SURSE Regulile pentru acordarea burselor, modificate din nou: Listele pentru burse de merit și de studiu nu mai sunt revizuite semestrial, se iau în calcul absențele și rezultatele pe întregul an precedent / E introdusă o definiție a familiei / Burse de performanță și pentru elevii școlilor private – proiect de ordin

77.257 de vizualizări
Foto: © Pressmaster | Dreamstime.com
Ministrul Educației pregătește o nouă modificare a criteriilor pentru acordarea burselor pentru elevi, printr-un ordin de ministru aflat în fază de proiect, consultat de Edupedu.ro. Acesta prevede că, pentru acordarea anumitor tipuri de burse, nu vor mai fi luate în calcul rezultatele din ultimul semestru, așa cum prevedea precedentul ordin în cazul elevilor de clasa a V-a și a IX-a, ci rezultatele pentru întregul an anterior. Pentru toți elevii, va fi luat în calcul numărul absențelor din întregul an anterior, nu cele înregistrate pe semestru. Noul ordin introduce și o definiție a familiei, luată în calcul pentru acordarea burselor de studiu și sociale. În plus, stabilește că de burse de performanță pot să beneficieze și elevii de la școlile private.

Prevederea privind revizuirea semestrială a listelor cu elevi care beneficiază de anumite tipuri de burse, prevedere existentă în precedentul ordin, nu mai apare în noul proiect.

 • Precedentul ordin, ce schimba criteriile de acordare a burselor după 10 ani, a fost introdus la începutul anului 2021, deci a mijlocul anului școlar 2021-2022. Drept urmare, el prevedea, în mai multe situații, criterii în funcție de rezultatele și absențele din precedentul semestru / semestrul I.

Noul ordin schimbă acest lucru și stabilește referința de raportare la întregul an anterior. La articolul 2, documentul spune că prevederile intră în vigoare începând cu anul școlar 2022-2023.

Principalele schimbări:

Este introdusă posibilitatea ca elevii de la școlile particulare să poată beneficia de burse de performanță:

“Art. 1 (3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), de bursa de performanță pot să beneficieze și elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar particular”

Este introdusă o definire a termenului de familie

Definiția apare în condițiile în care veniturile familiei sunt luate în calul pentru două tipuri de burse. Astfel:

“ART. 5

(1) În sensul prezentului ordin, termenul „familie” desemnează soțul şi soția sau soțul, soția și copiii lor necăsătoriți, care locuiesc împreună și participă integral sau parțial la bugetul de venituri și cheltuieli. 

(2) Este asimilată termenului „familie” și persoana necăsătorită care locuiește împreună cu copiii aflați în întreținerea sa. 

(3) În sensul definiției prevăzute la alin. (2) se asimilează termenului „familie” persoanele necăsătorite, cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc împreună și participă integral sau parțial la bugetul de venituri și cheltuieli.”

Acest lucru este relevant pentru:

 • Bursa de studiu, acordată elevilor “care provin din familii cu un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 3 luni anterioare cererii, cel mult egal cu salariul minim net pe economie și care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții (…)”. “La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația complementară pentru copii.”
 • Bursele de ajutor social se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat, înscriși la cursurile cu frecvență, inclusiv celor școlarizați la domiciliu sau care urmează cursurile în școala de spital, care se încadrează în cel puțin una dintre următoarele situații: a) elevi proveniți din familii care nu realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie. La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația familială complementară și alocația pentru copii. Se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii (…)”
Schimbarea raportării de la semestru la an de studii

Noul proiect de ordin de ministru schimbă referința pentru o serie de criterii în acordarea burselor, astfel, în special numărul absențelor nemotivate/pe an și calificativele/rezultatele pentru unii elevi, astfel:

Bursele de merit se acordă elevilor cu rezultate deosebite la învățătură dacă:

“a) în anul școlar anterior au obținut media anuală generală de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 20 absențe nemotivate/an, cu excepția clasei a V-a și a IX-a;

b) pentru elevii din clasa a V-a – au obținut, în clasa a IV-a, calificativul „foarte bine” la toate disciplinele de studiu și au acumulat maximum 20 absențe în anul școlar anterior;

c) pentru elevii din clasa a IX-a – au obținut media de admitere în învățământul liceal sau profesional de cel puțin 9,50 și au acumulat maximum 20 absențe în anul școlar anterior;”

 • în ordinul din iarnă, acestea se acordau elevilor care aveau cel puțin media 9,50 în anul anterior și cel mult 10 absențe nemotivate pe semestru, cu excepția claselor a VI-a și a IX-a. Pentru elevii de clasa a V-a era luată în calcul media semestrială în primul semestru. Pentru elevii de clasa a V-a și a IX-a era stabilit pragul de cel mult 10 absențe nemotivate în semestrul I.

Bursele de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 3 luni anterioare cererii, cel mult egal cu salariul minim net pe economie și care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

“a) au obținut media anuală generală de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 20 absențe nemotivate în anul școlar anterior, cu excepția clasei a V-a și a IX-a;

b) pentru elevii din clasa a V-a – au obținut, în clasa a IV-a, calificativul „bine” sau „foarte bine” la toate disciplinele de studiu și au acumulat maximum 20 absențe în anul școlar anterior;

c) pentru elevii din clasa a IX-a – au obținut media de admitere în învățământul liceal sau profesional de cel puțin 7,50 și au acumulat maximum 20 absențe în anul școlar anterior;”

 • în cazul burselor de studiu, în ordinul din iarnă, acestea se acordau elevilor care aveau media generală de cel puțin 7.,0 și acumulaseră cel mult 10 absențe nemotivate pe semestru în anul anterior, cu excepția claselor a V-a și a IX-a. Pentru elevii de clasa a V-a, bursele erau acordate celor ‘au obținut media semestrială de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate în primul semestru al anului școlar“. Iar pentru clasa a IX-a, celor care “au obținut media de admitere în învățământul liceal sau profesional de cel puțin 7,50 (…), pentru cei care vor beneficia de bursă de studiu în semestrul I, respectiv au obținut media de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate în semestrul I, pentru cei care vor beneficia de bursă de studiu în semestrul al II-lea”.

Vechiul ordin prevedea că lista elevilor care beneficiază de burse de merit sau de studiu e revizuită semestrial. Prevederea dispare din noul ordin.

Informații de context – burse școlare

Inițial, criteriile de acordare a burselor școlare au fost schimbate după 10 ani, de către Ministerul Educației, potrivit unui ordin de ministru publicat în luna ianuarie 2022 în Monitorul Oficial.

Astfel, potrivit ordinului de ministru emis, bursele de merit s-au acordat din semestrul II al anului școlar 2021-2022 pentru elevii cu medii peste 9.50, față de 8.50, iar bursele de studiu erau acordate celor cu media între 7.50 și 9.50, în loc de 7.00 – 8.50, cum era pragul în ordinul precedent. Ministrul Sorin Cîmpeanu susținea atunci că nu scade numărul elevilor care primesc bursa de merit.

 • Criteriile noi au schimbat pragul de acordare a burselor de merit, ridicând media la 9.50 de la 8.50, cât era din 2011 încoace, de la ordinul nr. 5.576 semnat de ministrul de la acea vreme, Daniel Funeriu.
 • Măsura fusese anunțată pe 7 octombrie 2021 de ministrul Educației, după o ședință de guvern în care s-au stabilit noile cuantumuri ale burselor școlare. Acesta anunța atunci că va adopta prin ordin de ministru aceste criterii și justifica creșterea pragului pentru bursa de merit prin creșterea notelor în perioada școlii online.

Reamintim că anul trecut a fost dublat cuantumul burselor de performanță. Noile cuantumuri minime ale burselor sunt:

 • 500 lei, pentru bursa de performanță;
 • 200 lei, pentru bursa de merit;
 • 150 lei, pentru bursa de studiu;
 • 200 lei, pentru bursa de ajutor social.

De la publicarea noilor criterii de acordare a burselor școlare, cele mai vehemente reacții au venit de la beneficiarii burselor școlare – elevii. Consiliul Național al Elevilor, apoi Asociațiile elevilor din mai multe județe.

Acuzat de asociațiile de elevi că “taie bursele a peste 700 000 de elevi”, Sorin Cîmpeanu a susținut într-o luare de poziție emisă de Minister că “cuantumul burselor a crescut de la valori derizorii în multe cazuri în anul 2020 (6 lei/lună sau 8 lei/lună) la 500 lei/luna bursa de performanță și 200 lei/lună bursa de merit. Întrebare: Unde este scăderea cuantumului burselor?”.

Pe 12 iulie, Cîmpeanu a anunțat că în noua lege a Educației din învățământul preuniversitar vor fi modificări aduse și privind bursele elevilor. Ministrul a spus că școlile vor avea bugete alocate și vor putea stabili singure criterii de acordare a burselor.

„Școlile vor avea constituite bugete pentru burse pe baza cuantumului specific fiecărui elev de învățământ primar/ gimnazial sau liceu și vor putea să stabilească propriile politici cu privire la sistemul de burse fără a coborî sub un anumit nivel minim al acestor burse prevăzut de lege”, a declarat atunci ministrul Educației.

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat, la Forumul Educației la Iași 2022, că cel puțin 12 elevi vor lua bursă „în fiecare clasă din România”: „Veți vedea că în fiecare clasă de 28 de elevi aveți cel puțin 12 elevi care vor lua bursă în fiecare clasă din România, iar cuantumul acestor burse va fi motivant”. – detalii aici

În cadrul unei altei dezbateri, Cîmpeanu a explicat mecanismul de acordare a burselor pentru elevi de către școli: fiecare școală va primi banii, 1.000 de lei per elev la gimnaziu, de exemplu, și va decide cui și în funcție de ce criterii acordă acele sume.

El a mai menționat că, inițial, în proiectul de lege erau alocați 400 de lei de lei per elev pentru învățământul primar, 900 de lei per elev pentru învățământul gimnazial, 1.500 de lei per elev pentru învățământul liceal și 3.000 de lei pentru cel profesional. Cu toate acestea, „din discuțiile cu elevii a rezultat că acei 400 de lei per elev pentru învățământul primar trebuie să crească la 500 de lei, asta susținem, 900 de lei pentru învățământul gimnazial să crească la 1000 de lei”.

Acesta a precizat că școlile vor putea să își stabilească fiecare un prag pentru cei care se încadrează să ia burse. Astfel, „nu mai vii de la București cu praguri general-obligatorii”, potrivit acestuia.

Ce prevede Legea Educației Naționale 1/2011 în privința burselor:

„(1) Elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat beneficiază lunar de burse de performanță, de burse de merit, de burse de studiu și de burse de ajutor social.

(1^1) Cuantumul minim al bursei de performanță, al bursei de merit, al bursei de studiu și al bursei de ajutor social se stabilește anual prin hotărâre a Guvernului.

(1^2) Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu.

(1^3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), de bursa de performanță pot să beneficieze și elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar particular.

(2) Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului județean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București.

(3) Criteriile generale de acordare a burselor se stabilesc de Ministerul Educației și Cercetării. Criteriile specifice de acordare a burselor de performanță, de merit, a burselor de studiu și a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administrație ale unităților de învățământ, în limitele fondurilor repartizate și în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităților școlare.”

Citește și:
Mecanismul de acordare a burselor pentru elevi de către școli, explicat de ministrul Educației: fiecare școală va primi banii, 1.000 de lei per elev la gimnaziu, de exemplu, și va decide cui și în funcție de ce criterii acordă acele sume
Cel puțin 12 elevi vor lua bursă „în fiecare clasă din România”, anunță ministrul Educației
Bursele elevilor: Școlile vor avea bugete pentru burse și vor stabili propriile politici în acordarea lor până la un prag stabilit de lege, potrivit propunerii din Legea Educației Naționale din Învățământul Preuniversitar
Școlile să nu mai acorde bursele de merit în funcție de o anumită medie, ci de un procent pe nivel de an de studiu, propune primarul Ciprian Ciucu / “În sectorul 6 am dat o hotărâre de consiliu local prin care am eliminat pragul și am introdus procentul”

Foto: © Pressmaster | Dreamstime.comDreamstime.com sprijină educaţia din România şi, în contextul pandemiei Covid-19, oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil.


21 comments
 1. Buna ziua! Suntem din Basarabia din 2020baiatul a i2 ani in Cartisoarasi acum invața la Avram Iancu in Sibiu. De unde am pute obtine lista elvilor bursieri din Basarabia pentru a obtine viza pentru permis de sedere in Romania? va multumesc anticipat!

 2. Venitul mediu pe lună pe membru de familie se determină astfel: venitul total al mamei (ult. 12 luni) + venitul total al tatălui (ult. 12 luni) + alocațiile copiilor (ult. 12 luni) + ….alte venituri regulate (pensii, burse – ult. 12 luni). Suma obținută deîmparțit la 12, apoi iar împărțită la numărul de membrii ai familiei. Acest venit trebuie să fie mai mic de 762 lei.
  Lunile care se iau în calcul sunt din septembrie 2021, până la 31 august 2022.

  9

 3. Va rog frumos sa ma lamuriti cu o speta. Daca la acordarea bursei sociale in anul scolar 2022-2023, conditia de venit mediu net per membru de familie nu este indeplinita intr-o singura luna din intervalul necesar la acordare, in restul celor 11 luni aceasta conditie este indeplinita, se poate acorda bursa sociala ? Concret ,in ianuarie 2021 se depaseste plafonul de venit net per membru de familie, iar in restul lunilor se respecta

 4. Buna ziua,

  Cum pot afla care sunt sporturile, activitatile cultural artistice si concursurile/olimpiadele care se incadreaza la bursa pentru un copil de clasa a 3-a?
  Sunt numai anumite cluburi agreate de catre Ministerul Educatiei unde copiii pot desfasura activitati si daca castiga pot fi luati in calcul la acordarea burselor?

  Multumesc

 5. Cum se va determina numărul de absențe, pentru elevii de clasa a IX a, care schimba, majoritatea, unitatea de învățământ iar documentele din dosarul depus la liceu nu au astfel de mențiuni. Să nu incepeti iar cu platformele teoretice! Nu cumva este aceeași superficialitate de legiferare, ca in toate reglementările momentului în educație?

 6. Domnule ministru, mulți au scos medie mare la evaluare cu șpagă și fraudă,mai ales fii si fiice ale celor din sistem,care știu foarte bine cum să procedeze pentru a-și scoate lichelele in față.Vă bateți joc ,cu regulile dumneavoastră ,de copiii foarte buni,care merită,cu adevărat, bursă de merit.La evaluare națională s-a testat doar română și matematică…..si cunosc unii copii care au sustinut examenul bolnavi si cu febră peste 39….nu au putut obtine medii peste cea pe care o stabiliți ca minimă…e normal să piardă bursa pentru că au avut ghinion si că vă vin idei peste idei,care mai de care?!… Trist ! Rușine !Nu mai zic de faptul că la foarte multe școli încă se mai așteaptă bursele restante de anul trecut…..

 7. Am o fetita in clasa a7 acum și în anul scolar2021/2022 an depus actuala pt bursa de merit si bursa sociala si doar de 2 ori am primit bani,prima dată am primit suma de312lei iar a 2 transa suma de 530lei unde sunt restul de bani și unde ma pot informa unde au rămas blocați restul de bani.mentionez ca nu a avut absente.Multumesc

 8. Bună ziua!
  Se acorda burse de performanta și pentru locurile 1,2 și 3 la concursurile sportive internaționale ( campionate europene si mondiale de karate).

 9. Bună ziua! Am o fetiță care a trecut in clasa a VI a și care s a incadrat la bursa de merit in clasa a V a. Îmi poate spune cineva cât s a dat copiilor in total? La școala unde învață fiica mea, cei de la secretariat au spus că bursele s au dat începând cu luna ianuarie, acordandu se o sumă totală de vreo 900 lei. Mă întreb, anul școlar 2021-2022 a început din ianuarie2022, sau din septembrie 2021?

  1. Anul trecut școlar fiica dumneavoastră era clasa a V-a. Bursele de merit se dau doar la gimnaziu, de la media 9,50. Anul trecut în sem. I nu se acordau burse de merit sau de studiu elevilor de clasa a V-a, ci doar din al II-lea sem., având ca bază de raportare media din sem. I. Calificativele nu se luau în calcul.

  2. Fiica dumneavoastră, fiind clasa a V-a, se încadra din sem. al II-lea la bursa de merit, deoarece a obținut o medie numerică. Așa era metodologia atunci.

 10. Sunt parintele a doi copii care invata foarte bine, cu varstele de 14 si 15 ani, A. si D.
  Fata a terminat clasa a VII-a, Liceul Teoretic Ion Barbu, cu media 10.00, este castigatoare a mai multor concursuri internationale de pian si a luat testul Cambridge nivel B2.
  Baiatul a terminat clasa a VIII-a, cu media 9,80, este foarte bun la informatica si a fost admis la Colegiul National Scoala Centrala cu media 9,54.
  Amandoi mi-au pus problema burselor scolare, intr-un mod care m-a dezarmat:
  “ Tata, cum ar fi ca noi sa va platim pensiile in viitor, la fel cum ne platiti voi acum bursele scolare?”
  La ce va referiti, copiii mei? – i-am intrebat,
  “ La faptul ca voi primiti salariile sau pensiile la timp si complet, iar noi primim bursele cu intarziere si fractionat…”
  Pentru a le da un raspuns, domnule ministru CAMPEANU, va lansez aceasta provocare:
  Ce ziceti, puteti face ceva concret pentru a schimba aceasta perceptie?

 11. Minciuni,in Sinesti ,Ialomița s-au facut dosare pt burse dar copii nu au mai primit banii, va rog sa faceti verificări ce se fac cu acești bani si de ce suntem puși sa facem dosare de burse cu conturi in banca,tot ce trebuie si apoi copii sa rămână dezamăgiți așteptând o recompensa a meritelor lor!
  Sa va fie rusine !

 12. D-le Ministru,
  Nu ar fi bine sa lăsați dvs pe altcineva competent?
  În loc sa mai aerisiti programa, sa mai scoateți obiectele inutile ( ex tehnologia și opționale care de fapt nu sunt opționale ci obligatorii pt ca unii profesori sa aibă catedra ) si sa faceți ceva ca elevii sa iubească scoala iar parintii sa mai respire oxigen și sa mai poată pune bani la saltea pentru plăceri ale sufletului, dvs nu va gândiți la viitorul acestei tari. Evident ca asistam la un circ ieftin când întâmpinați elevii olimpici. Cu ce drept va prezentați în fata lor? Cu ce drept treceți prin fata părinților lor sau a profesorilor care ii formează??? Învățământul romanesc arata ca un cerșetor masacrat de niște oameni care au interese mai presus de cele ale copiilor și a viitorul acestei tari. Noua, părinților, ne rămâne sa ne vărsământ frustrările pe unde putem și sa continuam da luam diazepam pentru a face lecții cu copiii, pentru a le plăti pregătiri, pentru a suporta nesimțirea unor profesori incompetenți care lucrează negativ în subconștientul și sensibilitatea copiilor noștri, în timp ce dvs din palatul de cleștar, fara cea mai mica empatie ( se vede și pe mimica dvs ) sa opertati în continuare la mutilarea acestui sistem care ne asigura viitorul, precum un chirurg care a facut medicina dar care nu a fost prezent la nicio ora de teorie sau practica.

 13. Este o scapare in criteriile de acordare a burselor. Nu inteleg de ce bursa de performanta nu se poate cumula cu cea de merit. Pentru a obtine bursa de merit copilul se pregateste la toate materiile avand media generala 9.69 in calsa a IX , iar pentru performanta doar pe o anumita specialitate in timpul liber inclusiv in vacantele scolare. Eu cred ca este o scapare acesti copii trebuie incurajati pe toate planurile. Si nu stiu daca sunt foarte multi copii in aceasta situatie.

  1. Sa va mai spun eu o anomalie???
   Vi se pare normal ca bursele sociale sa fie acordate tuturor elevilor cu parinti divortati, fara a lua in calcul venitul părintelui respectiv??
   Știu, din sursă sigură, o situație de avocat divorțat a cărui copil beneficiaza de bursă socială!!
   Sper, ca metodologia să remedieze această “oroare”!

 14. Sa se dea din urma bursele.La școală Gimnaziala clase I-VIII Ocnita Dâmbovița nici în momentul de fata nu sau achitat bursele copiilor rușine chiar va bateți joc de copiii.

 15. Conform criteriilor de acordare a burselor de merit, pentru locul I obtinut la faza judeteana a ONSS in anul scolar 2021-2022, ciclul primar, S-Rugby, vor lua bursa de merit elevii care sunt acum in clasa a V-a. Ceilalti, actual in cls I, II, III, IV, părtași la acelasi rezultat, nu sunt eligibili, deoarece elevii din ciclul primar pot primi doar bursa de performanta(care nu-i tot una cu cea de merit) si bursa sociala. Aplauze!

 16. Si, inca o data, ministerul da dovada de responsabilitate si capacitatea de a asigura predictibilitatea, schimband regulile in timpul jocului si le mai trage o palma elevilor, in special celor aflati la inceputul unui ciclu de invatamant.
  Pe piticutii de a V-a care nu au avut ‘foarte bine’ pe linie in anul anterior o sa-i `stimuleze maxim` sa fie foarte muncitori si rabdatori un an de zile ca sa ajunga la fabuloasa bursa.
  Iar bobocilor de a IX-a li se spune acum ca, in ceea ce priveste bursele, s-au straduit cam degeaba toata clasa a VIII-a sa obtina medii bune la toate materiile (si practic si in anii precedenti) pt ca acum bursele se raporteaza la media de admitere in care rezultatele din ciclul gimnazial (nici macar doar cele din a VIII-a) conteaza numai in proportie de 20%. Si daca ai avut doua zile mai proaste de evaluare la cele 2 materii, asta-i viata. Frumos domnilor si doamnelor!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Ministerul Educației vrea să le interzică elevilor să aibă la ei brichete și obiecte ascuțite, la școală, prin modificarea Statutului elevului / Surse: Autoritățile caută o metodă legală prin care profesorii sau paznicii să poată căuta în buzunarele și ghiozdanele copiilor, dacă sunt suspiciuni

Îmbunătățirea cadrului legislativ este primul obiectiv anunțat de ministrul Educației, Ligia Deca, în cadrul campaniei „Nu sunteți singuri. Împreună oprim violența din școli”, potrivit unui comunicat al instituției. Iar una…
Vezi articolul

BREAKING Un cercetător rus care pretinde că dacii se trag din slavi a primit interdicție de intrare în România. El urma să promoveze teza că limba română nu are nici o legătură cu limba latină

Autoritățile române i-au interzis intrarea în România cercetătorului rus A.I.Umnov-Denisov, care venise să țină o conferință despre descendența slavă a dacilor. Acesta a fost trimis înapoi în Rusia de pe…
Vezi articolul

VIDEO Europarlamentarul Victor Negrescu: Am inițiat un proiect pilot pentru digitalizarea claselor din zonele izolate, rurale, montane, unde la începutul anului viitor va fi un apel cu granturi de 60.000 de euro. Dacă va funcționa, ulterior el va fi scalat

Un proiect pilot pentru digitalizarea claselor din zonele izolate, rurale, montane, prin care la începutul anului viitor va fi un apel cu granturi de 60.000 de euro, a fost anunțat…
Vezi articolul