Admitere liceu 2024. Premiile luate de elevi la 50 de olimpiade școlare naționale și 20 internaționale pot fi echivalate oficial cu un loc în clasa a IX-a fără a mai da Evaluarea Națională – LISTĂ

10.341 de vizualizări
Foto: © Monkey Business Images – Dreamstime.com
Premiile de la olimpiadele școlare naționale și internaționale vor putea fi echivalate cu un loc în clasa a IX-a pentru actualii elevi de clasa a VIII-a care se vor înscrie la liceu în vara anului 2024, potrivit unui ordin de ministru (OME) publicat în Monitorul Oficial. Acest lucru înseamnă că aceștia nu vor mai susține probele Evaluării Naționale (EN VIII 2024) și vor putea fi admiși la prima opțiune a acestora de pe fișa de repartizare la liceu, pe locuri suplimentare, dacă este cazul.

Edupedu.ro a scris despre această prevedere de când ordinul de ministru era în stadiu de proiect, acum aproape o lună. Amintim că procedura este similară celor din ultimii 2 ani de când este posibilă o astfel de admitere pentru olimpici.

Potrivit OME 3939/2024 care aprobă metodologia de admitere la liceu fără EN VIII 2024, sunt vizați elevii care au obținut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației sau au obținut premiile I, II sau III, respectiv medalia de aur, argint sau bronz la competițiile internaționale recunoscute de Ministerul Educației.

Mai exact, ordinul aprobă o listă de 52 de olimpiade școlare naționale și 23 de olimpiade internaționale de la ale căror premii I sau I/II/III respectiv sunt luate în considerare pentru a intra la liceu fără Evaluare Națională la un anume profil, după specificul disciplinei pentru care s-a organizat olimpiada – lista lor, mai jos în articol.

Absolvenții de gimnaziu care pot beneficia de acest drept ar urma să participe „la procesul de înscriere în clasa a IX-a reglementat prin prezenta metodologie într-un singur județ, fără susținerea evaluării naționale și fără susținerea probelor de aptitudini, respectiv a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și respectiv, fără a li se calcula media de admitere” prevăzută de ordinul pentru admiterea la liceu în anul școlar 2024-2025.

„(4) Înscrierea în clasa a IX-a a absolvenților menționați la alin. (2) se realizează peste numărul maxim de elevi în formațiunile/clasele de elevi prevăzut în Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare (…) pentru anul școlar 2024 – 2025, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 6801/2023 (…)”, prevede ordinul.

„Prevederile metodologiei se pot aplica și pentru înscrierea în colegiile naționale militare ale Ministerului Apărării Naționale, pe filiera vocațională, profilul militar, cu condiția ca absolvenții menționați la art. 1 alin. (2) să susțină toate probele de selecție cu caracter eliminatoriu prevăzute pentru profilul militar în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului educației nr. 6.154/2023 și să fie declarați „ADMIS”/„APT” la acestea”, mai scrie în ordin.

Dosarele elevilor pentru comisia județeană care se va ocupa de această procedură conțin următoarele acte:

  • „cerere pentru înscrierea în învățământul liceal/ învățământul profesional și învățământul dual, pentru anul școlar 2024—2025, pe baza performanțelor deosebite obținute la olimpiadele naționale sau la competițiile internaționale obținute pe parcursul gimnaziului, cu exprimarea unei opțiuni privind filiera/profilul/specializarea/domeniul de pregătire profesională și unitatea de învățământ liceal, respectiv unitatea de învățământ care are ofertă educațională pentru învățământ profesional sau învățământ dual;
  • documentele doveditoare ale premiilor obținute, precizate la art. 1 alin. (1), în original și în copie;
  • cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere, în copie certificată „Conform cu originalul” de către persoana din comisie învestită cu astfel de competențe;
  • foaia matricolă pentru clasele a V-a—a VIII-a (cu calculul mediei generale) și fișa medicală, în original și în copie”, scrie în metodologie.

Etapele înscrierii și repartizării în clasa a IX-a, în anul școlar 2024—2025

„Art. 5. — (1) Etapele înscrierii și repartizării în clasa a IX-a, în anul școlar 2024—2025, a absolvenților clasei a VIII-a care au obținut, pe parcursul gimnaziului, premiile menționate la art. 1 alin. (1) sunt următoarele:

a) depunerea dosarelor la inspectoratul școlar;

b) analizarea dosarelor de către comisia de admitere județeană/a municipiului București;

c) comunicarea rezultatului repartizării absolvenților;

d) preluarea dosarelor absolvenților de la inspectoratul școlar și depunerea acestora la unitățile de învățământ la care au fost repartizați;

e) transmiterea de către unitățile de învățământ liceal, respectiv de către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământ profesional sau învățământ dual a situației privind finalizarea înscrierii absolvenților;

f) completarea în SIIIR a datelor aferente absolvenților clasei a VIII-a înscriși în clasa a IX-a pe baza performanțelor”, conform sursei citate.

Termenul până la care se vor realiza înscrierea și repartizarea la liceu a elevilor cu premii la olimpiade este 31 august 2024.

Amintim că posibilitatea ca premiile de la olimpiadele școlare să fie echivalate cu admiterea la specializările de liceu, în funcție de profilul competițiilor, a fost introdusă prima dată la admiterea la liceu 2022, prin ordonanța de urgență 69/2022 care totodată a mărit cuantumurile alocațiilor pentru cazare și masă la etapele naționale, după ce Edupedu.ro a arătat într-o serie de articole condițiile improprii din cămine reclamate de elevii olimpici.

Iată olimpiadele naționale și corespondența premiului I cu profilul și specializările pentru care se poate echivala:
Nr. crt.Olimpiada școlarăFilieraProfilul/ Domeniul de pregătire profesionalăSpecializarea 1Specializarea 2
I. Olimpiade pe domenii/discipline de studiu
1Limba și literatura română (clasele V—VIII)TeoreticăUmanistFilologieȘtiințe sociale
2Limba și literatura română pentru școli/secții cu predare în limbile minorităților și pentru românii din diaspora (clasele V—XII)TeoreticăUmanistFilologieȘtiințe sociale
3Lectura ca abilitate de viață (clasele V—XII)TeoreticăUmanistFilologieȘtiințe sociale
4Limba și literatura germană maternăTeoreticăUmanistFilologieȘtiințe sociale
5Limba și literatura maghiară maternă „Mikes Kelemen” (clasele V—XII)TeoreticăUmanistFilologieȘtiințe sociale
6Limba și literatura slovacă maternăTeoreticăUmanistFilologieȘtiințe sociale
7Limba turcăTeoreticăUmanistFilologieȘtiințe sociale
8Limba și literatura ucraineană maternăTeoreticăUmanistFilologieȘtiințe sociale
9Limba polonă maternăTeoreticăUmanistFilologieȘtiințe sociale
10Limba rromani maternăTeoreticăUmanistFilologieȘtiințe sociale
11Limba rusă maternăTeoreticăUmanistFilologieȘtiințe sociale
12Limba și literatura sârbă maternăTeoreticăUmanistFilologieȘtiințe sociale
13Limba și literatura cehă maternăTeoreticăUmanistFilologieȘtiințe sociale
14Limba croată maternăTeoreticăUmanistFilologieȘtiințe sociale
Nr. crt.Olimpiada școlarăFilieraProfilul/ Domeniul de pregătire profesionalăSpecializarea 1Specializarea 2
15Limbi slave materne: cehă, croată, sârbă, slovacă (în anul școlar 2023—2024)TeoreticăUmanistFilologieȘtiințe sociale
16Limba neogreacăTeoreticăUmanistFilologieȘtiințe sociale
17Limbi romanice: limba franceză/limba franceză (în anul școlar 2023—2024)TeoreticăUmanistFilologieȘtiințe sociale
18Limbi romanice: spaniolă, italianăTeoreticăUmanistFilologieȘtiințe sociale
19Limba germană modernăTeoreticăUmanistFilologieȘtiințe sociale
20Limba englezăTeoreticăUmanistFilologieȘtiințe sociale
21Limba rusă modernăTeoreticăUmanistFilologieȘtiințe sociale
22Limbi clasice: greaca veche, latinăTeoreticăUmanistFilologieȘtiințe sociale
23MatematicăTeoreticăRealMatematică-informaticăȘtiințele naturii
24Olimpiada națională de matematică pentru școlile/ secțiile cu predare în limba maghiară (clasele V—XII)TeoreticăRealMatematică-informaticăȘtiințele naturii
25Astronomie și astrofizicăTeoreticăRealMatematică-informaticăȘtiințele naturii
26FizicăTeoreticăRealMatematică-informaticăȘtiințele naturii
27ChimieTeoreticăRealMatematică-informaticăȘtiințele naturii
28Geografie (clasele VIII—XII)TeoreticăUmanist/RealȘtiințe socialeȘtiințele naturii
29InformaticăTeoretică/ TehnologicăReal/Tehnic, Servicii, Resurse naturale și protecția mediului/ Domeniile de pregătire profesionalăMatematică-informatică/ Calificările profesionale prin învățământ liceal/ Calificările profesionale prin învățământ profesional și dualȘtiințele naturii
30IstorieTeoreticăUmanistȘtiințe socialeFilologie
31Istoria și tradițiile minorității maghiare din RomâniaTeoreticăUmanistȘtiințe socialeFilologie
32Științe socioumaneTeoreticăUmanistȘtiințe socialeFilologie
33Religie — Cultul ortodox (clasele V—VIII)Teoretică/ VocaționalăUmanist/TeologicFilologie/Specializări teologieȘtiințe sociale
34Religie — Cultul romano-catolic de limbă maghiară (clasele V—XII)Teoretică/ VocaționalăUmanist/TeologicFilologie/Specializări teologieȘtiințe sociale
35Religie — cultele: reformat, evanghelic și unitarian (clasele V—XII)Teoretică/ VocaționalăUmanist/TeologicFilologie/Specializări teologieȘtiințe sociale
36Religie — Cultul penticostal (clasele V—XII)Teoretică/ VocaționalăUmanist/TeologicFilologie/Specializări teologieȘtiințe sociale
37Religie — cultele baptist și creștin după Evanghelie (clasele V—XII)Teoretică/ VocaționalăUmanist/TeologicFilologie/Specializări teologieȘtiințe sociale
38Religie — cultele: romano-catolic — limba română și greco-catolic (clasele V—XII)Teoretică/ VocaționalăUmanist/TeologicFilologie/Specializări teologieȘtiințe sociale
39Religie — Cultul adventist de ziua a șaptea (clasele V—XII)Teoretică/ VocaționalăUmanist/TeologicFilologie/Specializări teologieȘtiințe sociale
40Religie — Cultul musulman de limbă turcăTeoretică/ VocaționalăUmanist/TeologicFilologie/Specializări teologieȘtiințe sociale
41Religie — Cultul ortodox de rit vechi, limba rusăTeoretică/ VocaționalăUmanist/TeologicFilologie/Specializări teologieȘtiințe sociale
42Muzică — Interpretare instrumentală (clasele V—VIII)VocaționalăArtistic — MuzicăMuzică — Secția instrumentală, corespunzător instrumentului la care a fost obținut premiulMuzică — Secția teoretică
43Coregrafie (clasele VII—XII)VocaționalăArtisticCoregrafieArta actorului
Nr. crt.Olimpiada școlarăFilieraProfilul/Domeniul de pregătire profesionalăSpecializarea 1Specializarea 2
44Olimpiada națională de educație tehnologică și aplicații practiceTeoretică/ TehnologicăReal/Tehnic, Servicii, Resurse naturale și protecția mediului/ Domeniile de pregătire profesionalăMatematică-informatică/ Calificările profesionale prin învățământ liceal/Calificările profesionale prin învățământ profesional și dualȘtiințele naturii
45Olimpiada națională a sportului școlarVocaționalăSportivCorespunzătoare disciplinei sportive la care a fost obținut premiul
46Olimpiada coralăVocaționalăArtistic — MuzicăMuzică — secția artă vocală interpretativă, specializări cantoMuzică — Secția teoretică
II. Olimpiade interdisciplinare și transdisciplinare
47Olimpiada interdisciplinară „Cultură și spiritualitate românească” (limba și literatura română și religie — gimnaziu)Teoretică/ VocaționalăUmanist/TeologicFilologie/Specializări teologieȘtiințe sociale
48Olimpiada națională de lingvistică „Solomon Marcus” (clasele V—XII)TeoreticăUmanistFilologieȘtiințe sociale
49Olimpiada pentru elevii din mediul rural „Universul cunoașterii prin lectură” (clasele V—VIII) (organizată în edițiile din anii școlari 2021—2022, 2022—2023 )TeoreticăUmanistFilologieȘtiințe sociale
50Olimpiada de științe pentru junioriTeoreticăRealMatematică-informaticăȘtiințele naturii
51Olimpiada națională de dezbateri pentru juniori (clasele VII—VIII)TeoreticăUmanistȘtiințe socialeFilologie
52Olimpiada națională de creativitate științificăTeoreticăRealMatematică-informaticăȘtiințele naturii
LISTĂ Corespondența specificului competiției internaționale cu filiera/ profilul/ specializarea la care se face înscrierea:
Nr. crt.CompetițiaFilieraProfilulSpecializarea 1Specializarea 2
A. Competiții desfășurate la nivel mondial, finanțate de către Ministerul Educației
I. Matematică și științe
1Olimpiada internațională de matematicăTeoreticăRealMatematică-informaticăȘtiințele naturii
2Olimpiada internațională de fizicăTeoreticăRealMatematică-informaticăȘtiințele naturii
3Olimpiada internațională de chimieTeoreticăRealMatematică-informaticăȘtiințele naturii
II. Competiții interdisciplinare/ transdisciplinare/ multidisciplinare
4Olimpiada internațională de astronomie (IOA)TeoreticăRealMatematică-informaticăȘtiințele naturii
5Olimpiada internațională de astronomie și științele spațiului pentru juniori (IOAA — juniori)/Olimpiada internațională de astronomie
și astrofizică IOAA — juniori
TeoreticăRealMatematică-informaticăȘtiințele naturii
6Olimpiada internațională de științe pentru junioriTeoreticăRealMatematică-informaticăȘtiințele naturii
III. Proiecte educative
7Concurs internațional — olimpiada tinerilor pompieri Vocațională Sportiv Orientare sportivă
B. Competiții desfășurate la nivel regional, european, finanțate de către Ministerul Educației
I. Limbă și comunicare
8Olimpiada elenismului (limba neogreacă)TeoreticăUmanistFilologieȘtiințe sociale
9Olimpiada internațională de limba polonăTeoreticăUmanistFilologieȘtiințe sociale
10Olimpiada internațională de limbă, literatură și cultură maghiară „Apàczai Csere Jànos”TeoreticăUmanistFilologieȘtiințe sociale
II. Matematică și științe
11Olimpiada balcanică de matematică pentru juniori (JBMO)TeoreticăRealMatematică-informaticăȘtiințele naturii
12Olimpiada europeană de matematică pentru fete (EGMO)TeoreticăRealMatematică-informaticăȘtiințele naturii
Nr. crt.CompetițiaFilieraProfilulSpecializarea 1Specializarea 2
13Olimpiada de matematică pentru gimnaziile maghiare din EuropaTeoreticăRealMatematică-informaticăȘtiințele naturii
14Olimpiada internațională de fizică a țărilor din Asia/Olimpiada de fizică a țărilor din Asia APhOTeoreticăRealMatematică-informaticăȘtiințele naturii
15Olimpiada de fizică a Uniunii Europene/Olimpiada europeană de fizică EuPhOTeoreticăRealMatematică-informaticăȘtiințele naturii
16Balcaniada de fizică — Balkan Physics OlympiadTeoreticăRealMatematică-informaticăȘtiințele naturii
III. Om și societate
17Olimpiada europeană de geografie/Olimpiada balcanică de geografieTeoreticăUmanist/ RealȘtiințe socialeȘtiințele naturii
IV. Tehnologii
18Turneul de informatică (Turneul internațional de informatică „John Atanasoff”)/Turneul internațional de toamnă de informatică — IATI/ Turneul internațional avansat de informatică — IATITeoreticăRealMatematică-informaticăȘtiințele naturii
19Balcaniada de informatică pentru juniori (Olimpiada balcanică de informatică pentru juniori — JBOI)TeoreticăRealMatematică-informaticăȘtiințele naturii
20Olimpiada europeană de informatică pentru juniori — EJOITeoreticăRealMatematică-informaticăȘtiințele naturii
21Olimpiada europeană de informatică pentru fete — EGOITeoreticăRealMatematică-informaticăȘtiințele naturii
C. Competiții desfășurate la nivel regional, european, fără finanțare din partea Ministerului Educației
I. Tehnologii
22Concursul internațional de programare INFO (1) CUP Teoretică Real Matematică-informatică Științele naturii
II. Competiții interdisciplinare/ transdisciplinare/ multidisciplinare
23Concursul de robotică școlară „First Tech Challenge” Teoretică Real Matematică-informatică Științele naturii

DOCUMENT DESCARCĂ OME 3939/2024:

Foto: © Monkey Business Images – Dreamstime.com /  Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.

Citește și:
PROIECT Admitere la liceu 2024 fără Evaluare Națională pentru elevii olimpici. Premiile la olimpiadele naționale sau medaliile de la competițiile internaționale pot fi echivalate cu specializările de la liceu / Ce conține dosarul de înscriere
OFICIAL Calendarul complet pentru admiterea la liceu – 2024. Primul criteriu de departajare va fi, anul viitor, media de gimnaziu
OFICIAL Procedura de admitere la liceu 2023, pentru elevii olimpici, fără susținerea Evaluării Naționale. Lista olimpiadelor recunoscute pentru fiecare profil și specializare
Elevii olimpici care dau sau nu Evaluarea Națională, la alegerea lor, se pot înscrie la liceu până la data de 1 septembrie, anunță Sorin Cîmpeanu / Avantajul este că ei sunt înmatriculați peste numărul maxim de elevi în clasă, deci nu iau locul nimănui, spune ministrul
DOCUMENT Procedura de admitere la liceu 2022, fără susținerea Evaluării Naționale, pentru elevii olimpici / Ce documente trebuie să depună

4 comments
  1. Cum este posibil sa nu fie prins pe aceasta lista concursul national de biologie “George Emil Palade “ care practic inlocuieste olimpiada de biologie la gimnaziu pentru admiterea la clasele de SN??

    1. Am sperat că e o eroare și că revine ministerul cu o erată. Dar probabil sunt ocupați să mai taie din participanții la fazele județene, că sunt mulți și oricum prea multă carte strică.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Gheorghiță, despre integrarea vaccinului Covid-19 în schema de vaccinare a copiilor: În cazul vaccinurilor cu tehnologii diferite, care conțin agenți biologici vii atenuați, este important să fie administrat la o distanță de cel puțin 28 de zile. La vaccinuri care conțin componente microbiene sau pe bază de ARN mesager, la cel puțin două săptămâni

Întrebat cum poate fi integrat corect vaccinul împotriva COVID-19 în schema de vaccinare a minorilor, medicul Valeriu Gheorghiță a explicat: „Dacă vorbim de combinarea unor vaccinuri cu tehnologii diferite și…
Vezi articolul

Propunerile Consorțiului Universitaria pentru Guvern: revizuirea finanțării universităților, bani pentru cercetare, creație și sport, sistem mai bun de acreditare, clasificarea universităților după misiune și anvergură, monitorizarea parcursului profesional al absolvenților

Revizuirea sistemului de finanțare a universităților, finanțarea cercetării, creației și sportului în învățământul superior, îmbunătățirea sistemului de acreditare, echitate în reprezentarea studenților, profesorilor și universităților în consultări și decizii ce…
Vezi articolul

Închiderea Colegiului Național „I.L. Caragiale” și școală 100% online, discutată azi în ședința Consiliului de Administrație, după ce joi seara a fost confirmat încă un caz de coronavirus în rândul elevilor – surse

Consiliul de Administrație al Colegiului Național „I.L. Caragiale” din București se reunește astăzi pentru a decide condițiile de intrare în scenariul roșu, după ce joi seara a fost confirmat încă…
Vezi articolul