Cultele au obținut tot ce au solicitat: Cererea de înscriere la ora de religie va fi valabilă pentru toată perioada de școlarizare, avizul cultelor va fi necesar pentru toti profesorii din învățământul vocațional teologic

11.468 de vizualizări
Foto: patriarhia.ro
Toate solicitările cultelor referitoare la învățământul preuniversitar au fost adoptate miercuri în Comisia pentru învățământ, în mai puțin de 30 de minute. Pe lângă impunerea religiei ca disciplină opțională la Bacalaureat pentru elevii de la profilul uman și eliminarea obligativității profesorilor de a promova diversitatea, s-a votat ca cererea de înscriere la ora de religie să fie valabilă pentru toată perioada de școlarizare și avizul cultelor va fi necesar pentru toți profesorii din învățământul vocațional teologic, nu doar pentru cei care predau religia.
Cererea de înscriere la ora de religie va fi valabilă pentru toată perioada de școlarizare în învățământul preuniversitar sau până la schimbarea opțiunii.

Astfel, articolul 84, alin 2 adoptat este următorul: Înscrierea elevului pentru a frecventa orele de religie se face prin cererea scrisă a elevului major sau a părinților / reprezentantului legal pentru elevul minor. Schimbarea acestei opțiuni se face tot prin cererea scrisă a elevului major sau a părinților/ reprezentantului legal pentru elevul minor.

În cazul în care elevul nu frecventează orele de religie, situația școlară se încheie fără disciplina religie. În mod similar, se procedează și pentru elevul căruia din motive obiective nu i s-au asigurat condițiile pentru frecventarea orelor la această disciplină. Elevului care nu frecventează orele de religie i se va asigura prezența în unitatea de învățământ pe durata derulării cursurilor.

Varianta din proiectul de lege: Art. 84. (2) Înscrierea elevului pentru a frecventa orele de religie se face prin cererea scrisă a elevului major sau a părinților/reprezentantului legal, pentru elevul minor. Schimbarea acestei opțiuni se face tot prin cererea scrisă a elevului major sau a părinților/reprezentantului legal, pentru elevul minor. Cererea scrisă este valabilă până la finalizarea ciclului de învățământ preuniversitar sau până la schimbarea opțiunii. În cazul în care elevul nu frecventează orele de religie, situația școlară se încheie fără disciplina Religie. În mod similar, se procedează și pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat condițiile pentru frecventarea orelor la această disciplină. Elevului care a solicitat să nu frecventeze orele de religie i se va asigura prezența în unitatea de învățământ pe durata derulării cursurilor.

Tot la articolul 84, s-a adoptat alineatul 3 privind avizul cultelor religioase pentru profesorii de religie:

Disciplina religie poate fi predată numai de personalul didactic calificat, conform prevederilor prezentei legi și avizat de cultele religioase recunoscute oficial de stat, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului educației. În conformitate cu metodologia, Ministerul Educației încheie protocoale de colaborare cu cultele religioase recunoscute de stat.

Avizul necesar și pentru disciplinele laice în învăţământul vocaţional teologic

Prevederea votata: (4) Pentru ocuparea funcţiei didactice de profesor în învăţământul vocaţional teologic, inclusiv pentru disciplinele laice, este necesar avizul cultului recunoscut oficial de stat.

Prevederea din proiectul de lege: (4) Pentru ocuparea funcției didactice de profesor în învățământul vocațional teologic, cu excepția disciplinelor laice, este necesar avizul cultului recunoscut oficial de stat.

Criteriile de discriminare au fost scoase integral, menționându-se că acestea sunt cuprinse în alt act normativ, OUG 137/ 2000

Varianta adoptată, Articolul 11: În unitățile de învățământ preuniversitar și în toate spațiile destinate educației și formării profesionale, precum și în cadrul activităților desfășurate în mediul online de unitățile de învățământ preuniversitar, sunt interzise discriminările pe criteriile menționate în OUG 137/ 2000, cu excepția măsurilor afirmative dispuse în lege. Sunt interzise manifestările și propaganda de natură politică și prozelitismul religios.

Ce prevede OUG 137/2000 drept criterii de discriminare:

Articolul 2 (1): Potrivit prezentei ordonanțe, prin discriminare se înțelege orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice.

(2) Dispoziția de a discrimina persoanele pe oricare dintre temeiurile prevăzute la alin. (1) este considerată discriminare în înțelesul prezentei ordonanțe.

Versiunea din proiectul de lege la care s-a renunțat: Art. 11. – (1) În unitățile de învățământ preuniversitar și în toate spațiile destinate educației și formării profesionale, precum și în cadrul activităților desfășurate în mediul online de unitățile de învățământ preuniversitar, sunt interzise discriminările pe criterii de vârstă, etnie, sex, origine socială, orientare politică sau religioasă, orientare sexuală sau alte tipuri de discriminare, inclusiv segregarea școlară prin concentrarea elevilor în anumite spații școlare, săli de clasă, clădiri, structuri, bănci sau activități și comportamente care încalcă sau favorizează încălcarea normelor de moralitate/conduită, în orice formă de manifestare, atât ca violență psihologică – bullying, cât și ca violență fizică, precum și orice alte activități sau comportamente care pot pune în pericol sănătatea sau integritatea fizică/psihică ale beneficiarilor primari și ale personalului din învățământ. Sunt interzise manifestările și propaganda de natură politică și prozelitismul religios.

Alte articole modificate la cererea cultelor:

Eliminarea sintagmei dogme religioase, Articolul 3. litera k)

Varianta propusă de culte, votată în Comisie: Principiul libertății de gândire al independenței față de ideologii, doctrine politice și religioase.

Varianta din proiectul de lege: k) principiul libertății de gândire și al independenței față de ideologii, dogme religioase și doctrine politice;

Introducerea unei noi prevederi în Art 123: În unitățile de învățământ vocațional, teologic, teologic, Consiliile de administrație se măresc suplimentar cu 2 membri desemnați de cultul respectiv. În acest caz, cvorumul de ședință reglementat la literele a), c) se mărește cu un membru.

Reformularea articolului 7: Cultele recunoscute oficial de statul român au dreptul de a organiza învățământ confesional prin înființarea și administrarea propriilor unități de învățământ particular conform procedurilor legale de autorizare provizorie / acreditare.

De asemenea, a fost aprobată solicitarea cultelor de înlocuire a cuvântului inclusiv cu conjuncția și în articolul 12 alineatul 5, articolul 19, alineatele 6, 8 și 13, articolul 21, alineatul 1 și 3, articolul 22 alineatul 1, articolul 27, alineatul 7, articolul 28, alineatele 1, 2 și 3, articolul 90 alineatul 1, articolul 103 alineatul 17, articolul 138, alineatul 4.

Citește și:
Diversitatea să nu mai fie definită în proiectul legii învățământului, iar profesorii să nu mai fie obligați să o promoveze, îi cer Ligiei Deca reprezentanții cultelor religioase, la inițiativa Patriarhiei ortodoxe. Acestea mai solicită ca sintagma „orientare sexuală” să fie ștearsă din document
Religia să poată fi aleasă ca disciplină de examen la Bacalaureat, solicită cultele religioase
DOCUMENT Cultele religioase fac acum presiuni politice, direct la șeful PSD, Marcel Ciolacu, pentru eliminarea “diversității” și a “orientării sexuale” din legile educației / Solicită și ca Religia să fie disciplină opțională la Bac
Obligația profesorilor de a promova diversitatea ca resursă de învățare, criticată de cultele religioase, a fost eliminată de deputații din Comisia de învățământ și înlocuită cu „respectarea diversității“
Religia, impusă ca disciplină opțională la Bacalaureat pentru elevii de la profilul uman, la proba specifică a profilului sau specializării, prin două amendamente adoptate de Comisia de învățământ în proiectul legii educației

9 comments
  1. Din moment ce copilul meu nu a fost înscris niciodată la orele de religie , de ce sunt obligat să fac cerere de retragere la începutul fiecărui an școlar ?

  2. Consider ca este o decizie corecta și înțeleaptă. Educația religioasa ajuta copilul sa devina mai responsabil, mai înțelept. Toți marii înțelepți ai lumii, indiferent de cultul religios, au fost credincioși. Scopul nu este ca,, popii,, să-și atragă enoriași, ci sa cunoască adevărul!

  3. Parca statul si invatamantul s-au rupt de biserica, inca de pe vremea lui Spiru Haret. Ne intoatcem la epoca fanariota? Daca popii, de orice cult, vor enoriasi sa organizeze scoli de duminica, de sambata, de vineri si sa se straduiasca sa-si atraga enoriasi. Cum sa se dea bacul la religie? Este o ineptie.

  4. Sindicatele trebuie sa invete de la culte pentru a obtine ceva si pentru profesori. La fel si parintii pentru elevi.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Scriitorul Radu Vancu: E vital ca profesorii să nu renunțe la grevă. Fiindcă dacă vor pierde acum vor pierde pentru totdeauna. Iar disprețul establishmentului politic pentru ei, până acum oarecum camuflat, va fi de acum înainte la vedere și imposibil de suportat. Suntem alături de voi

Dacă profesorii vor pierde acum vor pierde pentru totdeauna, scrie într-un mesaj pe Facebook scriitorul Radu Vancu. Acesta le transmite profesorilor că „este vital să nu renunțe la grevă”. „Încă…
Vezi articolul

Ministrul Sănătății: Vom permite pentru clasele primare măști textile și vom obliga portul măștilor de uz medical la clasele gimnaziale și liceale / Secretar de stat în Ministerul Educației: Vom vedea dacă mergem pe măști medicale pentru toți elevii de gimnaziu și liceu, sau rămâne în continuare și posibilitatea folosirii măștilor textile

Vom permite pentru clasele primare atât măști textile, cât și măști medicale, a declarat ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă, la Digi24. Aceasta a mai spus că purtarea măștilor medicale va fi…
Vezi articolul