-un proiect de Ordonanță de Urgență lansat de Minister. Proiectul de OUG prevede că din anul școlar 2020-2021 numărul de ore de școală din planurile-cadru se aprobă prin ordin al ministrului educației și se aplică pentru clasa pregătitoare, clasa a V-a și clasa a IX-a.

În ceea ce privește modificarea planurilor-cadru – adică a materiilor pe care le studiază un elev în fiecare clasă și a numărului de ore alocat fiecărei discipline în parte – proiectul de OUG prevede că schimbările încep acum, în anul școlar 2020-2021, și se vor “finaliza pentru toate clasele până la începerea anului școlar 2025 – 2026.”

Parlamentul a votat în octombrie 2019 un proiect al parlamentarului PSD Liviu Pop prin care este stabilit numărul de ore pentru cele trei cicluri din învățământul preuniversitar.

Legea votată în octombrie și promulgată în noiembrie de președintele Klaus Iohannis prevede “în medie” 20 de ore pe săptămână în clasele I-IV (față de 19-22 ore în prezent), 25 de ore la gimnaziu (față de 26-34 în prezent) și 30 la liceu.

Legea educației nr.1/2011 prevedea de la bun început 20 de ore pentru ciclul primar, 25 pentru gimnaziu și 30 pentru liceu. Însă la un an și jumătate de la adoptarea acelei legi, Ecaterina Andronescu a modificat-o printr-un OUG, trecând din lege în pixul ministrului decizia privitoare la numărul orelor. După alți 6 ani în care numărul de ore a căpătat proporții, Parlamentul actual a repus articolul desființat de Andronescu pe locul inițial.

Citește și:

 


166 comments
 1. Educatie pentru sanatate intr o perioada in care majoritatea suferim de cel putin o boala cred ca ar fi binevenita, ca si educatia pentru mediu. E perfect sa rezolvam integrale , sa vb corect, sa ne cunoastem istoria dar cum ar fi daca am fi sanatosi si educati sa protejam mediul, este educatia pe termen lung de care depinde viata noastra, a tuturor.

 2. Puteti schimba orice, puteti modifica orice. Pana cand nu apare EXIGENTA este degeaba. Exigenta parintilor, exigenta cadrelor didactice, exigenta conducerii si chiar exigenta societatii in general.
  Si pana nu isi vor face toti meseria in mod corect, cinstit si pe fata… (aici ma refer la parinti, profesori, conducere la orice nivel, massmedia) nu va exista progres real.
  In mare parte este educatia la misto (a parintilor care cred ca scoala trebuie sa faca totul si ei doar sa comenteze, a cadrelor didactice care in mare parte ori se cred mici dumnezei ori se fac ca muncesc – asta daca sunt in stare sa isi faca meseria macar -, a conducerii care pe langa faptul ca este “pusa” in functii nu face mare lucru in interesul copiilor si al cadrelor didactice crezand in plus ca toti sunt la cheremul lor si ca li se cuvine orice – si aici includ directori, inspectori … pana la ministri -, a societatii noastre care este total depasita cumva fata de perioada in care traim acum).
  Schimbarea programei fara schimbarea si educarea tuturor pentru corectitudine si munca este un mare zero. Si asta nu cred ca se poate face fara o anumita exigenta…

 3. Nu există o materie numită desen, ci o materie numită educație plastică. În esență, educația plastică ar trebui să-și propună o culturalizare artistică la nivel general, însă, din păcate, programa face un talmeș-balmeș între cultură generală artistică (adică să cunoști faptul că Leonardo da Vinci n-a fost un fotbalist celebru, ci un pictor renascentist) și vocație. De aici și căderea acestei materii, prin faptul că o materie care ține de cultura generală e transformată forțat în cerc de pictură.

 4. Oameni buni, nu vă certați pe nr. de ore.
  Uite cum arată un plan cadru în Finlanda.
  https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/teaching-and-learning-single-structure-education-11_en

  Subjects / Grades I II III IV V VI VII VIII IX
  Mother tongue and literature 7 7 5 4 4 4 4 4 3
  A1-language 1 1 2 2 2 3 2 2 3
  B1-language 0 0 0 0.5 0.5 1 1 1 2
  Mathematics 3 3 3 4 4 4 4 4 3
  Environmental studies 2 2 2 2 3 3 0 0 0
  Biology and geography 2 2 3
  Physics and chemistry 2 2 3
  Health education 1 1 1

  Religion/Ethics 1 1 1 1 2 1 1 1 1
  History and social studies 1 1 1 2 2 2 3
  Music 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5
  Visual arts 1 1 1 2 1 1 1 0.5 0.5
  Crafts 2 2 2 1 1 1 0 1 1
  Physical education 2 2 3 3 2 2 2 2 2
  Home economics 1 1 1
  Artistic and practical
  elective subjects 1 1 1 1 1 1 2 2 1

  Guidance counselling 1 1
  Optional subjects 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Minimum number of lessons 22 22 23 23.5 23.5 25 28 28 29

  Concluzie:
  1. Media orelor/săpt. este în jur de 25 (24,88) de la clasa I la clasa a XI -a
  2. Nu se raporteaza la nr. maxim de ore ci la nr. minim de ore (copiii stau minim 25 de ore la școală);
  3. Nu e chiar centrat pe științe sau pe limbă și comunicare (cum e și normal, aceste discipline dețin cel mai mare nr. de ore dar pentru cultura noastră generală, pentru formarea noastră, mai e nevoie și de alte dimensiuni ale cunoașterii. Avem licee de specialitate cu profil real sau uman unde putem învăța 7 limbi străine 15 ore de matematică și alte discipline);
  4. Nu e foarte diferit de planul cadru care a funcționat la noi până in 2016;

  Ce diferă?
  1. Felul în care se face educația;
  2. Atitudinea elevilor, a părinților și a profesorilor;
  3. Dotarea și organizarea școlilor;

  Și nu numai.
  Să nu uităm că sistemul de învățământ din Finlanda este considerat cel mai performant din Europa. Cu acest plan cadru, nu cu altul. Nu cu 0,5 sau 2,75 sau 3.33(3). Cu bun simț, cu măsură, cu oameni competenți, se poate face educație de calitate cu 1 oră pe săptămână, la multe discipline.

  Cu stimă!

  1. La noi marea problema e cum sunt structurate manualele .
   Va fi “crima și pedeapsa” scoala cu 30 minute ora.
   Nu înțeleg cum vor sa schimbe modelul de subiecte pt evaluare clasa a 8-a când cei care sunt acum a 8 -a nu au dat simulare la clasa a 7-a pe noile modele , nu au mai făcut carte serioasă de anul trecut .
   Se pare ca “specialiștii” din minister plutesc , nu văd realitatea . Vreau sa fie pregătit elevul la scoala ( pentru ca profesorul își ia salariul 100%)sa poată lua 10 nu 6
   la examen, fără meditații , dar cu ora de 30 minute și noile variante de subiecte la romana nu vor lua nici 5. Probabil nu vor mai fi note de 1 ,se poate “pune degetul “ pe varianta corecta la subiectul 1 și atunci va veni cineva din minister anunțând pompos ca s crescut nivelul de pregătire .

 5. Pe cine au intrebat cand au facut aceste variante? Nu am asistat la o consultare publica. Scoatem ore de limba romana, dar majoritatea nu stie sa scrie sau sa vorbeasca corect. Scoatem ore de limba straina, dar vorbim despre interculturalitate, integrare in Schengen si romanii habar nu au sa scoata doua vorbe. Logic oarecum, nu stii romana, n-ai cum sa stii o limba straina. Decapitam istorie, geografie, stiinte, tehnologica doar pentru ca au obosit copiii si nu-i intereseaza nici de unde venim, nici pe unde sa mergem.
  Refaceti domnilor programele!!!! Acelea sunt prea incarcate!!!
  Mai bine putin si bun decat mult si prost sau deloc!!!

  Nota Redacției: Acest comentariu a fost editat, prin transformarea cuvintelor scrise cu majusculă în text normal. În scris, Caps Lock (redactarea cu litere mari a mesajelor) este înțeles de obicei ca ton agresiv, țipăt, furie. Edupedu.ro încurajează dialogul civilizat, constructiv. Prin urmare, vă rugăm să vă construiți mesajele fără a folosi majuscule în propoziții întregi și în alte cazuri decât cele în care avem de-a face cu abrevieri sau titluri.

  1. Foarte bine ca se scot ore de romana, n au absolut nicio relevanta pe piata muncii. Manualele actuale sunt absolut jenante, o pierdere de timp ingrozitoare. Profesoarele de limba romana sunt obsedate de control la scoala la care invata fi miu, in detrimentul materiilor serioase, cum ar fi matematica.Din cauza lor sunt nevoita sa il mut la alta scoala, pentru ca m am saturat sa aud toata ziua de adverb si semiadverb si alte aberatii de genul de care nu o sa il intrebe nimeni niciodata.

 6. Felicitări!!! Propunerile de planuri cadru apărute recent sunt o realizare majoră, dacă privim lucrurile din perspectiva reducerii cheltuielilor bugetare sau, mai exact, orientarea acestor bani către alte joburi/funcții de partid. Dacă privim lucrurile din perspectiva necesităților educaționale actuale sunt o mare bătaie de joc. Spun asta pentru că, de departe, problema reală a educației în Romania nu este, cât stau copiii la școala ci, mai degrabă, conținutul învățământului, adică, ce fac, ce învață, și cum învață copiii în acest timp. Dacă un copil stă între 4 și 6 ore/zi în bancă, atunci, orice nr. de ore/săptămână este colosal. Dacă în acest timp avem parte de activități interesante, utile, plăcute, la alegere, în săli de clasă utilate corespunzător, fidelizate pe materia de studiu, putem avea marea surpriză că poate să ne placă școala și chiar 6 sau 7 ore pe zi pot trece fenomenal de repede. E foarte adevărat că pentru un copil de clasa a VII – a sau a VIII -a, în condițiile actuale, școala poate fi greu de suportat și trebuie luate măsuri, măsuri funcționale. Ce avem în schimb? Niște oameni (nu au cum să fie experți în educație) care au luat barda în mână și au început să taie în speranța că o să ne fie mai bine așa. Și au reușit, doar să taie, au tăiat acolo unde cred ei că este mai puțin important, au tăiat cu credință nu cu știință, adică, cu siguranță că trebuie să ne rugăm mult ca să fie mai bună școala noastră, nu știm că va fi mai bună. Spun școala noastră pentru că este școala noastră a tuturor. În primul rând a copiilor, beneficiarii direcți apoi a părinților și nu în ultimul rând a celor care nu au copii pentru că și ei vor beneficia la un moment dat, dacă timpul va fi îngăduitor de rezultatele pe care le are învățământul. Da, e școala noastră!
  Înainte de a încheia vreau să adresez tuturor câteva întrebări legate de problemele noastre, ca stat membru UE.

  Câte din problemele pe care le avem se datorează faptului că:
  1. nu știu românii și aleșii lor suficientă limbă română?
  2. nu știu românii și aleșii lor suficientă matematică?
  3. nu știu românii și aleșii lor suficientă chimie, bioilogie, fizică, istorie geografie, religie…….?
  4. nu au românii și aleșii lor o atitudine corectă, sănătoasă….?

  Îmi pasă pentru că sunt părinte a 2 copiii care vor trebui să supraviețuiască în această ceață generată de niște oameni cu barda în mână în frunte cu doamna ministru care consideră că nu are ce face cu 6% din PIB, procentul stabilit prin lege pentru educație în România, cel mai mic procent din Europa, din care se alocă în medie, anual, 3%.
  Cu bani puțini,în clădiri compartimentate, nu școli, cu schimbări inutile și frecvente de formă sau conținut făcute fără cap, doar ca să fie făcute, fără a avea în centru nevoile copilului, fără să existe o posibilitate de adaptare rapidă a școlii la situații noi, care apar destul de frecvent, fără măcar o ușoară descentralizare și autonomie școlară nu avem cum să formăm un sistem de învățământ performant, pentru majoritatea copiilor nu doar pentru cei care sunt înzestrați și care oricum ar face performanță, cu sau fără școală.

  Eu propun o variantă nouă de plan cadru:

  Română – 4 ore pe săptămână pe tot partcursul celor 4 ani (560 de ore în total)
  Matematică – 4 ore pe săptămână pe tot partcursul celor 4 ani (560 de ore în total)
  Sport – 2 ore/săptămănă pe tot partcursul celor 4 ani (280 de ore în total)

  celelalte discipline de studiu:
  – 1 oră / săptămână pe tot partcursul celor 4 ani, distribuția poate varia (140 de ore/ disciplină)

  Rezultatul ar fi: 23 de ore trunchi comun plus 3-4 sau chiar 5 ore de opțional (nu obligatoriu). Aceste ore pot fi pentru: recuperarea decalajelor, pentru performanță școlară, pentru dezvoltare personală, latină (cine vrea), limba modernă 2, alte ore de istorie, biologie, chimie, fizică, muzică, desen, geografie, sport etc.

  Sau:

  Română – 4 ore pe săptămână pe tot partcursul celor 4 ani (560 de ore în total)
  Matematică – 4 ore pe săptămână pe tot partcursul celor 4 ani (560 de ore în total)
  Sport – 2 ore/săptămănă pe tot partcursul celor 4 ani (280 de ore în total)
  Limba modernă 1- 2 ore/săptămână pe tot partcursul celor 4 ani (280 de ore în total)

  celelalte discipline de studiu
  – 1 oră / săptămână pe tot partcursul celor 4 ani, distribuția poate varia (140 de ore/disciplină)

  Rezultatul ar fi: 24 de ore trunchi comun plus 2-3 sau chiar 4 ore de opțional (nu obligatoriu). Aceste ore pot fi pentru: recuperarea decalajelor, pentru performanță școlară, pentru dezvoltare personală, latină (cine vrea), limba modernă 2, alte ore de istorie, biologie, chimie, fizică, muzică, desen, geografie, sport etc. Pe grupe, nu în forma actuală, care e democratică: dacă 50% +1 aleg sport face și cel scutit la sport tot sport. În felul acesta are și copilul un cuvânt de spus în propria lui dezvoltare.

  Sunt sigur că mai sunt și alte variante, mult mai bune decât cele prezentate cu 1,5 sau 0,5 sau 3,5 sau 2,36(6) ore de ceva, cică făcute în baza consultării chestionarelor de către experți în educație.

  Oare cum ar trebui să arate, în linii mari, învățămantul gimnazial care, atenție, nu este învățămant de specialitate sau academic?

  Cu stimă!

 7. Constat cu tristețe ca majoritatea comentariilor sunt scrise de către profesorii de Tehnologie. Îi înțeleg și sunt de acord cu ei. Dar, problema este alta. Aceste planuri cadru afectează pe toată lumea. Oare cei din Minister s-au gândit ce vor face cu toate cadrele didactice titulare cu toate gradele date și care vor rămâne fără ore?? Cei care au fost dedicați profesiei și care mai au puțin pana la pensie, ce vor face?? Cine ii va mai angaja?? Și da, vor veni unii sa spună ca primează interesul elevului și ca nu le pasă de profesori. O țară care își bate joc de profesori nu va ajunge departe. Dar, asa ne VOR, în lumea a treia, cu tineret prost instruit și mulți sclavi pt UE.

  1. Buna seara, suntem deja in lumea a treia, ultima in Europa. Din punctul meu de vedere scoala e la pamant si rezultatele se vad pe piata muncii. Dezastrul provine din SUPRAINCARCAREA sistemului si nicidecum din prigoana profesorilor.Acesti copii sun ABUZATI, pe spatele lor au tras multi, e o piramida care sta sa cada. Daca la ora de educatie tehnologica ar invata sa faca ceva practic, orice, sa invete sa bata un cui de exemplu, in loc de teorie goala, eu as fi categoric pro. Lumea s a saturat de iluzii si de notiuni abstracte. . Si cred ca nu mai are rabdare nici timpul. Apa trece, pietrele raman.

 8. Buna seara stimați colegi!

  1. Referitor la planurile cadru, facem următoarele precizări:
  Presedintele F.S.L.I. fost invitat de conducerea MEC, in calitate de membru al Comisiei de validare a planurilor cadru, prilej cu care ni s-au prezentat 4 variante de planuri cadru, elaborate in urma modificării art. 66 din LEN, concluzia fiind ca toate variantele conduc la diminuarea numărului de ore. Poziția me ca Presedinte a fost urmatoarea:
  FSLI nu accepta punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 221/2019, dacă vor fi cadre didactice care vor fi disponibilizate și pentru orice guvern ar fi păgubos, dacă va lua decizia ca sa fie eliminate din sistemul de invatamant cadre didactice calificate ;
  In țările normale, politica guvernelor este de a găsi soluții, astfel încât elevii sa stea cât mai mult la scoala, lucru care trebuie sa se aplice și in România;
  Problema fundamentala a învățământului românesc este cea legată de programele școlare, iar MEC trebuie sa-și canalizeze eforturile pentru modificarea acestora și nu pentru diminuarea numărului de ore din planurile cadru.
  Precizez faptul ca poziția mea a fost susținută și de alți membri ai acestei comisii și prin urmare s-a convenit ca trebuie sa mai avem discuții pe tema planurilor cadru.
  2. Atrag atenția ca variantele de planuri cadru care au apărut pe rețelele de socializare nu trebuie luate in calcul, atâta timp cât ele nu au fost supuse dezbaterii publice de către MEC, sursa apariției fiind o agenție de știri. In condițiile in care mai este mai puțin de o luna pana la începerea noului an școlar, nu se pot modifica planurile cadru, având in vedere ca modificarea planurilor cadru implica și modificarea programelor școlare;
  3. In perioada imediat următoare, vom solicita Guvernului României sa clarifice următoarele lucruri:
  – acordarea majorării salariale de la data de 1 septembrie 2020;
  – daca situația va impune sa se facă și predare online începând cu data de 14 septembrie, cum este foarte probabil, Guvernul trebuie sa se asigure ca toate cadrele didactice și toți elevii dispun de echipamentele necesare pentru acest tip de invatare .
  – de asemenea, vom solicita, având in vedere riscurile la care sunt supuse cadrele didactice și consecințele asupra sanatatii cauzate de efortul folosirii îndelungate a echipamentelor necesare predării online, punerea in aplicare Regulamentului privind acordarea unor sporuri pentru condiții periculoase.
  Presedinte F.S.L.I.
  Simion Hancescu

 9. Fata mea era foarte încântă când avea ceva de făcut la tehnologie și la desen.
  Nu ma implica pe mine, din contră îi plăcea să-mi explice ce face, la ce folosește.
  A învățat foarte bine și la celalalte materii și acum este medic. Își aduce aminte cu plăcere, era foarte mândră de ce făcea ea singură. Unele le păstrează și azi: desene, cusături, mărțișoare.
  Copiii sunt foarte încântați când fac ceva practic. Nu puteți sa le luați aceasta plăcere. Și asa stau mult la calculator. Ii mai scoate din învățat și calculator.
  Sigur depinde și de profesor cât de atractivă face ora.
  În liceu am avut o profesoara la matematică jalnică. Nu făceam nimic. Asta nu înseamnă că ceilalți nu trebuia sa studieze matematica.
  Lăsați-le elevilor aceste materii : desenul și tehnologia.
  Vreau să le studieze și nepoții mei și toți copiii care le îndrăgesc. Eu cred câ cei care nu le vor sunt superficiali!
  Nu cred că ne dorim asta pentru copiii noștri.

 10. Vad aici foarte multe comentarii. Trebuie să înțelegem că viața copiilor noștri este fără esență, fără culoare doar cu materiile de bază. Fiica mea era foarte încântată când avea ceva de făcut la desen și la tehnologie.
  Și a fost un copil bun, a învățat foarte bine și la celalalte materii. Acum este medic și își aduce aminte cu drag de aceste ore.
  Nu este corect să scoatem aceste materi, chiar dacă unor copii nu le plac sau nu au profesori care să le facă atractive. Eu am avut în liceu o profesoara de matematica jalnica. Asta nu înseamnă că trebuia scoasă matematica.
  Eu cred ca aceste materii sunt foarte plăcute de elevi și as vrea să le studieze și nepoții mei

 11. Cele mai dezvoltate țări din punct de vedere economic, sunt cele care sunt dezvoltate din punct de vedere tehnologic. In prezent, accentul se pune pe automatizarea tuturor proceselor, robotizare… gîndirea tehnică este esențială. In America, profesorii de fizica, chimie, tehnologie au salarii mult mai mari față de cei pe discipline umaniste, deoarece sunt cei care dezvoltă competențe tinerilor care vor realiza invenții, invenții ce vor contibui la dezvoltarea societății și îmbunătățirea condițiilor de trai. La noi, în era tehnologiei se taie tehnologia din planurile cadru, singura disciplină care abordează tot ceea ce este în jurul nostru, tot ceea ce a creat omul. Tot ceea ce vedem în jurul nostru este spațiul înconjurător. El reprezintă o adevărată carte a naturii din care putem afla lucruri extraordinare despre lumea plantelor și animalelor, despre fenomenele ce se petrec în natură, despre munca și priceperea omului, despre grija ce-i revine lui de a păstra curată planeta pentru noi și cei ce ne vor urma. Cunoscând spațiul înconjurător vom învăța să-l prețuim, sa-l ocrotim și sa-l transformăm în folosul nostru. La gimnaziu, elevul trebuie sa obțină informații de cultură generală.
  Cei ce au întocmit aceste variante de planuri cadru au facut o analiză amanunțită a ceea ce trebuie să cunoacă un elev? au discutat cu reprezentanții ai economiei, ai fortelor de muncă ce profesii/meserii sunt de viitor? Cine poate garanta ce va fi peste 20 de ani când acesti copii vor fi în câmpul muncii?

 12. Daca tot s-a scos cate o ora la materiile cu 2 ore pe saptamana, cred ca trebuie scoasa si ora ramasa. Eu mai cred ca elevul de clasa a VII ar trebui sa plece la ora 12 acasa si sa isi umple timpul cu manele, ceva.

 13. Din punctul meu de vedere, problema este in alta parte si nu in timpul petrecut de copil la scoala. Mai curand ar trebui dotate scolile cu laboratoare, ca materiile sa devina mai practice si placute pt elevi. Ar trebui redus numarul de elevi la clasa incat profesorii sa poata acorda mai multa atentie fiecarui elev individual. Iar abordarea materiei in manuale este infioratoare! Daca asa continuam, elevii vor ajunge sa urasca si alfabetul. Nu o sa-l mai predam in scoala?
  Nimeni nu se intreaba ce vor face acesti copii acasa, cine ii supravegheaza?
  Am lucrat 15 ani in Franta, iar acolo parintii isi doresc ca elevii sa stea cat mai mult intr-un mediu educativ si sigur, cat ei sunt la serviciu, iar scoala ofera multe programe de dupa-masa. Chiar ma asteptam sa se extinda programul prin after-school si masa calda. Parintii in Romania nu lucreaza? Cu cine isi lasa copiii?
  Eu am posibilitatea financiara sa compensez iresponsabilitatea statului roman, dar nu pot sa nu ma intreb ce se intampla cu foarte multi copii din Romania, care in afara de educatia primita in scoala, nu au acces la altceva. De ce imi pasa de acestia? Pt ca imi doresc ca macar copiii mei sa nu mai fie trasi in jos de o societate needucata si necivilizata. Imi doresc ca macar ei sa traiasca intr-o lume mai normala aici in tara, in care dreptul la o justitie corecta, la sanatate si chiar la educatie sa fie ceva firesc.

 14. Stimați colegi, părinți și elevi, predau disciplina educație tehnologică de 19 ani. Pentru această disciplină am studiat și am susținut examen de titularizare. Sunt membru al corpului național de experți în management educațional. M-am perfecționat, obținând calitatea de mentor și formator. Însă, în primul rând, sunt om. Elevii se atașează întâi de omul de la catedră și apoi de disciplina pe care o predă acesta. Pasiunea și energia unui profesor transformă disciplina într-una dorită și apreciată de elevi. Acestea se reflectă și în rezultatele obținute la concursurile județene și naționale. Pentru mine, “bună ziua și multumesc, doamna profesoară” spuse de elevi după mulți ani de la absolvire constituie cea mai mare mulțumire. Pentru mine, fiecare coleg nu este profesorul de limba română, matematică, istorie etc, ci reprezintă omul căruia îi vorbesc, îi zâmbesc și pe care îl îmbrățișez.

  1. Sa dispară urgent educația tehnologica din orarul elevilor……pierdere de timp.
   Aceste ore au fost introduse Pt inginerii care nu și au găsit un loc de munca…..
   Încărcați programul unor copii Pt a avea loc de munca persoane care nu au ce căuta în învățământ.

 15. Era clar că vor veni schimbări, că se va reduce numărul de ore la gimnaziu. Evident, fiecare dintre noi consideră că materia pe care o predă e utilă, chiar indispensabilă. Ar fi trist să vorbim copiilor despre ceva în care nu credem.
  Întrebarea este de ce apar schimbările astea acum, după ce s-au făcut încadrările, s-a dat titularizarea. Ideea era că legea se va aplica în anul școlar 2021-2022, nu acum. Profită ministerul de starea actuală de incertitudine, de brambureala care urmează în toamnă și ne închide gura. Ceva de genul ” Vrei și tu ore? Hai cu online-ul! Aaaa! Cum, nu te pricepi? Atunci, valea!”
  Și mai facem puțină economie la buget…că doar trebuie să creasca salariile și de unde să creasca?

 16. Doamne câtă lipsa de perspectiva. Cum pot niste “experti in educatie”, membri in acest grup de lucru să elimine educația tehnologica care dezvolta abilități practice copiilor.
  Tot ce ne înconjoară înseamna tehnologie……… .

 17. Un NU hotărât eliminării educației tehnologice. Cine va da dreptul sa eliminați discipline ? Fiecare disciplina are rolul ei in formarea competentelor unui viitor adult. In era tehnologiei ar trebui sa ii fie alocate un număr mai mare de ore. Va reamintesc ca este singura disciplina din trunchiul comun care permite transferul cunoștințelor din teorie in practica și are un caracter transdisciplinare, pliindu-se excelent pe ceea ce se urmărește in învățământul european.
  Asteptam varianta 5 in care se pot reduce opționalele și toate disciplinele rămân in TC.

  1. Educația tetehnologica este o disciplina care oferă elevilor deprinderi și cunoștințe de baza pntru viața de zi cu zi. Ganditi inainte de a lua aceasta decizie și cu sufletul. V ați gândit câte suflete și familii distrugeți iar intr-o bună zi toată durerea și lacrimile lor se vor intoarce conform legii bumerangului. Indiferent de religie, naționalitate, studii când faci rau și suferă cineva din cauza ta Dumnezeu nu rămâne dator nimănui. Acestea sunt lucruri dovedite. Am credință ca mai marii poporului vor înțelege aceste aspecte.
   Nu uitați ca cine face bine, bine primeste și cine face rau lui și familiei își face.

 18. Din puțul gândirii, aș putea spune! Asistăm la o distrugere sistematizata și extrem de agresivă în ultimele luni a invățământului românesc, iar punctul culminant îl reprezintă eliminarea din programa școlară a educației tehnologice. Sunt profesor de Educație tehnologică și TIC de 30 de ani. Am fost timp de 5 ani inspector scolar pentru proiecte europene și, prin intermediul unui proiect Erasmus+, parteneriat strategic VET, tocmai am reușit anul trecut să punem bazele unui plan de acțiune comun (ISJ, Consiliul Judetean, agenti economici – Bosch Rexroth si Star Transmision, liceele tehnologice si scolile gimnaziale din judet), menit să dezvolte învățământul tehnologic zonal. Acest plan prevedea orientarea elevilor și formarea acestora începând din școala gimnazială, în cadrul orelor de educație tehnologică. Agenții economici urmau să ne să sprijine și cu material didactic. Modelul german ni s-a părut extrem de eficient în acest sens, orele de educație tehnologică având la ei o importanță vitală pentru formarea profesională și orientarea tinerilor, de aceea am decis să-l implementăm și la noi.
  În Turcia, la educație tehnologică se face mecatronică, începând de la clasa a 3-a. Elevii primesc kit-uri lego și construiesc mașini și roboți, pe care apoi îi programează. Iar noi ne permitem să decapităm din pix, tot ceea ce i-ar ajuta pe copii să evolueze.
  Dragilor, nu scriu aici din disperare că rămân fără ore. Am suficiente ore de TIC si de matematică la școlile din oraș sau din zonă. Sunt convinsă că majoritatea dintre noi, cei care predăm educația tehnologică, ne-am completat între timp studiile cu alte specializări, deci ne vom replia ușor. Dar nu putem permite unor nepricepuți aflați vremelnic în funcții, să distrugă în halul ăsta învățământul.

 19. Cum sa te gandesti sa scoti Educatia tehnologica? Singura disciplina la care elevii gandesc liber, vin in contact cu multe dimenii de activitate, sunt creativi, realizeaza diferite activități practice si îi indruma spre o viitoare meserie! In toate țările sunt mai multe ore de Tehnologie și la noi se scoate?? Ce minți bolnavr au gândit asa ceva , cand tehnologia este motorul care misca lumea?? Tehnologia este viitorul !

  Nota Redacției: Acest comentariu a fost editat, prin transformarea cuvintelor scrise cu majusculă în text normal. În scris, Caps Lock (redactarea cu litere mari a mesajelor) este înțeles de obicei ca ton agresiv, țipăt, furie. Edupedu.ro încurajează dialogul civilizat, constructiv. Prin urmare, vă rugăm să vă construiți mesajele fără a folosi majuscule în propoziții întregi și în alte cazuri decât cele în care avem de-a face cu abrevieri sau titluri.

 20. Oameni buni in tara asta vreti sa crestem si sa formam doar prostalai? Pe romaneste vorbind
  In primul rand disciplina Educaţie tehnologică, se regăseşte alături de limba maternă şi de matematică în toate şcolile din ţările europene (ex. Franţa, Spania, Italia, Anglia…).
  Educaţia tehnologică este o disciplină modernă care ţine pasul cu dezvoltarea tehnicii, cu noile tehnologii.
  Disciplina Educaţie tehnologică, prin diversitatea modulelor tratate atât teoretic cât şi practic, îl ajută pe tânăr să-şi găsească înclinaţia, chemarea, aspiraţia, atracţia către un anumit domeniu, într-un cuvânt să-şi descopere „vocaţia” pentru o anumită activitate.
  În întreaga Europă se caută să se atenueze diferenţa dintre educaţia primită şi viaţa profesională viitoare.
  Ce se intampla oare, cine sunt tradatorii din grupul de lucru al d-nei ministru?
  Sa le faca publice numele celor care au indraznit sa taie orele de educatie tehnologica si sa isi asume prostiile pe care le au gandit

  Nota Redacției: Acest comentariu a fost editat, prin transformarea cuvintelor scrise cu majusculă în text normal. În scris, Caps Lock (redactarea cu litere mari a mesajelor) este înțeles de obicei ca ton agresiv, țipăt, furie. Edupedu.ro încurajează dialogul civilizat, constructiv. Prin urmare, vă rugăm să vă construiți mesajele fără a folosi majuscule în propoziții întregi și în alte cazuri decât cele în care avem de-a face cu abrevieri sau titluri.

 21. Asemenea sistem de gândire, nu merită luat în seamă. O ditamai comisie din nenumărate personalități au ajuns să se transforme în comisie de numărare a voturilor! Voturi false, voturi incorecte, voturi multiplicate…! Poate se pregătesc de alegeri. Această comisie va rămâne în istorie cu numele de comisia Covid! S-au străduit și au reușit să scoată din sistemul de învățământ o disciplină universală, prezentă în toate planurile cadru al țărilor europene și nu numai. Oare au deschis vreun manual? Au încercat să citească măcar un pasaj din el? Mi-e silă de astă țară! O țară unde oamenii deștepți fac pe proștii și proștii fac pe deștepții! Ce înseamnă educația tehnologică pentru învățământ? Păi acum când elevii își îndreaptă tot mai mult privirea spre învățământul profesional și tehnic? Să arunci singura disciplină care poate fi o punte de legătură între gimnaziu și domeniul tehnic ce va să înceapă după clasa a VIII-a ? Un mare profesor universitar, o personalitate în lumea tehnologică mondială prof. univ. dr. Vistrian Mătieș, spunea…”mai există oare și altă educație decât cea tehnologică?” Îmi vine să intru într-un silenzio stampa de să nu mai vorbesc nici cu pereții! Mare rușine, mare porcărie, mare nedreptate! Ați pedepsit elevii care mai doresc să rămână în astă nenorocită țară!

  1. Bine punctat. Acești ,,factori decizionali” habar n-au de implicațiile conținutului acestei discipline în formarea elevului pentru viitor. Nu-i interesează decât să diminueze cheltuielile, fundul sacului este vizibil. Străduiți-vă tinere generații să dobândiți n diplome prin efort susținut pentru ca unii ,,trecători prin funcții” să vă decidă soarta…Trist, trist…,dar oare nu este cazul să ne pregătim rucsacul pentru a poposi în fața acestora, dragi colegi? Educația tehnologică ne învață să nu ne dăm bătuți, să folosim întregul potențial pentru a ne atinge obiectivele. Obiectivele noastre vizează elevii, implicit viitorul acestei țări.

  2. Dreptate aveti, disciplina Educaţie tehnologică, se regăseşte alături de limba maternă şi de matematică în toate şcolile din ţările europene (ex. Franţa, Spania, Italia, etc…).
   Educaţia tehnologică este o disciplină modernă care ţine pasul cu dezvoltarea tehnicii, cu noile tehnologii.
   Disciplina Educaţie tehnologică, prin diversitatea modulelor tratate atât teoretic cât şi practic, îl ajută pe tânăr să-şi găsească înclinaţia, chemarea, aspiraţia, atracţia către un anumit domeniu, într-un cuvânt să-şi descopere „vocaţia” pentru o anumită activitate.
   În întreaga Europă se caută să se atenueze diferenţa dintre educaţia primită şi viaţa profesională viitoare.

  3. Nu uitați că TEHNOLOGIA face parte din educația STEM care se dorește și este implementată la nivel european. Eliminând disciplină educație tehnologică nu se respectă legea educației unde sunt precizate cele 8 competențe printre care și competența în științe și tehnologii. Este strict necesar ca elevii să aibă cunoștințe de bază ale lumii naturale, să aibă abilitatea de a folosi instrumente tehnologice, să aibă atitudini privind progresul tehnologic.Astfel, se elimină creativitatea si abilitățile practice la elevi.

 22. Doamne, iartă-i că nu știu ce fac! O ditamai comisie din nenumărate personalități au ajuns să se transforme în comisie de numărare a voturilor! Voturi false, voturi incorecte, voturi multiplicate…! Poate se pregătesc de alegeri. Această comisie va rămâne în istorie cu numele de comisia Covid! S-au străduit și au reușit să scoată din sistemul de învățământ o disciplină universală, prezentă în toate planurile cadru al țărilor europene și nu numai. Oare au deschis vreun manual? Au încercat să citească măcar un pasaj din el? Mi-e silă de astă țară! O țară unde oamenii deștepți fac pe proștii și proștii fac pe deștepții! Ce înseamnă educația tehnologică pentru învățământ? Păi acum când elevii își îndreaptă tot mai mult privirea spre învățământul profesional și tehnic? Să arunci singura disciplină care poate fi o punte de legătură între gimnaziu și domeniul tehnic ce va să înceapă după clasa a VIII-a ? Un mare profesor universitar, o personalitate în lumea tehnologică mondială prof. univ. dr. Vistrian Mătieș, spunea…”mai există oare și altă educație decât cea tehnologică?” Îmi vine să intru într-un silenzio stampa de să nu mai vorbesc nici cu pereții! Mare rușine, mare porcărie, mare nedreptate! Ați pedepsit elevii care mai doresc să rămână în astă nenorocită țară!

 23. De ce este importantă și necesară studierea Educației tehnolgice în gimnaziu?
  Este disciplina care contribuie la formarea și dezvoltarea tuturor celor opt competențe-cheie prevăzute în Legea Educației Naționale. Ce altă disciplină reușește acest lucru?
  Permite elevilor să utilizeze/aplice cunoștințele dobândite prin studiul altor discipline, motivându-i, astfel, pentru învățare.
  Elevii își pot valorifica propria experiență de viață, crescând încrederea și stima de sine.
  Este o disciplină complexă, foarte diversificată din punct de vedere al domeniilor/tematicii abordate, ceea ce îi crește gradul de atractivitate și interes pentru elevi.
  Cum să trăiești într-un mediu tehnologizat fără să înțelegi ce este aceea tehnologie, impactul ei asupra oamenilor, societății și mediului?
  Încotro se îndreaptă absolventul de gimnaziu, dacă el nu își formează/dezvoltă aptitudini tehnice, nu își apreciază calitățile personale, nu află de domenii/profiluri/specializări, de învățământul tehnic și profesional?
  Și lista poate continua…

 24. Citesc si nu cred!!!!
  Este incredibil ce se intampla in tara asta!!!
  Pe baza caror studii s-au conceput aceste planuri????
  Sunt deacord programele scolare sunt stufoase insa nu asa se rezolva problemele din invatamant!!!!
  Taiati ore cu cap oameni buni!!!
  Ce faceti cu elevii ce au inclinatii artistice???
  Cine mai face educatia tehnologica, dirigintele caruia i-ati taiat ora de consiliere???
  Ce urmeaza? ….Un anunt de genul :” din septembrie elevii participa facultativ la cursuri iar profesorii trebuie sa le aduca suc/cafea/ceai “.
  Sper ca ministerul sa fie asaltat de sute de citatii la procese inaintate de colegii afectati!!!

 25. Scopul este ca elevii sa devina adulti cat mai primitivi si manipulabili, sa voteze unde trebuie fara sa gandeasca.

  1. Cum sa scoti educatia tehnologica si aplicatii practice cand se pune baza pe aplicatii. Ce argumente au cei ce au schitat cele 4 planuri cadru, care sunt cauzele care au dus la eliminarea disciplinei ? Daca a reduce din orele elevilor inseamna a elimina discipline, cred Ca nu au de ce sa mai ocupe acele functii. La orele de ETAP, elevii sunt relaxati, nu stau cu frica testelor, a reproducerii teoriei conform notitelor, cel putin asa e la orele mele. Lucrand diferite produse din materialele conform programei scolare, invatam si teoria. Sper sa nu se aplice niciuna din variantele publicate.

 26. Religia ar trebui să fie disciplina de examen . Se face din clasă pregătitoare până în clasă 12. Ajuta la formarea unor competențe cerute pe piata muncii. Biserica e bogata si implicată în politic.

 27. În definitiv, de ce să facem așa ceva? E multă materie? Sunt multe informații de asimilat? Personal, nu sunt de aceeași părere. Un exemplu: conform noii programe, la clasa a V-a nici măcar nu se mai studiază toate timpurile verbale. Nici măcar cazurile substantivului sau predicatul nominal! Doar se discută discuții, atât! Jocuri și joculețe! Și să simplificăm mai mult decât atât materia?

   1. Grupul nominal , …, multe compuneri ….,
    Pregătesc elevii pt vorba multă și nimic concret. Vezi noile modele de subiecte pt evaluarea naționala . La sub 1 se poate pune și la nimereala sa-și mai crească unii puțin nota și ne prefacem( sistemul ) ca a crescut nivelul de pregătire .

  1. De ce este importantă și necesară studierea Educației tehnolgice în gimnaziu?
   Este disciplina care contribuie la formarea și dezvoltarea tuturor celor opt competențe-cheie prevăzute în Legea Educației Naționale. Ce altă disciplină reușește acest lucru?
   Permite elevilor să utilizeze/aplice cunoștințele dobândite prin studiul altor discipline, motivându-i, astfel, pentru învățare.
   Elevii își pot valorifica propria experiență de viață, crescând încrederea și stima de sine.
   Este o disciplină complexă, foarte diversificată din punct de vedere al domeniilor/tematicii abordate, ceea ce îi crește gradul de atractivitate și interes pentru elevi.
   Cum să trăiești într-un mediu tehnologizat fără să înțelegi ce este aceea tehnologie, impactul ei asupra oamenilor, societății și mediului?
   Încotro se îndreaptă absolventul de gimnaziu, dacă el nu își formează/dezvoltă aptitudini tehnice, nu își apreciază calitățile personale, nu află de domenii/profiluri/specializări, de învățământul tehnic și profesional?
   Și lista continuă…

   1. Eleviii cu înclinații artistice se duc la scolile vocaționale
    Educația tehnologica se studiază la noi doar teoretic, nu exista laboratoare ateliere. Cum se studiază acum….nu dezvolta acele competente decât în hârtiile profesorilor care o predau. Viitorul este al informaticii, nu al ciocanului. Sunt alte materii de unde nu ar fi trebuit sa se facă taieri.

    1. Orele de arta se fac in scolile de masa pt a educa gustul consumatorului de cultura, altfel nu-si mai au rostul nici liceele de specialitate, daca absolventii nu gasesc piata pt ceeea ce produc. Este adevarat ca scoala noastra are inca multe carente si orele nu sunt cum ne-am astepta, dar asta nu inseamna ca trebuie scoase din programa. Eu imi doresc sa i se educe copilului meu bucuria de a vizita muzee sau de a merge la un concert, decat sa piarda timpul pe internet. Este totusi un absolvent de facultate la catedra, care sigur este mai pregatit decat mine sa faca aceasta, in masura in care poate in sistemul nostru de educatie. In toate tarile cu mult mai civilizate ca Romania se fac ore de arte, chiar mai multe decat la noi si mult mai serios. Scoala nu este numai materiile de examen si competitie. Nu este ca un serviciu si va rog sa nu o transformati in asa ceva! Copiii trebuie sa fie implicati si in activitati care sa-i insufleteasca si sa-i emotioneze in colectivitate. Unde le oferiti dv aceasta oportunitate, daca scoala nu o mai face?

    2. Aveti o parere gresita despre viitor.
     Sa ne trimiteti o poza cu dumneavoastra batand un cui in perete cu calculatorul! Vreau sa invat si eu cum se face!
     Munca manuala nu trebuie sa o dispretuiti: ce ziceti de tevi sparte in casa dumneavoastra, de o avarie la instalatia electrica (regret…, daca dureaza mai mult, nema calculator, nema telefon, e.t.c)…… . Vai, vai, vai, cred ca veti chema specialistii: prof. de mate, prof. de romana, prof. de info,….
     Nu uitati ca Facultatea “Automatica”- cea mai “tare” in IT – este facultate in cadrul Universitatii Politehnice, aici sunt pregatiti ingineri. La ora de ed. tehnologica profesorii fac si orientare in cariera nu numai teoretic ci si practic prin vizitele facute cu elevii la locurile de munca ale parintilor, la diferite companii, societati comerciale. Elevii mei au vizitat Compania FORD, Uzina DACIA, statii de epurare, fabrici de confectii, fabrici de paine, Muzeul DIMITRIE LEONIDA, Muzeul ASTRA, …. Dumneavoastra, ce ati vizitat impreuna cu elevii?
     Sunt inginera si ma mandresc cu asta. Am trei specializari printre care si informatica. Am predat multi ani educatie tehnologica si optional informatica incercand sa pun accentul pe interdisciplinaritate. Mai mult, am obtinut rezultate deosebite la ambele discipline, la info -inclusiv in acest an scolar- am avut un elev calificat la Olimpiada Nationala (ha, ha, ha, desi nu predau informatica!), iar in anii trecuti un elev a facut parte din lotul national largit (acum e student la Oxford) si altii au obtinut premii si medalii. Am scris despre aceste rezultate nu ca sa ma laud ci ca sa stiti ca ne facem treaba foarte bine multi dintre noi si ca, profesori slab pregatiti si care nu-si fac treaba cu responsabilitate sunt la toate disciplinele.
     Majoritatea produselor pe care le cumparam rezulta in urma unui proces tehnologic pe parcursul caruia muncesc oameni ce au diferite calificari.
     De aceea, trebuie sa respectam pe toti cei care isi castiga in mod cinstit existenta si sa dam sansa elevilor – la ora de educatie tehnologica- de a afla unde si cum muncesc oamenii. Sunt de acord cu ceilalti comentatori care au pus in valoare si alte avantaje ale studierii disciplinei educatie tehnologica.

  2. Cazurile substantivului si predicatul nominal sunt o problema si ptr. un elev mediu de clasa a VI-a. am asistat le cateva lectii online pe acesta tema asta cu clasa fiului meu . majoritatea copiilor faceau confuzii si este normal. nu doar elevii buni conteaza , dupa umila mea parere. daca este invatamant de masa, atunci sa fie pentru toata lumea.

  3. O completare: copilul nu invata doar la limba romana. mai are si alte materii. eu am participat si la 3-4 ore online pe zi impreuna cu fiul meu ( de exemplu matematica, lb. romana,istorie, si biologie) si nu reuseam sa retin nici 50 % din informatiile transmise de profesori ( in conditiile in care o parte din informatii imi erau deja cunoscute si nu neaparat din vremea cand eram eu elev).

 28. Nu inteleg de ce nu simplifica informatiile la disciplinele: matematica, istorie, limba romana, … pe langa faptul ca e foarte stufos bagajul informational care trebuie transmis copilului, bagaj pe care NU il va utiliza in viata, in forma in care e “ceruta” de sistem. E o prostie sa se scoata arta din dezvoltarea copiilor, aceste discipline ii sensibilizeaza, dezvolta creativitatea…

  1. Nu cred ca se pot scoate informatii din manuale,deoarece fiecare disciplina ii pregateste pe elevii interesati pentru facultatile de profil.Din manuale invata,initial,si olimpicii.Eu as merge cu calificative la toate materiile,cu exceptia materiilor de examen.Notele sau punctajele la aceste materii le-as trece intr-un portofoliu-gen EN de la cls.II-IV-VI.-si le-as transmite parintilor.Premiantii clasei vor fi cei care au obtinut rezultate la olimpiadele scolare.

 29. Sa se păstreze toate științele umaniste (da, și religia, pt că văd destui “îndoctrinați” care au uitat sau poate n-au știut niciodata cum a evoluat omenirea) și tehnologia, dar sa se ofere o flexibilitate în ceea ce privește alegerea lor. Desigur, nu as chinui copiii fără abilitati/talent cu note pentru educație fizica, desen, muzica.
  Cineva susținea ca e nevoie de mai multa matematica/romana pentru ca se da examen din aceste materii. Ei bine, nu! Acesta este un mod de a gândi profund greșit! Vrem sa creștem oameni care sa își aleagă dintr-o paletă larga de optiuni, nu sărmani copii stresați care învață pe de rost comentarii și fac meditații peste meditații la matematica (cei care își permit, desigur) pentru o nota mai buna.

 30. Marea problema, din punctul meu de vedere, nu este numarul de ore, ci programa incarcata . De aceea copiii au atat de mult de memorat. De programa nu zice nimeni nimic. Programa noua a intrat in vigoare de curand. Nu cred ca o mai modifica, desi la o astfel de reforma, programa trebuie mult redusa. Daca lasa programa la fel si scad doar numarul de ore, nu stiu sincer cum vor face copiii fata. Va fi dezastru !
  Vad ca nu va ganditi deloc la profesori. ce fac oamenii astia daca raman fara ore ? Nu merita acest lucru, mai ales ca multi din ei isi fac treaba foarte bine (am asistat, cat mi-a permis timpul , la orele online ale fiului meu si vorbesc in cunostinta de cauza ). eu am o parere buna despre profesorii fiului meu . majoritatea sunt ok. isi fac treaba.

 31. Ministerul a luat în calcul competențelele pe care le formează aceasta disciplină?
  Peste 80% din absolvenții de gimnaziu se îndreaptă către filiera tehnologică (învățământ pofesional).
  Ce vor face titularii acestei discipline, unii cu ani buni în sistem, aproape de pensionare?
  Să explice ministerul:
  _cum îndreptăm elevii către învățământul profesional, fără bazele educației tehnologice în gimnaziu? (poate către balet).
  U. E. știe? Titularii acestei discipline au ocupat posturile prin concurs, dețin grade didactice, pregătiri suplimentare (unele chiar cu fonduri europene).În majoritatea țărilor din U. E. educația tehnologică este disciplină de bază (mai suntem în U. E. ?)
  Am încercat prin câteva cuvinte simple să scot în evidență rolul și importanța sciplinei pe care o predau cu drag și mândrie.
  Aștept ca sindicatele noastre să ne reprezinte cu responsabilitate și seriozitatea specifica unor adevărați lideri.
  Un modest profesor de educație tehnologică, grad dicatic 1, peste 30 de ani în sistem.

  1. Se închid două mari fabrici din România! Sute de români vor fi concediați

   Autor: Valentina Drăgoi 4 august 2020
   Oare ei ce vor face ?
   Probabil și ei au ceva vechime .
   Sistemul de învățământ nu trebuie confundat cu asistenta socială .
   Poate dv. Sunteți o excepție și nu știți ca tehnologia e o materie teoretica in majoritatea școlilor care ne chinuie pe noi părinții cu niște machete și alte proiecte . Poate dacă acești profesori ( acum disperați ca le zboară scaunul sub fund ) s-ar fi preocupat sa-i învețe pe copii cum se fac machetele( geometria in spațiu se face in clasata 8-a nu in clasa a 6 -a ) și proiectele asi aprecia mai mult tehnologia.

   1. De apreciat ca participați activ la educatia copilului dumneavoastră. Dacă machetele V- au chinuit, atunci cred ca și temele la geometrie V- au chinuit la fel de mult … ! Nu poți face machete dacă nu ai noțiuni elementare din geometrie !

    1. Cu spune cineva,
     in clasa se discuta despre machete, logic ar fi fost sa continue discuțiile și cu construirea acestor machete la scoala, construire unei machete consuma ceva timp.Aici toti profesori de tehnologie vorbesc de practica (care nu exista la scoala).Parintii nu tb sa completeze norma profesorilor . Poate nu știți ca la tehnologie se dau și note mici pentru ca nu toti părinții știu sau au timp sa facă machete și planuri.

   2. Programa de clasă a șasea prevede construirea de machete. Mai bine de jumătate din ore sunt destinate construirii machetelor.
    Se lucreaza practic dar se discuta si despre proprietățile și caracteristicile materialelor.

   3. Mă bucur că l-ați putut ajuta. Probabil fiul d_ voastră va reuși să măsoare tocmai datorită faptului că l_ ati ajutat. Eu zic ca a avut de câștigat. Va felicit!

    1. Tot ăștia au desființat si școlile profesionale.(Magda de la Cluj, parcă PNL)
     Avem un președinte care a terminat facultatea de fizică și sper să se implice imediat.
     Oricum greșeala trebuie plătită de acest guvern, iată de ce trebuie mers la vot!
     Medicii au asimilat cunoștințele de informatică, la fel vor face si profesorii.
     Există un mare avantaj, vor fi lectii predate de cei mai buni profesori, pe care elevii le vor revedea pînă vor înțelege.Nu inteleg de la unul mă voi uita la lecția predată de altul.”Repetitia este mama invataturii”
     Este fantastic ce se poate face!
     L ați văzut pe Cristian Presură vorbind despre Mihai Eminescu?
     N o putea face decât un cunoscător al teoriei relativității si a mecanicii cuantice. Eminescu bănuiesc că este un vîrf in poezia mondială. Marile subtilități din fizica secolului 19 se regăsesc în poeziile si scrierile sale.
     Domnilor profesori de limba și literatura română, puteți să le prezentați elevilor pe Marele Eminescu fără să aveți cunoștințe de fizică?Aveți lecții de fizică, aveți si Fizica Povestită, puteți să l redescoperiti pe Eminescu.
     Educația Tehnologică se intersectează cu majoritate cunoștințelor de fizică, chimie si inevitabil cu matematica.
     Domnilor guvernanți nu ne întoarceți în evul mediu!

   4. Dar cu exercitiile de la mate si cu cele de la romana nu v-ati chinuit?
    De ce la aceste discipline va ajutati copilul fara sa bodoganiti iar la altele va este foarte greu?
    Copilul trebuie ajutat ori de cate ori are nevoie dar trebuie si sa munceasca individual/independent din ce in ce mai mult odata cu cresterea varstei.

 32. Educația tehnologică este foarte importantă atât pentru viață cât și pentru orientarea profesională a elevilor. Ne văităm că nu avem meseriași in Romania dar de fapt nici nu ii dorim…. Educația tehnologică este singura care introduce copiii în lumea tehnologiilor. Numărul orelor de Educație tehnologică trebuie sa crească nu sa se reducă!

 33. Incredibil !
  Acum, în august, nu se poate realiza aşa ceva !
  Mare grabă !
  Cred că se urmăreşte reducerea normelor didactice, economie la bugetul statului !!! Educația reală a copiilor nu interesează pe nimeni în situație de criză majoră !
  S-a ales praful de tânăra generație şi implicit de această țară !
  Nu sunt de acord cu schimbările propuse şi mai ales cu momentul ales (august!)…!
  Ce faceți cu mișcarea de personal !
  Copiii trebuie antrenați în activități educative diverse. Dacă au prea mult timp liber își vor dezvolta propriile activități în jurul blocurilor (violență, droguri, bulling…)
  Peste o vreme această generație va guverna țara şi ne va asigura de prăbuşirea sistemului de pensii…de distrugerea societății !

 34. Mda..sunt curios sa stiu daca vreo varianta a fost experimentata. Sa vedem daca aceste variante aduc rezultate spectaculoase la testele PISA. Abia s-au incheiat schimbarile pe planurile cadru la gimnaziu (anul acesta la clasa a VIII-a) si iar schimbam. Moare bloggerul influencer Selly ca iarasi doamna ministru nu ii asculta vorbele…nimic despre educatie financiara, antreprenoriat, nutritie si dieta. of of of. Daca acestea sunt ideile celor de la minister…felicitari…aveti ore doamna ministru cand va veti intoarce la catedra…restul nu conteaza.

 35. Cum sa scoateti materii precum muzica si desenul sau sa ii pui sa aleaga intre cele doua?
  Bine ca religia trebuie tinuta, dar materii pentru dezvoltarea culturii, gandirii etc. nu sunt de valoare … dupa mintea dvs.

  Ministra a educatiei cica … a educatiei unde? la carciuma? la prostit de copii?
  Daca as fi copilul dvs. mi-ar fi rusine sa ma afisez in public cu o asemenea mama de toata jena.

 36. Tehnologia poate disparea.. La fel, religia, cate 1 ora de limba straina 2, 1 ora de chime (nu e o disciplina pentru gimnaziu), consilierea (mai mult nu se face), desenul poate fi comasat cu muzica, 1 ora de sport (cei care indragesc aceasta disciplina pot face performanta sportiva la CSS -uri, in afara scolii si in cadru organizat; in gimnaziu, e cam hustiuluc la ore…., fiecare face ce vrea)… Cum sa dispara, insa, latina, istoria sau geografia ?!!!

  1. Daca tehnologia poate dispărea de maine, puteți trece la frunze, mers pe jos, desculț fără să utilizați un obiect rezultat a unui proces tehnologic.
   Va urez succes!

    1. Educație tehnologica nu e pentru liceu. La liceu se studiază tehnologiile specifice profilului. Oare cum va sti elevul ce profil i se potriveste daca nu a facut ed tehnologica? Nu conteaza ca studiază despre lemn, metal, ceramica, textile? Important e să mai stea câțiva ani în scoala.

     1. Nu as spune ca studiaza despre lemn, ceramica, metal , textile, ci ca memoreaza pe de rost informatiile din carte pe care apoi trebuie sa le spuna fara abatere. Elevul la final nu stie cum arata in realitate un lemn de fag, pin etc si nici altele. Nu le-a vazut niciodata. Dar de copilitul rosiilor ce ziceti? Daca le-ati pune in fata 3 plante diferite (fara fruct) credeti ca ar sti care e rosia sa o copileasca? Nu cred. E doar teorie. La clasa, in realitatea orei. Nu cum ar fi frumos sa se faca o astfel de materie.

    2. Tehnologia e cea care te însoțește toata viata. Nu e bine să eliminăm ceva util. Minti luminate în educatie va rog sa gândit!

  2. Da sa dispara tot. si tu. totul este o varza la tine. desenul cu muzica. sportul sa se duca la cluburi. tu stii cati performeri sportivi au fost identificati din scoala?! pentru ca elevii nu ajung acolo unde zici tu. nu ii duce nimeni. ii duce parintele daca are timp si bani. cei de la cluburi sa vina in scoli sa ii selecteze pe cei care promit. noi am fost ”hustiuluc” la ore si am facut educatie fizica, nu sport. si daca ramai cu ideea ca trebuie sa te incalzesti inainte de efort fizic tot e bine. nu mor in salile de fitness unde se duc sa faca intretinere fara sa pregateasca organismul. Eu propun sa existe cate o ora din toate disciplinele in afara de matematica si romana (acolo putin mai multe). sa ii inciti. sa ii faci sa citeasca mai departe daca doresc. sa mearga la un liceu unde se preda mai mult din materia dorita. nu sa scoatem tot fara cap.

  3. Simplu, cum dispar si restul. Din pix. Elevii se plângeau că trebuie să învețe despre morți la.istorie.

   1. Nu mai spuneti materia, ci disciplina!!!! Suntem in era dezvoltarii nemaintalnite a stiintei si tehnologiei. De cateva zile o nava spatiala cu 2 piloti la bord s-a intors dupa 62 de zile in spatiu, si in curand vor incepe misiuni spre Marte. In Romania insa, inrobita de politicieni, carora li se falfaie in general de religie, dar se bazeaza pe sprijinul BOR in perioadele de guvernare si alegeri, se elimina disciplinele de educatie tehnologica, se scot ore de fizica, chimie, dar se PASTREAZA RELIGIA. Copiii vor toci din Filipeni 2.1.0 si alti Xulesti 2.3.5, in loc sa li se dezavaluie tainele naturii, argumentat si atractiv. Cei care au facut asemenea propuneri sunt tot atat de vinovati ca Dragnea si PSD, care au decimat justitia. Voi decimati educatia si viitorul copiilor. Ati uita ca mintea sanatoasa e intr-un corp sanatos si ca sportul e benefic. Bateti moneda pe religie. Generatii intregi n-am fost indopati si indobitociti cu asa ceva si am avut succes profesional si social!!!

  4. Cum să dispară educatia tehnologică???? Tehnologia mișcă lumea și noi renunțăm la sigura disciplină practică, aplicabilă în viața de zi cu zii??? În toate țările din lume apare disciplina sub diferite denumiri dar copii noștrii nu au nevoie de ea? Programa s-a schimbat, este atractivă pentru copii, este o oră la care învățau lucruri practice, utilizabile și atractive. Chiar este nevoie de 4 ore de limba și literatura română (în contextul în care abia citeste generatia actuală), 4 ore de matematică (când își fac calculele pe telefon)???
   Latina…la ce ii foloseste??

    1. Cine esti tu sa spui lasati Eductia tehnologica pentru liceu? ai deschis in viata ta o carte de Educatie tehnologica? ai idee ce competente formeaza elevilor?
     Ai idee in cate tari europene se studiaza?
     Nu mai vorbi ce nu știi!!!!!!!!!!!!!!

     Nota Redacției: Acest comentariu a fost editat, prin transformarea cuvintelor scrise cu majusculă în text normal. În scris, Caps Lock (redactarea cu litere mari a mesajelor) este înțeles de obicei ca ton agresiv, țipăt, furie. Edupedu.ro încurajează dialogul civilizat, constructiv. Prin urmare, vă rugăm să vă construiți mesajele fără a folosi majuscule în propoziții întregi și în alte cazuri decât cele în care avem de-a face cu abrevieri sau titluri.

    2. Am sa va dau un exemplu: fiul meu, nu a făcut educație tehnologice in gimnaziu, (Liceul de arte – clasa de desen). A terminat liceul, profil mate – info. A dat pentru carnet de conducere. La u moment dat ma intreaba: “Cum iti explici faptul că răsucesc o cheie si masina incepe sa meargă, ca nu inteleg”. Pentru ca am terminat .ecanica am putut sa il fac sa priceapă întregul angrenaj. Copilul dumneavoastra, daca o sa primească întrebări de genul acesta de la copii lui, ce credeti ca o sa raspunda. Multi copii fac cunostinta cu aceste detalii tehnice, fenomene, etc. la orele de Educație Tehnologica in gimnaziu caci in liceu le primesc cei care merg pe profil real.

  5. San Sebastiane cum poti afirma cu asa simplitate ca Religia poate sa dispara din aria curiculara cand ea da sens tuturor celorlalte materii si le orienteaza intr o directie pozitiva ?? Intr o povestioara un mare filosof spune unui tanar care si caracteriza viitoarea sotie prin cuvine precum frumoasa, desteapta, ca abia atunci cand i a spus ca este credincioasa, i a dat valoare sotiei sale !
   Sa nu uitam ca suntem un popor ortodox care si a cladit identitatea prin credinta si efortul stramosilor nostri de formare a unui invatamant solid inca din primele ore de predare din cadrul bisericilor.

   1. @Cristi, Nu mai lauda atat acest popor cunoscut in toata Europa pentru furturi, violuri, alba neagra, incat ceilor care au o profesie si un comportament ireprosabil trebuie sa le fie mereu rusine ca sunt romani. Am fost in vacante in diverse tari si nu o data ghidul din acea tara ne avertiza sa fim prudenti in anumite zone pt ca existe bande de romani infractori, care actioneaza. Aia reprezinta educatia ortodoxa? Penalii din parlament, care voteaza milioane pentru catedrala neamului, pentru pensii speciale si tot felul de sinecuri, dar se zagarcesc la a vota fonduri pentru drumuri, educatie si sanatate, aia reprezinta poporul milenar ortodox? Mai incet cu laudele. Eu am facut scoala inainte de 90 si nu ne-a intoxicat nimeni cu atata religie ca azi. Am facut facultatea, am fost oameni integri si de succes, fara sa fi citit frazele alea fara sens din “bibliografia” preistorica, a religiei.

  6. Cam cât dintr-o limbă străină învață un copil într-o oră pe săptămână? E ca și cum nu s-ar mai studia deloc. La liceu exista clase de filologie, foarte căutate de elevi. La sfârșitul liceului ar trebui să se poată exprima ușor în acea limbă. Cum va proceda acel profesor?
   Europenii vorbesc două, trei limbi străine. Dar ce treabă avem noi cu Europa? Alta decât cules de căpșuni, sparanghel, îngrijit bătrâni, turnat ciment, cerșit, furat…

   1. O limba straina e deja norma. Doua limbi straine sunt cerinta, iar cu o a treia faci mai multa performanta. Daca vrei sa te angajeze un ang.de top trebuie sa stii minim doua, preferabil trei. Dar romanilor nu le trebuie decat una singura: donemoa silvuple.

  7. In era tehnologiei sa dispară TEHNOLOGIA ???
   Pai sa dispară atunci și geografia ca avem GPS-uri pentru orientare !

 37. Propun să nu se scoată nicio o oră și nicio materie, și așa cu atâtea ore câte sunt acum, unii spuneau că nu se face școală, ar fi bine mult mai multe ore introduse!!
  E vorba de viitorul copiilor, doar așa pot fi cât de cât supravegheați, monitorizați, acasă oare e cineva care să-i monitorizeze … dacă școala nu-i monitorizează?!!

  1. Parintii ce rol mai au??? Oare doar scoala are oblugatii? Profesorul e un fel de baby sitter pe banii statului?!!! Jalnic mai ganditi!

   1. Nu stiu pe ce lume trăiti daca va imaginati ca parintii in Romania isi permit sa plateasca pt activitati educative in afara scolii! Dv ce faceti cu copilul daca sta 3-4 ore la scoala? Nu aveti serviciu? In capul dv este mai bine sa stea pe străzi? Oricum in Romania programul de sc este mai scurt ca in majoritatea tarilor cu mult mai civilizate.

  2. Rolul scolii este de a-i invata, iar al parintilor de a-i supraveghea. Nu mai atribuiti scolii sarcinile pe care nu le rezolvati ca parinte!

 38. Atunci cand intr-un articol pe edupedu “nicio” se scrie in doua cuvinte … vedem ce efecte au avut experimentele prezentate ca solutii pentru modernizarea educatiei romanesti.

 39. probabil cea mai buna varianta ar fi revenirea la sistemul de dinainte de 1990…cu trei trimestre, cu materiile de atunci…. pana la urma majoritatea elitei de profesori, ingineri, doctori, meseriasi, sunt produsul sistemului de invatamant din acel sistem

 40. Da nu s-ar atinge de sfânta matematică pentru nimic in lume… Eu aș lasa nr de ore și aș reduce materia la JUMĂTATE! (M-au învățat niște profi de mate…) Pentru o viață frumoasă nu trebuie luat nimic din școală?

   1. Da, dau examen la mate si 2/3 din ei ajung la licee tehnologice și școli profesionale. Din toata matematica vor aplica în viața aritmetică. :))
    Ce bine ca pot fi torturați matematica.

   2. Se poate schimba programa, sa nu mai fie atâta materie, cea mai multă inutila pentru oamenii de rand. De câte ori ați avut nevoie, în viata de zi cu zi, de logaritmi, extragerea rădăcinii, derivate, calcul integral??

  1. Chiar daca s-ar reduce materia la jumatate,tot n-ar putea fi pregatiti copiii pentru examen.Sunt profesori care n-au reusit sa predea decat saizeci la suta din materie-cls.VI-VII.Daramite sa mai pregateasca elevii pt.EN.Nu exista solutii cand ai cinci ore pe saptamana si 35 de elevi in clasa.Plus ora de pregatire pt.EN-de la ora 14 la ora 15.

 41. Doamne câtă anormalitate. Cum să scoți educația tehnologica care dezvolta abilități practice copiilor. Tot ce ne înconjoară înseamna tehnologie…………. . În toate școlile din UE sunt ore de tehnologie,

 42. Incep cu citeva intrebari (retorice, e drept!) pentru a scoate in evidenta … precaritatea stiintifica si … subrezenia profesionala a variantelor de plan-cadru, :
  = Care sunt PRINCIPIILE de elaborare a acestor variante de plan-cadru?
  = Unde este noul CADRUL DE REFERINTA pentru curriculumul national (la care se tot anunta de … vreo 10 ani ca se lucreaza!)? Cel elaborat in ministeriatul lui Andrei Marga (in 1999) nu mai este de actualitate (desi e in vigoare, caci nu a fost abrogat/inlocuit!), si, oricum, aceste variante de plan-cadru nu-i corespund.
  = Care este PROFILUL ABSOLVENTULUI de invatamint obligatoriu pentru deceniul 3 al acestui secol – care sa fi fost facut public, dezbatut pe larg si apoi inclus intr-un document de politica educationala – pe care sa se fundamenteze intreaga constructie curriculara? Cum se raporteaza si cum contribuie aceste variante de plan-cadru la realizarea acestui profil?
  = Cum se raporteaza aceste variante de plan-cadru la DOMENIILE DE COMPETENTE CHEIE definite la nivel european (in afara de o vaga invocare a unora dintre acestea in varianta 1!)?

  Din pacate, trebuie sa constatam, cu tristete, ca elaborarea SI a acestor planuri-cadru a ramas, (ca toate modificarile de planuri-cadru din ultimii vreo 15 ani!), doar UN SIMPLU EXERCITIU (al ministerului, conform comunicatelor si interventiilor publice ale oficialilor, dar si al multor profesori si parinti!) DE “ARITMETICA” A DISCIPLINELOR (ce discipline “se scot”!) SI A NUMARULUI DE ORE/DISCIPLINA, exercitiu care pare sa aiba in vedere nu atit dezvoltarea armonioasa a elevilor si a potentialului acestora, ci mai ales statu quo-ul si normele profesorilor.

  N.B. Mi se pare de remarcat ca interesanta incercarea de reorganizare a domeniilor cunoasterii propusa de varianta 1. Este un potential punct de pornire pentru o constructie curriculara care sa reflecte o viziune “de secol 21” in educatia romaneasca.

  1. Așa este. Fiarte corect, legat de principii și de programa cadru în general. Sper să nu se aplice, propunerile sunt ca reducerile posturilor la stat. 25%, nu contează de unde.

 43. Faptul ca ministrul educatiei vrea sa scoata efectiv din instruirea tinerei generatii discipline precum desenul, muzica, religia si latina este o grava eroare. Inteleg ca a cedat cererilor parintilor. Dar nu-mi aduc aminte, din trecutul apropiat si nici din istoria pe care am citit-o si la care nu am fost martor, ca gloata sa fi contribuit vreodata cu ceva pozitiv la istoria umanitatii. Gloata nu o sa inteleaga vreodata ca ascultand muzica lui Monteverdi, Praetorius, Beethoven, Brucnker, Bartok si a altor mari compozitori, copiii lor isi imbogatesc spiritul. Ca ascultand lectiile lui Leonard Bernstein copii vor intelege o simfonie si vor vedea ca universul care ii inconjoara este diferit de orizontul oferit de parintii lor care nu se ridica dincolo de varful propriilor pantofi. Gloata nu o sa inteleaga vreodata ca religia se invata cu cartea in mana si ca esenta ei consta in rationalitate si iubire, nu in calendarul bisericesc. Cartea Sfanta este cea care ne -a oferit sansa cunoasterii trecutului istoric al omenirii. Dar, gloata nu stie. Gloata nu a aflat ca Vechiul Testament a fost sursa multor descoperiri arheologice in Orientul Mijlociu si a civilizatiilor antice. De aceea, gloata nu are nevoie de cunoastere si o refuza siesi si propriilor copii. La fel si desenul. Oare cate talente se vor pierde pentru ca parintii lor nu le ofera sansa de a se dezvolta ? Cine stie ? oare conteaza ? Latina ? Cui foloseste ? Latina este grea, fara indoiala. Dar, are un rol foarte important: iti ordoneaza ideile cand te exprimi si te invata sa fi atent ce cuvant sa folosesti, adica sa nu vorbesti aiurea imprumutand cuvinte pe care lei iei drept axiome, dar pe care nici macar tu nu le intelegi. Ei bine, care este concluzia citind multe dintre postarile de aici ? Ca ignoranta si prostia trebuie perpetuate din generatie in generatie.

 44. Ma bucur ca se scoate Educatia tehnologica. Baiatul cel mare a facut-o si sper ca cel mic sa nu o prinda. Multe cunostinte pur teoretice fara ca macar sa cunoasca cum arata lucrurile despre care invatau. Mult timp pierdut doar pentru toceala. Nu a ramas cu nimic. Nu stie nici sa copileasca rosiile si nici sa tricoteze. Ii mai aratam eu acasa despre ce e vorba.

  1. Fetita mea a învățat să tricoteze. A început să coase haine la păpuși. Îi place să deseneze rochiță. Are o profesoară drăguță. Mi_ ar părea rau sa se scoată tehnologia. Îi place si matematica si informatica.

  2. Probabil că îi mai arătați si la alte discipline. Daca nu avea cerințe la școală ar fi fost mai rupt de realitate.
   Tehnologia inseamna toate produsele care ne înconjoară. Chiar credeti ca ne putem lipsi de ele?

   1. Da, ii arat si la alte discipline si acolo unde nu aveam cum sa-l invat, ii gaseam cursuri. De exemplu la muzica. Dar si altele.

  3. Eu sunt (încă) prof.de Ed.Th.la Matca, lucrez in 4 scoli. Am făcut aluat de pâine cu fiecare copil acum câteva luni, am decorat masa cu șervețele pliate festiv, am gătit preparate și am plantat flori in ghiveci. Am semănat și plantat, i-am învățat să facă aranjamente florale. Am confecționat cu ei obiecte din materiale reciclate, am făcut turbina eoliana, turbine hidraulice și i-am învățat să coase,să croșeteze, să împletească. Am făcut brățări din noduri și alte produse. Nu mă vor uita copiii, voi fi in inimile lor in continuare.

 45. De acord cu calificativele in locul notelor pentru muzica, desen, educatie fizica.

  Poate mai putine ore de matematica in clasele V, VI, dar adaugat inca 1 ora in clasa a VIII-a. Evident, adaptat programa (ideea nu este sa pastrezi aceeasi materie dar condensata in mai putine ore)!

 46. Ar trebui pastrat un echilibru si limitat la maximum acele periculoase ore CDS (curriculum la decizia scolii) – pentru parintii obsedati de performanta si de note si mai putin de sanatatea mintala a copiilor lor, ele se vor transforma automat in ore de matematica si romana (sub diferite denumiri).
  Latina – cel mult printre optionale.

 47. Am plecat din sistem de vreo 2 ani dar parca retin ca nu exista disciplina dirigentie ci consiliere si orientare. Pe ce planeta sunt domnii de spun ca se scoate materia consiliere pt ca se va face in cadrul orei dr dirigentie?! Ciclul gimnazial cunoscut si sub numele de scoala generala( tocmai pt ca elevii acumulau cunostinte din toate materiile) va fi istorie…de fapt invatamantul va fi istorie bietul de el cu oameni care din birouri semneaza toate tampeniile, fara urma de cunoastere sau dorinta de cunoastere a situatiei reale

  1. Inafara unei ore de dirigentie(cinsiliere si orientare) mai exista o ora obligatorie pe saptamana, denumita Consiliere parinti, care se semneaza in condica, deasemenea. Asadar, acum nu mai sunt obligatorii 8 ore pe luna la disciplina Consiliere si orientare, ci 4, daca se vor vota aceste planuri cadru.

  2. Faceti o observatie corecta!
   Ministerul nu stie ca nu mai exista dirigentie ci Consiliere si dezvoltare personala.
   E ilar cum au scos Consilierea si au bagat-o in ora de dirigentie.

 48. Baiatul meu cel mai mult iubește orele de educatie tehnologica. A măsurat si a facut machete din carton. Doreste sa devina arhitect. Ar fi păcat să le scoată.

  1. Inafara unei ore de dirigentie(cinsiliere si orientare) mai exista o ora obligatorie pe saptamana, denumita Consiliere parinti, care se semneaza in condica, deasemenea. Asadar, acum nu mai sunt obligatorii 8 ore pe luna la disciplina Consiliere si orientare, ci 4, daca se vor vota aceste planuri cadru.

  2. Eleviii cu înclinații artistice se duc la scolile vocaționale
   Educația tehnologica se studiază la noi doar teoretic, nu exista laboratoare ateliere. Cum se studiază acum….nu dezvolta acele competente decât în hârtiile profesorilor care o predau. Viitorul este al informaticii, nu al ciocanului. Sunt alte materii de unde nu ar fi trebuit sa se facă taieri.

 49. Cum sa tăi orele de educatie tehnologica? Cum îi poți orienta profesional daca ei habar nu au de meserii? De unde sa stie cum sa aleaga liceul?

 50. Se vor obține generații care nu vor sti nimic despre obiectele din jur. Unde e legătura dintre stiinta si practica? Prost gândit.

 51. Se dorește revigorerea învățământului profesional și tehnic dar Ministerul Educației dorește să elimine singura materie tehnică din gimnaziu – educația tehnologică!!!

 52. Ar fi mare pacat sa scoata de la limba moderna 2. La fel de la fizica/chimie. In toata lumea se doreste apropierea copiilor de STEM, iar noi ce facem?
  Sa scoata latina, clar. Si neaparat calificative la sport,muzica si desen. Mereu apare cate un profesor care forteaza copiii la aceste materii. Din fericire nu toti 3 odata, dar frecvent aud ca macar unul , in special la desen, e foarte pretentios.

 53. Religia nu are ce cauta in scoala. Cine vrea religie, sa mearga la biserica de care apartine, oricum popii sunt platiti tot de stat. Si eu si alti parinti din clasele copiilor mei am optat pt retragerea de la ora de reigie.

  1. Religia se invata cu cartea in mana. Inseamna rationalitate si iubire, nu invatarea calendarului bisericesc pe de rost. Iar Cartea Sfanta ne-a ajutat chiar sa ne descoperim istoria: de pilda cetatile din Mesopotamia. La biserica te duci sa te rogi, daca intelegeti rostul rugaciunii. Dar, este cam greu sa intelegeti lucrurile astea. De aceea, se perpetueaza prostia si ignoranta din generatie in generatie.

   1. Ciudat paradox.
    Întâi urlă părinții că nu au cu cine să lase copii si ca ar fi bine sa stea mai mult la școală.
    Acum că dacă stau la școală să stea cat mai puțin si daca se poate sa invete doar la română si matematică ca doar acolo se dă examen.

    Să fie!
    Dar cu o condiție!
    Restul profesorilor să fie doar ,,supraveghetori educaționali” sau bone, pt. ca in noile condiții pot fi orice, numai dascăli,nu!

  2. Mai ușor cu incitarea la ură si dezinformare.

   E normal să apară conflicte uriașe. Dar nu ne salvăm pielea sperând să fie demolată altă disciplină , nu cea predată de noi.

   Întrebarea este: Ce se întâmplă cu zecile de mii de profesori rămași fără ore ( indiferent de disciplina predată)?

   Sunt disponibilizati sau preiau scoala dupa școală?

   Dacă si acum facem schimbări de dragul schimbării fără să gandim in ansamblu putem sa cântăm prohodul educației din Romania.

   1. Cum se poate face o schimbare fara a schimba ceva? Inainte nu era ora de religie (si nici altele). Au aparut imediat insa profesori. Acum ne punem intrebarea ce facem cu ei? Ma bucur ca am posibilitatea sa-i retrag de la ora, deci nu consider prea important ca ramane in orar.

    1. Asta daca nu cumva sunteti chiar profesor de religie. Avantajul : mai puțini elevi la ora. SUPER! Imi amintesc de presiunile secretarei asupra dirigintilor să aducă acordurile pentru religie, semnate se părinți.

  3. Stimata doamna,
   Cunoasteti semnificatia botezului, a nuntii, a inmormantarii…….??
   Foarte multi bunici, care s-au implicat si ei in procesul de invatare a nepotilor, au facut o afirmatie cat se poate de reala. Au invatat si ei foarte multe notiuni noi, din cartile de religie ale nepotilor. Erau entuziasmati ca nepotii lor au posibilitatea de a studia religia in scoala si ca nepotii lor pot deveni toleranti, folositori, iubitori fata de semenii lor.
   Elevii invata notiunile elementare pe care trebuie sa le stie fiecare crestin in parte. Suntem un popor prin excelenta crestin si trebuie sa stim de unde am pornit, de ce ne botezam, de ce ne casatorim si ca este o Taina mare Casatoria si ca trebuie facuta in curatie, iubire sincera, toleranta si ca ea nu este o relatie pasagera cum se vede de altfel, in generatiile actuale. De ce avem atatea divorturi, adulter, violenta, lipsa de respect s.a.?Va rog, dragi parinti si nu numai, reflectati inainte de a face niste afirmatii, doar de dragul de a-ti exprima parerea. De aceea s-a ajuns aici, la cresterea numarului de analfabeti, la nonvalori promovate pe toate posturile massmedia, la o lipsa de cultura generala alarmanta, la promovarea prostiei, la…,la… si lista poate continua. Nu profesorii sunt de vina ca elevul nu mai vrea sa invete, nu profesorul este de vina ca parintele are asteptari mari de copilul sau si el habar nu mai are, ca trebuie sa treaca prin perioada scolaritatii, nu profesorul este de vina ca nu mai sunt supravegheati copiii si ca ei au alte manifestari la scoala, spre deosebire de comportamentul lor acasa.

  4. Exact. Religia dominantă dictează. Macar dacă disciplina i-ar îndrepta spre spiritualitate, istoria religiilor,etc (iar religia sa fie studiată în biserica cultului de care aparține).

 54. Ar fi interesant de publicat si vechiul plan cadru dinainte de reforma lui Marga din 1998, inclusiv cel al lui Marga din 1998, pt. comparatie.

 55. Tot ce trece de 20 de ore pe saptamana este o bataie de joc la adresa elevilor… clasele 7-8 o sa fie obligate sa faca 30 de ore pe saptamana, totusi e vorba de copii de 13-15 ani… sa faci 6 ore pe zi, educatie de secolul trecut. Nicaieri in lume nu mai forteaza nimeni copiii sa faca 6 ore de cursuri cu predare pe zi, dar noi trebuie sa reformam invatamantul… prin reforma inteleg sa facem nimic si sa ne laudam ca am facut.

 56. Vai de mine, ce durere in redactia leftistilor de la edupedu pentru ca nu sunt taiaate orele de religie (si ca nu vor asta nici macar parintii, ci doar mintile aerisite ale elgebetistilor si ideologilor sexomarxisti ziaristi). Mai uitati-va prin Constitutie, dragilor! Religia e batuta in cuie intr-unul din articole (ca sa crape de ciuda noii comunisti ca voi).

  1. Din cate stiu eu constitutia apara in egala masura orientarea religioasa si orientarea sexuala. Si pana acum nu am auzit de ore obligatorii de LGBT…

   1. Religia e materie optionala,dar directorii fac presiuni asupra celor de religie sa-i primeasca la ore si pe cei care nu fac religie,pentru ca nu are cine sa-i supravegheze in acea ora.Decizia C.C.R.ii obliga pe toti elevii sa completeze acea cerere,cand ar fi trebuit sa se lase la latitudinea fiecaruia daca face sau nu religie.Aici mi se pare ca Emil Moise are cea mai mare vina,pentru ca el a insistat pe aceasta varianta,cu cererile pentru toata lumea.Daca sunt ateu,nu trebuie sa cer voie de la scoala.Sunt ateu si gata.

  2. Foarte rău că nu taie religia.
   Știința ne învață că am evoluat iar religia că am apărut prin magie.
   Hai să lăsăm poveștile și să umplem timpul copiilor cu lucruri folositoare.
   Și apropo, am luat nota 2 la religie pentru că nu am știut să enumer cetele îngerești, bădie.
   Ia zi, știi să enumeri cetele îngerești? Serafimi, Heruvimi, Arhangheli, etc.
   Pentru asta am avut eu media 5 la religie și 10 la matematică, Biologie, Fizică
   Pentru ce a visat un popă nemâncat în halucinațiile postului de 40 de zile.
   Așa că lasă-mă cu religia în școală.
   Știi dumneata câți copii catolici și protestanți, agnostici, sunt obligați să învețe religie ortodoxă, pentru că școala nu are un profesor pentru fiecare?
   Unde e dreptatea în asta?

   1. Total de acord…cine vrea religie să meargă la biserică. Însă educația tehnologică nu ar trebui scoasă. Este o disciplină practică, plăcută de elevi și îi ajută și în orientarea școlară. Ar fi mare păcat să se renunțe la ea.

 57. Cum poate fi redus nr dd ore din toamna, DUPA ce au avut loc exanenele de titularizare si alte miscari ale pers didactic?? In plus plan cadru nou inseamna programe noi, manuale noi etc. Evident pt acestea nu e timp pana la 1 septembrie.

 58. Sunteti anormali! Cum poti sa stergi o materie cu buretele, educatia tehnologica e o materie foarte importanta in care le dezvolti abilitati practice. iti bati joc de copiii, de profesorii care au facut niste scoli si cursuri ani de zile pentru asa ceva. Serios sunt inconstienti

 59. Varianta 1 e acceptabilă.Desi nu înțeleg la ce tine religia materie obligatorie în acest context.
  Dirigenția nu își mai are niciun rost.

   1. E in Trunchiul Comun.
    Mai cititi un plan cadru inainte de a comenta pe lângă subiect.

    In plus văd ca in loc sa comentam esențialul ( de unde provin aceste scenarii de lucru ca pe siteul edu.ro nu sunt) discutăm verzi si uscate.

    1. Este in trunchiul comun , asa ii “aburesc” pe mulți ,dar tot opțională e , așa a fost de la început . Citit legea și apoi comentați .

    1. Religia e opțională. Băiatul meu, clasa a X-a, nu a optat, ca dealtfel majoritatea clasei lui. Prin urmare nu face religie.

    2. Ce prevede Metodologia de organizare a predării disciplinei Religie în învăţământul preuniversitar – Ordinul 5.232/2015, modificat prin Ordinul 3.218 din 16 februarie 2018:
     Părinţii/tutorii legal instituiţi ai elevilor minori, respectiv elevii majori care doresc să îşi exercite dreptul de a participa la ora de Religie îşi exprimă opţiunea în scris, într-o cerere adresată unităţii de învăţământ, în care precizează şi numele cultului solicitat.

 60. Ca de obicei unde se taie ore la toate reașezările curriculare de 30 de ani? la disciplinele umaniste! Adică gimnaziul va rămâne aceiași catastrofă cu două materii mamut Matematică și Limba română devenite intangibile iar restul disciplinelor devin „de umplutură” de unde se poate tăia! Reforma reală a gimnaziului și a liceului, în speță a Bacalaureatului, constă în schimbarea evaluării. De ce nu facem probe de evaluare interdisciplinare: Științe (matematică, Fizică, chimie, biologie, geografie, TIC), Filologie (limba română, limbi străine) prin care să se evalueze competențele elevilor de a se exprima, înțelege, interpreta un text și științe umaniste (istorie, educație socială, religie, etc) prin care să se evalueze competența elevului de a înțelege provocările societății contemporane, componentele unei societăți democratice, etc. Noi suntem limitați numai la a tăia ore, de regulă de la disciplinele umaniste și atât!

  1. Excelent punctat! Studiati, frate, Romana si Matematica, mai intens ca pina acuma, restul sunt materii de umplutura! Si asa generatiile de azi sunt imbecilizate in continuu de mas media, de retelele de socializare, scoateti dracului muzica si desenul, ca sa finalizati procesul de dezumanizare! 🙁

  2. In ultimii ani s-au adăugat ore(multe)vezi plan cadru înainte de 2016 și după .
   Se presupune ca profesorii sunt persoane inteligente , deci pot sa se îndrepte spre alte activități ca pe diploma de licența nu scrie profesor . Copii au nevoie de timp sa exploreze sa-și facă propriile idei despre viața , nu trebuie sa -i ținem închiși in scoli ,mai nou și la distanță .TEHNOLOGIA e teoretica , cine zice ca e practica poate nu preda in România .

   1. Tehnologia e cat se poate de practica. Măsoară, fac machete discută despre profesii si meserii. E disciplina preferată a fiului meu. Asteapta cu nerăbdare oră de tehnologie.

    1. Nu e adevarat! Copilul meu nu a facut in 4 ani de gimnaziu nici o zi ceva practic la aceasta materie. Memora! Si atat.

  3. Bine punctat!
   Dar tot asa va rămâne!
   Interesele financiare si fântâna de meditații trebuie alimentată!

 61. Chiar nu înțeleg cui folosește publicarea unor variante de lucru care mai au încă destul de mult de parcurs până să ajungă la o formă finală! Dorința de a informa cititorii în mod obiectiv nu este cumva umbrită, în acest caz, de graba de a fura startul? Și asta o spune un om care apreciază mult proiectul Edupedu și pe creatorii lui.

  Mă gândesc doar cu milă la inconștienta/ul din MEC care a lăsat să “transpire” în presă aceste drafturi.

  1. Sa dispară și limba latina .
   Întrebați elevii care au făcut latina dacă le-a folosit la ceva. Mie nu . Sunt niște expresii care sunt întâlnite de cei care fac facultatea de
   drept , dar nu va fi o problema sa le învețe atunci ,când ,cu siguranța interesul de a le STI exista .Altii vor aprofunda in funcție de profilul ales .Cei care merg pe profil real se vor chinui in clasa a 7-a și atât .

  2. Cele patru variante sunt cunoscute de aproape un an, timp în care ar fi trebuit luată o decizie! Incadrările sunt deja făcute pentru anul școlar viitor, etapele de mobilitate pentru completarea catedrelor, care vor deveni incomplete in urma aplicării acestor planuri-cadru au trecut deja, încă nu se știe varianta in care vor începe cursurile: in clasa ori online. Niciodata învățământul nu a fost atât de bramburit. Opriți Planeta, vreau să cobor!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Raport al Ministerului Finanțelor: Pentru o familie cu un singur venit și doi copii România are cel mai ridicat grad de impozitare a muncii dintre toate țările europene – peste 42% / În Polonia, sarcina fiscală pentru un caz similar e sub 2%

O familie cu un singur venit și doi copii are, în România, cel mai ridicat grad de impozitare a muncii dintre toate țările europene, arată un raport publicat săptămâna trecută…
Vezi articolul

Horia Onița, Alianța Organizațiilor Studențești: Frauda nu trebuie tolerată / Chiar în cadrul Facultății de Drept există un profesor infractor / În iunie am avut în jur de 30 de studenți într-o situație similară, aceștia nu au fost exmatriculați

„Frauda academică nu trebuie tolerată, trebuie să existe sancțiuni energice și viguroase pentru a combate această cangrenă din învățământ”, a declarat Horia Onița la Radio România Cultural. Președintele Alianței Naționale…
Vezi articolul

PROIECT Gradație de merit 2024. Profesorii care participă la simulările examenelor naționale primesc puncte în fișa de (auto)evaluare / Punctaj mai mare pentru cadrele didactice care sunt implicate în proiecte, ca activitate neremunerată, spre deosebire de anul trecut

Cadrele didactice care participă la simulările examenelor naționale pot să primească 3 puncte în fișa de (auto)evaluare pentru gradația de merit 2024, potrivit unui proiect pus în consultare publică de către Ministerul…
Vezi articolul

Clasamentul global al universităților QS 2025 – Universitatea Babeș-Bolyai și Universitatea din București, singurele instituții românești în top 1.000 / Alte 11 universități din România – la coada rankingului

13 universități românești apar în cea mai nouă ediție QS World University Ranking, publicată marți seară. Doar două – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și Universitatea din București, ambele în creștere…
Vezi articolul