60 de elevi de clasa a VII-a cu medii peste 7 și maximum 30 de absențe vor fi susținuți la școală de Fundația Universității din București / Înscrieri până pe 5 iulie în programul SEED

10.429 de vizualizări
Foto: Max Fischer – Pexels
60 de elevi de clasa a VII-a vor fi susținuți timp de cinci ani școlari prin activități, cursuri de mentorat, financiar sau material, anunță “Virtute et Sapientia”, Fundația Universității București, care dă startul înscrierilor în programul SEED, proiect de sprijin pentru elevii de clasa a VII-a și cu obiectiv de lungă durată (5 ani). Înscrierile se termină pe 5 iulie.

Programul SEED își propune să promoveze echitatea socială, să susțină participarea elevilor merituoși (cu potențial) defavorizați la o educație incluzivă de calitate și să reducă discrepanțele dintre diferitele medii sociale.

După înscriere, urmează să aibă loc selecția și anunțarea celor aleși în program. Cei selectați trimit apoi dosarul (detalii despre dosar și calendar – mai jos), participă la cursurile școlii de vară și intră în programul propriu-zis de la 1 septembrie.

Criterii

“Elevul trebuie să îndeplinească următoarele criterii pentru a fi selectat în program, precum și pentru a beneficia în continuare de acesta:

 1. Elevul să aibă media de minim 7 pe an de studiu și 8 la disciplina pe care acesta își dorește să o aprofundeze;
 2. Maxim 30 de absențe nemotivate/an școlar și finalizarea fiecărui an școlar fără corigențe;
 3. Elevul să facă dovada rezultatelor școlare prin raportarea la finalul semestrului a notelor obținute;
 4. Elevii să facă parte din familii dezavantajate: care nu au realizat în cele trei luni înainte de depunerea candidaturii pentru program un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie“, menționează organizatorii pe pagina oficială cu detalii despre înscrieri.

Accesează regulamentul complet aici.

“În funcție de performanțele și aptitudinile lor, 30 de elevi vor beneficia de cursuri online și de participări la activități, iar 30 de elevi vor beneficia de cursuri online, participări la activități, mentorat, sprijin material și/sau financiar”, se notează în regulament.

Calendarul proiectului
 • 10 iunie – 5 iulie 2021 – Înscrierea online a elevilor
 • 22 iulie 2021 – Afișarea rezultatelor preliminare
 • 23 iulie – 6 august – Transmiterea dosarelor prin care cei selectați fac dovada eligibilității de participare în program
 • 15 – 22 august – Participanții selectați vor participa la activități – acestea vor avea loc în funcție de contextul epidemiologic
 • 30 august – Desemnarea mentorului pentru fiecare elev
 • De la 1 septembrie – Desfășurarea activităților din program
Dosarul – după admiterea în program

După cum se menționează în regulament, dosarul trebuie să conțină:

“1) Formularul de înscriere completat în format electronic, imprimat și semnat de către candidat și un părinte sau tutore sau susținători legali, prin care acesta își dă acordul pentru înscrierea candidatului/candidatei în program și pentru prelucrarea datelor;
2) Adeverință școlară care să confirme minim media 7 de absolvire a clasei a VII-a;
3) Scrisoare de recomandare din partea unui profesor din școala elevului (cuprinde numele profesorului, date de contact, semnătura și este atașată în forma sa originală);
4) Copie a certificatului de naștere și copie a actelor de identitate ale membrilor familiei, inclusiv a candidatului. Dacă acesta nu deține CI, este suficientă doar copia certificatului de naștere (valabil și pentru frații sau surorile acestuia);
5) Acord parental/al reprezentantului legal de participare în program (model atașat);
6) Documente din care să rezulte nivelul venitului pe membru de familie sau susținătorilor legali și al fraților majori:
a) adeverința de venit (salarii, pensii, șomaj, venituri din activități independente, venit minim garantat etc);
b) adeverință fiscală care să ateste veniturile din agricultură (în cazul celor care realizează venituri din agricultură);
c) declarație pe propria răspundere a părintelui/susținătorului legal (în cazul celor care nu realizează niciun venit și că nu primește alte forme de sprijin).

7) Alte documente (dacă este cazul):

a) copie ale diplomelor/adeverințe care să ateste implicarea în activități de voluntariat
b) copie ale diplomelor obținute la olimpiade sau alte concursuri școlare
c) copie după sentința de divorț sau copie după certificatul de deces (pentru a descrie/ identifica componența familiei);
d) documente care să ateste calitatea de reprezentant legal a persoanei care răspunde pentru candidat/-ă – dacă acesta/aceasta este minor/-ă, în cazul în care aceasta nu este unul dintre părinți (tutori, curatori, asistenți maternali);
e) copie după decizia de plasament în cazul în care elevul se află într-o astfel de situație.
f) alte documente considerate relevante pentru descrierea unei situații la nivelul familiei candidatului/candidatei (încadrare în grad de handicap, situație medicală, detenție etc.)”

Printre obligațiile pe care un participant le are, se numără: transmiterea situației școlare după fiecare semestru, în termen de maxim 15 zile de la încheierea ei, păstrarea calității de elev la cursuri de zi, informarea mentorului cu privire la probleme ce împiedică susținerea activităților în program și lipsa de abateri disciplinare.

Formularul de înscriere este disponibil aici. Totodată, voluntar, mentor sau donator, aceștia se pot înscrie și ei, mai multe detalii găsind în secțiunea “Implică-te!”.

Foto: Max Fischer from Pexels

Citește și:
Cîmpeanu: Grupurile de acțiune anti-bullying, constituite până la 13 septembrie în orice școală
Cum poți economisi timp în realizarea rapoartelor anuale? (P)
Ghid pentru Evaluarea Națională 2021 – Cum se desfășoară probele scrise, informații pentru elevi și profesori

2 comments
 1. Numiti elevi “cu potential” elevi cu cel putin media 7 anuala?
  La noi si cei cu CES au media anuala peste 8.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Școala începe peste o săptămână. Principalele modificări pentru elevi și profesori: module în loc de semestre, eliminarea tezelor obligatorii, vacanță în octombrie pentru toți, profesorii nu au încă reperele pentru clasa a X-a și nu au fost formați pentru predare pe competențe / Calendarul anului școlar 2022-2023

Elevii încep anul școlar 2022-2023 pe data de 5 septembrie, potrivit calendarului oficial. Este pentru prima dată când anul școlar este organizat pe module. Mediile se calculează diferit după eliminarea obligativității tezelor,…
Vezi articolul

Radu Gologan, despre testele grilă la examene: A introduce grilele în mod simplist, așa cum este prevăzut, creează mari probleme

“Atragem atenția că a introduce grilele în mod simplist, așa cum este prevăzut, creează mari probleme, inclusiv posibilități de fraudă, plus puține componente de verificat în cunoștințele copiilor”, a declarat…
Vezi articolul