Elevii pot lua bursă de merit și cu medii de 5 sau 6 dacă sunt în primii 30% din clasă, pragul de venit pentru bursa socială pentru venituri mici este 949 lei, nu se iau în calcul alocațiile – clarificări ale secretarului de stat Florian Lixandru / Astăzi Ministerul Educației va trimite precizări inspectoratelor despre bursele din 2023-2024

41.039 de vizualizări
Foto: Cristian Nistor / Agerpres Foto
Elevii pot lua bursă de merit și cu medii de 5, 6, 7, dacă sunt în primii 30% din clasă, elevii din învățământul primar pot beneficia doar de burse sociale și venitul mediu pe membru de familie luat în calcul pentru bursa socială pentru venituri mici este 949 lei sunt câteva dintre precizările legate de bursele din anul școlar 2023-2024 ale secretarului de stat în Ministerul Educației, Florian Lixandru, la TVR Info, în 20 septembrie. Florian Lixandru a anunțat că astăzi, 21 septembrie, Ministerul va trimite precizări inspectoratelor școlare.
 • DOCUMENTE Bursa de excelență, de merit și bursele sociale pentru anul școlar 2023-2024: Modele de cerere și acte necesare / LISTĂ Tipuri de burse care se acordă fără cerere și tipuri de burse pentru care este necesară o cerere, potrivit Metodologiei-cadru de acordare a burselor în anul școlar 2023-2024
 • Cum se plătesc bursele elevilor în 2023-2024: Banii sunt virați școlilor de Ministerul Educației, prin inspectoratele școlare, primăriile fiind eliminate din lanțul birocratic / Traseul dosarului de bursă de la depunere la plată
Principalele clarificări:

Burse de merit:

 • Se poate lua bursă de merit și cu medii de 5, 6, 7, dacă elevii sunt în primii 30% din clasă.
 • Bursa de merit în cazul unui elev care s-a transferat într-o altă clasă se acordă dacă se încadrează în primii 30% de elevi ai clasei în care s-a transferat sau are media peste 9.50
 • Numărul de elevi la care ne raportăm atunci când aplicăm procentul de 30% –  luăm în calcul efectivele de elevi existente în clasă în acest an școlar și nu ceea ce a fost în anul școlar trecut.

Burse sociale:

 • Elevii din învățământul primar pot beneficia doar de burse sociale. 
 • Venitul mediu pe membru de familie luat în calcul pentru bursa socială pentru venituri mici este 949 lei 
 • Directorii sau cine face parte din comisia de acordare a burselor din fiecare unitate de învățământ va verifica venitul părinților prin PatrimVem. 

Situații în care elevii primesc burse sociale: 

 1. Divorț la notar, domiciliu stabilit la mamă, se poate încadra la bursă socială, având în vedere că în legislație este menționată doar sentința judecătorească? Răspuns: Da
 2. Tatăl decedat, mama recăsătorită, cu sau fără acte, intră acel elev în categoria celor care primesc bursă pentru copii orfani? Răspuns: Da

Ultima zi pentru depunerea dosarelor este 6 octombrie

Plata burselor: Pentru primele două luni, septembrie și octombrie, termenul va fi de 15 noiembrie, iar pentru lunile următoare termenul va fi de 15 a lunii următoare. Așa cum se plătesc salariile pe 14, bursele se plătesc până pe 15 ale lunii următoare pentru luna încheiată. 

Florian Lixandru a clarificat si unele aspecte legate de:

Burse care necesită cereri și burse pentru care nu se solicită cereri

Fiecare unitate de învățământ își va elabora propria procedură operațională de management al burselor cu privire la preluarea dosarelor, verificarea acestora, modalitatea de plată a burselor.

Intervenția secretarului de stat în Ministerul Educației, Florian Lixandru 

Cum primește bursa de merit un elev care s-a transferat într-o altă clasă

Reporter: Dacă eu am fost în clasa a IX-a în anul școlar trecut într-o altă clasă și mă mut anul acesta într-o altă clasă din aceeași unitate de învățământ sau din altă unitate de învățământ, în ce categorie mă încadrez?

Florian Lixandru: În funcție de media generală cu care am terminat clasa a IX-a anul acesta, raportarea se face la nivelul colectivului de elevi din care fac parte. Deci, dacă mă duc într-o clasă de elevi formată din 28 de elevi, atunci aplic procentul de 30% la cifra de 28. O să îmi dea nouă și un pic mai mult, deci vor fi 10 elevi. Dacă mă situez în primii 10 elevi ca medie generală, atunci voi beneficia de bursă de merit. Dacă nu mă situez în primii 10, atunci nu obțin. Dar dacă am o medie de cel puțin 9.50 și nu mă situez în primii 10, atunci lista va fi extinsă și voi putea beneficia de bursă de merit la nivelul clasei respective. 

Se poate lua bursă de merit și cu medii de 5, 6, 7

Florian Lixandru: Ne adaptăm condițiilor din fiecare unitate de învățământ. Tocmai de aceea și această formulă de acordare a burselor de merit, raportate la realitatea din fiecare de învățământ, ține cont de condițiile specifice ale fiecărei unități de învățământ, ale fiecărei comunități din care fac parte copiii. De aceea, legea spune că se acordă burse de merit pe baza rezultatelor învățătură pentru 30% din efectivul fiecărei clase. Vorbim de o clasă unde 30% înseamnă nouă copii cu medii peste 9.50, dar vorbim și de o clasă unde nouă copii înseamnă o listă de elevi cu medii peste opt, peste șapte, poate.

Reporter: Minim pentru bursa de merit va fi media cinci? 

Florian Lixandru: În mod normal da, pentru că nu poți promova clasa dacă nu ai media cinci la toate obiectele. Și atunci minim cinci la toate obiectele conduce la o medie generală de mai mare decât cinci, pentru că o altă condiție pe care trebuie să o îndeplinească elevii pentru a beneficia de bursă de merit sau de bursă excelență este să aibă 10 la purtare în unul școlar încheiat. Deci, dacă n-ai 10 la purtare, nu poți fi beneficiar al unei burse de merit sau al unei burse de excelență. 

Burse care necesită cereri și burse pentru care nu se solicită cereri

Florian Lixandru: S-a reglementat foarte clar pentru care categorie de bursă este nevoie să depui o cerere și un dosar și pentru care categorii de bursă nu. Deci, pentru bursele de merit acordate în baza rezultatelor la învățătură, fie că vorbim de elevii de clasele VI-XII, mai puțin din clasa a IX-a, fie că vorbim de elevii de clasa a V-a care vor primi și bursa de merit începând din acest an școlar, începând cu luna ianuarie, fie că vorbim de elevii de clasa a IX-a care primesc bursă de merit în baza mediei de admitere, aceste burse se vor acorda în baza unor tabele pe care profesorii diriginți le vor înainta comisiei de management al burselor de la nivelul fiecărei unități de învățământ. 

Pentru celelalte categorii de burse, bursele sociale, bursele pentru excelență olimpică I și II, bursele de merit acordate pe baza în baza rezultatelor obținute la concursuri, olimpiade, ș.a.m.d., acolo este nevoie de o cerere și este un document justificativ care să ateste, practic, îndeplinirea criteriului prevăzut în metodologie. 

Reporter: Dar în ceea ce privește bursa de merit nu este nevoie de cerere. 

Florian Lixandru: Nu este nevoie de cerere, dar dacă vorbim de bursa de merit în baza rezultatelor la învățătură, pentru a putea vira bursa într-un cont al părintelui, este nevoie de completarea unui formular prin care părintele își comunică contul bancar, aduc un extras de cont. 

Fiecare unitate de învățământ își va elabora propria procedură operațională de management al burselor

Florian Lixandru: Tot în această metodologie am prevăzut că fiecare unitate de învățământ își va elabora propria procedură operațională de management al burselor. Pe lângă obligativitatea constituirii acelei comisii de management al burselor, formate din director sau director adjunct ca și responsabil, secretar sau informatician în calitate de secretar și profesori de la trei până la nouă, am prevăzut că fiecare unitate de învățământ își va elabora propria procedură cu privire la preluarea dosarelor, verificarea acestora, modalitatea de plată a burselor și atunci situația diferă de la caz la caz. 

Am lăsat la decizia școlilor, pentru că se punea inclusiv problema modalității de depunere a dosarului de bursă, dacă îl depunem în format fizic în dosar cu șină sau fără șină sau îl depunem în format digital. Nu pot impune tuturor unităților de învățământ să solicite dosarele în format digital, pentru că trebuie să ne adaptăm realităților din fiecare școală, realităților din fiecare comunitate. Nu pot impune unui părinte care solicită o bursă socială pentru venit mic, care provine dintr-un mediu dezavantajat, un grup vulnerabil, să depună un dosar în format digital, pentru că nu are posibilitate. Și atunci am lăsat la latitudinea școlilor să elaboreze această procedură care să fie adaptată infrastructurii, resursei umane din fiecare școală, condițiilor din fiecare unitate de învățământ.

Ultima zi pentru depunera dosarelor este 6 octombrie

Florian Lixandru: Termenul este de 25 de zile calendaristice de la debutul anului școlar. Și aici a fost o discuție, 25 de zile va fi pe data de 5 sau pe data de 6 octombrie, unii au calculat începând cu data de 11, alții au calculat începând cu data de 12, indiferent că va fi cinci sau 6, ziua de  5 octombrie este declarată zi liberă în educație, conform contractului colectiv de muncă la nivel de ramură și atunci dosarele se vor primi inclusiv pe data de 6 octombrie.

Când vor primi elevii banii de burse

Florian Lixandru: Banii pentru pentru lunile septembrie și octombrie vor fi primiți în luna noiembrie, pentru că este nevoie de această perioadă de preluare a dosarelor, de verificare a acestora, de elaborare a listelor la nivelul unității de învățământ, aprobarea lor în consiliul de administrație și înaintare a către inspectoratele școlare. Pentru că un alt element de noutate în ceea ce privește bursele elevilor reprezintă modalitatea de plată. S-a schimbat cumva paradigma, nu mai depinde de autoritățile publice locale. Plata burselor urmează același circuit ca și salariile profesorilor. 

Practic, din bugetul Ministerului Educației banii se virează în bugetele inspectoratelor școlare, iar inspectoratele școlare la rândul lor virează banii în bugetele în conturile unităților de învățământ care fac plățile cash sau prin virament bancar către părinți sau către elevii majori, pentru că avem și elevi majori care vor fi beneficiari de burse.

Pentru primele două luni, septembrie și octombrie, termenul va fi de 15 noiembrie, iar pentru lunile următoare termenul va fi de 15 a lunii următoare. Așa cum se plătesc salariile pe 14, bursele se plătesc până pe 15 ale lunii următoare pentru luna încheiată. 

Astăzi Ministerul va trimite precizări inspectoratelor școlare

Florian Lixandru: Pornind de la neclaritățile sesizate fie prin intermediul Federația Național a Asociației de Părinți, fie direct prin petițiile pe care le-am centralizat la nivelul Ministerul Educației, am organizat o videoconferință cu inspectorii școlari generali, am colectat toate problemele pe care aceștia le-au semnalat și am elaborat un set de precizări care va fi înaintat mâine către inspectoratele școlare. 

Am reglementat tipurile de bursă de care pot beneficia elevii pe nivelul de învățământ. 

Elevii de la învățământul primar pot beneficia doar de burse sociale. 

Elevii de la învățământul gimnazial și liceal pot beneficia de burse de excelență olimpică unu sau doi sau de bursă de medici și de bursă socială și de bursă tehnologică în cazul elevilor de la școala profesională. 

Numărul de elevi la care ne raportăm atunci când aplicăm procentul de 30% –  luăm în calcul efectivele de elevi existente în clasă în acest an școlar și nu ceea ce a fost în anul școlar trecut.

Venitul mediu pe membru de familie luat în calcul pentru bursa socială este 949 lei 

Florian Lixandru: O altă problemă o reprezintă baremul de venit care este luat în calcul pentru bursele sociale care se acordă pentru elevii ce provin din familii cu venituri mici și am stabilit foarte clar că pe salariul minim net pe economie care este de 1898 baremul va fi de 949 lei. Deci, toți acei copii care provin din familii unde venitul mediu pe membru de familie nu depășește 949 lei vor putea beneficia de bursă socială. 

Nu este nevoie de acte legalizate la notar

Florian Lixandru: Am clarificat și aspectul cu privire la documentele pe care ar trebui să le depună. Sunt situații în care unități de învățământ director și secretare de școli au solicitat acte de legalizate la notar. Nu este nevoie de acte legalizate. Acest lucru a fost stipulat în precizările pe care le-am trimis încă de vineri. Nu este nevoie să solicităm astfel de acte. 

Cum vor verifica școlile condițiile de venit pentru bursa socială pentru venituri mici

Florian Lixandru: În ceea ce privește verificarea condițiilor de venit, fiecare unitate de învățământ de stat este obligată să se înregistreze în platforma PatrimVen pe baza semnăturii digitale, atât a directorului, cât și a persoanei sau persoanelor pe care directorul le împuternicește să aibă acces în această platformă, astfel încât veniturile părinților și ale membrilor de familie să poată fi verificate în sistem online, fără a mai fi nevoie să trimitem familia la ANAF pentru a veni cu adeverințe de venit. 

Practic, directorii sau cine face parte din comisia de acordare a burselor din fiecare unitate de învățământ va verifica venitul părinților. 

Sunt obligați să verifice nivelul veniturilor, pentru că părintele depune o declarație pe proprie răspundere în care specifică faptul că a avut un venit mediu pe membru de familie de X. 

Reporter: Din partea directorilor, știți care este reacția? Că e o sarcină în plus. 

Florian Lixandru: Directorul ca și reprezentant legal al unității de învățământ este obligat să se înroleze în această platformă patrinmen ca și în spațiul privat virtual, este același lucru. Toți directorii din țară de unități de învățământ preuniversitar de stat cât și contabilii la acest moment sunt obligat să dețină un certificat digital, o semnătură digitală, pentru că altfel nu pot face plăți. Acel program corecte book prin care se fac plățile necesită aceste semnături, deci practic este îndeplinită condiția. Pe baza acestei semnături digitale, directorul se înrolează ca și reprezentant legal a unui instituții de învățământ preuniversitar de stat și la rândul lui, după ce este acceptat dosarul de către ANAF, poate decide, poate împuternici una sau mai multe persoane cu acces în această platformă, care vor verifica, practic, pe bază de CNP, veniturile pe care persoanele solicitante de bursă le declară în acea declarație pe proprie răspundere. 

Mi se pare un mod eficient de lucru. Introduci CNP-ul, ai posibilitatea să selectezi, să vezi veniturile pe ultimii 5 ani. Practic vor verifica veniturile pe care părinții le-au încasat în perioada septembrie 2022/ august 2023 pentru că vorbim de ultimele 12 luni. Am atras atenția și asupra faptului că se vor lua în calcul doar veniturile nete care fac obiectul impozitului pe venit. Nu discutăm de alocații, nu discutăm de pensii care nu sunt impozitate, e și așa mai departe sau de burse ale fraților copiilor. Deci. 

Reporter: Bursa sociala pentru familiile monoparentale. Următoarea situație: divorț la notar, domiciliu stabilit la mamă, se poate încadra la bursă socială, având în vedere că în legislație este menționată doar sentința judecătorească?

Florian Lixandru: Convenția de divorț în cazul divorțurilor cu copii minori și certificatul de divorț eliberate de notar reprezintă documente care pot fi luate în considerare pentru a stabili starea civilă a persoanei care solicită bursă pentru familie monoparentala. Mi-a fost și semnalată această situație că neavând sentință judecătorească nu i se recunoaște convenția de divorț eliberată de notar. Am reglementat și acest aspect, că vor fi luate în considerare certificatele de divorț și convențiile de divorț în cadrul divorțurilor cu copii minori eliberate de notariate. 

Reporter: Tatăl decedat, mama recăsătorită, cu sau fără acte, intră acel elev în categoria celor care primesc bursă pentru copii orfani. 

Florian Lixandru: Da. Eu nu m-aș raporta la familie monoparentale în această situație. Această situație este situația copilului orfan de unul sau ambii părinți care este prevăzută separat în metodologie ca și tip de bursă socială fără a fi condiționată de vreun venit, Nici la bursa pentru familie monoparentală, nici la bursa pentru copiii orfani de unul sau ambii părinți nu există nicio condiție în ceea ce privește venitul pe membru de familie. 


85 comments
 1. Bună ziua,

  Aș dori să știu dacă un elev care a venit dintr-o școală aparținând altui stat din UE poate beneficia de bursă, în condițiile în care la echivalarea notelor are media mai mare sau egala cu 9, 50.

  Cu respect,
  Alin MIHALAȘCU

  1. Buna ziua!!
   Daca in clasa a 11 am ramas corigenta la o singura materie si am luat corigenta ,am avut media 10 la purtare,de ce nu pot lua bursa de merit ?

 2. Buna ziua !Fata mea a intrat in clasa a IXamedia de admitere 8,45 a terminat clasa a VIII a cu 9,94 si nu sa încadrat la bursa de merit ca nu e printre primi 30%nu mi se pare normal ca un copil care învață sa ni primească si unul cu 5 daca e printre primi 30% să primească nu mi se pare corect le va cuprinde si pe ei anul asta?

 3. Elev nedumerit, să moară fapta, tu ești greu rău de cap! 30 % dintr-o clasă pot avea medii intre 10 și 9.80. Legea zice că dacă au rămas fără bursă unii cu medii de la 9.50 în sus, să fie băgați și ăia. În clasa a IX-a potnlua bursă elevi cu 5.50.

 4. Aceste clarificari ale secretarului de stat in M.E. se pare ca nu au ajuns si in teritoriu. Noua ni s-a respins bursa de merit pentru un elev de clasa a V-a care avea 3 diplome cu Premiul I la etapa nationala a concursurilor sustinute in clasa a IV-a si recunoscute de M.E.

 5. Interpretati legea cu propriile cuvinte ….undd scrie ,,indiferent,, ? nu ai medie mai mare sau egala cu 9,50 -NU IEI BURSA

  1. Ți-a zis lumea cu frumosul, ți-au zis unii mai pe șleau, ori ai probleme de înțelegere a textului scris, ori ești trol.

   Art. 7. — (1) Bursele de merit se acordă pentru minimum 30% din elevii din fiecare clasă de gimnaziu și liceu dintr-o unitate de învățământ preuniversitar,

   30% din elevii din fiecare clasă de gimnaziu și liceu dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, mai puțin elevii din clasa a V-a și elevii din clasa a IX-a, în ordinea descrescătoare a mediilor generale anuale;

   Dacă TU vezi limită minimă de medie de la care NU se mai acordă bursă (și elevul ESTE între primii 30% din clasă), ia arată-ne-o! Că NU există. Nu există medie MINIMĂ de la care se ia bursă de merit, ci doar PRIMELE 30% medii din clasă, indiferent care sunt ele.

   Nu mai fi atât de încuiat.

 6. Buna , poate un copil care locuiește la țară se beneficiază de burs, dacă Mama este acasă nu lucrează și tatal este în străinătate la muncă?

 7. Da,dați burse de merit cu medii de 5,6,7,8 care probabil atunci când trebuiau sa învețe stăteau în spatele scolii și fumau.Acum o sa le prindă bine banii aceștia vor avea bani de țigări și droguri. Dar copiii cu medii de 9,40 nu iau nimic chiar dacă au învățat și și au luat notele pe merit. Cei cu medii de 6,7 oare știu cât costa carte.Pun pariu ca nu știu. Dar intrebatii pe cei cu 9,40 sa vedeți ca știu cât de scumpe sunt cartile.Probabil e mai bine sa te muti la o școală slabă ca să ai bani de cărți ca asa prinzi o amarata de bursă. Asta-i România!!!@@@

 8. nu vreti sa cititi Ordinul sub nici o forma……c) 30% din elevii fiecărei clase a IX-a dintr-o unitate de învăţământ preuniversitar, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere în învăţământul liceal sau profesional; în situaţia în care prin aplicarea procentului de 30% nu sunt cuprinşi toţi elevii cu medii de admitere mai mari sau egale cu 9,50, lista va fi extinsă pentru a-i cuprinde şi pe aceştia;

  1. Om bun, nu știu ce nu pricepi. Metodologia se aplică pentru FIECARE clasă a IX-a de liceu, inclusiv cele în care se intră cu medii derizorii. Presupunând că e completă, asta înseamnă câte 8 elevi din fiecare clasă de 24 (liceu tehnologic) sau 9 în fiecare clasă de 26 (licee teoretice) care primesc bursă de MERIT indiferent de media de admitere a ultimului plasat (din cei 8/9).

   Sunt numeroase clase de liceu – în special tehnologic, dar nici cele teoretice nu sunt scutite – unde intră unul-doi copii cu medii oarecum decente (în jur de 8), iar apoi urmează marea masă a celor cu medii de 5-6 (dacă școala are noroc) dar mai probabil cu medii de ADMITERE sub 5.

   Pricepi acum? Și cum nu există limită inferioară minimă de medie pentru – repet – bursa de MERIT – rezultă că vor fi copii care vor primi această bursă chiar cu medii SUB 5 (nu peste).

   Dacă nici acum nu e clar, o să-ți fac un desen, cumva.

   1. doamna draga , scrie cu media mai mare sau egala cu 9, 50 , sau nu ? ce nu inteleg eu sau ce nu intelegeti dvs. ? ….în situaţia în care prin aplicarea procentului de 30% nu sunt cuprinşi toţi elevii cu medii de admitere mai mari sau egale cu 9,50, lista va fi extinsă pentru a-i cuprinde şi pe aceştia;….ia desenati 😏

    1. Sunt incluși ÎN PLUS elevii cu media mai mare de 9.50 DACĂ este nevoie, pentru că sunt copii cu această medie (sau mai mari) care nu sunt cuprinși în primii 30% (se întâmplă pe la colegiile naționale.) NU despre ei este vorba aici, copiii cu medii peste 9.50 (de admitere sau anuale) sunt copii care merită bursa de MERIT.

     Altfel, conform metodologiei, se ia bursă de MERIT pentru TOATE mediile primilor 30% din elevii întregii clase, INDIFERENT care sunt ele. Pot să înceapă de la 6 și să meargă în jos – inclusiv pentru medii de admitere sub 5 (se întâmplă).

     Acum pricepi? Despre ei se face vorbire aici. Dar tu o ții pe a ta, cu 9.50 în sus, 9.50 în jos. Și dacă ți-aș desena, tot n-ai pricepe – pentru că nu vrei să pricepi. Dar lasă așa, dacă chiar vrei, o să înțelegi până la urmă. Dacă nu, e păcat de timpul amândurora.

    2. Bună ziua ,chiar daca nu se afla printre primi 30 %va beneficia de bursa daca are media mai mare sau egală cu 9,50 . Doar ca uni diriginți nu au înțeles nici ei ce înseamnă asta si multi copiii vor ramane pe dinafara ca nu și-au facut dosarul de bursa de merit.Când se va face lista si pentru cri cu medii peste 9,50?A mea fata e acum in clasa a IXa si la nota de admitere are 8,45 si la cea care a terminat clasa a VIII a 9,94

 9. eu zic sa recititi art 7 din Metodologie si astfel ve ti ,,pricepe,, …Articolul 7
  (1) Bursele de merit se acordă pentru minimum 30% din elevii din fiecare clasă de gimnaziu și liceu dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, după cum urmează:
  a) 30% din elevii din fiecare clasă de gimnaziu și liceu dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, mai puțin elevii din clasa a V-a și elevii din clasa a IX-a, în ordinea descrescătoare a mediilor generale anuale; în situația în care prin aplicarea procentului de 30% nu sunt cuprinși toți elevii cu medii generale anuale mai mari sau egale cu 9,50, lista va fi extinsă pentru a-i cuprinde și pe aceștia;😉

  1. N-ai cum sa faci ,,invatamant” cand zilnic lansezi ,,teme de controversa”. Normal ca daca ar fi pe logica n-ar lansa atatea ,,soparle”. Deci, dai bursele de ,,merit” pe baza rezultaterlor de anul trecut. Ok. Adica vezi fiecare elev daca se incadreaza in primii 30% + ceilati care nu se incadreaza dar au peste 9,50 faci lista inchei subiectul si dai banii. Da’ daca esti pus sa faci zanzanie vi cu ,,dume” de genul: media celui transferat o analizezi raportata la mediile elevilor din noua clasa etc. Si continua balamucul …

 10. Asa doriți dvs sa motivați elevii sa învețe???? Unii chiar fac eforturi sa se mențină cu media peste 9.50 și alții care trec ca gasca prin apa și iau 5 -ul ……și vă mai întrebați: De ce pleacă peste hotare ? Rușine sa va fie !

 11. Ministerul se dovedește tot mai incompetent.
  Duduia Deca, nu este doar groparul sistemului de educație ci mult mai nocivă.
  Efectiv, profită la maxim și de zdrențele care mai atârnă pe ici pe colo.

  Cum e posibil sa dai ordin de ministru pe 8 septembrie, să nu ai un responsabil de burse la nivel județean care să răspundă la nelămuriri si să pui un politruc de secretar de stat care sa vină pe 22 septembrie clsi să anunțe că ministerul vă aduce lămuriri în scris, legat de burse, undeva in viitor, stiut fiind ca 5 oct. e zi liberă și termenele de depunere a dosarelor scad vertiginos?

  Tot nu înțelegem ce caută bursele sociale la școală și ce competențe juridice și contabile au profesorii obișnuiți, numiți cu forța în adunarea numită pompos ,,Comisia de management al burselor ” astfel încât să nu dezavantajeze copiii la acordarea bursei dar nici să nu returneze din buzunarul personal banii de burse acordate elevilor care poate nu îndeplinesc criteriile!!!!

  Unde vrea să ducă Ministerul, sistemul educațional?
  Pe fundul prăpastiei era deja, acum i-au săpat și groapa și dezmembrează și ce mai e funcțional….

  Gradul de frustrare, nemulțumire, iritare și furie în rândul cadrelor didactice este la un nivel insuportabil.

  De fapt cred că nu am văzut niciodată atâta amatorism în Ministerul ,,Educației” în ultimul sfert de secol.

 12. “Au schimbat regulile in timpul jocului” , ceea ce nu mi se pare corect. Acordarea burselor de merit este o dubla discriminare pentru copii de clasa a IX- a, sa se ia in calcul doar media de la examelele de admitere si nu cea generala, deoarece ei au muncit un an intreg in clasa VIII-a unde au obtinut medii mari stiind ca pragul de a primi bursa este 9.50. Dupa ce ca la calculul mediei de evaluare nu s-a tinut cont de media generala din clasa a VIII-a, acum nu se tine cont nici la acordarea bursei, practic copiii au muncit degeaba un an intreg. Daca se calcula si media generala la admitere rezultatele finale ar fi fost altele. Acum sunt clase in care un copil cu media 9.49 nu ia bursa fiindca nu se incadreaza in cei 30% si sunt clase in care copii cu media 5, 6 si 7 vor lua bursa pentru ca se incadreaza in cei 30%.
  RUSINE, incurajam mediile 5, 6 pentru burse.

   1. La a IXa dacă nu mă înșel iau bursă de MERIT primii 30% din clasă în funcție de mediile de admitere. Nu cele generale din clasa a VIII-a. Ci cele de admitere. Dacă ești curios, verifică ce medii de admitere sunt, de exemplu, la liceele tehnologice. Ba chiar cele teoretice.

    De exemplu, un liceu din DB, la întâmplare.

    https://www.admitereliceu.ro/institutie/liceul-teoretic-mihai-viteazul-visina

    Medie la mate-info în 2022 de 2.77. Crezi că primii 30% au intrat cu 10 toți?

 13. Florian Lixandru și Ministrul Educației promovează mediocritatea!
  Se pare că elevii nu mai au de ce să mai învețe,deoarece obțin bursă de merit și cu nota 5.
  Vom avea o generație și mai slabă!!!
  Eu zic sa nu se mai acorde note, elevii sa aibă program flexibil și să meargă la orele preferate cu entuziasm!
  Bravo!!!

 14. Inteleg ca se poate lua bursa si cu media 1 (ati citit bine UNU).
  In practica nu stiu daca exista clasa de a IX-a in care in primii 30% sa existe asa ceva dar sigur o sa fie cazuri in care o sa se ia bursa DE MERIT cu note intre 2 si 3.

   1. Nu este adevărat. Primii 30% din clasă iau bursă de merit indiferent de medie, singura condiție e să nu aibă media la purtare scăzută în anul anterior. Dacă niciunul nu are medie peste 9.50, oricum primesc bursă, doar să fie în primii 30% din clasă.

 15. Eu nu inteleg cum elevul care provine din familia in care mama s-a recasatorit este un elev din familie monoparentala?
  Deasemenea, chiar si in familiile divortate, celalat parinte plateste pensie alimentara, asa ca din punct de vedere financiar nu exista o diferenta fata de o familie “normala”.
  Bursa sociala trebuie data doar familiilor cu probleme financiare, indiferent de starea civila a parintilor. Asa cum e acum este mai mult decat inechitabila in multe cazuri.

  1. Se vede ca nu stiti cum se calculeaza pensia alimentara. In cazul in care exista un singur copil, pensia alimentara este 25 % din veniturile nete ale parintelui care nu are in intretinere copilul, iar in cazul a doi copii o treime (pentru ambii copii). In cazul in care parintele respectiv are si alti minori in intretinere (proveniti dintr-o relatie ulterioara), aceste procente scad simtitor. Deci nu, nu este acelasi lucru. Nici pe departe. Iar la toate cheltuielile de intretinere (gaz, energie electrica,etc.) contribuie un singur parinte. Dar hai sa ii blamam in continuare pe cei suficient de curajosi sa plece dintr-o casnicie toxica si care nu aleg sa ramana “de dragul copiilor”.

  2. nu vă blamează nimeni, doamnă. era pur și simplu o părere cu privire la bursa respectivă, nu cu privire la căsnicia dumneavoastră.
   iar eu una cred că înainte să fie “curajoși” și să părăsească o căsnicie “toxică”, unii oameni au fost iresponsabili și au făcut copii într-un cuplu care nu funcționa.

   familia monoparentală înseamnă un singur părinte care creste un copil, nu doi soți care nu sunt părinți biologici, nu doi părinți biologici care sunt divorțați.

  1. Buna ziua, corect ar fi la Bursa de merit să se dea și la liceu după media din clasa a 8 a nu după media de admitere. De exemplu copilul meu a luat bursă de merit pe tot parcursul gimnazial a terminat clasa a 8 a cu media 9.96 iar admiterea a luat o cu 9.27 nu mi se pare corect sa nu i se dea bursă. Doamna Ligia mai gândiți va .

   1. corect asa este , suntem in aceeași situatie, clasa a VIII – a media 10, evaluare 9, 12
    si nu primim bursa, pentru ca nu meritam!

    1. Acesta este efectul criteriului de acordare a bursei de merit pentru 30 % din elevii unei clase. Sunt multe scoli unde primii 30% din elevi ajung sa aiba si media 5, 6, 7…
     Cred ca doar va faceti ca nu pricepeti.

   1. Toți care au minim 9.50 media sunt apți pt bursa de merit, acum să vedem și după gaura din buget dacă se vor da… 🙈

 16. Cea mai urata situatie din invatamant!
  Treziti_va, macar in al 9_lea ceas!
  O decizie mai buna nu aveati!
  E cea mai mare dicriminare si umilinta pentru copiii care au intre 9 si 9.50 si nu sunt intre primii 30% din clasa dar si
  cea mai mare reusita pentru toti cei ce au decis asa ceva!
  Intre anii 1999÷ 2004 cand eu eram studenta cu 9.01 obtineai bursa de merit la facultate…la gimnazial nu stiu exact baremul de acordare de la acea vreme…
  acum nu mai conteaza doar nota!
  va inplor sa teanalizati situatia si sa coborati la 9.01 baremul si astfel ii incurajati si pe cei mai slabi sa invete mai mult daca vor si bursa!

  Nepotica mea are 9.42 media pe anul trecut si nu se incadreaza in primii 30% din clasa asta datorita faptului ca are noroc sa faca parte dintr_o clasa foarte buna.
  o fi ea vinovata ca sunt toti elevi silitori in acea clasa?

 17. Mai există si problema burselor “sociale” pt familiile monoparentale.
  Exista familii cu un parinte cu venit bun, mai mult decat decent, care beneficiaza acum de bursa sociala, desi acesti copii nu pot fi considerati a avea probleme “sociale;” in timp ce familii cu ambii parinti si cu 1-2-3 copii nu pot primi bursa sociala pt ca venitul lor pe membru de familie depaseste cu 3 lei sau 10 lei acel prag de noua sute (948?) si ceva de lei impus pt aceasta bursa.

  Sistemul de burse din acest an scolar este extrem de prost conceput si aplicat, netinand cont nici de toti elevii care invata bine, nici de foarte multe cazuri de adevărate probleme sociale.
  Acest “nou” sistem de burse fie a fost facut in ideea de a demonstra ca cineva acolo se ocupa si face ceva treaba (nu conteaza ca o face prost!), fie pt a face economie la buget (prin disparitia unor categorii de burse, dar si reducerea numarului de burse etc) dar si pt favorizarea anumitor persoane care altfel nu ar fi avut niciidata cum sa ia burse.

 18. Nu mi se pare corect,ca un elev care se transferă anul acesta de la cine știe ce școală cu cine știe ce nivel să ia ocul altuia de la acea clasă. Fiecare ar trebui să primească în funcție de ce loc a ocupat în clasa cu rezultatele respective,nu în clasa,în care de abia de acum încolo va avea loc.Ar fi mai simplu,să se calculeze chiar și în caz de transfer la fiecare pe lista de la clasa unde a fost,la școala,orașul unde a fost.Dacă s- a incadrat acolo,primește.Dacă nu,nu. Lista ar merge la inspectorat,doar se specifică transferul.Plus,că un elev se poate transfera dintr- o clasă mai tare ,unde nu ar fi primit bursă la una mai mediocră,unde ar putea beneficia de bursă.
  Oricât m- aș gândi,nu este nici corect,nici logic

  1. In schimb nu ajung sa ia nicio bursa elevi care au avut peste 8 sau chiar peste 9.
   Si asta se întâmplă la toate nivelurile, nu doar în licee.
   Este o mare bataie de joc pt copiii care au învățat din greu. Unii dintre ei deja considera ca nu are rost sa se mai straduiasca si nu le mai pasa de note si nu mai vor sa învețe.
   Circula tot mai mult ideea ca “tara te vrea prost”!!

 19. Tara te vrea PROST!

  Cum explicati unui elev cu media 10 in clasa a VIII a dar si a VII a, dar cu 9.49 la capacitate si fiind pe pozitia a douasprezecea din clasa nu primeste bursa, pe cand colegi care erau in prag de corijenta in clasa a VIII a si au luat 6 la capacitate dar sunt pe pozitia a cincea dintr-o clasa mai mult decat slaba va primi bursa.
  Cum explicati???
  Ce promovati stimata d-na ministru???

  1. corect! Si fetita mea a avut media 10 in clasa a VIII- a, la evaluare 9, 12 dar nu primeste bursa de merit.
   Si- au bătut joc de copii nostri !
   La evaluare nu au ținut cont de media celor 4 ani de școală si acum nu țin cont de munca unui an întreg ci de 2 zile in care pate copilul nu a reușit performanta maxima

 20. ,,30%din 28 = 9 si un pic,adica 10 elevi”(!?) conform calculului domnului secretar de stat Florian Lixandru.
  Domnule secretar de stat ,aveti sansa sa deveniti si ministru.😪

 21. Este o discriminare, noi o familie cu 4 membri avem 1061 lei pe membru de familie și suntem bogați și avem destui bani pentru a întreține 2 copii,unul la școală și unul la liceu, dar cei cu 949 lei sunt săraci și nu au posibilități diferența de venit fiind doar 111 lei😡😡

 22. Cei care iau astfel de decizii dovedesc că trăiesc într-o lume iluzorie : să dai bursa de merit unor obraznici, puturoși, și răi care nu merita nici acele medii de 5,6 sau 7 pentru ca acelea sunt la școli de la sate cu comunități cu probleme, cu mentalitate anti- intelectuală. Acei elevi nu învață deloc, manifestă probleme de comportament interminabile și sunt trecuți de mila, de…. Ce merită acei obraznici și dezinteresați și leneși?!
  Să fie pe picior de egalitate cu elevii care trudesc mult zi de zi ca să obțină rezultate foarte bune?!

  1. Ce gândire de om incult! Presupun că nu ai pus piciorul niciodată într-o școală din rural. Ar fi timpul să faci o vizită, să vezi cu ochii tăi. Și mai discutăm pe urmă.
   Nu înțeleg de ce te plângi. Copilul tău merge la școală să învețe. Și face asta cu gândul că în viață va avea succes și un job cu un salariu mult mai mare, decât vor avea acei copii, care acum vor primi bursă chiar și cu media 6, 7. Și atunci cine câștigă până la urmă?
   Pe de altă parte tu ai vrut cu orice preț ca coplilul tău să aibă parte de ”educație de calitate superioară”. Ai căutat cea mai ”bună” învățătoare, ai apelat la toate pilele să-ți bagi copilul în clasa cu cei mai buni și capabili elevi. Ai vrut concurență, un climat stimulent. Ai obținut tot ce ai vrut! Dacă ai probleme financiare și situația te depășește, este treaba ta. Rezolvă-ți problemele. Nu aștepta pomană de la stat. Nu este treaba copilului să aducă bani acasă!

 23. Așadar, pentru cei care sunt factori decizionali în educație, sper că ați citit comentariile și ați observat că sunt foarte multe situații de ordin juridic, economic, social pe care un profesor nu are cum să le acopere neavând pregătire de specialitate. Rugați primăriile să preia aceste burse sociale pentru că au specialiștii deja formați pe aceste probleme. Oricum toate anchetele sociale cerute tot prin primarie trebuie să treacă. Profesorii nu doresc să li se impute eventualele interpretări greșite ale unei legislații foarte stufoase. Desemnând persoane specializate pentru această activitate, ați ajuta mai mult părinții în completarea dosarelor.

 24. Oribila discriminarea facuta de minister prin metodologia de acordare a burselor pt cei din cls a 9 a. Adica cu note de 5,6,7 la EN iau burse doar ca se incadreaza in procentul de 30% in cls cu elevi slabi???? Mame minore cu burse???? Iar elevi cu note de peste 9,30 la EN si cu note de peste 9.50 la abolvirea cls a VIII NU IAU BURSE!!! Jenant si rusinos pt un minister al educatiei nationale ce gandeste politici publice in acest sens!

 25. Cum dovedeste o mama care nu a fost casatorita ( tatal apare doar in certificat) ca este familie monoparentala. Elevul poarta sau nu numele tatalui

  1. Exact. Doar prin declarație. Dar nu se specifica la acte. Deși, pe certif de nașt al copilului apar ambele nume ale părinților. Dc mama nu si.a schimbat numele, e ok. Dc nu apare numele tatălui, e doar al mamei. La fel ca în buletin, dc nu s.a măritat.

  2. Declaratie pe proprie raspundere la notar ca nu ati fost casatorita. Nu aveti cum sa demonstrati asa ceva. Ma indoiesc ca va elibereaza Directia de Evidenta a Populatiei adeverinta ca nu exista certificat de casatorie.

 26. Cum se face că în cei 30% pot intra copii cu medii de 8, 7,6..si iau bursă și cei cu notă de admiterea clasa a IX- a cu note de 9,20 nu primesc bursa??! SE FACE O MARE NEDREPTATE! MINISTRUL INVATAMANTULUI își BATE JOC DE ELEVI!

 27. Bună ziua! S-a discutat mult pe tema burselor! Până la urmă, nota 5 la evaluarea națională este mai merituoasă decât nota 9! Se poate aplica proverbul ,, Ai carte, n-ai parte!” Pragul pentru burse trebuie să fie 8.50, cum a fost cu ceva ani în urmă!

  1. Primesc bursă uitați va la nivel național au fost cazuri de note obținute la evaluare națională de 4 și ceva la rominna și 3 și ceva la matematica dar media anuală clasa a8a este în jur de 9,26,fiți sigur că această medie intră în cei 30 la sută din efectivul clasei dacă este la un liceu cu concurenta scăzută,ce au făcut mai marii educației și alții îi descurajează pe mulți copii care totuși au învățat dar nu intra in pragul stabilit de ei,macar daca erau corecți lăsau pragul la 8,50 cum a fost înainte.Ce stimulare sau interes deosebit au cei cu medii de 5 sau 6 dar i au bursă de merit fata de cei cu 9 care nu i au bursă,treaba a fost gindita invers ,îi de neințeles pământului cum ii posibil așa ceva,îi duce cu moralul la pămînt.

   1. Sunt clase de a 9-a unde pe locul 9 (ca sa ne incadram in cei 30%) sunt elevi cu medii mai mici de 3. Eu am cautat doar in TR dar cred ca cine are timp gaseste usor o medie mai mica. La “LICEUL TEORETIC OLTENI” cea mai mica medie din primii 30% este in jur de 3.50. Elevul respectiv o sa ia medie de merit.

 28. Acordarea burselor de merit este discriminatorie pentru copii de clasa a IX- a deoarece ei au muncit un an intreg in clasa VIII – a unde au obtinut media 10, iar din cauza mediei de la evaluare unde poate sub presiunea examenului nu au obținut media 9, 50 nu mai beneficiază de bursa.
  Este mare RUSINE, incurajam mediile 5, 6 pentru burse.

  1. bravo bine spus ,,4 ani de școală nu se ia în considerare, ci doar cele 4ore de evaluare ,,,urât din partea lor ,bursa de merit trebuiau sa primească toți cei cu medii anuale între 9,50 și 10 asa era corect,,

  2. Penibil! Cum dai bursa la unu cu 5 si nu la unul cu 9.40, 9.20, 9.00? Jenant!!! Din rau in mai rau merge educatia…ce ne mai si miram…trist…

    1. Nu scrie în lege. Este interpretarea legii. Practic dacă ești în primii 30% din clasă beneficiezi de bursă de merit, cu condiția sa ai 10 la purtare și sa fi promovat la toate materiile.

     1. nu ai cum sa interpretezi ceva ce nu scrie …ia interpretati ,,minimum 30% din elevii din fiecare clasă de gimnaziu şi liceu dintr-o unitate de învăţământ preuniversitar, în ordinea descrescătoare a mediilor generale anuale; acolo unde situația o impune, potrivit metodologiei, lista de beneficiari va fi extinsă pentru a cuprinde toți elevii cu media mai mare sau egală cu 9,50;”

     2. @elev nedumerit: primii 30% în ordine descrescătoare a mediilor, indiferent care sunt mediile respective. Pot fi și 5 (dacă e medie de admitere și e o clasă slabă). Sau chiar sub 5 (o treime din elevii clasei respective iau bursă de merit, și dacă cea mai mare medie e 5, urmează medii mai mici).

      Dacă, și numai dacă, în cei 30% nu sunt cuprinși toți elevii cu medii peste 9.5, atunci se extinde lista până sunt cuprinși toți elevii cu medii peste 9.5 (cu alte cuvinte, depășind procentul de 30% din elevii clasei).

      Hai că nu e greu.

 29. Bună ziua,

  Nu ar fi o soluție mai bună ca de toate aceste tipuri de burse ( mai puțin bursele de merit) să se ocupe personalul calificat de la Direcție de Asistență Socială sau funcționarii din primării? Cu siguranta în departamentele respective există atât juriști cât și contabili care au expertiză în a calcula venitul elevilor, a evalua toate situațiile speciale care există în cazul burselor de venit mic. Pentru cine nu știe, în cancelarii acum se discută doar despre normele de acordare a celor ‘nspe tipuri de burse, se calculează venitul elevilor, se numără, se adună taloane de pensie, se interpretează decizii ale instanțelor de judecată privitoare la divorț și custodia elevilor, se verifică adeverințe de la ANAF, etc, etc.

  1. Ca să nu mai menționăm normele atât de complicate de decontare a navetei elevilor pe care tot dirigintii trebuie să le înțeleagă și apoi să le explice elevilor. Nu ar fi mai simplu ca toți elevii să beneficieze de gratuitate doar pe baza carbetului de elev vizat la zi? Cu regulile actuale trebuie facute o mulțime de tabele care să cuprindă numele elevilor navetiști, ruta, distanța, operatorul de transport agreat, stația de urcare, stația de coborâre, valoarea abonamentului, nr de zile lucrătoare, nr de zile cât elevul a fost prezent ( că poate mai lipsește și nu se iau în calcul acele zile ). Vă rugăm simplificați procedura!!!

 30. Bursa monoparentala nu e conditionata de venit,deci nu are legatura cu pensia alimentara care o primeste elevul major.Deci primiti si nu mai e nevoie se nici un act.

  1. Unde in Metodologia cadru de acordare a burselor este prevazuta aceasta informatie ,,Elevii pot lua bursă de merit și cu medii de 5, 6, 7, dacă sunt în primii 30% din clasă ,,? In cap III art. 7 , se spune destul de clar…cu media mai mare sau egala cu 9, 50, iar daca exista mai mult de 30 % elevi intr o clasa cu aceste medii , se cuprind toti. Deci, declaratie in baza carei legi?

   1. a) 30% din elevii din fiecare clasă de gimnaziu și liceu
    dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, mai puțin elevii din
    clasa a V-a și elevii din clasa a IX-a, în ordinea descrescătoare
    a mediilor generale anuale; e cam clar unde scrie. Art 7, cap 3.

 31. Mama divorțată, domiciliul stabilit la mama, dar custodie comuna.Tatal nu mai plătește pensia alimentara de ani de zile ( pt linistea familiei nu depunem reclamatie si nici nu actionam in judecata, mai ales ca tatal este in imposibilitate de plata).Se accepta declarație pe proprie răspundere sau la notar în care sa declare ,acum elevul major cls a XIi-a , faptul ca nu primește pensie alimentara de la tata? Mulțumesc!

  1. E irelevant ca e custodie comuna; se trece din start asa, chiar daca copilul locuieste la un singur parinte. Se considera ca este bine pentru copil sa fie in relatii cu ambii parinti. Ca sa se acorde custodie unui singur parinte, celalalt trebuie decazut din drepturi. Este familie monoparentala; nu trebuie nici o declaratie. Nu se tine cont de venituri. Copilul major scrie o cerere, copii dupa buletine si copie dupa actele de divort, unde e stipulat ca are domiciliul cu dvs. Asta e tot.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Daniel David, președintele Consiliului Rectorilor: Sper ca ministrul Ghinea să reanalizeze filosofia PNRR. În Ungaria, 25% din “PNRR-ul lor” va fi alocat reformelor în învățământul superior. România viza la început doar 3% pentru toată educația

“În Ungaria, 25% din “PNRR-ul lor” va fi alocat reformelor structurale în învățământul superior, astfel încât e foarte probabil ca în următorii ani Ungaria să aibă o garnitură de universități…
Vezi articolul